Y.DOÇ.DR. PERİHAN ŞENEL TEKİN    
Adı : PERİHAN
Soyadı : ŞENEL TEKİN
E-posta : ptekin@ankara.edu.tr, perihansenel@yahoo.com
Tel : 0312 3573242
Ünvan : Y.DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Kişisel Akademik Bilgiler
Akademik Danışmanlık Saati
Perşembe 12:30-13:30

EĞİTİM

LİSANS: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu,  2000

YÜKSEK LİSANS: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi AD, 2003.

Tez Konusu: Zonguldak İlinde Çalışan Bazı Doktorların Elektronik Tıbbi Kayıtlara Hazırlık Durumlarının Değerlendirilmesi

DOKTORA: Hacettepe Üniversite, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi AD, 2010.

Tez Konusu: Türkiye’de Sağlık Sektöründe Bir Finansman Yöntemi Olarak Kamu-Özel Ortaklığı Politikasının Politika Haritalama Yöntemi İle Analiz Edilmesi

YABANCI DİL: İngilizce (puan 81,250)

BİLGİSAYAR BİLGİSİ:

PolicyMaker 4.0

SPSS

MS Office

AKADEMİK UNVANLARI

Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 2012-….

Öğr. Gör. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 2010-2012

Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 2004-2010

Öğr. Gör., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 2001-2004

BİLİM ALANI

Sağlık Kurumları Yönetimi

 UZMANLIK ALANLARI

Sağlık Kurumları Yönetimi, Kamu Özel Ortaklıkları, Yönetim Organizasyon, Elektronik Tıbbi Kayıtlar, Sağlık Profesyonelleri için Mesleki Etik, Tıbbi Terminoloji

DANIŞMANLIKLAR

 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Örgün ve Uzaktan Öğretim 2. Sınıf)

İDARİ GÖREVLER

Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, 2010-2013

KOORDİNATÖRLÜK GÖREVLERİ

Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Koordinatörü, 2010-….

Ankara Üniversitesi Tam Maliyetlendirme Projesi- SHMYO Koordinatörü, 2012

EDİTÖRLÜKLER

 Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi / Editör Yardımcılığı, 2007-2014

Kastamonu Sağlık Akademisi Dergisi (Sağlık Kurumları Yönetimi Alan Editörü), 2016-....

HAKEMLİKLER

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi / Editör Yardımcılığı, 2007-2014

Kastamonu Sağlık Akademisi Dergisi (Sağlık Kurumları Yönetimi Alan Editörü), 2016-....

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Tıbbi Terminoloji 1 (TDS Örgün ve Uzaktan Öğretim)   

Tıbbi Terminoloji 3 (TDS Örgün ve Uzaktan Öğretim)

Sağlık Kurumları Yönetimi (TDS Örgün Öğretim)   

Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler (TDS Örgün ve Uzaktan Öğretim)

Mesleki Uygulama 2 (TDS Örgün Öğretim)

Dönem Projesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz YL 

BAHAR DÖNEMİ

Meslekte Etik (TDSÖrgün ve Uzaktan Öğretim)

Tıbbi Terminoloji II (TDS Örgün ve Uzaktan Öğretim)

Büro Teknikleri ve Yönetimi (TDS Örgün ve Uzaktan Öğretim)

Mesleki Uygulama 3 (TDS Örgün Öğretim)

Yönetim Organizasyon (TDS Eczane Hizmetleri)

Hastane Yönetimi (GAMA MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı)

Girişimcilik  (GAMA MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı)

Tıbbi Terminoloji- Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü 1. Sınıf    

YAYIN LİSTESİ

A. TÜRK TIP DİZİNİ KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

 1. ERİGÜÇ, G., ŞENEL TEKİN, P., 2005. “Çocuk Hemşireliği Hizmetlerinde İş Analizine Dayalı İş Tanımı ve İş Gereklerinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Uygulama”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, 8 (2): 215-244.
 2. KÜRTÜNCÜ, M., ŞENEL TEKİN, P., 2004. “Zonguldak İl Merkezindeki Hastanelerde Çocuk Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7 (1):107-119.
 3. ŞENEL TEKİN, P., KAYA, S., 2003. “Doktorlar Elektronik Tıbbi Kayıtlara Hazır mı? Zonguldak’taki İki Hastanede Yapılan Bir Araştırma”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 6 (3):35-58.

B. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

 1.  Torun N., ŞENEL TEKİN P., 2014, Ankara İlinde Çalışan Sağlık Kurumları Yöneticilerinin İş Stresi ve Kişilik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 13, Sayı1. https://editor.ankara.edu.tr/index.php/ashd/article/view/2319

 2. ŞENEL TEKİN, P.; ÇELİK, Y., 2012, Türkiye’de sağlık sektöründe bir finansman yöntemi olarak kamu-özel ortaklığı politikasının politika haritalama yöntemi ile analiz edilmesi, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 3 Sayfa: 081-098 DOI: 10.1501/Asbd_0000000031 Yayın Tarihi: 2012,http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=72&sayi_id=1908
 3. ŞENEL TEKİN, P., 2012, “Public-Private Partnership and The Healthcare Sector”, Turkish Review, Vol.2, Issue.4, p.48-55, July-August.
 4. ŞENEL TEKİN, P., ÇELİK, Y., 2011. “Health sector public-private partnership policy in Turkey”, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 10 (1):45-57.
 5. ŞENEL TEKİN P., 2008. Hemşire Tıbbi Sekreter midir? Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 7(2):9-23.

 

C. ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. Senel Tekin P., Koksal A., Cansız R O., Yıldız S., 2017, “Diyaliz Hastaları İçin “Gönülden Destek”:Bir Sosyal Sorumluluk Deneyimi”, 3. Uluslararası Sağlık İletişim Sempozyumu, 1-3 Kasım 2017, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. (sözlü sunum)
 2. Senel Tekin P., Torun N., 2017, “Strategic Leader Actions In Turkish Public Healthcare Management And The Effectiveness”, 4th World Conference on Health Sciences, 28-30 April, 2017, Lara, Antalya. (Oral presentation)
 3. ŞENEL TEKİN P., Köksal A., Sağlık Eğitiminde İnovatif Bir Yaklaşım: Dijital Ders Materyali Geliştirme (An Inovative Approach to Health Education: Digital  Education Material Design), Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, UMYOS, 2017, Mayıs 18-20, Bosna Hersek, Saraybosna, (Sözlü Bildiri)
 4. ŞENEL TEKİN P., Köksal A., Alsancak S., Bir Sosyal Sorumluluk Deneyimi: Tıbbi Sekreterlik Öğrencilerinden Diyaliz Hastalarına “Gönülden Destek”(A Social Responsibility Experiment:  The “Voluntary Support” from Medical Secretary Students to Dialysis Patients), Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, UMYOS, 2017, Mayıs 18-20,  Bosna Hersek, Saraybosna (Sözlü Bildiri)
 5. ŞENEL TEKİN P., ÇELİK, Y., Analysing Public-Private Partnership Policy as a Financing Method in Turkey Health Sector with Political Mapping”, 7th Biennial Conference in Organisational Behaviour in Health Care: Mind the Gap: Policy and Practice in the Reform of Health Care, Birmingham, 11-14 April, 2010 (Sözlü Bildiri)

D. ULUSAL KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. ŞENEL TEKİN P., “Kamu-Özel Ortaklığı Risk ve Eleştiriler” 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 13-15 Eylül 2012. (Sözlü Bildiri)
 2. ŞENEL TEKİN P., Boyacıoğlu B., Köksal A ve Alsancak S. “E-Öğrenme ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan Eğitim Deneyimi”, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, 13-15 Haziran 2012 (Sözlü Bildiri).
 3. Boyacıoğlu B., ŞENEL TEKİN P. ve Alsancak S. “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Eğitim Programlarını Geliştirme Çalışmaları”, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, 13-15 Haziran 2012 (Sözlü Bildiri).
 4. ŞENEL TEKİN, P., Çelik Y., “Türkiye Sağlık Sektöründe Kamu-Özel Ortaklığı: Politika İçin Stratejiler”, 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,13-16 Ekim 2011 Fethiye (Sözlü Bildiri).
 5. ŞENEL TEKİN, P., “Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Ülke Örnekleri”, 9. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi,26-29 Mayıs 2011 KKTC (Poster Bildiri).
 6. ŞENEL TEKİN, P., Radyoloji Teknikerliğinde Mesleki Etik, 3. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları, 22-25 Ekim 2009, Antalya (Sözlü Bildiri).
 7. ŞENEL TEKİN, P., Bir Meslek Olarak Tıbbi Sekreterlik ve Ülkelerarası Karşılaştırmalı Analizi, 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Elmadağ Meslek Yüksekokulu, 14-16 Ekim 2009, Ankara.
 8. ŞENEL TEKİN, P., “Tıp Sekreterliğinde Mesleki Etik”, 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 22-24 Ekim 2008, Trabzon.
 9. ŞENEL TEKİN, P., Kaya S., “Zonguldak İlindeki Bazı Hastanelerde Çalışan Doktorların Elektronik Tıbbi Kayıtlara Hazırlık Durumlarının Değerlendirilmesi”, Sözel Bildiri, Akademik Bilişim’05, Gaziantep, 1-4 Şubat 2005.
 10. ŞENEL TEKİN P., Kürtüncü M., Tekin M., “Zonguldak İl Merkezindeki Hastanelerde Temizlik İşçilerinin Sağlık Riskleri ve Önlemlere İlişkin Düşünceleri”, Sözel Bildiri, III. Uluslar Arası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu, 22-27 Eylül 2003, Zonguldak.                                      
 11. KİTAP BÖLÜMÜ VE KİTAP
 • Tengilimoğlu D., ŞENEL TEKİN P., 2017, “ Sağlık Kurumlarında Kurumsal İletişim”, “Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları” kitabı içinde, Edt. Mesut Çimen, Serdar Deniz, Nobel Akademik Yayıncılık. 1. baskı, Ankara.
 • ŞENEL TEKİN P., Köksal A., 2016, “Tıbbi Belge ve Belgeleme”, Tıbbi Belgeleme” kitabı içinde, edt. Nedim Ünal, AÖF Yayınları, Eskişehir.
 • ŞENEL TEKİN P., 2016, “Kardiyovasküler Sistem ve Solunum Sistemi”, Tıbbi Terminoloji” kitabı içinde, edt. Nedim Ünal, AÖF Yayınları, Eskişehir
 • ŞENEL TEKİN P., 2016, “Hareket Sistemi”, Tıbbi Terminoloji” kitabı içinde, edt. Nedim Ünal, AÖF Yayınları, Eskişehir.
 • SENEL TEKİN P., 2016, Halkla İlişkiler, “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” kitabı içinde, edt. Aylanur Ataklı, Aslan Kaplan, Guneş Tıp Kitabevleri, 1. baskı, Ankara.
 • SENEL TEKİN P., 2016, Halkla İlişkiler, “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik-soru kitabı” kitabı içinde, edt. Aylanur Ataklı, Aslan Kaplan, Guneş Tıp Kitabevleri, 1. baskı, Ankara.
 • Tengilimoğlu D., Yüce Ö. F., ŞENEL TEKİN P. (2010) “Kamu Özel Ortaklığı”,  Sağlık Hizmetlerinde Güncel Kavramlar (içinde), Ed. Mustafa Bulun, SAGE Yayınları, 21, Ankara.
 • ŞENEL TEKİN P., 2010 Tıbbi Terminoloji 1-2, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Yayın No: 72, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara.
 • ŞENEL TEKİN P., 2010 Tıbbi Terminoloji 3, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Yayın No: 63, Ankara.
 • Tengilimoğlu D., ŞENEL TEKİN P., 2010 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Yayın No: 62, Ankara.
 • ŞENEL TEKİN P., 2011 Meslekte Etik, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Yayın No: 94, Ankara.
 • ŞENEL TEKİN P., 2011 Büro Teknikleri ve Yönetimi Ders Notları, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara.

 PROJELER

SENEL TEKİN P., Proje Yürütücüsü, “Dijital Öğretim İçeriği Geliştirme ve Etkililiğini Değerlendirme:Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Terminoloji Dersleri“, Ankara Üniversitesi BAP Altyapı Projesi, 29.4.2016-devam ediyor (32 Ay).

SENEL TEKİN P., “Diyaliz Hastaları İçin “Gönülden Destek Projesi”, Ankara Üniversitesi SHMYO TDS Programı, Ankara Numune EAH, Cankaya Belediyesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortak Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, Ankara Üniversitesi Proje Koordinatörü, Eylül 2016-Mayıs 2017.

DİĞER AKADEMİK ETKİNLİKLER

 1. ŞENEL TEKİN P., “Kamu-Özel Ortaklığı Risk ve Eleştiriler” 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 13-15 Eylül 2012. (Bilim Kurulu).
 2. Perihan Şenel Tekin, B. Boyacioglu, Aysel Köksal ve Serap Alsancak, E-Öğrenme ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan Eğitim Deneyimi Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, 13-15 Haziran 2012 (Bilim Kurulu).
 3. B. Boyacioglu, Perihan Şenel Tekin ve Serap Alsancak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Eğitim Programlarını Geliştirme Çalışmaları, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, 13-15 Haziran 2012 (Bilim Kurulu).
 4. Üniversitemiz web sayfasında (ANKADEM) kullanıma açık “Sağlık Hizmetlerinde Yönetim” dersime (SEK 115) ait ders materyalim bulunmaktadır (http://acikders.ankara.edu.tr/).
 5.  “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Merkezi Hasta Dosyaları Arşiv Organizasyonu”, Yönlendirilmiş Alt Yapı Projesi, Araştırmacı, 2010-2012.
 6. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Elmadağ Meslek Yüksekokulu, 14-16 Ekim 2009, Ankara. (Yürütme Kurulu Üyesi)
 7. III. Uluslararası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu, Zonguldak, Eylül 22–27, 2003. (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 8. Ankara Üniversitesi Üniversiteden İstihdama Çalıştayı, 28 Nisan 2011.
 9. Ankara Üniversitesi Program Geliştirme Çalıştayı, 06-07 Ocak 2011.
 10. Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ile Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, “Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Soru Hazırlama Teknikleri” Çalıştayı, 22-24 Ekim 2010.
 11. “Tıbbi Sekreterlik Sertifikalı Eğitim Programı”, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Eğitici, 16 Nisan-29 Mayıs 2008.
 12. “Tıbbi Sekreterlik Sertifikalı Eğitim Programı”, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Eğitici, 4 Kasım-16 Ocak 2008.
 13. Konferans, Davetli Konuşmacı, “Sağlıkta Kamu-Özel Sektör Ortaklığı”, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, 2 Kasım 2009.