PROF.DR. MEHMET SAİT REÇBER    
Adı : MEHMET SAİT
Soyadı : REÇBER
E-posta : recber@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 212 68 00/ 1251
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-sait-recber
Kişisel Akademik Bilgiler