PROF.DR. ERTUĞRUL RUFAYİ TURAN    
Adı : ERTUĞRUL RUFAYİ
Soyadı : TURAN
E-posta : rturan@ankara.edu.tr, ertugrulturan@hotmail.com
Tel : 310-3280/1232
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ERTUĞRUL RUFAYİ TURAN

 

 

 

EĞİTİM

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü (1995)

Doktora Tezi: “The Problem of Solidarity in Whitehead’s Pluralistic Universe.”

Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü (1987)

Yüksek Lisans Tezi: “The Problem of Truth in the Philosophy of Martin Heidegger.”

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (1984)

 

 

 

 

 

YAYINLAR

“Teknolojiye Karşı Bir Felsefe: Heidegger.”  Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi-Felsefe Söyleşileri, İstanbul Ekim 2007.

 “Çağın Ruhunu Anlamak, Çağın Getirdiklerinin Aptalı Olmak.” Ankara Barosu, Felsefe Kulübü, Konferanslar Dizisi–1, 2006.

 “Bir Yaşantı Estetiği Olarak Hüzün.” Felsefe Dünyası. Sayı:52,  2010/2 (Aralık)

“Maviş ve Metafizik.” Kedici. Sayı: 8, Eylül-Ekim 2010.

“Trajik Deneyim, Heidegger ve Çağımız için Ağıt.” Felsefe Dünyası,  Sayı: 51, 2010/1.

“Agon: Derindeki Savaşın Öyküsü.” Doğu Batı, Yıl: 12, Sayı: 48, 2009.

“Bilim ve Yazgımız.” Aratos. Yıl: 6. Sayı: 36. Kasım-Aralık 2009.

“Küskün Tanrılar, Uykusuz Ozanlar, İsimsiz Acılar.” Doğu Batı, Yıl:10, Sayı:40, 2007.

“Liberal Demokratik Ülküsellik ve Metafizik Temeli.” Ankara Barosu Dergisi. Yıl:66,  Sayı:2, 2007.

“Bilgi Sezgidir: Heidegger’in Kant Yorumu.” Felsefe Dünyası. Sayı: 43, 2006.

“Bir Kez Daha Cogito Ergo Sum.” İnsancıl. Eylül, 2006.

“Batı Metafiziği ve Savaş.” Doğu Batı. Yıl: 6, Sayı:24, 2003.

“Bütüncül Yaklaşım ve Whitehead’in Deneyim Kavrayışı.” Araştırma (DTCF Felsefe Bölümü Dergisi). Sayı: 16, 2003.

“Kolektif Şizofreni: Zamanın İki Yüzü.” Doğu Batı. Yıl: 6, Sayı: 22, 2003.

“Bilge Kaya Balığı”. Ertuğrul Rufayi Turan’dan 6 Felsefe Dersi. Hazırlayan: Doğan Onur Aras ve Hilal Alyanak. Doxa 3. Nisan 2002. Eskişehir.

“Doxa: Öteki İçin Kopuş.” Doxa. 2001.

“Yabancı, Sessizliğin Tınısı, Marrakesh.” Doxa. Aralık, 2000/1.

“Geçmişin Terörü ile Geleceğin Belirsizliğinde Sıkışmış An'ın Öyküsü,” Mimarlık    (Mimarlar Odası Dergisi). 1997. Sayı 277.

“Heidegger ve  Ev.” Mimarlık    (Mimarlar Odası Dergisi). 1994. Sayı 260. 

“Ölüm Üzerine Bazı Düşünceler.” Impetus. Cilt 1, Sayı: 2, 1987.

 

SEMPOZYUM, PANEL, KONFERANS

“Neden Düşünemiyoruz.” Felsefeciler Derneği Söyleşileri-9. 27. Mayıs. 2013, Ankara.

“Doğrunun Şiddeti.” 3. İzmir Felsefe Günleri-Yasa Şiddet Adalet Sempozyumu. 9-10 Mayıs 2013, İzmir.

“Heidegger’in El Yazısına Karşı IBM’in Klavyesi.” Ankara Barosu Felsefe Kulübü Seminerleri. 30 Nisan. 2013, Ankara.

“Söyleyecek Sözü Olamayan Susmaz.” Altındağ Belediyesi Hamamönü Söyleşileri. 22 Aralık 2012, Ankara.

“Eğitimin Olana(ksızlı)ğı ve Akademianın ‘Tanrım ne Olur İki kere İki Dört Etmesin’ Yakarışı.”  Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu I: Günümüzde Bilgi ve Üniversite. 19-20 Mart 2012, ODTU-Ankara.

“Bir Kartezyen Hastalık: Representatio.” Descartes Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü. 12 Aralık 2012, Ankara.

“Kalkınmada Bilgi Deneyimi ve Paylaşımı” ÜNAK Bilgi Deneyimi Sempozyumu.  4-5-6 Ekim 2012, Batman.

“Benlik Söylencesi.” Felsefeciler Derneği Postyapısalcılık ve Sonrası Sempozyumu. 5-6 Mayıs 2012, Ankara.

 

“Heidegger ve Tanrı’nın Batıya Yeniden Dönüşü.” Aydınlanma ve Din Kolokyumu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü. 2 Aralık 2011, İstanbul.

 

“Modernizmin Krizi.” Hesap Uzmanları Derneği. 25 Mayıs 2011, İstanbul.

“Kent, Uzam ve Zaman.” Şehir ve Felsefe Sempozyumu. 13-15 Mayıs 20011, Kastamonu.

“Gündelik Yaşam ve Felsefe.” BUSİAD ( Bursa Sanayiciler ve İş Adamları Derneği) Düşünce Kulübü, Açık Kapı Söyleşileri, 6 Mayıs 2011, Bursa. 

“21. Yüzyıl İçin Kaygılar 1:Metafiziğin Sonu: Düşüncenin Geleceği, Geleceğin Düşüncesi”. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Söyleşiler. 6.Nisan. 2011, Ankara.

“ Felsefe ve Yaşam.” Dünya Felsefe Günü Etkinliği Paneli. Kastamonu Üniversitesi.  25 Kasım 2010. Kastamonu.

“Metafiziğin Kıskacında Yaşam.” Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu. Türk Felsefe Derneği. 5-7 Kasım 2010. Ilgaz-Çankırı.

“Bir Yazgı ve Tehlike Olarak Teknoloji.” VII. Kamu Yönetimi Forumu(Kamu Yönetimi ve Teknoloji). Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. 20-22 Ekim 2010. Ankara.

“Geleceğin Toplumsal Örgütlenmesi ve Heidegger Felsefesi.” Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik. I. Uluslararası Felsefe Kongresi. Uludağ Üniversitesi. 14-16 Ekim 2010. Bursa.

“Sartre’ın Duygu Kuramı.” Sartre Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, 12 Mayıs, 2010. Ankara.  

“Heidegger, Sofokles ve Felsefe.” Mitoloji ve Felsefe Panaeli. Kastamonu Üniversitesi. 19 Mart 2010.

“Çevresel Adalet.” Adalet Sempozyumu. Felsefeciler Derneği. Mart 2010. Ankara.

“Felsefe Nedir? Ne İşe Yarar? Neyi Değiştirir?” İstanbul Tabip Odası.  5 Kasım 2009 (Davetli Konuşmacı). İstanbul.

“Heidegger’in Tanrısı.” Heidegger Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 12 Mayıs, 2009. Ankara.

 “Ürkünç Güzellik.” Felsefe Günleri 3- Felsefe Sorunu olarak İyi ve Güzel Sempozyumu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Nisan 2009. İstanbul.

“Varlıkbilimsel Faşizm: Şeylerin Nesneleştirilmesi Süreci.” Muhalefet Sempozyumu. Felsefeciler Derneği. 13–14 Mart 2009. Ankara.

“Nietzsche’nin Metafizik Eleştirisi.” Nietzsche ve Çağımız Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü. Mayıs, 2008. Ankara.

“Rilke, Heidegger ve Şeylerin Poetik Doğası.” Felsefe Açısından Sanat ve Dil Sempozyumu,   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Nisan 2008. İstanbul.

“Bir Yaşantı Estetiği Olarak Hüzün.” Estetik Açıdan Türk Kültürü Semineri. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mayıs 2007. İstanbul.  

“Bilim ve Yazgımız.”İçel Sanat Kulübü. Felsefe ve Bilim.  Geleneksel Felsefe Günleri Konferansı.  6-7 Nisan 2007.  Mersin.

“Şiddetin Öznesi.” Şiddet Sempozyumu. Felsefeciler Derneği. 21–23 Aralık, 2006. Ankara.

“Yeni Yüzyılda Felsefe.” Dünya Felsefe Günü Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kasım 2006. Ankara.

“Saving Power of Art: what Heidegger really telling us.”International Turkish Aesthetics and Art Congress, May 24th-26th, 2006, DTCF, Ankara, Turkey.  

“Felsefe Bölümlerinde Öğrenci ve Akademisyenlerin Sorunları.” Felsefe ve Eğitim Sempozyumu. Felsefeciler Derneği. 17–19 Kasım 2005, Ankara.

“Yaşam, Yasa ve Saygı.” Felsefe ve Yaşam Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü. 17–18 Nisan 2003. Ankara.

 “Uluslararası İlişkiler Yoksulluk ve Etik.” 1. Uygulamalı Etik Kongresi. ODTÜ. Kasım 2001. Ankara.

“Yabancı, Sessizliğin Tınısı, Marrakesh.” 2000 Felsefe Kongresi-İnsan Felsefesi-Türk Felsefe Derneği, Kasım 2000. Ankara.

“Düşünce ve Kavramlar.” Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı. Merzifon.  Kasım 1999.

“Oyunun Adı Zest.” I. Semiyotik Kongresi. Ekim 1999. Ankara.

“Martin Heidegger'in  ALETHEIA Yorumu.” Türkiye II. Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi Kongresi  Bornova -İzmir,  1987.