PROF.DR. RANA NALÇACI    
Adı : RANA
Soyadı : NALÇACI
E-posta : rnalcaci@yahoo.com, rnalcaci@ankara.edu.tr
Tel : +903122965638
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ


1968 Ankara
1986 Atatürk Anadolu Lisesi - Ankara
1992 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, mezunu
2000 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, doktora
2008 Doçent

VERDİĞİ DERSLER

Lisans 1,2,3,4. sınıf, lisansüstü dersler


Bilimsel Dernek ve Kurumlarda Üyelikler:

Türk Oral ve Maksilofasiyal Radyoloji Derneği

Türk Geriatri Derneği  

BAP Tarafından Desteklenen Projeler

2005/06 proje numaralı Kötü ağız kokusunun dişhekimliği açısından değerlendirilmesi- Proje Yöneticisi (Tamamlandı)

2005/3 proje numaralı Mandibulanın farklı Isırma pozisyonlarında ısırma ve çiğneme kuvvetlerinin değerlendirilmesi- Sorumlu Araştırıcı (Tamamlandı)

2005/7 proje numaralı Kronik periodontitisli ve sabit protetik restorasyonlu hastalarda dişeti oluğu sıvısı IL, IB, IL-6, IL-8 düzeylerine etkisi- Sorumlu araştırıcı (Tamamlandı)

Bilimsel dergilerde Hakemlik:

Gerodontology

Oral Diseases

International Journal of Paediatric Dentistry

Indian Journal of Dental Research

European Journal of Dentistry

Nigerian Medical Journal

Health and Quality of Life Outcomes

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Akademik Görevler:

Kırıkkale Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı 2004 – 2012

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği 2012-

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği 2012-

YAYIN LİSTESİ

SCI, SCI-Expanded kapsamında yer alan dergilerdeki makaleler

 1. Akal Ü, Küçükyavuz Z, Nalçacı R, Yılmaz T.    The Evaluation of Gustatory Function after third molar extraction. Int J Oral Maxillofac Surg. 2004;33:564-568.
 2. Nalcaci R, Erdemir EO, Baran I. Evaluation of the oral health status of the people aged 65 years and over living in near rural district of Middle Anatolia, Turkey.    Archives of Gerontology and Geriatrics 2007; 45(1):55–64.
 3. Paksoy CS, Görgün S, Nalçacı R, Yağbasan A.    The Assessment of Blood Mercury Levels in Turkish Practising Dentists, Dental Nurses and Dental Students.    Quintessence International 2008, 39(4), 173-178.
 4. Nalçacı R, Dülgergil T, Akbay Oba A, Gelgör İE.    Prevalence of Oral Malodor in 7–11 Years Old-Children Living in Middle Anatolia. Comm Dent Health 2008;25(3): 173–177.
 5. Nalçacı R, Baran İ.    Factors Associated with Self-reported Halitosis and Perceived Taste Disturbance in Elderly, Arch Gerontol Geriatr 2008, 46(3), 307–316.
 6. Nalçaci R, Sonmez IS.    Evaluation of oral malodor in children.    Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol and Endod, 2008; 106(3), 384-388.
 7. Nalçaci R, Baran I.     Oral malodor and removable complete dentures in the elderly.    Oral Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol,Radiol and Endod, 2008; 105 (6):E5-E9.
 8. Baran I, Nalcaci R, Ucar S. Temporomandıbular Dısorders In Older Denture-Wearıng People. Turkish Journal of Gerıatrıcs 2008; 11(1):26–32.
 9. Baran I, Nalçacı R.    Self-reported denture hygiene habits and oral tissue conditions of complete denture wearers.    Arch Gerontol Geriatr, 2009;49(2):237–41.
 10. Erdemir EO, Baran I, Nalcaci R, Apan T. IL–6 and IL–8 levels in GCF of the teeth supporting fixed partial denture. Oral Dis. 2010 Jan;16(1):83–8.
 11. Nalçacı R, Baran İ, Orkun S, Tosun A, Mısırlıoğlu M.    Evaluation of panoramic radiography measures for identifyıing reduced bone mineral density in elderly, Turkish Journal of Geriatrics . 2010; 13 (1) 18–25.
 12. Baran I, Nalcaci R. Self-reported problems before and after prosthodontic treatments according to newly created Turkish version of oral health impact profile. Arch Gerontol Geriatr. 2011 Sep-Oct;53(2):e99-105.
 13. Baran I, Nalcaci R, Kocak M.    Dyskeratosis congenita: clinical report and review of the literature.,    Int J Dent Hyg. 2010 Feb;8(1):68–74. Review
 14.  Misirlioglu M, Nalcaci R, Adisen MZ, Yılmaz S, Yorbulut S. Age estimation using maxillary canine pulp/tooth area ratio, with an application of Kvaal’s methods on digital orthopantomographs in a Turkish sample. Australian Journal of Forensic Sciences. 2013 http://dx.doi.org/10.1080/00450618.2013.784357
 15.  Misirlioglu M, Nalcaci R, Baran I, Adisen MZ, Yılmaz S, A possible association of idiopathic osteosclerosis with excessive occlusal forces. Quintessence International 2013

            2.  SCI, SCI-Expanded kapsamı dışında yer alan dergilerdeki makaleler

 1. Erdemir EO, Nalcaci R, Caglayan O.  Evaluation of Systemic Markers Related To Anemia of Chronic Disease in the Peripheral Blood of Smokers and Non-Smokers with Chronic Periodontitis. Eur J Dent. 2008 April; 2: 102–109.
 2. Misirlioglu M, Nalcaci R, Adisen MZ, Yılmaz S. Bilateral and pseudobilateral tonsilloliths: Three Dimensional Imaging with Cone-beam Computed Tomography. Imaging Science in Dentistry. 2013

TUBİTAK- ULAKBİM  veri tabanında yer alan Türkçe yayınlanan makaleler   

 1. Nalçacı R, Görgün S.    Panoramik radyograflarda mandibuler kemik trabekül yapısının değerlendirilmesinde gözlemci uyumu.    T Klin Diş Hek Bil 1999;5:216-220
 2. Nalçacı R, Görgün S.    Maksiller sinüs antrolitleri.    T Klin Diş Hek Bil 2000;6:96-100.
 3. Nalçacı R, Görgün S, Karakaya M. Türk toplumunda taurodontizm görülme sıklığının araştırılması.   T Klin Diş Hek Bil 2000;6:178-182.
 4. Paksoy CS, Nalçacı R.    Mesleki olarak ağır metal intoksikasyonuna maruz kalan işçilerin ağız bulgularının değerlendirilmesi. Ank Üni Diş Hek Fak Derg 2000;27:159–166.
 5. Akal Ü, Or S, Nalçacı R, Orhan K, Günhan Ö.    Osteochondroma (cartilagenous Exostosis) of the mandible: A case report.    T Klin J Dental Sci 2000,27:159-166
 6. Akal Ü, Pektaş Z, Nalçacı R, Yağbasan A.  An Investigation on Oral Mucosal Lesions: Clinical Histological and Therapeutical Approaches.  T Klin Diş Hek Bil 2002,6:163–167.
 7. Akal Ü, Redzep E, Kaya M, Nalçacı R.    Inferior Alveolar Sinir ve Gömülü 3. Molarlar arasındaki ilişkinin klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi,    Türk Oral ve Maksillofasiyal dergisi 2003;7:15–21.
 8. Baran İ, Nalçacı R, Semiz M.    Posterior diş eksikliği bulunan hastalarda temporomandibular eklem düzensizliklerinin klinik olarak değerlendirilmesi.,    Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2006; 27:167-173.
 9. Baran İ, Nalçacı R.    Dişhekimliğinde kullanılan materyaller ve alerjik reaksiyonlar.    Atatürk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi Suppl. 2007; 2: 26–32.
 10. Nalçacı R, Baran İ, Olgun Erdemir E.   Kron-Köprü Restorasyonlarında Sekonder Çürüğün Radyolojik ve Klinik Olarak Değerlendirilmesi. ,    Ank Üniv Diş Hek Fak Derg 2006;33:97–105.
 11. Nalçacı R, Baran İ, Olgun Erdemir E.    Yaşlı Bireylerde Algılanan Tat Bozukluğunun Değerlendirilmesi. ,    Ank Üniv Diş Hek Fak Derg 2006;33:151–157.
 12. Nalçacı R, Mısırlıoğlu M. Yaşlı Bireylerde Stiloid Proçesin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. ,    Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2006;16(3):1-6.
 13. Erdemir EO, Nalcaci R.    Periodontitisli hastalarda sigara kullanımının serum C-reaktif protein üzerine etkisi.,    Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi 2007;9: 49-53.
 14. Erdemir EO, Mısırlıoğlu M, Nalçacı R, Apan T, Demirer S.    Kronik periodontitisli hastalarda başlangıç periodontal tedavinin klinik parametreler ve dişeti oluğu sıvısı IL-6 ve IL-8 miktarı üzerine etkisi.    T Klin Diş Hek Bil 2007;13(2):41-47.
 15. Erdemir EO, Sayın B, Demirer S, Nalçacı R, Mısırlıoğlu M. Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli hastalarda klinik bulgular ve şüpheli periodontal patojenlerin multipleks PZR ile belirlenmesi.    Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007;10: 77–81.
 16. Şaroğlu Sönmez I, Nalçacı R, Akbay Oba A.    Süt dişi intrüzyonuna bağlı daimi dişlerde ortaya çıkan gelişimsel anomaliler: Olgu bildirimi.    Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007;31(3):24–27
 17. Nalçacı R, Baran İ, Olgun Erdemir E, Mısırlıoğlu M.     Sistemik Olarak Sağlıklı Bir Grup Bireyde Oral Malodoru Etkileyen Faktörlerin Araştırılması.,    Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 9(2): 1-5.
 18. Baran İ, Nalçacı R.    Kısalmış dental ark: Oral fonksiyon ve estetik kaygılar açısından değerlendirilmesi. ,    Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2007;17(2):13–19.
 19. Baran İ, Nalçacı R.    Shortened dental arch: clinical evaluation of temporomandibular disorders and oral comfort in older people.    Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2007; 15(2): 102–108.
 20. Mısırlıoğlu M, Nalçacı R, Adışen MZ, Yılmaz S. Paranazal sinüs anatomik yapıları ve varyasyonlarının dental volumetrik tomografi ile incelenmesi. Ank Üniv Diş Hek Fak Derg 38(3), 2011.

 Uluslar arası kongrelerde sunulan bildiriler

 1. Nalçacı R, Görgün S.    Observer Agreement In The Assessment of Mandibular trabecular Bone pattern from Panoramic Radiographs.  3rd Balkan Dental Congress. April 2–5 BaSS 1998 Sofia.
 2. Nalçacı R, Görgün S.     Antroliths of Maxillary Sinus.    4th Congress of Balkan Stomatological Society 22-25 March BaSS 99 İstanbul.
 3. Nalçacı R, Görgün S, Karakaya M.    Incidence of taurodontism in dental patients.    5thCongress of Balkan Stomatological Society 13–16 April BaSS 2000 Thessaloniki.
 4. Öztaş B, Nalçacı R, Paksoy SC.   Concurrence of Torus Mandibularis and Torus palatinus.    5thCongress of Balkan Stomatological Society 13–16 April BaSS 2000 Thessaloniki.
 5. Akal Ü, Nalçacı R, Orhan K, Günhan O.  Osteochondroma of the mandible.    5thCongress of Balkan Stomatological Society 13-16 April BaSS 2000 Thessaloniki.
 6. Paksoy CS, Nalçacı R.    The Evaluation of Oral Symptoms of The Workers Occupationally Exposed to heavy metals.    5thCongress of Balkan Stomatological Society 13–16 April BaSS 2000 Thessaloniki.
 7. Akal Ü, Küçükyavuz Z, Nalçacı R, Yılmaz T.   The Evaluation of Gustatory Function after third molar extraction,    XV Congress of the Cranio- Maxillofacial Surgery 5–9 september 2000, Edinburgh UK
 8. Yağbasan A, Paksoy CS, Nalçacı R, Görgün S.    An Assessment of Blood Mercury of Turkish Dentists, Dental Students and Dental Nurses.    7thCongress of Balkan Stomatological Society 28–30 March BaSS 2002 Kuşadası.
 9. Nalçacı R, Erdemir E O, Baran İ.    Evaluation of the oral health status of the people aged 65 years and over living in near rural district of Middle Anatolia, Turkey.    BaSS 2006 11thCongress of Balkan Stomatological Society 11–14 May Serajevo, Bosnia & Herzegovina.
 10. Gelgör İ E, Nalçacı R.    A Deciduous canine case with impacted central.    BaSS 2006 11thCongress of Balkan Stomatological Society 11–14 May Serajevo, Bosnia & Herzegovina.
 11. Baran İ, Nalçacı R.    Overeruption in unopposed posterior molars,    BaSS 2006 11thCongress of Balkan Stomatological Society 11–14 May Serajevo, Bosnia & Herzegovina.
 12. Nalçacı R, Dülgergil T, Akbay Oba A, Gelgör İE.     Prevalence of Breath Malodor in 7-11 Years Old-Children.    BaSS 2007 12thCongress of Balkan Stomatological Society 12-14 April İstanbul, Türkiye.
 13. Nalçacı R, Baran İ.    Factors Associated with Self-reported Halitosis and Perceived Taste Disturbance in Elderly.  BaSS 2007 12thCongress of Balkan Stomatological Society 12-14 April İstanbul, Türkiye.
 14. Nalçacı R, Baran İ, Mısırlıoğlu M.     Evaluation of Panoramic Radiography Measures for Identifying Reduced Bone Mineral Density.    BaSS 2007 12thCongress of Balkan Stomatological Society 12-14 April İstanbul, Türkiye.
 15. Baran İ, Nalçacı R.    Clinical evaluation of temporomandibular joint disorders in patients with posterior missing teeth.    BaSS 2007 12thCongress of Balkan Stomatological Society 12-14 April İstanbul, Türkiye.
 16. Baran İ, Nalçacı R. .   Oral comfort and temporomandibular disorders with shortened dental arches in older people,    BaSS 2007 12thCongress of Balkan Stomatological Society 12–14 April İstanbul, Türkiye.
 17. Baran İ, Nalçacı R.    Shortened dental arch: an evaluation of aesthetics and oral function.    Bass 2007 12thCongress of Balkan Stomatological Society,12–14  April, İstanbul, Türkiye
 18. Sönmez Şaroğlu I, Nalçacı R, Akbay Oba A.    Developmental disturbances of permanent teeth after injuries of their primary predecessors case report. BaSS 2007 12thCongress of Balkan Stomatological Society 12–14 April İstanbul, Türkiye.
 19. Baran İ, Nalçacı R.     Hastalar tarafından belirtilen protez hijyeni.    Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28–30 Ekim 2007.
 20. Baran İ, Nalçacı R.    Dişhekimliğinde kullanılan materyaller ve allerjik reaksiyonlar.    Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28–30 Ekim 2007
 21. Baran İ, Nalçacı R, Koçak M. Dyskeratosis Congenita vakasının oral rehabilitasyonu: Klinik Rapor.    Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28–30 Ekim 2007.
 22. Nalçacı R, Baran İ.    Sistemik olarak sağlıklı bir grup bireyde oral malodoru etkileyen faktörlerin araştırılması.    Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28–30 Ekim 2007.
 23. Baran İ. Nalçacı R. Uçar S.     Yaşlı Bireylerde Temporomandibular düzensizlikler.   Ege Bölgesi Dişhekimleri odaları uluslar arası bilimsel kongre ve sergisi 9. Karioyoloji Sempozyumu. 27–29 Nisan 2007.
 24. Nalçacı R, Mısırlıoğlu M, Yardımci S, Gencer S. Oral cancer knowledge among patients referrred to dental school, Kirikkale, Turkey. BaSS 2011 16th Congress of Balkan Stomatological SocietyApril 28th- May 1st Bucharest, Romania.
 25. Nalçacı R, Baran I, Üçler K. Factors associated with taste dissatisfaction in the elderly with complete dentures. BaSS 2011 16th Congress of Balkan Stomatological SocietyApril 28th- May 1st Bucharest, Romania.
 26. Baran I, Nalçacı R. The evaluation of posterior tooth loss by T-Scan occlusal analysis system. BaSS 2011 16th Congress of Balkan Stomatological SocietyApril 28th- May 1st Bucharest, Romania.
 27. Mısırlıoğlu M, Adişen MZ, Nalçacı R, Yardımci S. The evaluation of idiopathic osteosclerosis on orthopantomographs with the aid of CBCT. BaSS 2012 17th Congress of Balkan Stomatological Society May 3rd- 6th Tirana, Albania.
 28. Adişen MZ, Nalçacı R, Mısırlıoğlu M, Yardımci S, Adişen ŞR. Age estimation using pulp/tooth area ratio and evaluation of Kvaal Methods: Applicability on orthopantomographs. BaSS 2012 17th Congress of Balkan Stomatological Society May 3rd- 6th Tirana, Albania.
 29. Nalçacı R, Baran I, Adişen MZ, Mısırlıoğlu M, Yardımci S. Investigation of relationship between idiopathic ozteosclerosis and occlusal forces with T-Scan II. BaSS 2012 17th Congress of Balkan Stomatological Society May 3rd- 6th Tirana, Albania. 

Ulusal kongre bildirileri

 1. Erdemir EO, Nalçacı R, Çağlayan O.    Sigara Kullanımının Kronik Periodontitisli Hastalarda Klinik Parametreler ve Serum Anemi Değerleri Üzerine Etkisi.    Türk Periodontoloji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12–14 Mayıs 2005.
 2. Nalçacı R, Sönmez IS. Kötü ağız kokusu şikâyeti ile başvuran çocuklarda diş tedavilerinin etkinliğinin değerlendirilmesi. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,  Antalya, Türkiye 17-21 Ekim 2007.
 3. Mısırlıoğlu M, Nalçacı R, Adışen MZ, Yılmaz Yardımcı S. Sinonazal anatomik varyasyonlarla birlikte görülen maksiller sinus hipoplazisi: Olgu bildirimi. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye 25-28 Nisan 2013.
 4. Mısırlıoğlu M, Nalçacı R, Adışen MZ, Yılmaz Yardımcı S. Keratokistik Odontojenik Tümör: Olgu Bildirimi. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye 25-28 Nisan 2013.