PROF.DR. REYHAN ÇOLAK    
Adı : REYHAN
Soyadı : ÇOLAK
E-posta : rcolak@science.ankara.edu.tr, rcolak07@gmail.com
Tel : 05366502326
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Reyhan ÇOLAK

 

 

Doğum Yılı:

1963

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

06100 Tandoğan    Ankara /Türkiye

Telefon :

0312 - 2126720/1058

Faks :

0312 - 223 23 95 

e-posta :

rcolak@science.ankara.edu.tr 

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1985

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Fen Bilimleri Öğretimi

Öğretmenlik Sertifikası

1985

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Biyoloji

Yüksek Lisans

1990

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Biyoloji

Doktora

1996AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

BİYOLOJİ  

Uzman

1986-2000

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

BİYOLOJİ  

Yrd. Doç. Dr.

2000-2005

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

BİYOLOJİ  

 Doç. Dr.

2005-2011

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

BİYOLOJİ  

Prof. Dr.

2011-

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Moleküler Sistematik, Hayvan Sistematiği, Moleküler Biyoloji, İzoenzim-alloenzim ve serum proteinleri varyasyonu,  Karyolojik araştırmalar, Genomik ve mitokondriyal DNA varyasyonları

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

B. 102 Genel Biyoloji II

804590 İzoenzim Analizi ve Uygulama Alanları

B. 152 Genel Biyoloji II Lab.

804572 Hücre Farklılaşması

B. 303 Hayvan Fizyolojisi

804626 Uzmanlık Alan Dersi

B. 353 Hayvan Fizyolojisi Lab.

 

B. 449 Genel Endokrinoloji

 

B. 448 Farklılaşmanın Moleküler Biyolojisi

 

B. 457 Hücre Fizyolojisi

 

B474 Bitirme Projesi

 

B. 456 Arazi Uygulaması

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

2

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

2

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

114

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

15

5

Doktora

1

3

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

Yüksek Lisans ve Doktora tez ve yeterlilik jüri üyelikleri

Doçentlik jüri üyelikleri

Kadro atama jüri üyelikleri

Kongre Düzenleme ve Danışma Kurulunda yer alma ve oturum başkanlığı

Biyoloji Olimpiyatlarında Eğitmenlik

İlk ve Orta Öğretim ve Yetişkin Eğitiminde Eğitmenlik

Biyogüvenlik kurulu risk değerlendirme komitesinde üyelik

Editör Yardımcılığı

Yayın Danışma Kurulu Üyeliği

Makale Editörlüğü

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

Bilim Teşvik ödülleri

Tübitak

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

“Kanser hücre ve dokularından RNA izolasyonu ve incelenmesi” Ankara Üniversitesi
Araştırma Fonu (No: 92 05 03 02) Yardımcı Araştırıcı, 1995.

"Türkiye’deki Apodemus Kaup, 1829 ve Mesocricetus Nehring, 1989 (Mammalia: Rodentia) Cinslerinin Taksonomik Durumları ve Yayılışları”, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1574, Yardımcı Araştırıcı, 2001.

“Türkiye’deki  Apodemus Kaup, 1829 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Kan Proteinlerinin SDS-PAGE Yöntemiyle İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (No: 96 05 03 02) Proje Yöneticisi, 2001

“Batı Türkiye Spermophilus' larının Karyolojik ve Elektroforetik Özellikleri”, Gazi Üniversitesi
Araştırma Fonu (GEF. 14/97-3), Yardımcı Araştırıcı, 2002.

“Türkiye‘deki Rattus Fisher, 1803 (Mammalia: Rodentia) Cinsinde Enzim Polimorfizmi ve Genetik Farklılıklar” Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (No: 2000 07 05 037) Yardımcı Araştırıcı, 2004.

 “Türkiye‘deki Microtus Schrank, 1798 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Taksonomik Durumu ve Yayılışı”, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (No: 98 05 03 02), Yardımcı Araştırıcı, 2004.

“Taxonomic study of the genera Mesocricetus and Cricetulus migratorius (Mammalia: Rodentia) in the Palaearctic Region using morphological, karyological and genetic characteristics”, TÜBİTAK-JULICH (Alman) uluslararası proje, Yardımcı Araştırıcı, 2004.

“Doğu Anadolu Türkiye ve Kuzey Batı İran Spermophilus Bennet (1835)
(Mammalia: Rodentia)'larının Karyolojik ve Elektroforetik Özelliklerinin Analizi”,  Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu (GEF.4/2003-01),  Yardımcı Araştırıcı, 2005.

“Türkiye’de Yayılış Gösteren Glis glis (Rodentia: Gliridae)’te Allozim Varyasyonları” TÜBİTAK (No: TBAG-HD/43 105T068) Proje Yöneticisi, 2006.

“Kuzey Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Clethrionomys Tiselius, 1850 (Mammalia: Rodentia) Cinsinde Allozim Varyasyonları ve Genetik Farklılaşmalar”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No:2003-07-05-077) Proje Yöneticisi, 2007.

“Türkiye’de Yayılış Gösteren Dryomys nitedula (Pallas,1779) ve Dryomys laniger Felten and Storch,1968 (Mammalia: Rodentia)’in Allozim Varyasyonları” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No: 2005-070-51-02) Yardımcı Araştırıcı, 2008.

“Türkiye’deki Apodemus Kaup 1829 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin RAPD-PCR Analizi“  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No: 2005-07-05-099) Proje Yöneticisi, 2009.

“Türkiye’deki Mus L., 1758 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Allozim Varyasyonları”      Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No: 2005-07-05-104) Yardımcı  Araştırıcı, 2009.

“Türkiye’deki Arvicola terrestris L., 1758 (Mammalia: Rodentia)’in Morfolojik Analizi ve Allozim Varyasyonları” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No: 2008-07-05-003) Yardımcı Araştırıcı, 2011

“Kuzey Anadolu’da Yayılış Gösteren Clethrionomys glareolus (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarında RAPD ve mt DNA (Sitokrom b ve Kontrol Bölgesi) Analizi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No:2009-07-05-001 No: 09 B 4240 001) Proje Yöneticisi, 2012

“Türkiye’deki Lathyrus L. (Fabaceae) Cinsi Cicercula Seksiyonunun RAPD Analizi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (No:2009-0705001) Yardımcı Araştırıcı, (nihai rapor sunuldu).

“Güneydoğu Anadolu’da Yayılış yapan Tarla Farelerinin (Microtus socialis Group) Taksonomisi ve Moleküler Sistematiği” TÜBİTAK- MHEST ikili işbirliği (proje No: 109T593) Program kodu ve adı: 2508-Slovenya Yüksek Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MHEST) Yardımcı Araştırıcı, (devam ediyor)

“Türkiye’deki Mustela Linnaeus, 1758 Cinsinin Taksonomik Durumu ve Yayılışı.” TÜBİTAK Projesi, TBAG - 110T930 (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Şakir ÖZKURT) Yardımcı Araştırıcı, (2011- devam ediyor).

“Türkiye’de Yayılış Gösteren Kayalık Faresi Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia)  Populasyonlarının mt DNA (Sitokrom b ve Kontrol Bölgesi) ve Nükleer DNA Sekans Analizi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAPRO) (No: 11B4240002)  Proje Yöneticisi, (2011- devam ediyor).

“Türkiye’de Yayılış Gösteren Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (Mammalia: Rodentia)  Populasyonlarının mikrosatellit mt DNA (Sitokrom b) dizi analizi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAPRO) (No: 12B4240013)  Proje Yöneticisi, (2012- devam ediyor).

 

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

ÇOLAK, E., YİĞİT, N. and VERİMLİ, R., “On the karyotype of the Long-clawed mole rat, Prometheomys schaposhnikowi Satunin, 1901 (Mammalia: Rodentia), in Turkey”, Z. Säugetierkunde, 64: 126 - 127 (1999) (SCI)

SÖZEN, M., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., ÖZKURT, Ş. and VERİMLİ, R., “Contributions to the karyology and taxonomy of the genus Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) in Turkey”, Z. Saugetierkunde, 64: 210-219 (1999).  (SCI)

YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., VERİMLİ, R., “The distribution,   morphology, and karyology of the genus Mesocricetus (Mammalia: Rodentia) in Turkey”,  Folia Zool., 49(3): 167-174 (2000). (SCI)

YİĞİT, N., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R., ÖZKAN, B. and ÖZKURT,Ş. “On the  Turkısh Populations of Dryomys nitedula (Pallas,1779) and Dryomys laniger Felten and Storch,1968 (Mammalia:Rodentia)”, Acta zool. hung., 49 (Suppl. 1):147-158  (2003). (SCI-Exp)

YİĞİT, N., NEUMANN, K., ÖZKURT, Ş., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R., “Biometric and Genetic Evaluation of Spermophilus (Mammalia: Rodentia) Populations in Western Turkey” Israel Journal of Zoology, 51(3):191-198 (2005) (SCI)

ÖZKURT, Ş. Ö., SOZEN, M., YIGIT, N., KANDEMIR, I., ÇOLAK, R., GHARKHELOO, M.M, and ÇOLAK, E., “Taxonomic status of the genus Spermophilus (Mammalia: Rodentia) in Turkey and Iran with description of a new species”. Zootaxa 1529: 1-15 (2007) (SCI-Exp)

ÇOLAK, R., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., KANDEMIR, İ., and SÖZEN, M.,. Morphometric and Biochemical Variations and the Distribution of Genus Apodemus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Acta Zool. Hung. (2007) 53(3):239-256 (2007) (SCI-Exp)

YİĞİT, N., ÇOLAK, E., KANDEMIR, İ., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, R., BULUT Ş., ÇAM, P., SAYGILI, F., SOZEN, M., ÖZKURT, Ş. Allozyme variation in Rattus rattus (Rodentia:Muridae) in Turkey, with particular emphasis on the taxonomy. Zoology in The Middle East, 45:19-28 (2008). (SCI-Exp)

OLGUN, G., ÇOLAK, R., KANDEMIR, İ., ÇOLAK, E., YİĞİT, N. Genetic Variation in Rocky Mouse, Apodemus mystacinus (Danford & Alston 1877) (Mammalia: Rodentia) in Turkey, Inferred from RAPDs. Acta Zoologica Bulgarica, 61(2): 123-129 (2009) (SCI-Exp)

YİĞİT, N., ÇOLAK, E., OZKURT, Ş., OZLUK, A., ÇOLAK, R., GUL, N., SAYGILI, F., YUCE, D. Allozyme Variation in Wild Rats Rattus norvegicus (BERICENHOUT 1769) (Mammalia: Rodentia) from Turkey. Acta Zoologica Bulgarica, 62(1): 79-88 (2010) (SCI-Exp)

KANKILIÇ, T., KANKILIÇ, T., SEKER, PS., ÇOLAK, R., SELVİ, E., ÇOLAK, E. Contributions to the Karyology and Distribution Areas of Cytotypes of Nannospalax leucodon (Rodentia: Spalacidae) in Western Anatolia. Acta Zoologica Bulgarica, 62(2): 161-166 (2010) (SCI-Exp)

ÜSTÜNBAŞ, S., ÇOLAK, R., OLGUN KARACAN, G., ÇOLAK, E. RAPD-PCR Analysis of Water Vole Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) (Mammalia: Rodentia) Distributed in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(13):1673-1677 (2011)   (SCI-Exp)

YİĞİT, N., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R., OZLUK, A., GUL, N., ÇAM, P., SAYGILI, F. Biometric and Allozymic Variations in the Genus Dryomys (Rodentia: Gliridae) in Turkey. Acta Zoologica Bulgarica, 63(1): 67-75 (2011) (SCI-Exp)

SELÇUK, S. E., ÇOLAK, R., OLGUN KARACAN, G., ÇOLAK, E.  Population Structure of Edible Dormouse, Glis glis (Linnaeus, 1766) in Turkey, Inferred from RAPD-PCR. Acta Zool. Bulg., 64 (1): 77-83 (2012) (SCI-Exp)

HELVACI, Z., RENAUD, S., LEDEVIN, R., ADRIAENS, D., MICHAUX, J., ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., KANDEMIR, İ., YİĞİT, N., and ÇOLAK, E., 2012. Morphometric and genetic structure of the edible dormouse (Glis glis): a consequence of forest fragmentation in Turkey. Biological Journal of the Linnean Society, 107: 611–623. (2012) (SCI)

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

ZAREIE, M.H., PİŞKİN, A.K., VERİMLİ, R., KANSU, E. and PİŞKİN, E., “Imaging of tRNA by Scanning Tunnelling Microscopy”, Nanobiology, 4:101-104 (1996)

ÖZKURT, Ş., SÖZEN, M., YİĞİT, N. and ÇOLAK, E., VERİMLİ, R., “On the Karyology and Morphology of Sciurus anomalus (Mammalia: Rodentia) in Turkey”, Zoology in The Middle East, 18: 9-15 (1999).

YİĞİT, N., VERİMLİ, R., SÖZEN, M. ÇOLAK, E., and ÖZKURT, Ş., “The Karyotype of Apodemus agrarius (Pallas, 1771) (Mammalia: Rodentia) in Turkey”,  Zoology in The Middle East, 20 (2): 21-23 (2000).

ÖZKURT, Ş., SÖZEN, M., YİĞİT, N., ÇOLAK, E. and VERİMLİ, R., “On colouration and karyology of the Marbled Polecat, Vormela peregusna , in Turkey”, Zoology  in the Middle East , 21:13-18 (2000).

YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., VERİMLİ, R., “Observations on the feeding biology and behaviour of the Fat Dormouse, Glis glis orientalis Nehring,1903 (Mammalia:Rodentia) in captivity”, Zoology in The Middle East, 22:17-24 (2001).

ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M. and VERİMLİ, R. “Observations on the reproduction biology of Meriones meridianus Pallas, 1773 (Mammalia:Rodentia) in Turkey”,  Zoology in The Middle East, 23:23-29 (2001).

ÇOLAK, R., ÖZKURT, Ş., “Electrophoretic comparison of blood-serum proteins of Spermophilus citellus and Spermophilus xanthoprymnus (Mammalia:Rodentia) in Turkey”, Zoology in The Middle East, 25:5-8 (2002).

ÇOLAK, R., GHARKHELOO, M.M, ÖZKURT, Ş., “Distribution and Electrophoretic Aspects of  Blood-Serum Proteins of the Genus Spermophilus (Mammalia: Rodentia) in Eastern Turkey and Iran”, Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(3): 519-521 (2006)

ÇOLAK, R. “Importance of Superoxide Dismutase in Distiguishing of Apodemus flavicollis and Apodemus sylvaticus (Mammalia: Rodentia) in Thrace”. Pakistan Journal of Biological Sciences 9(11): 2153-2155 (2006).

GÖZCELİOĞLU, B., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R. “Karyotype of Arvicola terrestris (Mammalia: Rodentia) in Turkish Thrace” Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(12): 2387-2388 (2006).

KANKILIÇ, T., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E. “Morphological Comparisons of Seven Chromosomal Forms of Spalax leucodon Normdan, 1840 (Mammalia: Rodentia) in Turkey”. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(13): 2419-2425 (2006).

ACAR, İ.Ö., ÇOLAK, R., BÜYÜKKARTAL, H. N.  “Electrophoretic Investigation of Isoenzymes and Soluble Proteins Between Two Varieties of Vicia sativa L. Seeds” Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(13): 2432-2437 (2006).

ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E., YİĞİT, N. “Esterase Variation in Rocky Mouse, Apodemus mystacinus  (Danford & Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) in Turkey” Acta Zoologica Bulgarica, 59(1): 47-52 (2007)

KANKILIÇ, T., ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E., “On Morphology and Karyology of Spalax leucodon armeniacus Mehely, 1909 and Spalax leucodon cilicicus Mehely, 1909 (Rodentia: Spalacidae) in Turkey”. Acta Zoologica Bulgarica, 59(1): 41-46 (2007)

KANKILIÇ, T., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, R., ÇOLAK, E., KARATAŞ, A., “Karyological Comparison of Populations of the Spalax leucodon Nordmann, 1840 superspecies (Rodentia: Spalacidae) in Turkey”. Zool. Middle East. 42:15-24 (2007)

Yurtiçi hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

ÇOLAK, E., YİĞİT, N. and VERİMLİ. R., “Periodic Cycles in Food Intake and Body Weight of Juvenile Dormice, Glis glis orientalis (Nehring, 1903) (Rodentia: Gliridae), in Northern Anatolia”. Turkish J . of  Zoology, 18: 241 - 244 (1994).

KIVANÇ, E., VERİMLİ R., ÇOLAK E. and YİĞİT, N., “Effect of Hibernation on Testis and Liver of Turkish Dormice, Glis glis orientalis (Nehring, 1903)”, Turkish J. of Zoology, 19: 187 - 190 (1995).

ÖZKURT, Ş., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M. and VERİMLİ, R., “Contributions to karyology and morphology of Arvicola terrestris (Lin.,, 1758)’in Central Anatolia”, Turkish J. of Zoology, 23: 253 - 257 (1999).

ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M., VERİMLİ, R. and ÖZKURT, Ş., “A study on Morphology and Karyology of Prometheomys schaposhnikowi Satunin, 1901 ( Mammalia: Rodentia) in Turkey”, Turkish J. of Zoology, 23 (4): 415-421 (1999).

VERİMLİ, R., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., “Nonspecific Esterase Patterns of Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) in Western.   Turkey. Turkish. J. of Biology, 24 (4): 825-831 (2000).

Verİmlİ, R., YİĞİT, N., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş., “Blood Serum Proteins of the Genus Mesocricetus Nehring, 1898 (Mammalia:    Rodentia) in Turkey”, Turkish. J. of Biology, 24 (4): 855-858 (2000).

VERİMLİ, R., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., “Electrophoretic Aspects of Blood-Serum Proteins of Apodemus mystacinus and Apodemus agrarius (Mammalia: Rodentia) in Turkey”, Turkish. J. of Zoology 24 (2): 225-229 (2000).

YİĞİT, N., VERİMLİ, R., ÇOLAK, E., SÖZEN, M. and ÖZKURT, Ş., “Blood serum proteins of Rattus rattus and Rattus norvegicus (Mammalia: Rodentia) in Turkey”,  Turkish. J. of Biology, 25:83-88 (2001).

Verİmlİ, R., Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Özkurt, Ş., “Blood-Serum Proteins of Apodemus flavicollis and Apodemus hermonensis (Mammalia: Rodentia) in Turkey”, Turkish. J. of Biology , 25:89-92 (2001).

YİĞİT, N., ÇOLAK, E., VERİMLİ, R., ÖZKURT, Ş. and  SÖZEN, M., “A study on  the distribution, morphology and karyology of Tatera indica  (Hardwicke, 1807) (Mammalia:Rodentia) in Turkey”, Turkish. J. of Zoology, 25: 67-70 (2001).

ÇOLAK, R., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., GATTERMANN, R., NEUMANN, K., “SDS-PAGE Patterns of Blood Serum Proteins in some Species of  the Genus Meriones (Mammalia:Rodentia)”, Turkish. J. of  Zoology,  26:177-181 (2002).

ÇOLAK, R. “Electrophoretic Aspects of Blood Serum Proteins of the Genus Apodemus in the Black Sea Region”, Turkish. J. of  Biology, 26:125-131 (2002).

ÇOLAK, R. “Electrophoretic Aspects of Blood Serum Proteins of the Genus Apodemus in Northwest Anatolia”, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(4):775-785 (2002).

CESUR, S., ÇOKÇA, F., ÇOLAK, R., TEKELİ, E.,“Poliklinik hastaları ile hastane personelinin burun kültürlerinden izole edilen metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarının protein profillerinin ve antibiyotik duyarlılıklarının karşılaştırılması”, Mikrobiyol. Bült., 37:35-40 (2003).

İYİGÜN, C. and ÇOLAK, R. “An Electrophoretic Study on Esterase and Blood Serum Proteins of the Water Vole Arvicola terrestris (L., 1758) (Mammalia: Rodentia), in Kırşehir Province”, Turkish. J. of  Biology,  28:47-53 (2004).

ÇOLAK, E., YİĞİT, N., ÇOLAK, R., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., KANKILIÇ, T., “Taxonomic status and distribution of Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turkish. J. of  Zoology,  28:285-294 (2004).

CESUR, S., ÇOKÇA, F., ÇOLAK, R., AYDINTUĞ, S., TEKELİ, E., Cerrahi alan infeksiyonundan izole edilen MRSA suşları ile, hastane personelinin burun kültüründen izole edilen MRSA suşların protein profillerinin karşılaştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 34: 77-80 (2004).

GÖZCELİOĞLU, B., ÇOLAK, R., ÇOLAK, E., YİĞİT, N.  A study on Mus domesticus Rutty, 1772 and Mus macedonicus Petrov and Ruzic, 1983 (Mammalia: Rodentia) Distributed in the Line Ankara, Bolu and Zonguldak. Turkish  J. of Zoology, 29:133-140, (2005).

ÇOLAK, R., ÇOLAK, E., YİĞİT, N.   Morphometric, Karyotypic, and Electrophoretic Analysis of the Genus Apodemus Kaup, 1826 (Mammalia: Rodentia) in Thrace. Turkish. J. of  Zoology. 29:147-153 (2005).

KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R., YİĞİT, N.   Allozyme Variation in Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Rodentia: Spalacidae) in the Area between Ankara and Beyşehir. Turkish. J. of  Zoology. 29: 377-384 (2005).

ÇOLAK, E., YİĞİT, N., SÖZEN, M., ÇOLAK, R., ÖZKURT, Ş., KANKILIÇ, T.,  KANKILIÇ, T. The morphological Analysis of Mus domesticus and Mus macedonicus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turkish. J. of  Zoology. 30: 309-317 (2006).

YİĞİT, N., ÇOLAK, E., GATTERMANN, R., NEUMANN, K., ÖZKURT, Ş., GHARKHELOO, M.M., FRITZSCHE, P., ÇOLAK, R. Morphological and Biometrical Comparisons of Mesocricetus Nehring, 1898 (Mammalia: Rodentia) species distributed in the Palearctic Region. Turkish. J. of  Zoology. 30: 291-299 (2006).

YİĞİT, N., GHARKHELOO, M.M., ÇOLAK, E., ÖZKURT, Ş., BULUT Ş., KANKILIÇ, T.,  ÇOLAK, R. The Karyotypes of Some Rodent Species (Mammalia: Rodentia) from Eastern Turkey and Northern Iran with a New Record, Microtus schidlovskii Argyropulo, 1933, from Eastern Turkey. Turkish. J. of  Zoology. 30: 459-464 (2006).

YİĞİT, N., KANKILIÇ, T.,  ÇOLAK, R. ÇOLAK, E., GATTERMANN, R., NEUMANN, K., ÖZKURT, Ş., GHARKHELOO, M.M. Allozyme Variations and Genetic Differentiation in Mesocricetus brandti Nehring, 1898 and Mesocricetus auratus (Waterhouse, 1839) (Mammalia: Rodentia) Turkish. J. of  Zoology, 31: 219-227 (2007)

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özeti basılan bildiriler :

YİĞİT, N., ÇOLAK, E., ÇOLAK, R., ÖZKAN, B., ÖZKURT, Ş., “On the Turkish populations of Dryomys nitedula (Pallas, 1779) and Dryomys  laniger Felten and Storch 1968 (Mammalia:Rodentia)”. International Conference on Dormouse (Myoxidae) Gödöllö, Hungary, 26-29 August. P.47. (2002).

ÇOLAK, R., OLGUN, G.,  KANDEMİR, İ.,  ÇOLAK, E.,  YİĞİT, N. 2007. “Genetic Variation in Rocky Mouse, Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) in Turkey”. FEBS2007 Congress, Molecular Machines, Vienna, Austria, FEBS JOURNAL, 274 (Suppl. 1): 274  (SCI)

ÇOLAK, R., OLGUN, G., KANDEMİR, İ., YİĞİT, N., ÇOLAK, E. 2009. RAPD-PCR analysis of the genus Apodemus KAUP, 1829 (Mammalia:Rodentia) in Turkey.  34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, JUL 04-09, 2009 Prague, CZECH REPUBLIC. FEBS JOURNAL, 276 (Suppl. 1): 100 (SCI)

TUNA, S., OLGUN, G., ÇOLAK, R. 2009, Electrophoretic analysis of esterase and superoxide dismutase enzymes of the wheat bug, Eurygaster maura (Heteroptera: Scutellaridae) populations in the Central Anatolia. 34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, JUL 04-09, 2009 Prague, CZECH REPUBLIC.  FEBS JOURNAL, 276 (Suppl. 1):115 (SCI)

BULUT, Ş, YİĞİT, N, ÇOLAK, E, ÇOLAK, R., ÇAM, P., SAYGILI, F. 2009. Allozymic variations in the genus Dryomys (Rodentia: Gliridae) distributed in Turkey. 34th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, JUL 04-09,2009 Prague, CZECH REPUBLIC. FEBS JOURNAL, 276 (Suppl. 1): 132-133 (SCI)

ÇOLAK, R., OLGUN, G., KANDEMİR, İ., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E. 2010. “Genetic Structure of the Bank Vole (Clethrionomys glareolus) base on cytochrome b gene”. 12th Rodens et Spatium  International Conference on Rodent Biology, Abstract book, p.58, July, 19-23,2010. Zonguldak

HELVACI, Z., RENAUD, S., LEDEVIN, R., ADRIAENS, D., ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E. 2010. “Molar shape differentiation between subspecies of the edible dormouse Glis glis in the North of Anatolia and Turkish Thrace (Mammalia: Rodentia)” 17TH Benelux Congress of Zoology. Classic Biology in Modern Times. Abstract Book, p.58, 22-23 October 2010, GHENT, BELGIUM

HELVACI, Z., RENAUD, S., LEDEVIN, R., ADRIAENS, D., ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E. 2010. “Molar shape of the edible dormouse (Glis glis) in Turkey: unsuspected differentiation between european and asiatic populations” VI. European Congress of Mammalogy ECM 2011 Abstract book, p.37, 19-23 July 2011, PARIS- FRANCE

ACAR, İ. Ö., BÜYÜKKARTAL, N., ÇOLAK, R., ERTEKİN, A. S. 2012. “RAPD analysis of some species of Lathyrus L. (FABACEAE) genus Cicercula section in Turkey” The Second International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species  (BIORARE-2012), Abstract Book, p.30, 24-27 April 2012 Fethiye

ÇOLAK, R., OLGUN KARACAN, G., KANDEMİR, İ., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E. 2012.  “MtDNA variations of Myodes glareolus populations in Turkey” 16th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 2012 – Marseilles, France. Poster 34. Abstract Book, p.152. 18-21 Sep.

OLGUN KARACAN, G., ÇOLAK, R., ÇOLAK, E. 2012. “Determination of genetic variation between Apodemus mystacinus subspecies using PCR-RFLP method” 16th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 2012 – Marseilles, France. Poster with short oral presentation 13. Abstract Book, p.123. 18-21 Sep.

BETEŞ, D., ÇOLAK, R., OLGUN KARACAN, G., KANDEMİR, İ., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E. 2012. “Molecular phylogeny of Myodes glareolus distributed in Northern Anatolia inferred from RAPD-PCR” 16th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 2012 – Marseilles, France. Poster with short oral presentation 14. Abstract Book, p.124. 18-21 Sep.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

PİŞKİN, A.K., VERİMLİ, R., ZAREIE, M.H., AYVALI, C. and PİŞKİN, E., “Nükleik asitlerin “Scanning Tunneling “(STM) Mikroskopta İncelenmesi”,  III. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. Özet Kitabı. TB34. 29.10.1994-1.11.1994. Antalya, 1994. (Poster)

PİŞKİN, A.K., ZAREIE, M.H.,  VERİMLİ, R., KANSU, E. and PİŞKİN, E., “Nükleik asitlerin Taramalı Tünelleme Mikroskobuyla Görüntülenmesi”, XIII. Ulusal  Biyokimya Kongresi, Uluslararası Katılımlı. Özet Kitabı. B37.26-30 Mart 1996. Antalya, 1996.

VERİMLİ R., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., SÖZEN, M., ÖZKURT, Ş., “Türkiye’den  Meriones tristrami, Meriones persicus and Meriones crassus (Mammalia: Rodentia)’un Kan  Serum Proteinlerin SDS-PAGE Kalıpları”, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül. Ankara, 2000.

ÖZKURT, Ş., YİĞİT, N., ÇOLAK, E., VERİMLİ, R., “Türkiye Spermophilus BENNET, 1835  (Mammalia:Rodentia)’larının ekolojisi ve davranışı üzerine gözlemler”, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül. Ankara, 2000.

CESUR, S., ÇOKÇA, F., ÇOLAK, R., TEKELİ, E., ÇÖKMÜŞ, C., “Toplumdan ve hastane personelinden izole edilen nazal metisiline dirençli S. aureus (MRSA) suşlarının protein profillerinin karşılaştırılması”, X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları  Kongresi, P12/09 s.292, Adana, 2001. (Poster)

CESUR, S., ÇOKÇA, F., AYDINTUĞ, S., ÇOLAK, R., TEKELİ, E., ÇÖKMÜŞ, C., Cerrahi alan infeksiyonundan izole edilen MRSA suşları ile, hastane personelinin burun kültüründen izole edilen MRSA suşların protein profillerinin karşılaştırılması. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, P12/10 s.292, Adana, 2001. (Poster)

GÖLPINAR, M., ÇOLAK, R., “Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera:Pentatomidae) ve  Oncopeltus fasciatus (Dallas) (Hemiptera:Lygaeidae) ‘un farklı gelişim  evrelerindeki total proteinlerin ve esterazların elektroforetik analizi”,        XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran,  Adana, 2004. (Poster)

ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E., YİĞİT, N. “ Türkiye’deki  Apodemus mystacinus  (Danford & Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının İzoenzim Analizi”. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özet Kitabı (M1610-SS243) s.90. 26-30 Haziran,  Kuşadası, 2006

KANKILIÇ, T., ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E., KANDEMİR, İ. “Türkiye’de yayılış gösteren Spalax leucodon Normdan, 1840 (Mammalia: Rodentia)’ un Allozim varyasyonları” XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özet Kitabı (M021-SS242) s.90. 26-30 Haziran,  Kuşadası, 2006

ACAR, İ.Ö., ÇOLAK, R., BÜYÜKKARTAL, N.  “Vicia sativa L. nın  İki Çeşidi (Karaelçi ve Sarıelçi Fiğleri)’nin Tohumları Arasındaki İzoenzim ve Çözünür Proteinlerin Elektroforetik İncelenmesi“” XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özet Kitabı (M071-SS041) s.17. 26-30 Haziran,  Kuşadası, 2006

OLGUN, G., ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ.,  ÇOLAK, E.,  YİĞİT, N., “Türkiye’de Yayılış Gösteren Kayalık Faresi, Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının RAPD-PCR ile Analizi” VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül, Malatya, 2007

ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., OLGUN, G., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E. 2008. “Türkiye’de Yayılış Gösteren Glis glis ’te Allozim Varyasyonları”   19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008. Özet Kitabı s. 492. Trabzon. (Poster)

ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ., OLGUN, G., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E., YİĞİT, N., ÖZKURT, Ş. Ö. 2008 “Kuzey Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Clethrionomys Tiselius, 1850 (Mammalia: Rodentia) Cinsinde Allozim Varyasyonları ve Genetik Farklılaşmalar” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008. Özet Kitabı s. 492. Trabzon. (Poster)    

OLGUN, G., ÇOLAK, R., KANDEMİR, İ.,  ÇOLAK, E.,  YİĞİT, N. 2008 “Türkiye'deki Apodemus Kaup 1829 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin RAPD-PCR ile Analizi”   19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008. Özet Kitabı s. 492. Trabzon. (Poster)

ÜSTÜNBAŞ, S. ÇOLAK, R., OLGUN, G., ÇOLAK, E. 2008. “Batı Türkiye’de Yayılış Gösteren Su Sıçanı, Arvicola terrestris (Linnaeus,  1758) (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının RAPD-PCR ile Analizi”. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet kitabı (P:17) s.121. 20-23 Ekim 2008, Girne/KKTC. (Poster)

SELÇUK, S. E., ÇOLAK, R., OLGUN, G., ÇOLAK, E. 2008. “Türkiye’de Yayılış Gösteren Yediuyur, Glis glis (Linnaeus, 1766) (RODENTIA: GLIRIDAE) Populasyonlarının RAPD-PCR ile Analizi” VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet kitabı (P:19) s.122. 20-23 Ekim 2008, Girne/KKTC. (Poster)

GÜNDURU, U., ÇOLAK, R., OLGUN, G., ÇOLAK, E.  2008. “Batı Karadeniz ve Trakya’da Yayılış Gösteren Mus L., 1758 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Allozim Varyasyonları”. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet kitabı (P:19) s.123. 20-23 Ekim 2008, Girne/KKTC. (Poster)

BETEŞ, D., ÇOLAK, R., OLGUN, G., KANDEMİR, İ., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E. 2010. “Kuzey Anadolu’da Yayılış Gösteren Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) (Mammalia: Rodentia)’un RAPD-PCR Analizi” 20. Ulusal Biyoloji Kongresi 21-25 Haziran 2010. Özet Kitabı s. 50-51. Denizli

CEYHAN, Z., ÇOLAK, R., KANKILIÇ, T., YİĞİT, N., KANDEMİR, İ., ÇOLAK, E. 2010. “Anadolu’nun Kuzeyi ve Trakya’da Yayılış Gösteren Yediuyur (Glis Glis) Linnaeus, 1766 (Mammalia: Rodentia) Alttürlerinin Ayrımında Molar Şekil Analizinin Önemi”. Ekoloji 2010 Sempozyumu Özet Kitabı, S76,  5-7 Mayıs 2010, Aksaray

BETEŞ, D., ÇOLAK, R., OLGUN KARACAN, G., KANDEMİR, İ., KANKILIÇ, T., ÇOLAK, E. 2012. “Kuzey Anadolu’da Yayılış Gösteren Myodes glareolus (Mammalia: Rodentia)’un RAPD-PCR Analizi” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi 3-7 Eylül 2012. Özet Kitabı PI 013, s. 1438. İzmir. 

OLGUN KARACAN, G., ÇOLAK, R., ÇOLAK, E. 2012. “Türkiye’de Yayılış Gösteren Apodemus mystacinus (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının mtDNA PCR-RFLP Analizi” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi 3-7 Eylül 2012. Özet Kitabı SI 012, s. 327-328. İzmir. 

 

Kitaplar