ASSOC.PROF.DR. REMZİYE EGE    
Name : REMZİYE
Surname : EGE
E-Mail : rege@ankara.edu.tr, remziyeege@hotmail.com
Phone Number : +903122126800/1332
Title : ASSOC.PROF.DR.
Unit : FACULTY OF DIVINITY
Department : DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AND RELIGIOUS SCIENCES
Personal Information

RESUME

 

DOÇ. DR. REMZİYE EGE

Assoc.Prof.Dr.of Department of Religious Education Faculty of Divinity                                              & Director of Continuing Education Center
Ankara University
06500 Beşevler
Ankara/Turkey

E-mail: rege@ankara.edu.tr
Phone: +90 312-2126800/1322; + 90 312-381 67 26;+90 312 221 01 91

Assoc.Prof.Dr. Remziye Ege was graduated from the Ankara University Faculty of Divinity in 1992 and obtained her Bachelors of Arts (B.A.) Diploma. She successfully completed her Master of Arts thesis entitled “A Review about the Process of Religious and Moral Motives in Books Published for Children in Pre-school Age” at the Ankara University Institute of Social Sciences and obtained Master of Arts (M.A.) Diploma in 1997. She successfully completed her Doctor of Philosophy thesis entitled “Emotional Intelligence and Religious Education” at the Ankara University Institute of Social Sciences and obtained Doctor of Philosophy (Ph.D.) Diploma in 2007.  Dr.Ege worked as a teacher for 8 years then assigned as a research assistant to the Ankara University Faculty of Divinity Department of Philosophy and Religious Sciences, Religious Education History. She already works as an academician and her field of interest focuses mostly on “Informal Religious Education and its Problems”. She also works as Director of Continuing Education Center at Ankara University.

 

LIST OF ACADEMIC PUBLICATIONS AND ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE ACTIVITIES

A. National / international books and sections in books:

 

1.          Dinî Rehberlik –Bilginin Kaynağı ve Bilgi Üretme Süreçleri-, Şule Yayınları, İstanbul 2014.

2.       Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim, Bölüm adı:(Din Hizmetlerinde İletişim) (2016), Grafiker, Editör: Recai DOGAN, Remziye EGE, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 213, ISBN:978-605-4692-76-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3155055)

3.       Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim, Bölüm adı:(Din Hizmetlerinde Rehberlik) (2016), Grafiker, Editör: Recai DOGAN, Remziye EGE, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 213, ISBN:978-605-4692-76-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3154967)

4.       Din ve Ahlak Öğretimi, Bölüm adı:(Din ve Ahlak Öğretiminde Ayet, Hadis, Sure ve Dua Öğretimi) (2016), Ankara Üniversitesi Yayınevi, Editör: Cemal TOSUN, Fatma ÇAPCIOGLU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 487, ISBN:978-605-136-313-4, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3155396)

5.       Din Eğitimi, Bölüm adı:(Ailede Din Eğitimi) (2016), Grafiker, Editör: Recai  DOGAN, Remziye EGE, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 439, ISBN:978-605-4692-08-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3155628)

6.       İslamiyet Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Bölüm adı:(Din Pedagojisi) (2016), Ankara Üniversitesi Yayınevi, Editör: Mualla SELÇUK, Halis ALBAYRAK, Peter ANTES, Peter HEINZMANN, Martin THURNER, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 935, ISBN:978-605-136-116-1, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 3292207)

7.       Ortaokul 5 8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Bölüm adı:(Din Öğretiminde Ayet ve Hadislerle Öğrenme) (2016), PegemA, Editör: Cemal TOSUN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 454, ISBN:978-605-318-418-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3155501)

8.       Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4 Sınıf, Bölüm adı:(AYET VE HADISLERLE ÖGRENME) (2015), Pegem Akademi Yayınları, Editör: Cemal Tosun, Mızrap Polat, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2159393)

9.       Din Eğitimi El Kitabı, Bölüm adı:(Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik) (2012), Grafiker, Editör: Recai DOGAN, Remziye EGE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 454, ISBN:978- 6054692-08-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3157197)

10.    İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 4-8, Meb Yay., İstanbul 2002 (Cemal Tosun Ve Recai Doğan İle Birlikte)

11.    Din Bilimleri I, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara 2006, Ünite Yazarlığı.

12.    Peygamberim, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:701, Ankara, 2009, Ünite Yazarlığı.

 

B. Editorial

1.       Kültürel Çeşitlilik ve Din, Sinemis Yayınları, Ankara 2005, Editör.

2.       Din Eğitimi, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, Editör.

3.       Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik, Grafiker Yayınları, Ankara 2015, Editör.


C.Translations

1.       “Din ve Özgecilik”, Keishin Inaba& Kate Loewenthal, çev. Remziye Ege, Din Sosyolojisi: Çağdaş Gelişmeler, Peter B. Clarke (ed.) & İhsan Çapçıoğlu (Türkçe ed.), ss. 425-447, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

2.       “Din ve Sosyal Problemler: Yeni Bir Teorik Bakış”, Titus Hjelm, çev. Remziye Ege, Din Sosyolojisi: Çağdaş Gelişmeler, Peter B. Clarke (ed.) & İhsan Çapçıoğlu (Türkçe ed.), ss. 497-523, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

 

D.      Articles published in national and international magazines:

1.     Gönüllülük, Din ve Din Eğitimi, Dini Araştırmalar Dergisi, sayı:38, cilt:14, yıl:2011, ss. 5-16.

2.     “Dini Danışmanlık ve Rehberlik”in Bir Bilim Dalı Olarak Gelişmesinin Gerekliliği Üzerine Bazı Düşünceler, Dini Araştırmalar Dergisi, sayı:39, cilt:14, yıl:2011, ss. 104-114.

3.     Duygusal Zekâ ve Din Öğretimi: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve Duygusal Zekâ Gelişimi İlişkisi, Dini Araştırmalar Dergisi, sayı:40, cilt:15, yıl:2012, ss. 47-64.

4.     Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri ve Sosyal Zekâ İlişkisi, Dini Araştırmalar Dergisi, sayı:42, cilt:16, yıl:2013, ss. 39-56.

5.     “Anlam Alanı İçinde Sabrı Bir Tutum Olarak Yeniden Düşünmek,” Dini Araştırmalar 16/43 (2013): 67-86.

6.     “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Vaaz ve Vaizlik Konularına Bakışları: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54/2 (2013): 129-158

7.     “Bir İsimlendirme Problemi: Dini Danışmanlık”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7(1), 2018- Yayın Aşamasında

8.     “Aday “Manevi Destek Görevlileri”nin Görev Öncesi Hizmet Algılarına İlişkin Nitel Bir Ön Araştırma”, Asos Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6(69), 2018- Yayın Aşamasında.

9.     ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ İsimli Kitabın Tanıtımı, Dini Araştırmalar, C.6, S.18, S.303-307, 2004

10. ‘İlköğretim 6.,7. Ve 8. Sınıflar İçin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri’ İsimli Kitabın Tanıtımı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLVI, Sayı:2, Yıl:2003

11. ‘Kültürel Çeşitlilik ve Din ’ İsimli Kitabın Tanıtımı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLVI, Sayı:2, Yıl:2005

12.      İyi Bir Başlangıç, Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2003.

13.      Hayat İlmek İlmek Dokunuyor, Diyanet Aylık Dergi, Mayıs 2003.

14.      Başkalarının Pabucunu Giymek, Diyanet Aylık Dergi, Temmuz 2003.

 

E.    Notices and Negotiations Presented at National and International Scientific Meetings

1.       “Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Öğreneni Merkeze Alan Yaklaşımların Din Öğretiminde İşe Koşulması” Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı, 7–9 Nisan 2005, İnönü Üniversitesi Matbaası, Malatya 2005, ss. 543–549.

2.       “100 Temel Eser’in değer Öğretimi Bağlamında Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi (İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı Örneğinde Eleştirel Bir İnceleme)”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri),04–06 Ekim 2006, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007, ss.349–355.

3.       Kur’an ve Kadın, 4-5 Haziran Ankara 2010, TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi, (Müzakereci)

4.       Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu, 30 Mart–1 Nisan, Ankara 2012, Diyanet İşleri Başkanlığı (Müzakereci)

5.       “Bir Dini Rehberlik Etkinliği Olarak Hutbe İçin Vizyon Geliştirme Çalışması”, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Ismas), 02-04 Şubat 2018.

6.       “Sınıf Öğretmenlerinin 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde “İçerik” Sorumluluğu Üzerine Bir Değerlendirme, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), 11-14 Nisan 2018.

 

F. Workshop, Conference and Other Activities

1.       Müfredat Hazırlama Çalıştayı, 31.01.2012, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Çalıştay Üyesi)

2.       T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kuran Kursları Öğretim Programı, Ankara 2005, Komisyon Üyesi.

3.       TDV İLKSAY ( İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı) eser inceleme raporu

4.       TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda konuşmacılık ve metin yazarlığı.

5.       Türkiye Diyanet Vakfının Kadın, Aile ve Gençlik Merkezinde 2010–2011 Faaliyet Döneminde “Din Eğitimi” konulu seminerler.

6.       Oş Devlet Üniversitesi Kırgızistan İlahiyat Fakültesi öğrencilerine 2006–2007 Bahar Yarıyılında “Hz. Peygamber’in Eğitimci Yönü ve Örnek Kişiliği” konulu seminerler.

7.       Ankara Valiliği Kazan İlçe Müftülüğü “İslam’da Aile Hayatı, Türk Aile Yapısının Geleneksel Özellikleri” konulu konferans, 17.05.2004, Ankara.

8.       Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Hizmetiçi Eğitim Semineri, 25-29 Haziran 2001 Yalova-Çınarcık Esenköy Eğitim Enstitüsü, MEB, Eğitim Görevlisi.

9.       Kur’an Kursu öğreticileri için Hizmetiçi Eğitim Semineri, Din Eğitimi ile ilgili konferans, 15.09.2003, Ankara Valiliği İl Müftülüğü.

10.   Kur’an Kursu öğreticileri için Hizmetiçi Eğitim Semineri, “Çoklu Zekâ ve Duygusal Zekâ Teorisinin Eğitime Yansıma Yolları” ve “Yeni Öğretim Yöntem ve Stratejilerine Göre Örnek Ders İşlenişleri” konulu dersler, 24-28 Nisan 2006 Antalya H. Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi, DİB.

11.   DİB personeli için seminer, “Yetişkin Din Eğitiminde Yöntem”, 28 Mayıs–15 Haziran 2007, Ankara.

12.   DİB personeli için seminer, “Çocukluk Dönemi Din Eğitimi” ve “Farklı Yaş Gruplarına Soyut Kavram Öğretimi”, 26-27 Ekim 2011, Ankara.

13.   Sağlık Bakanlığı, Hastanelerde Manevi Destek Hizmetleri Çalıştayı, “Sabır”, Aralık 2015, Ankara.

14.   DİB Manevi Destek Hizmetlerinde Çalışan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitimi, “Manevi Destekte İçerik Örnekleri”, 03-23 Ocak 2018, Manavgat/Antalya.

15.   DİB “İslam ve Kadın: Güncel Dini Meselelere Çözüm Odaklı Yaklaşımlar Çalıştayı”, 25 Nisan 2018, Ankara.