PROF.DR. PELİN ÖZKAN    
Adı : PELİN
Soyadı : ÖZKAN
E-posta : pozkan@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 2965716
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik BilgilerAKADEMİK UNVANI/ADI SOYADI:

PROF.DR.PELİN ÖZKAN

ANABİLİM DALI:

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

YABANCI DİL:

İNGİLİZCE

DOĞUM TARİHİ ve YERİ:

16.12.1965

İŞ TEL:

0312-2965716

FAKS NO:

0312-2123954

E-POSTA:

pozkan@dentistry.ankara.edu.tr

KİŞİSEL WEB SAYFASI:

Varsa link verilmesini istediğiniz web adresiniz

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM:

 

 

2012- Profesör

                                                       2005- Doçent

                                1995- Doktora- Ankara Üniversitesi

                           1988-Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

              1983-Lise- Ankara Lisesi

ARAŞTIRMA ALANLARI:

Kuvvet analizi, porselen ve kompozit mateyallerin renk ve yüzey özellikleri,stereofotogrametri,reoloji,atomik kuvvet absorsiyonu,nanomateryaller ve diş hekimliği ilişkisi

VERDİĞİ DERSLER:

1-2-3-4-5.sınıflar lisans dersleri, doktora eğitimi ve uzmanlık öğrencilerinin dersleri

 

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER:

 

-CAD AKADEMİ ÜYELİĞİ

                 BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİK:

 

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği

,Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

,Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Hakemlikleri

 

 

ULUSLARARASI YAYINLAR:

( SCI-SCI EXPANDED )

1.      Özkan P,Kansu G,Özak ŞT,Kurtulmuş S,Kansu P:Effect of bleaching agents and whitening dentifrices on the surfaca roughness of human teeth enamel.Acta Odontologica Scandinavica, 1-10.

2.      Güler AU, Duran İ, Yücel AÇ, Özkan P (2011).Effects of air polishing powders on color stability of composite resins.Journal of Applied Oral Sciences.19;5

 3.      Yılmaz K and Özkan P(2010):The Methods for the Generation of Smoothness in   Dental  Ceramics.Compendium of Continuing Education in Dentistry. 31(1):30-43.

4.       Güler AU,   Kunt GE ,  Duran İ ,  Kurt M , Özkan P.(2010).Effects of air polishing on surface rougness of dental porcelains.Materials Research Innovations.14;5:397-400.

5.       Güler AU,  Duran İ , Yücel AÇ, Özkan P.( 2010 ) Effects of air polishing powders on surface rougness of composite resins.Journal of Dental Sciences.5;3:136-143

6.      Yılmaz K and Özkan P( 2010): The Profilometer Evaluation of the Effect of Various Polishing Methods upon the Surface Roughness in Dental Ceramics of Different Structures that are Subjected to Repeated Firings. Quıntessence  International . 41;7:41-47.

7.      Kunt GE,Güler AU,Ceylan G,Duran İ,Özkan P(2010), Kirtiloğlu T:Effects of Er:YAG laser treatments on surface roughness of base metal alloys. Lasers Med Sci.1-5

8.      Gürbüz A, Özkan P, Kaplan R and Özkan Y (2002): In Vitro Comparison of Staining Properties of New Generation Composites and Compomers. J of Dental Research, 81: 176.

9.      Uludağ B, Özkan P, A Sayal and Öztürk Ö (2002): Comparison of the Color Stability of a Compomer and a Composite Material: An In Vitro Study. J of Dental Research, 81: 176.

10.   Özkan P , Aydın, A.K. (2001). Comparison of deformation by stereophotogrammetry of various kinds of major connectors in maxillary Kennedy class I removable partial dentures. The International Journal of  Prosthodontics. 14;1: 71-76.

11.  Karaağaçlıoğlu, L., Özkan, P. (1994). Changes in mandibular ridge height in relation to aging and length of edentulism perod. Int. J. Prosthodont. 7: 368- 371.

12. Kılıçarslan, M.A.,  Özkan P, “Evaluation of Retention of Cemented Laser-Sintered Crowns on Unmodified Straight and Narrow Implant Abutments”, The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, doi: 10.11607/jomi.2635, 28,

13.  Gurbuz A, Ozkan P, Yılmaz K, Yilmaz B, Durkan R: Effect of at-home whitening strips on the surface roughness and color of a composite and an ormocer restorative material. J Prosthodont. 2013 Jan;22(1):69-73. doi: 10.1111/j.1532-849X.2012.00918.x. Epub 2012 Sep 17.

14. Kılıçarslan, M.A., P. Özkan, B.C. Uludağ ve E. Mumcu, “Comparison of Internal Fit between Implant Abutments and Cast Metal Crowns versus Laser-Sintered Crowns”, The Journal of Contemporary Dental Practice, 15 (4), 428 – 432 (2014). doi: 10.5005/jp-journals-10024-1557.

15.Seker, E., M.A. Kilicarslan, ST Deniz, E. Mumcu ve P. Ozkan, “Effect of atmospheric plasma versus conventional surface treatments on the adhesion capability between self-adhesive resin cement and titanium surface”, The Journal of Advanced Prosthodontics, 7 (3), 249 – 256 (2015). doi: 10.4047/jap.2015.7.3.24

 

İNDEX DIŞI DERGİLERDE YER ALAN İNGİLİZCE YAYINLAR

1.      Özkan, P., Uludağ, B., Öztürk, A., Tuncer, N., Yıldız, F. (2002). Measurement of volumetric changes of hypertrophic tissues in maxillary and mandibular jaws using by stereophotogrammetric method: a technical  report. Balkan Journal of Stomatology. 6: 70-74.

2.      Tulga, F., Özok, R., Gürbüz, A., Özkan, P. (2000). Effects of different types of vital bleaching agents on the microhardness of human enamel. Balkan J. Stom.; 4:164-166.

 

 


 

 İDARİ GÖREVLER:

-Fakülte Kurulu Üyeliği

-Fakülte Muayene Komisyon Üyeliği

 -İmplant Tahakkuk Komisyon Üyeliği,

- Üniversite Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyeliği

-Sağlık Bilimleri Yönetim Kurulu Üyeliği

-Kadın Platformu Çalışma Grubu Üyeliği

Anabilim Dalı Başkanlığı