Y.DOÇ.DR. PERİHAN ŞENEL TEKİN    
Adı : PERİHAN
Soyadı : ŞENEL TEKİN
E-posta : ptekin@ankara.edu.tr, perihansenel@yahoo.com
Tel : 0312 3573242
Ünvan : Y.DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler
EĞİTİM

LİSANS: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu,  2000

YÜKSEK LİSANS: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi AD, 2003.

Tez Konusu: Zonguldak İlinde Çalışan Bazı Doktorların Elektronik Tıbbi Kayıtlara Hazırlık Durumlarının Değerlendirilmesi

DOKTORA: Hacettepe Üniversite, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi AD, 2010.

Tez Konusu: Türkiye’de Sağlık Sektöründe Bir Finansman Yöntemi Olarak Kamu-Özel Ortaklığı Politikasının Politika Haritalama Yöntemi İle Analiz Edilmesi (Özet Ekte)

YABANCI DİL: İngilizce  

BİLGİSAYAR BİLGİSİ:

PolicyMaker 4.0

SPSS

MS Office

AKADEMİK UNVANLARI

Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 2012-….

Öğr. Gör. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 2010-2012

Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 2004-2010

Öğr. Gör., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 2001-2004

BİLİM ALANI

Sağlık Kurumları Yönetimi

 UZMANLIK ALANLARI

Sağlık Kurumları Yönetimi, Kamu Özel Ortaklıkları, Yönetim Organizasyon, Elektronik Tıbbi Kayıtlar, Sağlık Profesyonelleri için Mesleki Etik, Tıbbi Terminoloji

DANIŞMANLIK YAPILAN PROGRAMLAR

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (1 ve 2. Sınıf), Tıbbi dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim)(2. Sınıf)

İDARİ GÖREVLER

Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, 2010-2013

KOORDİNATÖRLÜK GÖREVLERİ

Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Koordinatörü, 2010-….

Ankara Üniversitesi Tam Maliyetlendirme Projesi- SHMYO Koordinatörü, 2012

EDİTÖRLÜKLER

 Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi / Editör Yardımcılığı, 2007-2014

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Tıbbi Terminoloji 1         

Üniversite Yaşamına Uyum       

Sağlık Hizmetleri Yönetimi          

Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler

Mesleki Uygulama 1     

Tıbbi Terminoloji 1-UE  

BAHAR DÖNEMİ

Meslekte Etik   

Tıbbi Terminoloji II

Büro Teknikleri ve Yönetimi

Mesleki Uygulama II     

Tıbbi Terminoloji II-UE                 

Tıbbi Terminoloji-SKY   

YAYIN LİSTESİ

A. TÜRK TIP DİZİNİ KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

 1. ERİGÜÇ, G., ŞENEL TEKİN, P., 2005. “Çocuk Hemşireliği Hizmetlerinde İş Analizine Dayalı İş Tanımı ve İş Gereklerinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Uygulama”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, 8 (2): 215-244.
 2. KÜRTÜNCÜ, M., ŞENEL TEKİN, P., 2004. “Zonguldak İl Merkezindeki Hastanelerde Çocuk Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7 (1):107-119.
 3. ŞENEL TEKİN, P., KAYA, S., 2003. “Doktorlar Elektronik Tıbbi Kayıtlara Hazır mı? Zonguldak’taki İki Hastanede Yapılan Bir Araştırma”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 6 (3):35-58.

B. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

 1. ŞENEL TEKİN, P., 2012, “Public-Private Partnership and The Healthcare Sector”, Turkish Review, Vol.2, Issue.4, p.48-55, July-August.
 2. ŞENEL TEKİN, P., ÇELİK, Y., 2011. “Health sector public-private partnership policy in Turkey”, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 10 (1):45-57.
 3. ŞENEL TEKİN P., 2008. Hemşire Tıbbi Sekreter midir? Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 7(2):9-23.

 

C. ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. ŞENEL TEKİN P., ÇELİK, Y., Analysing Public-Private Partnership Policy as a Financing Method in Turkey Health Sector with Political Mapping”, 7th Biennial Conference in Organisational Behaviour in Health Care: Mind the Gap: Policy and Practice in the Reform of Health Care, Birmingham, 11-14 April, 2010 (Sözlü Bildiri)

D. ULUSAL KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. ŞENEL TEKİN P., “Kamu-Özel Ortaklığı Risk ve Eleştiriler” 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 13-15 Eylül 2012. (Sözlü Bildiri)
 2. ŞENEL TEKİN P., Boyacioglu B., Köksal A ve Alsancak S. “E-Öğrenme ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan Eğitim Deneyimi”, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, 13-15 Haziran 2012 (Sözlü Bildiri).
 3. Boyacioglu B., ŞENEL TEKİN P. ve Alsancak S. “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Eğitim Programlarını Geliştirme Çalışmaları”, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, 13-15 Haziran 2012 (Sözlü Bildiri).
 4. ŞENEL TEKİN, P., Çelik Y., “Türkiye Sağlık Sektöründe Kamu-Özel Ortaklığı: Politika İçin Stratejiler”, 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,13-16 Ekim 2011 Fethiye (Sözlü Bildiri).
 5. ŞENEL TEKİN, P., “Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Ülke Örnekleri”, 9. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi,26-29 Mayıs 2011 KKTC (Poster Bildiri).
 6. ŞENEL TEKİN, P., Radyoloji Teknikerliğinde Mesleki Etik, 3. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları, 22-25 Ekim 2009, Antalya (Sözlü Bildiri).
 7. ŞENEL TEKİN, P., Bir Meslek Olarak Tıbbi Sekreterlik ve Ülkelerarası Karşılaştırmalı Analizi, 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Elmadağ Meslek Yüksekokulu, 14-16 Ekim 2009, Ankara.
 8. ŞENEL TEKİN, P., “Tıp Sekreterliğinde Mesleki Etik”, 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 22-24 Ekim 2008, Trabzon.
 9. ŞENEL TEKİN, P., Kaya S., “Zonguldak İlindeki Bazı Hastanelerde Çalışan Doktorların Elektronik Tıbbi Kayıtlara Hazırlık Durumlarının Değerlendirilmesi”, Sözel Bildiri, Akademik Bilişim’05, Gaziantep, 1-4 Şubat 2005.
 10. ŞENEL TEKİN P., Kürtüncü M., Tekin M., “Zonguldak İl Merkezindeki Hastanelerde Temizlik İşçilerinin Sağlık Riskleri ve Önlemlere İlişkin Düşünceleri”, Sözel Bildiri, III. Uluslar Arası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu, 22-27 Eylül 2003, Zonguldak.                                      E. KİTAP BÖLÜMÜ VE KİTAPLAR
 • Tengilimoğlu D., Yüce Ö. F., ŞENEL TEKİN P. (2010) “Kamu Özel Ortaklığı”,  Sağlık Hizmetlerinde Güncel Kavramlar (içinde), Ed. Mustafa Bulun, SAGE Yayınları, 21, Ankara.
 • ŞENEL TEKİN P., 2010 Tıbbi Terminoloji 1-2, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Yayın No: 72, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara.
 • ŞENEL TEKİN P., 2010 Tıbbi Terminoloji 3, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Yayın No: 63, Ankara.
 • Tengilimoğlu D., ŞENEL TEKİN P., 2010 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Yayın No: 62, Ankara.
 • ŞENEL TEKİN P., 2011 Meslekte Etik, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Yayın No: 94, Ankara.
 • ŞENEL TEKİN P., 2011 Büro Teknikleri ve Yönetimi Ders Notları, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara.

 

DİĞER AKADEMİK ETKİNLİKLER

 1. ŞENEL TEKİN P., “Kamu-Özel Ortaklığı Risk ve Eleştiriler” 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 13-15 Eylül 2012. (Bilim Kurulu).
 2. Perihan Şenel Tekin, B. Boyacioglu, Aysel Köksal ve Serap Alsancak, E-Öğrenme ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan Eğitim Deneyimi Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, 13-15 Haziran 2012 (Bilim Kurulu).
 3. B. Boyacioglu, Perihan Şenel Tekin ve Serap Alsancak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Eğitim Programlarını Geliştirme Çalışmaları, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, 13-15 Haziran 2012 (Bilim Kurulu).
 4. Üniversitemiz web sayfasında (ANKADEM) kullanıma açık “Sağlık Hizmetlerinde Yönetim” dersime (SEK 115) ait ders materyalim bulunmaktadır (http://acikders.ankara.edu.tr/).
 5.  “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Merkezi Hasta Dosyaları Arşiv Organizasyonu”, Yönlendirilmiş Alt Yapı Projesi, Araştırmacı, 2010-2012.
 6. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Elmadağ Meslek Yüksekokulu, 14-16 Ekim 2009, Ankara. (Yürütme Kurulu Üyesi)
 7. III. Uluslararası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu, Zonguldak, Eylül 22–27, 2003. (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 8. Ankara Üniversitesi Üniversiteden İstihdama Çalıştayı, 28 Nisan 2011.
 9. Ankara Üniversitesi Program Geliştirme Çalıştayı, 06-07 Ocak 2011.
 10. Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ile Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, “Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Soru Hazırlama Teknikleri” Çalıştayı, 22-24 Ekim 2010.
 11. “Tıbbi Sekreterlik Sertifikalı Eğitim Programı”, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Eğitici, 16 Nisan-29 Mayıs 2008.
 12. “Tıbbi Sekreterlik Sertifikalı Eğitim Programı”, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Eğitici, 4 Kasım-16 Ocak 2008.
 13. Konferans, Davetli Konuşmacı, “Sağlıkta Kamu-Özel Sektör Ortaklığı”, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, 2 Kasım 2009.