DR.ÖĞR.ÜYESİ ZULFİYA ŞAHİN    
Adı : ZULFİYA
Soyadı : ŞAHİN
E-posta : sahinz@ankara.edu.tr, zulfiya.sahin@gmail.com
Tel : (0312) 310 32 80/1576
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

                                                                                                                          

 

Adı Soyadı              : Zulfiya ŞAHİN

Unvanı                     : Yard. Doçent


Eğitim Bilgileri

 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rus Dili ve Edebiyatı, 2013

  Doktora Tezi: Türkçede ve Rusçada Ünlemler

 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rus Dili ve Edebiyatı, 2009  

  Yüksek Lisans Tezi: Biçim Bilimsel Dil Sınıflandırılması

 • Yabancı Dil Olarak Rusça Ölçme ve Değerlendirme Uzmanlığı, Rusya Halklar Dostluğu Üniversitesi (Moskova/Rusya),  2007

 • Lisans, Yeni Beşeri Bilimler Üniversitesi (Moskova/Rusya), Dil Bilimi Fakültesi, Dil Bilimi Bölümü, 1999

   

  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelik

 • Yabancı Dil Olarak Rusça Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı  (tüm düzeyler) (TORFL)

   

  Kitap

 • “Türkçe-Rusça, Rusça-Türkçe Açıklamalı Ünlemler Sözlüğü”, Tiydem Yayıncılık, Ankara, 2014, ISBN:978-605-4510-66-5, s.216


  Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • «О положении русского языка в Турции», Сборник научных статей методической мастерской для зарубежных преподавателей русского языка, Halklar Dostluğu Üniversitesi, Moskova, 2011, s.10-14, BKK 81.5/M 57

 • “Türkçe ve Rusça Ünlemlerin Çeviri Sorunları”, İdil Dergisi, 6. Sayı, 2013, s.199-215, DOI: 10.7816

 • “Türkçe ve Rusça Sözcük Türleri Açısından Ünlemlerin Konumu”, Akademik Bakış Dergisi, 41.Sayı, 2014, Jel Kod: M-Y***ID:247 K:66

 • «Фонетический аспект процесса преподавания русского языка турецким студентам», İdil Dergisi, 11.Sayı, 2014, s.191-203, DOI: 10.7816/idil-03-11-12

 • «Зарождение феминистической идиологии в женской классической литературе Турции»(Abidulin A.M. ile ortak çalışma), Вестник Поволжской Академии государственной службы, Rusya, № 1(40), 2014, s.85-91, UDK 821(4).09, BBK83.3(4) 

 • “Rusçanın Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihi Gelişimi”, İdil Dergisi, 12. Sayı, 2014, s.13-36,  DOI: 10.7816/idil-03-12-02

 • “XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Rusya’nın Kültürel Gelişimi ve Batıya Uyum Çabaları”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 5(2), s.171-191, DOI:10.1501/sbeder_0000000076

   

  Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan diğer yayınlar

 • «Эрендиз Атасю: И женщины тоже существуют», Turkish Studies, Volume 9(3), 2014, s.1679-1681, DOİ:10.7827/TurkishStudies.6538

 • “Sergey Dovlatov. Bavul: Belleğin Derinlerine Yolculuk”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 5(3), s.80, DOI:10.1501/sbeder_0000000088

   

  Sunumlar ve Bildiriler

 • “Cumhuriyet Dönemi Türk-Rus İlişkileri”/ “Rus- Türk İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi”, sunum, Ankara Üniversitesi, DTCF, 26 Eylül, 2011

 • “Yabancı Dil olarak Rusçanın Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Yöntemlerin Sorunları”, sunum, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 25 Mart, 2014

 • “18.yy’da Rus Resim Sanatı”, sunum, Ankara Üniversitesi, DTCF, 3 Nisan, 2014

   

  Verdiği dersler (Lisans)

 • RUS 113 Fonetik I

 • RUS 114 Fonetik II

 • RUS 307 Sentaks

 • RUS 317 Gramer V

 • RUS 123 Rusça Sözlük Bilim

 • RUS 320 Konuşma V

 • RUS 128 Türkçe Rusça Çeviri

 • TAR 256 Rusça Tarihi Metinler

   

  Bildiği Diller

 • Rusça (anadili)

 • Tatarca (anadili)

 • Türkçe

 • İngilizce