DOÇ. DR. ZULFİYA ŞAHİN    
Adı : ZULFİYA
Soyadı : ŞAHİN
E-posta : sahinz@ankara.edu.tr, zulfiya.sahin@gmail.com
Tel : (0312) 310 32 80/1576
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/zulfiya-sahin
Kişisel Akademik Bilgiler

                                                                                                                          

 

Adı Soyadı              : Zulfiya ŞAHİN

Unvanı                     : Dr. Öğr. Üyesi


Eğitim Bilgileri

 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rus Dili ve Edebiyatı, 2013

  Doktora Tezi: Türkçede ve Rusçada Ünlemler

 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rus Dili ve Edebiyatı, 2009  

  Yüksek Lisans Tezi: Biçim Bilimsel Dil Sınıflandırılması

 • Yabancı Dil Olarak Rusça Ölçme ve Değerlendirme Uzmanlığı, Rusya Halklar Dostluğu Üniversitesi (Moskova/Rusya),  2007

 • Lisans, Yeni Beşeri Bilimler Üniversitesi (Moskova/Rusya), Dil Bilimi Fakültesi, Dil Bilimi Bölümü, 1999

   

  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelik

 • Yabancı Dil Olarak Rusça Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı  (tüm düzeyler) (TORFL)

   

  Kitaplar

  · “Türkçe-Rusça, Rusça-Türkçe Açıklamalı Ünlemler Sözlüğü”, Tiydem Yayıncılık, Ankara, 2014, ISBN:978-605-4510-66-5, s.216

  Kitap Bölümleri

  · “Filoloji Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar/ Jan Baudouin De Courtenay’in Sesbirim Kuramı”, Gece Kitaplığı, Ankara, 2018,  ISBN: 978-605-288-797-4, s.127-138.

  Çeviri kitap

  · Ali Merhan Dündar, “Türkskiye sledı na yaponskoy zemle”, Gece Kitaplığı, Ankara, 2017, İSBN: 978-605-180-852-9.

  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  · “Sergey Dovlatov’un Eserleri Çerçevesinde Rusça Örtmeceler”, DTCF Dergisi, Cilt 58, Sayı 2 (2018), DOI: 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.12, s.1412-1435

  ·  “Rusça Öğrenen Türk Öğrencilerin Yazı Dilinde Karşılaştıkları Büyük Harf Sorunu”, (T. Aydoğdu Yüksel ile ortak) Dil Dergisi, Sayı 169.2, 2018, DOİ: 10.1501/Dilder_0000000258, s. 135-149. 

  · “Sergey Dovlatov’un Eserlerinde Retorik Figürler”, DTCF Dergisi, Cilt 58, Sayı 1 (2018), DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001602, s.512-533.

  · “O sposobah minimizatsii intonatsionnıh naruşeniy v gruppah turetskih studentov”, Turkish Studies, 2017, Cilt 12, Sayı 7, s. 369 – 382, DOİ: 10.7827TurkishStudies.11481

  · “Türkçe ve Rusçada Virgül Kullanımının Karşılaştırmalı Analizi”, (T. Aydoğdudu Yüksel ile ortak) İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2017, Cilt 6, Sayı 6, s. 1967 – 1986, DOİ:10.7616/idil-06-35-06

  · “Evfemizmı v prepodavanii russkogo kak inistrannogo” (Yabancı Dil Olarak Rusça Eğitiminde Örtmeceler), Ulakbilge, 2017, Cilt 5, Sayı 15, s. 1457 – 1464, DOİ: 10.7816/ulakbilge-05-15-04.

  · “Kultura osmanskogo obşçestva: istoriçeskiy opıt biblioteçno-izdatelskoy deyatelnosti” (A. Abidulin ile ortak), Vestnik Povoljskoy Akademii Gosudarstvennoy Slujbı, Rusya, № 2(47), 2015, s.114 – 120.

  ·  “Türkçe ve Rusça Sözcük Türleri Açısından Ünlemlerin Konumu”, Akademik Bakış Dergisi, 41.Sayı, 2014, Jel Kod: M-Y***ID:247 K:66

  · “Fonetiçeskiy aspekt protsessa prepodavaniya russkogo yazıka turetskim studentam”, İdil Dergisi, 11.Sayı, 2014, s.191-203, DOI: 10.7816/İdil-03-11-12

  ·  “Zarojdeniye Feministiçeskoy  İdiologii v Jenskoy Klassiçeskoy Literature Turtsii” (A. Abidulin ile ortak), Vestnik Povoljskoy Akademii Gosudarstvennoy Slujbı, Rusya, № 1(40), 2014, s.85-91, UDK 821(4).09, BBK83.3(4) 

  · “Rusçanın Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihi Gelişimi”, İdil Dergisi, 12. Sayı, 2014, s.13-36,  DOI: 10.7816/idil-03-12-02

  · “Türkçe ve Rusça Ünlemlerin Çeviri Sorunları”, İdil Dergisi, 6. Sayı, 2013, s.199-215, DOI: 10.7816 

  · “Sbornik nauçnıh statey metodiçeskoy masterskoy dlya zarubejnıh prepodavateley russkogo yazıka/ O polojenii russkogo yazıka v Turtsii”, Milletler Dostluğu Üniversitesi, Moskova, 2011, s.10-14, BKK 81.5/M 57 

  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan diğer yayınlar

  ·  “Erendiz Atasü:  Kadınlar da vardır”, Turkish Studies, Volume 9(3), 2014, s.1679-1681, DOİ:10.7827/TurkishStudies.6538

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  · “Edebiyatta Konstrüktivizm”, Historia 1923 Tarih ve Kültür Dergisi, Aralık, 2018.

  · “XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Rusya’nın Kültürel Gelişimi ve Batıya Uyum Çabaları”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 5(2), s.171-191, DOI:10.1501/sbeder_0000000076

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan diğer yayınlar

  · “Sergey Dovlatov. Bavul: Belleğin Derinlerine Yolculuk”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 5(3), s.80, DOI:10.1501/sbeder_0000000088

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

  · “Rusça Ünlü Dizgesinin Sorunları”,  Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, 14-16 Aralık 2018, Ankara, Beyazıt Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Petersburg Devlet Üniversitesi, Kazan Federal Üniversitesi. ISBN: 978-605-67945-4-4, s.137.

  · “Sesbilimsel Yetilerin Gelişmesinde Şarkıların Yeri ve Önemi: Rusça Deneyimi”, 1. Uluslararası Dil ve Dil Eğitimi Konferansı, 22-23 Eylül 2017, Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İSBN: 978-605-85197-1-8, s. 127.

  · “Türkçe ve Rusça Sesbilimsel Terim Dizgelerini Karşılaştırma Denemesi”, III. Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu, 3-4 Kasım 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2017, ISBN: 978-605-9975-19-3, s.957-967

  · “Türkçe ve Rusça Sesbilimsel Dizgelerinden Ünsüzlerin Karşılaştırılması”, 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Yayın yeri: International Journal of Languages` Education and Teaching, ISSN; 2198-4999, s.2880-2885

  · “Defektivnıye glagolı v sisteme russkogo kak inostrannogo”, VIII. Uluslararası Sanal Forum İstanbul 2016: Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar, 1-6 Ekim 2016, İstanbul Üniversitesi, Art Sanal Dergisi, ISSN-2148-3582, s.426-435

  · “Suffiksı subyektivnoi otsenki v sisteme RKİ: opıt türkoyazıçnoy auditorii”, Slav Kültürü: Kökenler, Gelenekler, Etkileşimler. XVIII Kiril ve Metodius Okumaları, 23-24 Mayıs 2017, Puşkin Enstitüsü/Rusya, Yayın yeri: s. 430-434

         Toplantılarda Sunulan Bildiriler

        · “Rus-Türk İlişkilerin Tarihsel Gelişimi”, Cumhuriyet Dönemi Türk-Rus            İlişkileri, Ankara Üniversitesi, DTCF, 26 Eylül, 2011

       · “Yabancı Dil Olarak Rusçanın Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Yöntem             Sorunları”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 25 Mart, 2014

       · “18. yy’da Rus Resim Sanatı” Ankara Üniversitesi, DTCF, 3 Nisan, 2014

 • Verdiği dersler (Lisans)

 • Ses Bilgisi I

 • Ses Bilgisi II

 • Söz Dizimi I

 • Söz Dizimi II

 • Rusça Kompozisyon 

 • Rus Kültür Tarihi I

 • Rus Kültür Tarihi II

 • Rusça Tarihi Metinler I

   

  Bildiği Diller

 • Rusça (anadili)

 • Tatarca (anadili)

 • Türkçe

 • İngilizce