ÖĞR. GÖR. RÜYA BAYAR    
Adı : RÜYA
Soyadı : BAYAR
E-posta : rbayar@ankara.edu.tr
Tel : 0312 310 32 80-1245
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrt.Gör. Dr. Rüya Bayar

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgisi

Doktora: 1996-2002 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, COĞRAFYA (Türkiye Coğrafyası) Anabilim Dalı. Tez Adı:Anamur İlçesinde Araziden Yararlanma

Y.Lisans:1994-1996 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, COĞRAFYA (Türkiye Coğrafyası) Anabilim Dalı. Tez Adı:Karasu İlçesi Coğrafyası

Lisans: 1987-1991 Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü.Tez Adı: Gölbaşı ve Çevresi Fiziki Coğrafyası

İlgi Alanları

Arazi Kullanımı,Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama

Görevler

2006- (Halen Devam Ediyor) Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi

1993-2006 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.

1991-1993 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Genel Türk Tarihi Uzman Yardımcılığı.

Verdiği Dersler


Dersin Adı

Düzeyi

COG 335 Coğrafi Bilgi Sistemleri I (A ve B Grubu)

Lisans

COG 429 Coğrafi Bilgi Sistemleri III (A ve B Grubu)

Lisans

COG 339 Arazi Kullanımı

Lisans

COG 431 Uzaktan Algılama

Lisans

COG 427 Staj

Lisans

03027073 Coğrafi Bilgi Sistemleri I

Y.Lisans

03025073 Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri

Y.Lisans

03026071 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Modellemeler

Doktora

COG 340 Coğrafi Bilgi Sistemleri II (A ve B Grubu)

Lisans

COG 430 Coğrafi Bilgi Sistemleri IV (A ve B Grubu)

Lisans

COG 440 Mekansal Analiz

Lisans

COG 498 Mezuniyet tezi

Lisans

03027072 Coğrafi Bilgi Sistemleri II

Y.Lisans

03025074 Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri II

Y.Lisans

03026074 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Modellemeler II

Doktora


Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makaleler1. Bayar,R.,Yılmaz,M. 2006. “Characteritics of the Population Employed in Primer sector in Turkey” Bullrtin of Serbian Geography Society, No:2,143-150.

2. Bayar,R.,Yılmaz,M. 2007. “The Effects of Socio-Economic Instability on the Criminal Distribution in Turkey” Studia Universitat Babes- Bolyai Geographia, LII,2., 81-96.

3. Özkaya,Durlu,F., Özkaya,M.T., “Tunalıoğlu,R., Bayar,R., Tunalıoğlu,E., 2018. Anadoluda Zeytin ve Zeytinyağlı Yemekler Rotası (Olive and Oil Food Routes in Anatolia)”, Journol of Tourism and Gastronomy Studies, 263-274.


Ulusal alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makaleler


1.Bayar,R., Yüceşahin,M.M., Özgür,E.M. 2003. "Türkiye’nin İmalat İşlevinde Uzmanlaşmış Şehirsel Yerleşmeleri". Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Ekim 2003,s:1-12, Ankara

2.Bayar,R., 2003. "Arazi Kullanımı-Nüfus İlişkisi: Anamur Örneği",Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Nisan 2003,s:97-116, Ankara

3.Yüceşahin,M.M., Bayar,R., Özgür,E.M. 2004. "Türkiye’de Şehirleşmenin Mekansal Dağılışı ve Değişimi". Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2004, s: 23-40,Ankara

4.Bayar,R., 2004. "Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin Arazi Bölünüşü ve Tarım Alanlarındaki Değişmeler". Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2004,s:41-56 Ankara

5. Bayar,R.,Yılmaz,M. 2005. “ Türkiye’de Soya Fasulyesi ve Önemi”. Uluslar arası İnsani Bilimler Dergisi, C:II, Sayı I. http:/ww.insanbilimleri.com

6. Bayar,R. 2005."CBS Yardımıyla Modern Alışveriş Merkezleri İçin Uygun Yer Seçimi Denemesi : Ankara Örneği" Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Coğrafi Bilimler Dergisi,Cilt3, Sayı 2,s:19-38 Ankara

7. Yüceşahin,M.M., Bayar,R., Özgür,E.M. 2006. "Urban Functıonal Specıalızatıon and Changes of Functıonal Structure Characterıstıcs of Cıtıes in Turkey" Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, s:19-40,Elazığ

8.Özçağlar,A., Özgür,E.M., Somuncu,M.,Bayar,R., Yılmaz,M., Yüceşahin,M.M., Yavan,N.,Akpınar,N., Karadeniz.N.,2006.“Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynak Tespitine Bağlı Olarak Geliştirilen Arazi Kullanım Kararları”. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1,s:1-27, Ankara

9. Özçağlar,A., Bayar,R.,Karabacak,K. 2014. “TÜCAUM I.Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştay Raporu”. Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1,s:89-95, Ankara.

10. Bayar,R.,  Karabacak,K., 2017. Ankara İli Arazi Örtüsü Değişimi (2000-2012) Cilt: 15, Sayı: 1 s: 059-076, Ankara

11. Bayar,R., 2018.  “Arazi Kullanımı Açısından Türkiye’de Tarım Alanlarının Değişimi” Cilt 16, Sayı:2, s:187-200, Ankara.


Bilimsel Dergilerdeki Yayınlar


 1.Özçağlar,A., Kasarcı,R., 1996. "Türkiye’de Hanehalkı Sayılarının Coğrafi Dağılışı". Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:5, s:1-28, Ankara

2. Kasarcı,R., 1996. "Türkiye’de Nüfus Gelişimi". Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:5, s:247-266, Ankara

3.Bayar,R., Yüceşahin,M. 1999. "Türkiye’nin Dış Ticaretinde Avrupa Topluluğunun Yeri". Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:43-60, Ankara

Kitap

1. Bayar,R., 2018. Ayaş İlçesinde Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı, Öz Kağıtçılık Matbaacılık, ISBN:978-605-245-276-9, Eskişehir.

2. Bayar,R. 2018. Anamur İlçseinde Araziden Yararlanma, (Doktora tezi tıpkı basımı)  Sonçağ Yayınları, ISBN: 978-605- 7539- 12- 0, Ankara

Uluslararası Kongrelerde Bildiri /Poster Sunumu


1. Bayar,R., Şahin,S. 2006."Turkey's Agricultural Policies During the Accession Process to the European Union " 20-21.10.2006, Jubilee National Conference with International Participation, Plowdiv Universty,"Twenty Years-Union of Scientists of BulgariaBranch Smolyan, Bulgaria

2. Yılmaz, M., Bayar,R., 2006."The Potential of Thermal Tourism in Turkey " 20- 21.10.2006, Jubilee National Conference with International Participation, Plowdiv Universty,"Twenty Years-Union of Scientists of Bulgaria-Branch Smolyan, Bulgaria

3. Özçağlar,A., Bayar,R., 2006."The Regional Distribution of Employed Population in Turkey" 20-21.10.2006, Jubilee National Conference with International Participation, Plowdiv Universty,"Twenty Years-Union of Scientists of Bulgaria-Branch Smolyan, Bulgaria

4.Özçağlar,A., Bayar,R.,2007. "Regional Development Plans and Devcelopment Agencies in Turkey in the Global Change Period". 20-22 April 2007 Balkan Geographical Association International Conferance : Global Changes and Problems. Sofia-Bulgaria.

5.Bayar.R., Yılmaz.M., 2007. "The Role of Women within The Economically Avtive Population in the Globalization Period and Regional Differences in Turkey". 20-22 April 2007 Balkan Geographical Association International Conferance : Global Changes and Problems. Sofia-Bulgaria.

6.Yılmaz, M. Bayar, R., (2011) “Wind Power Generation Potential İn Turkey And Wind Power Share Electricity Production” European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2011, 03-08 April 2011, Vienna, Avusturya.

7. Bayar,R., 2016. “Ankara İli Arazi Örtüsü Değişiminin CORINE Kapsamında Değerlendirilmesi (2000-2012)” 13-14 Ekim 2016. TÜCAUM 2016 International Geography Symposium.

8. Bayar,R., Doğandor,E. 2017. “Arazi Örtüsü İçerisinde Bolu Kentsel Değişiminin İzlenmesi (1987-2016)”. Internatinonal Congree on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society.

9. Alan, İ., Demirörs,Z., Bayar,R., Uymaz,S. 2018. “Ankara İlinde CORİNE Arazi Örtüsü\Kullanımı Birinci Düzey Sınıflamalarına Göre Değişimlerin Markov Zinciri Yöntemleri İle Belirlenmesi ve Modellenmesi”, 03-06 October, International Geography Symposium on the 30th Anniversary TUCAUM.

10. Bayar, R. 2018. “Türkiye'de Tarımsal Alan Değişimi ve Ekonomik Büyüme”, 03-06 October, International Geography Symposium on the 30th Anniversary TUCAUM.

11. Hızarcıoğlu,Saylam,G., Bayar,R. 2018.” Çevre Etiği Bağlamında "İklim Mültecileri",03-06 October, International Geography Symposium on the 30th Anniversary TUCAUM.


 Ulusal Kongrelerde Bildiri /Poster Sunumu


1.Bayar,R., 2005. "Mekansal Analize Bir Örnek: Ankara’da Büyük Market Alanlarının Değerlendirilmesi" 27-29 Nisan 2005, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir.

2. Bayar,R. ve Dede S. 2005."Piri Reis Mucizesi" isimli poster,14-15 Haziran 2005 tarihleri arasında ODTÜ Kongre Merkezinde düzenlenen Esri-Erdas Kullanıcıları Toplantısında sunulmuştur.

3. Bayar,R., 2006. "Avrupa Birliği ve Türkiye'de İktisaden Faal Nüfus İçerisinde Kadının Rolü ve Bölgesel Farklılıklar" 25-26 Mayıs 2006, Ankara Üniversitesi,Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara.

4. Özçağlar,A., Bayar,R., 2006."Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde Kırsal Arazi Kullanımı" 16-17-18 Kasım 2006 1. Rize Sempozyumu, Rize.

5. Bayar,R., 2010. “ Anamur İlçesi Arazi Kullanımı Değişimi” TÜCAUM 3-5 Kasım 2010 VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara.

6. Bayar,R. Şahin,S.2012. “Obruk Barajının Arazi Kullanımı Üzerindeki Etkileri”. TÜCAUM,18-19 Ekim VII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara.

Projeler


Özçağlar,A.,Özgür,E.M.,Akpınar,N.,Somuncu,M.,Karadeniz,N.,Çabuk,N., Kendir,H., Bayar,R., Yılmaz,M., Yüceşahin,M.M., Yavan,N., (2003-2006), “Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynakların Belirlenmesi ve Arazi Kullanım Kararlarının Geliştirilmesi”, Proje No:102K025 (projede araştırmacı).