ARŞ.GÖR. DERYA ÇİÇEK POLAT    
Adı : DERYA
Soyadı : ÇİÇEK POLAT
E-posta : polatd@ankara.edu.tr
Tel : 203 31 11
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1984

Eğitim:

Lisans: (2002-2007) Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Yüksek Lisans: (2007-2010) Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı

Doktora: (2011-Devam ediyor) Ankara Üniversitesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

 

İŞ TECRÜBESİ

(2007-2011) Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Araştırma Görevlisi

(2011- Devam ediyor) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Araştırma Görevlisi


 YABANCI DİL

İngilizce: 81,25 (ÜDS 2011)

 

E-POSTA: polatd@ankara.edu.tr

 

TEZLER

Yüksek Lisans:

Sternbergıa sıcula Tineo Ex Guss. Bitkisinin Kalite Kontrol Açısından Değerlendirilmesi, 2010.

 

BİLDİRİLER

Ulusal Kongreler:

G.İ. Kaya, B. Sarıkaya, D. Çiçek, N. Ünver Somer, XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 'Pancratium maritimum Bitkisi Üzerinde Sitotoksik Aktivite - Çalışmaları', Kuşadası, Aydın, 26-29 Ekim 2007

 

D. Çiçek, G. İ. Kaya, 18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 'Sternbergia sicula Bitkisinin Vejetasyonunun İki Farklı Zamanında Hazırlanan Toprakaltı ve Toprak Üstü - kısımları Üzerinde Yapılan Kalite Kontrol Çalışmaları', İstanbul, 16-18 Ekim 2008

 

D.Çiçek Polat, G.İ. Kaya. M.A. Önür,19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı 'Sternbergia sicula Bitkisi Üzerinde Anatomik Çalışmalar', Mersin, 27-30 Ekim 2010

 

D. Çiçek Polat, C. S. Kılıç, N. Yılmaz, B. Demirci, K.H.C. Başer, XX.  Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ferula Haussknechtii Wolf ex Rech Fil. (Apiaceae) Kök ve Herbasının Uçucu Yağ Bileşimi, Antalya, 10-13 Ekim 2012

 

D. Çiçek Polat, A. Güvenç, XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Aktarlarda Satılan Yasemin Çiçeğinin (Jasminum flos) Morfolojik ve Anatomik Olarak İncelenmesi, Antalya, 10-13 Ekim 2012

S. Arabacı Anul, İ. Tatlı, M. Ekizoğlu M., C. Erdoğdu, D. Çiçek Polat, M. Coşkun. XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Prunus spinosa L., subsp. Dasyphylla (Schur) Domin Türünün Radikal Süpürücü ve Antimikrobiyal Aktiviteleri ve Total Fenol İçeriğinin Belirlenmesi, Antalya, 10-13 Ekim 2012

M. Gümüştaş, D. Çiçek Polat, S. Arabacı Anul, C. S. Kılıç, K. Akalın, M. Coşkun. XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Colchicum speciosum Steven ve Gloriosa superba Linn. Türleri Tohumlarının YBSK Yöntemi ile Kolşisin ve Kolşikozit İçerikleri Açısından Karşılaştırılması, Antalya, 10-13 Ekim 2012

 

Uluslararası Kongreler:

G. I. Kaya, D. Cicek, B. Sarıkaya, Onur M.A.,Unver Somer N., 57th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, ‘'Quantitative Determination of Lycorine in Amaryllidaceae Plants’, Geneva-Switzerland, 16-20 August 2009

 

G.I. Kaya , D. Cicek Polat, A. Emir, B. Sarıkaya, M. Onur, N. Unver Somer, 58th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research 'HPLC-DAD analysis of galanthamine in Galanthus elwesii Hook.', Berlin,Germany, 29 August-2 September,2010

 

D.Cicek Polat, G.I. Kaya,N. Ünver Somer, International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences (IPSMPS) 'Quantitative Determination of Lycorine in Galanthus trojanus', Cesme - , Izmir-Turkey, 24-27 June, 2010

 

Unver Somer N, Cicek Polat D, Onur M A, Kaya G I, 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 'Quantitative Determination of Lycorine in Galanthus xvalentinei nothosubsp. subplicatus’, Antalya-Turkey,04-09 September 2011

 

YAYINLAR

1)      D. Çiçek, G. İ.Kaya, M. A. Önür, 'Türkiyede yetişen Sternbergia sicula Tineo ex Guss. Bitkisinin Anatomik Özellikleri', Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University ,38(1) 2009

2)      G.I.Kaya, D. Cicek, B. Sarıkaya, M. Ali Onur, N. Unver Somer, 'HPLC - DAD Analysis of Lycorine in Amaryllidaceae Species', Natural Product Communications (ISI) , 873-876 pp., 2010

3)      G. İ. Kaya, B.Sarıkaya, D. Çiçek, N. Ünver Somer, 'In vitro Cytotoxic Activity of Sternbergia sicula, S. lutea and Pancratium maritimum Extracts', Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, 41-48 pp., 2010

4)      D. Çiçek, N.Ünver Somer, G. İ. Kaya, 'Quality control and anticholinesterase activity determinations on Sternbergia sicula', Marmara Pharmaceutical Journal, 121-124 pp., 2010

5)      N. Unver Somer, D. Çiçek Polat, A. Emir, M. A. Önür, G. I. Kaya, Quantitative analysis of lycorine in endemic Galanthus xvalentinei nothosubsp. subplicatus by HPLC-DAD, Acta Chromatographica, DOI: 10.1556/AChrom.25.2013.2.9, 2013

6) Emir, A., Cicek Polat, D., Kaya, G., Sarikaya, B., Onur, M., Unver Somer, N. , Simultaneous determination of lycorine and galanthamine in Galanthus woronowii by HPLC-DAD, Acta Chromatographica, 2013