PROF.DR. SEMİRE RUKEN ÖZTÜRK    
Adı : SEMİRE RUKEN
Soyadı : ÖZTÜRK
E-posta : rozturk@ankara.edu.tr, rukenozturk@gmail.com
Tel : 0(312) 319 77 14 / 5259
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/semire-ruken-ozturk
Kişisel Akademik Bilgiler

Lisansını ve lisansüstünü Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 1992-98 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, 1998'de doktorasını tamamladı. 1999’dan bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışıyor; 2001 yılından bu yana da ODTܒde Film Analizi dersini vermektedir. 2004’de doçent, 2010’da profesör oldu. Çeşitli dönemlerde Bölüm Başkanlığı, Senatörlük (2010-2012) ve Dekanlık (seçim yapılmıştır, 20 Eylül 2012-15 Kasım 2015) görevini üstlendi. Üç dönem İLDEK (İletişim Fakülteleri Dekanları) Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı. Sinema Anabilim Dalı Başkanı olan Öztürk, halen İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı'dır. Sinema alanında çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk hakemli sinema dergisi sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nin kurucularındandır ve editörlüğünü yapmıştır, halen derginin yayın kurulundadır. 2014 yılında dekanlığı döneminde yayımlanmaya başlayan İlef Dergisi'nin de Yayın Kurulu'ndadır, çeşitli sayılarda editörlük de yapmıştır.


ESERLER

Kitaplar

Karadoğan, A. & Öztürk, S. R. (2022a). Türkiye’de Sinema Sansürünün Tarihi (1932-1988): Sansür Karar Defterleri Üzerine Bir İnceleme. 1. Cilt 1932-1963. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

https://telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2022/03/18/Turkiyede-Sinema-Sansurunun-Tarihi-CILT-1.pdf…

 

Karadoğan, A. & Öztürk, S. R. (2022b). Türkiye’de Sinema Sansürünün Tarihi (1932-1988): Sansür Karar Defterleri Üzerine Bir İnceleme. 2. Cilt 1963-1977. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

https://telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2022/03/18/Turkiyede-Sinema-Sansurunun-Tarihi-CILT-2.pdf…

 

Karadoğan, A. & Öztürk, S. R. (2022c). Türkiye’de Sinema Sansürünün Tarihi (1932-1988): Sansür Karar Defterleri Üzerine Bir İnceleme. 3. Cilt 1977-1988. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

https://telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2022/03/18/Turkiyede-Sinema-Sansurunun-Tarihi-CILT-3.pdf…


Öztürk, S. R. & Akbulut, H. (2018, der.). Perdeyi Aralamak. İstanbul: Ayrıntı.

Öztürk, S. R. & Akbulut, H. (2018, der.). Seçil'in Sinema Kitabı. Ankara: Uçan Süpürge

Büyükdüvenci, S. & Öztürk, S. R. (2014, der&çev). Postmodernizm ve Sinema. Ankara: Dipnot (Genişletilmiş Baskı).

Büker, S. & Öztürk, S. R.  (2012, der.). Oğuz Onaran İçin: Sinemada Hayat Var. Ankara: deki.


Öztürk, S. R. (2006, der.). Kader: Zeki Demirkubuz. Dost: Ankara.


Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yarim Üzerine, İstanbul: Metis.


Öztürk, S. R. (2004). Sinemanın Dişil Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler. İstanbul: Om.


Öztürk, S. R. (2000). Sinemada Kadın Olmak: Sanat Filmlerinde Kadın İmgeleri. İstanbul: Alan.


Büyükdüvenci, S.  & Öztürk, S. R. (1997, der.). Postmodernizm ve Sinema. Ankara: Bilim ve Sanat.


Hakemli dergilerde makaleler

Çalışkan, S., Can, F., Akbulut H., & Öztürk, S. R. (2021). Quantitative Analysis of Spoken Discourse Using Memoirs of old-time Moviegoers. Journal of Quantitative Linguistics. (AHCI).


Öztürk, S.R. & Karadoğan, A. (2020). Sansür Karar Defterleri Projesi ve Bir Örnek: Soluk Gecenin Aşk Hikayeleri. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 11(2),  375-395. (Değini)


Büyükdüvenci, S. & Öztürk, S. R.   (2007). Yeni Türk Sinemasında Estetik Arayışı. Felsefe Dünyası2(46), 45-19.


Öztürk, S. R. (2003). Besieged and Liberated Women in Art Films. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(2),153-176.


Öztürk, S. R. & Tutal, N. (2002). Rosetta: Birinci Dünyada İşsizlik ya da Küreselleşmenin Tahripkâr Egemenliği? Kültür ve İletişim, 5(1): 65-87.


Öztürk, S. R. & Tutal, N. (2001). Sinemada Kadın Karakterlerin Sessizliği: Sessizlik Bir Direnme Pratiği Olabilir mi? İletişim, 10: 101-126.


Öztürk, S. R. (2001). Bir Aşk Anlatısı: Teslimiyet. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllık 1999, 95-110.


Öztürk, S. R. (2000). Feminist Film Politikası: Mürebbiye Örneği. Kültür ve İletişim, 3(1), 51-70.


Öztürk, S. R. (2000). Türkiye'de Film Eleştirmenleri: Bir Örnek Olay. İletişim, 6, 122-126.


Öztürk, S. R. (1999). İnce Kırmızı Hat. İletişim, Güz-Kış 4: 77-90.


Öztürk, S. R. (1995). Sinemada Akımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi26(1), 227-235.

 

 

Kitapta bölümler

Uluslararası

Öztürk, S. R. (2013). Directors: Yeşim Ustaoğlu. E. Atakav (Ed.), Directory of World Cinema: Turkey  (s.31-32). Bristol: Intellect.Öztürk, S. R. (2013). 

Öztürk, S.R. (2013). Stars: Hülya Koçyiğit. E. Atakav (Ed.), Directory of World Cinema: Turkey  (s. 41-42). Bristol: Intellect.

Öztürk, S. R. (2013). Journey to the Sun. E. Atakav (Ed.), Directory of World Cinema: Turkey  (s. 105-106). Bristol: Intellect.Öztürk, S. R. (2013). 

Öztürk, S. R. (2013). Life on Their Shoulders  E. Atakav (Ed.), Directory of World Cinema: Turkey (s. 109). Bristol: Intellect.

Öztürk, S. R. (2013). Pandora’s Box  E. Atakav (Ed.), Directory of World Cinema: Turkey (s. 114-115). Bristol: Intellect.

Öztürk, S. R. (2010). Hard to Bear: Women’s Burdens in the Cinema of Yesim Ustaoğlu. F. Laviosa (Ed.), Visions of Struggle in Women's Filmmaking in the Mediterranean (s. 149-164). New York: Palgrave MacMillan.


Öztürk, S. R. (2007). Uzak / Distant. G.D. Colin (Ed.), The Cinema of North Africa and the Middle East (s. 247-255). London: Wallflower Press.

 

Ulusal:

Öztürk, S. R. (2018). Yerli Kadın Yönetmenler ve Yeni Filmlerde Anne-Kız İlişkisi. S. R. Öztürk & H. Akbulut (Der.), Perdeyi Aralamak (s. 292-304). İstanbul: Ayrıntı.

Büker, S. & Öztürk, S. R. (2016). Mutlu Son'dan Abluka’ya Türk Sineması. L. Özgenel (Ed), Sanat Üzerine Okumalar (s.197-240). Ankara: ODTÜ yay. 

Öztürk, S. R. (2014). Şifreleri Çözmek: Masum Değiliz Hiçbirimiz! (tekrar basım). N. Tutal Cheviron (Ed.), Haneke Huzursuz Seyirler Diler (s. 161-182).  İstanbul: Ekslibris. 


Öztürk, S. R. (2012). Şifreleri Çözmek: Masum Değiliz Hiçbirimiz. S. Büker & S. R. Öztürk (Der.), Oğuz Onaran İçin: Sinemada Hayat Var (s. 273-289). Ankara: deki.


Öztürk, S. R. (2012). Türkiye’de Sinema. F. Alpkaya & B. Duru (Der.), 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim (s. 403-424). Ankara: Phoenix.


Öztürk, S. R. (2011). Türkiye Sinema Literatüründen Kadınlara Bakmak. S. Sancar (Der.), Birkaç Arpa Boyu... 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar (Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a Armağan, s. 679-699). İstanbul: Koç Üniversitesi Yay.


Öztürk, S. R. (2006). Zeki Demirkubuz Sineması. Biyografya 6 (s.75-100). İstanbul: Bağlam.


Öztürk, S. R. (2005). Akad'ın Etkileri ve Öğrettikleri. A. Kanbur (Der.), Sadeliğin Derinliğinde Bir Usta: Lütfi Akad  (s. 53-73). Ankara: Dost.


Öztürk, S. R. (2004). Kadın Filmlerinde Hülya Koçyiğit’in Personası. A. Güneş & İ.D. Aytaç (Der.), Yıldız: Hülya Koçyiğit (s. 30-48). Ankara: Dost.


Öztürk, S. R. (1997). Yeraltı Platon’un Mağarası mı? Yoksa Tito’nun Yugoslavyası mı? S. Büker (Der.), Onat Kutlar’a Armağan Sinema Yazıları (s. 145-151). Ankara: Doruk.


Öztürk, S. R. (1997). Bir Mit, Bir Arketip ve Bir Film: Odyssea’nın Bakışı. S. Büker (Der.), Onat Kutlar’a Armağan Sinema Yazıları (s.153-159). Ankara: Doruk.


Öztürk, S. R. (1997). Gerçeküstücülüğün O Belirsiz Çekiciliği. D. Derman, S. Günaydın, A. İnam &  O. Onaran, Sinema Akımları (s.67-79). Ankara: Med-Campus #A126.


Öztürk, S. R. (1996). Sinemanın Resimle Buluştuğu Yer. 25. Kare, 16, 57-67.


Öztürk, S. R. (1996). Rossellini’den Loach’a Gerçekçi Sinema. 25. Kare, 15, 10-20.


Öztürk, S. R. (1995). Tarkovski ve Felsefe: Solaris. 25. Kare, 13, 9-18.


Öztürk, S. R. (1995). Caligari’den Kafka’ya Dışavurumcu Sinema. 25. Kare, 11, 31-35 (1. Bölüm) ve 12, 36-40 (2.Bölüm).

 

Bilimsel Toplantılarda bildiriler

Öztürk, S.R. (2017). Kadınları ve Erkeklerin Film izleme Deneyimi: Ankara’da Yaşayan Seyirciler Üzerine bir İnceleme. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 29 Kasım-1 Aralık, ODTÜ.

Öztürk, S. R. (2017). Toplumsal Cinsiyet Ayrımında Ankara'da Sinema Seyircisi Olmak. IV. International Athens Art & Arts Education Symposium. 15-18 Haziran, Atina, Yunanistan.

Öztürk, S. R. (2016). Sinemamızda Yeni Kadın Yönetmenlerin Dili /Biçemi. Dil-Toplum-Kadın Çalıştayı, 6 Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Öztürk, S. R. & Büyükdüvenci, S. (2007). Yeni Türk Sinemasında Estetik Arayışı. Estetik Açıdan Türk Kültürüne Bakış Semineri, 22 Mayıs, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul.


Öztürk, S. R. & Erdur-Baker, Ö. (2006). Kadına Yönelik Şiddetin 1990 Sonrası Türk Sinemasında Temsili. 28 Nisan 2006, Eastern Mediterranean University, Center for Women's Studies, Second International Conference on Women's Studies, Breaking the Glass Ceiling, April 26-28, Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus.


Öztürk, S. R.  (1999). The Governess ve Baba'nın Yasası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nün 12-13 Kasım 1999 tarihleri arasında düzenlediği Bir Aşk ve Nefret İlişkisi: Sinema ve Psikanaliz konulu konferansta sunulan bildiri, İstanbul, 12 Kasım, İstanbul.

 

Medya ve sanat çalışmaları

Film Festivallerinde Jüri Üyelikleri:


Öztürk, S. R. (2019). 3. AFSAD Uluslararası Kısa Film Festivali. Kısa film yarışmasında jüri üyesi, Ankara.

 

Öztürk, S. R. (2018). 29. Ankara Uluslararası Film Festivali. Kısa film yarışmasında jüri üyesi, Ankara.


Öztürk, S. R. (2012). 23. Ankara Uluslararası Film Festivali. Ulusal yarışmada ön jüri, Ankara.

 

Öztürk, S. R. (2011). 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali. Ulusal yarışmada ön jüri, Antalya.


Öztürk, S. R. (2011). 2. Malatya Film Festivali. Kısa film yarışmasında ön jüri, Malatya.


Öztürk, S. R. (2004). 23. Uluslararası İstanbul Film Festivali. Ulusal yarışmada jüri üyesi, İstanbul.


Öztürk, S. R. (2002). 14. Ankara Uluslararası Film Festivali. Ulusal yarışmada jüri üyesi, Ankara.

 

Festival Program Koordinatörlüğü:


Öztürk, S. R. (2010). 13. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Program Danışmanı, 6-13 Mayıs, Ankara.


Öztürk, S. R. (2008). 11. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, 8-15 Mayıs, Ankara.

 

Metin Yazarlığı:


Öztürk, S. R. & Büyükdüvenci, S. (2002). Dönüşen Bilinç. (Yön. D. Kayıran, TRT, 45.dak.) KSSGM için hazırlanan, Türkiye’deki kadın sorunlarına ve çözümlerine yönelik kurumsallaşmayı anlatan bir belgesel, araştırma & metin yazımı; TRT’de gösterildi.


Öztürk, S. R. & Büyükdüvenci, S. (2000). Ötekinin Sesi, (Yön.N.Bayer, TRT, 30 dak.) Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için KSSGM'nin katkılarıyla “Ötekinin Sesi: Yeşilçamın Görünmeyen Kadınları” adlı belgesel, araştırma & metin yazımı; TRT’de gösterildi.

 

Çeviriler

Öztürk, S. R. (2001). Feminist Film Estetiği: Bağlamsal Bir Yaklaşım. Yıllık 2001, 183-195, (Laurie Shrage’den çeviri; Hilde Hein ve Carolyn Korsmeyer editörlüğünde çıkan “Aesthetics in Feminist Perspective” kitabından).


Ödüller

Öztürk, S. R. Sinemanın Dişil Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler (İstanbul: Om, 2004) adlı kitabıyla Türk Sosyal Bilimler Derneği, 2004-2005 Genç Sosyal Bilimciler Ödülü.


Proje


Öztürk, S. R. TÜBİTAK tarafından desteklenen, 115K269 nolu “Kültürel ve Toplumsal Bir Pratik Olarak Sinemaya Gitmek: Türkiye’de Seyirci Deneyimleri Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması” başlıklı projede (yürütücü Prof. Dr. Hasan Akbulut) Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa ve Yrd. Doç. Dr. Mert Gürer ile birlikte araştırmacı olarak yer almıştır (2016-2018). 

 

Çağrılı konuşmalar

Konuşmacı ya da Moderatör Olarak Katıldığı Bazı Toplantılar:


Öztürk, S. R. (A. Karadoğan ile birlikte) (2022). "Yine, Yeni, Yeniden Sinemamızda Sansürün Tarihi" (Davetli Konuşmacı, 9 Mart). 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu (8-11 Mart 2022).  https://www.youtube.com/watch?v=FYK1uw6LyHE


Öztürk, S. R. (2018). Sinemada Kadının Varlığı, 5 Mayıs, Antalya Kültür Sanat, Antalya.


Öztürk, S.R. (2016). 18. Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nde "Farklı Bakış Açılarıyla Bir Film Çözümlemek: Sarmaşık", 11 Mayıs, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Eskişehir.

Öztürk, S. R. (2016). Sanata Bakış 1: Sanatın 60 Yılı panelinde,  "Türkiye Sinemasının son 60 Yılı", 4 Nisan, ODTÜ, Ankara.

Öztürk, S. R. (2011). 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “80’lerden Günümüze Kadın Temsilleri” konulu panelin moderatörü, 11 Ekim 2011, Antalya.


Öztürk, S. R. (2011). Lost Highway Üzerine. 9 Haziran, ODTÜ Mezunları Derneği Sinema Kulübü,  Ankara.


Öztürk, S. R. (2011). Rosetta. 25 Mayıs, Cumhuriyet Kültür Merkezi, Ankara.


Öztürk, S. R. (2008). Sinemada Kadın Temsilleri ve Kadın Yönetmenler. 17 Mayıs, AFSAD, Ankara.


Öztürk, S. R. (2007). Diyarbakır Sanat Merkezi’nde 2 günlük Film Okuma Atölyesi’nin

yürütücüsü (4 film eleştirisi), 20-21 Ocak, Diyarbakır.


Öztürk, S. R. (2006). Türk Sineması. 20 Haziran, konuşma, Kanaltürk.


Öztürk, S. R. (2005). Kadın yönetmenler ve kadın temsilleri. Bochum Melez Festivali’nde konuşmacı, 29-30 Ekim, Bochum, Almanya.


Öztürk, S. R. (2005). Ötekinin Sesi: Türkiye’de Kadın Yönetmenler. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezinde, 10 Mart, İstanbul.


Öztürk, S. R. (2003). Sinemada Kadınlar. Gazi Üniversitesi, 2 Mayıs, Ankara.


Öztürk, S. R. (2003). Türk Sinemasında Kadın Yönetmenler. Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Fransız Kültür Merkezi, 7 Şubat, İstanbul.


Öztürk, S. R. (2002). Zeki Demirkubuz Sineması. Nazım Kültürevi, 14 Nisan, Ankara.


Öztürk, S. R. (2001). Sinema Sanatı. Eğitim-Sen, 26 Aralık, Ankara.


Öztürk, S. R. (2000). Filmlerde Kadın İmgesi: Çığlıklar ve Fısıltılar. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf, 29 Ekim, Ankara.


Öztürk, S. R. (1996). Sinema Kuramları ve Sinemada Akımlar. Film Radyo Televizyon Daire Başkanlığı (FRTEB), 4 Haziran, Ankara.


Öztürk, S. R. (1995). Feminist Eleştiri: Kadın ve Sanat. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf’taki feminist eğitim programı, 24 Haziran, Ankara.


Öztürk, S. R. (1995). Türk Sineması Üzerine. 7-12 Nisan 1995 tarihlerinde I. Muğla Sinema Günlerinde, 8 Nisan, Muğla.


Öztürk, S. R. (1994). Yükseköğrenimde Sanata Duyulan İlgi Düzeyi ile Demokratik Tutum Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Çalışma. 20-22 Ekim 1994 tarihinde Eğitsel Etken Olarak Güzel Sanatlar, Sanat Eğitiminin Geleceği konulu seminerde panelist, Alman Kültür Merkezi, 20 Ekim, Ankara.

 

Diğer yazılar

1990 ve 2000’li yıllarda Cumhuriyet, Siyah Beyaz, Radikal, Milliyet Sanat gibi gazete ve dergilerde çıkmış çeşitli yazılar.

Yönettiği tezler

a)       Doktora (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bitmiş doktora tezleri)

Aslı Gön (2021). Videonun Biyografisi: Değişen Seyircilik Pratikleri ve Türkiye'de Video.      

Faruk Nafiz Fazlıoğlu (2019). Türk Sinemasında Loser Karakterlerin Dönüşümü.    

Yektanurşin Duyan (2018). Sinemada Yıldız Olmak: Türk Sinemasında Kadın Oyuncular.

Ali Karadoğan (2014). Modernizmin izini Sürmek: Türkiye'de sanat Sinemasının Gelişimi (1896-2000).

Aslı Ekici (2014). 2000 Sonrası Popüler Türk Filmlerinde Kadınlığın İnşası.

Eren Yüksel (2013). 2000’ler Türkiye Sinemasında Erkeklik Krizi ve Erkek Kimliğinin İnşası.

Çağla Karabağ (2012). 12 Eylül Filmlerinin Üniversiteli Gençler Tarafından Alımlanması.

 

b)       Yüksek Lisans (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bitmiş YL tezleri)

Selin Çelik (2017). Türk Korku Sinemasında Muhafazakarlığın İnşası.


Bahar Altay Erişen (2015). Nuri Bilge Ceylan Filmlerinin Bahtin'in Kronotop Kavramı ile İncelenmesi.


Aslı Gön (2015). Performatif Toplumsal Cinsiyet ve Erkeklik: Küf, Yozgat Blues ve Ben O Değilim.


Sermin Çakmak (2013). Türkiye Sinemasında Namus ve Beden Denetimi.


N. Göksun Özhan (2011). Zeki Demirkubuz Sinemasında Melodramatik İmgelem.


Bahar Şimşek (2011). Kurucu İdeolojinin Kimlik Politikaları Bağlamında Sinemada Etnik Karşılaşmalar.


Ece Özdemir (2011). Türkiye Sinemasında Dostoyevski Yorumu.


Leyla Uslu (2010), Tomris Giritlioğlu Sinemasında Gayrimüslüm Azınlıklar.


Yıldız Derya Birincioğlu (2010). Darbenin Sinemadaki İzdüşümleri: Hatırlama Kültüründen Unutma Kültürüne 12 Eylül Filmleri.


Özlem Özdemir (2010). Yeni ‘Türk’ Sinemasında Milliyetçiliğin ve Cinsiyetçiliğin Yeniden-Üretimi.


Seda Tüzün (2008). Türk Sinemasında Mekan: Tek Mekanda Geçen Filmler.


Nursel Güler (2008). Zeki Demirkubuz Sinemasında Kadın Temsilleri.


Pınar Yıldız (2008). Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Kimlik.


Bilge Taş (2008). Catherine Breillat Sinemasında Kadın Cinselliği ve Beden Algısı.


Özge Çelikaslan (2008). Türk Sinemasında Taşra ve Çocuğun Temsili: Kasaba (1997), Masumiyet (1997) ve Beş Vakit (2005).


Aslı Soyumert (2008). Türk Sinemasının Susturulmuş Kadın Karakterleri.


Aslı Ekici (2007). 1980-1990 Arasında Türk Sinemasında Kentsel Ailede Kadının Konumu.


Galip Deniz Altınay (2007). 12 Eylül Filmlerinde Şiddetin Sunumu.


Deniz Tansel (2007). Varoluşçuluk ve Yeni Kara Film: David Lynch Örneği.


Eren Yüksel (2006). Yılmaz Güney Sinemasında Kadın İmgesi.


Çağla Karabağ (2005). 1990 Sonrası Türk Sinemasında Sanat Filmleri.


Mehtap Özcan (2004). Bilişsel Bilim Çerçevesinde Filmsel Anlatı ve Görsel Algılama.


Süreyya Çelmen (2004). 1980 Sonrası Türk Sinemasında Fahişelik Olgusu.


Ayşegül Er (2004). 1965-75 Yılları Arasındaki Yerli Melodramlarda Annelik Figürleri.


Sinem Evren Yüksel (2003). Yavuz Turgul Sineması.


İlknur Demirtepe (2003). Türk Komedi Filmlerinde Zengin ve Yoksul Stereotip Temsilleri.


Moldiyar Yergebekov (2003). Tarkovski Sineması.

 

Şimdiye kadar vermiş olduğu dersler:

Lisans:

Sinematografi

Sinema Tarihi I

Sinema Tarihi II

Türk Sineması I

Türk Sineması II

Film Türleri

Film Analizi (ODTÜ)

 

Lisansüstü:

Sanat Sineması

İtalyan Yeni Gerçekçiliği

Sinema ve Kadın

Kadın Yönetmenler

1980 Sonrası Türk Sineması

Sinemada Kadın Temsilleri