ARŞ.GÖR. RAHİME SONGÜR    
Adı : RAHİME
Soyadı : SONGÜR
E-posta : rsongur@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0312 2033477
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

2007- Arş.Gör. Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü


Yüksek Lisans Konusu: Rasemik Benzoin Asetattan Mikrobiyal Hidroliz Tepkimesi ile Enantiyomerik Saflıkta Benzoin Üretimi


Makaleler

Songür, R., Lurçi, B., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, Ü., Demir, A.S. (2011) Enantioselective Production of Benzoin from Benzoin Acetate via Kinetic Resolution and Deracemization using Rhizopus oryzae. Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology, 39: 162–168.


Uluslararası Bildiriler

Songür, R., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, Ü. Removal of a Reactive Dye by Adsorption Utilizing Waste Aluminium Hydroxide Sludge as an Adsorbent, International Conference on Chemical Engineering (ICCE 2011), 28-30 November 2011, Venice, Italy.

Songür, R., Atıcı, E.M., Mehmetoğlu, Ü. Deracemization of 1-phenyl ethanol via tandem biocatalytic oxidation and reduction, European Biotechnology Congress (EURO BIOTECH), 28 September-1 October 2011, Istanbul, Turkey.

Songür, R., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, Ü. Investigating the deracemization mechanism for enantiomerically pure benzoin production from racemic benzoin acetate with Rhizopus oryzae, 19th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2010) and the 7th European Congress of Chemical Engineering (ECCE-7), 28 August-1 September 2010, Prague, Czech Republic.

Songür, R., Babaarslan, Ç., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, Ü. Biocatalytic racemization of racemic benzoin using Rhizopus oryzae, 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries (EMCC-6), 7-12 March 2010, Antalya, Turkey.

Songür, R., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, Ü. Effects of Ultrasonication and Lyophilization on the Enantiomerically Pure Benzoin Production, International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends (BIOTECH), 27-30 September 2009, METU, Ankara, Turkey.Ulusal Bildiriler

Altuntaş, M., Songür, R., Mehmetoğlu, Ü. Mikrobiyal İndirgenme Tepkimeleri ile Haloketonlardan Enantiyomerik Saflıkta Adrenerjik Beta Bloker Üretimi, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 4-6 Mayıs 2013, Ankara.

Acay, C., Songür, R., Mehmetoğlu, Ü. Biyotransformasyon ile Enantiyomerik Saflıkta Propranolol Üretimi, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 4-6 Mayıs 2013, Ankara.

Ak, P., Songür, R., Mehmetoğlu, Ü. Biyokatalitik Derasemizasyon Prosesi ile Enantiyomerik Saflıkta 1-Feniletanol Üretimi, 1. İlaç Kimyası Kongresi, 29-31 Mart 2013, Antalya.

Songür, R., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, Ü. Rhizopus oryzae Biyokatalizörlüğünde Enantiyomerik Saflıkta Benzoin Üretimine Mikroorganizma ve Substrat Derişiminin Etkisi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-9), 22-25 Haziran 2010, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Songür, R., Lurçi, B., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, Ü. Rasemik Benzoin Asetatın Rhizopus oryzae Biyokatalizörlüğünde Hidrolizi ile Enantiyomerik Saflıkta Benzoin Üretimi, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), 26-29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Sağlam, D.N., Songür, R., Bayraktar, E. Enantiyomerik Saflıkta Mikrobiyal Olarak Benzoin Üretimine Mikroorganizma Üretim pH’ının Etkisi, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), 26-29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Songür, R., Karadeniz, F., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, Ü. (R,S)-1-Fenil 1-Propanolün Lipozyme RM IM® Enzimi ile Kinetik Rezolüsyonuna Bazı İşletim Parametrelerinin Etkisi, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-7), 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.


Araştırma Alanı

- Enantiyomerik Saflıkta İlaç Etken Maddelerinin Üretimi

- Enzimatik ve Mikrobiyal Biyotransformasyon

- Biyokimyasal Rasemizasyon


Uygulamalar

KYM 135 Teknik Resim

KYM 311 Isı Aktarımı

CHE 311  Heat Transfer

KYM 332 Kimya Mühendisliği Matemetiği

KYM 342 Enstrumental Analiz

KYM 351 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I

KYM 415 Proses Tasarımı I

KYM 416 Proses Tasarımı II

KYM 453 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II

KYM 454 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III