PROF.DR. ŞEBNEM AKİPEK ÖCAL    
Adı : ŞEBNEM
Soyadı : AKİPEK ÖCAL
E-posta : sakipek@law.ankara.edu.tr, sakipek@hotmail.com
Tel : 532/5497562
Ünvan : PROF.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


 Ö Z G E Ç M İ Ş

(Mayıs 2013 itibarı ile)

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL

                                                                                                                                            

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı

06590 Cebeci, Ankara

Tel:0/312/3196004

0/532/5497562

e-mail: sakipek@hotmail.com

EĞİTİM

● Profesörlük, Aralık 2010

Doçentlik, Mayıs 2004

● Doktora, Mayıs 1998 (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

● Yüksek Lisans (LL.M.), Ekim 1991 (London School of Economics and Political Science, Londra Üniversitesi)

● Lisans (Hukuk), Haziran 1989 (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) (Fakülteye giriş ve Fakülte mezuniyeti birincilikle)

● Lise, Haziran 1985 (TED Ankara Koleji)

YABANCI DİL

● İngilizce, çok iyi

● Almanca, çok iyi

● Fransızca, az

● Latince, az

İŞ TECRÜBESİ

● Haziran 2006-günümüz, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü,

● Nisan 2001-günümüze, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hukuk Müşaviri,

● Ekim 2000-günümüze, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi,

● Çeşitli yıllarda, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyesi,

● Şubat 1990-Ekim 2000, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi,

ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

● Haziran 2012, Almanya Hildesheim’da Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferansta davetli konuşmacı olarak.

● Ocak 2012, Avans University of Applied Sciences Tilburg / Hollanda’da misafir öğretim üyesi olarak Viyana “Satım Sözleşmesi ve Türk Hukuku” konusunda Erasmus faaliyeti kapsamında ders vermek.

● Ocak 2011-Eylül 2012, ICC tahkiminde TPAO’nun avukatı olarak.

● Eylül 2011-Nisan 2012, Clifford Chance hukuk bürosu yanında uzman bilirkişi (expert witness) olarak.

● Kasım 2009-Ağustos 2011, Fenwick Elliott hukuk bürosu yanında uzman bilirkişi (expert witness) olarak.

● Haziran 2010, Almanya Hildesheim’da Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferansta davetli konuşmacı olarak.

● Aralık 2009, Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye adına savunma yapan avukat olarak.

● Ocak 2008, Almanya Hildesheim’da Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferansta davetli konuşmacı olarak.

 Haziran 2006, Romanya Bükreş’te Friedrich Neumann Vakfı ve Bükreş Barosu tarafından düzenlenen Avrupa Birliği sürecinde Yasal Uyum konulu konferansta davetli konuşmacı olarak.

 Temmuz 2001, Slovenya Ljubljana’da, Kadın Hakları ve Sorun Çözme (Arabuluculuk) hakkında düzenlenen Eğitim Seminerinde katılımcı olarak, (düzenleyen; “South-East Europe Leadership Initiative).

● Mart 2001, İngiltere-Norwich, East Anglia Üniversitesi’nde araştırma (British Council bursu ile).

● Ağustos 2000, Avusturya Salzburg’da Sanal Ortamda Fikri Haklar ve Elektronik Ticaret konulu Salzburg Semineri’ne katılım (Salzburg Seminer bursu ile).

● Haziran 1998 - Temmuz 1998, ABD’de (University of Arizona) araştırma ve kaynak toplama çalışması.

 Ekim 1996-Şubat 1997, Almanya’da (Albert Ludwig Üniversitesi, Freiburg) araştırma ve doktora tezi için kaynak toplama çalışması. (DAAD bursu ile).

 Eylül 1990-Ekim 1991, İngiltere’de (London School of Economics and Political Science, Londra) Yüksek Lisans çalışması. (British Council bursu ile).

ÖNEMLİ ÇALIŞMA VE PROJELER

● Eğitici eğitmenliği, Adalet Akademisi Başkanlığında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun bütüncül olarak kavranması konusunda yurt çapında eğitici olarak görev yapacak Hakimlerin eğitilmesi, Haziran 2012’de başladı halen devam etmektedir.

● KAMAG Projesinde iş paketi yürütücülüğü, Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi, Şubat 2011’de başladı halen devam etmektedir.

● Alt Komisyon Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Kütüğünde Taşınmaz Değerinin Belirlenmesi, Ağustos 2011-Mart 2012.

● Yurtiçi tahkimde hakemlik, 2009.

● “Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)” Eğitimi, Eğitici Eğitmenliği, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştay, Biga, 9-12 Eylül 2008.          

● Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde İlköğretim ve Lise öğretmenlerine verilecek hizmet içi eğitim programında eğitmenlik, Ankara, Kasım-Aralık 2004.

● Milli Eğitim Bakanlığı ve British Council işbirliği ile oluşturulan “İlköğretim için İnsan Hakları Eğitim Dizisi” hazırlama grubu üyeliği ve yazarlığı, Ankara, Eylül 2000-Haziran 2001.

● 4. Tüketici Konseyi bünyesinde oluşturulan “Elektronik Ticaret” Alt Komite Başkanlığı, Ankara, Mart 2000.

● “8. Beş Yıllık Kalkınma Planı” hazırlık çalışmaları kapsamında oluşturulan “Tüketici Hukuku ve Uluslararası Etkileşimler” Alt Komisyon Başkanlığı, Ankara, Aralık 1999- Şubat 2000.

   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Geçici Özel İhtisas Komisyon üyeliği, Ankara, Haziran 1998.

● Umut Vakfı’nın düzenlediği Amerikalı ve Türk uzmanlarca oluşturulan hukuk ilintili eğitimin ülkemizde yaygınlaştırılması amacına yönelik çalışma grubu üyeliği, Ankara, Mayıs 1996-Nisan 1998.

● DPT bünyesinde oluşturulan Türkiye-AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu’nda raportörlük, Ankara, Aralık 1993-Kasım 1994.

ÖZEL UZMANLIK VE İLGİ ALANLARI

 • Sözleşmeler Hukuku
 • Uluslararası Ticari Tahkim
 • Enerji Hukuku
 • Uluslararası Ticaret Hukuku (özellikle Viyana Satım Sözleşmesi CISG)
 • Banka Hukuku
 • İnşaat Hukuku ve İnşaat Sözleşmeleri
 • Taşınmaz Hukuku ve Arazi Davaları
 • Eşya Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Tüketicinin Korunması Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar

DİĞER FAALİYETLER

·         International Bar Association Üyeliği-1994’den günümüze.

·         Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji Vakfı Mezunlar Derneği Denetim Kurulu Başkanlığı-Ocak 2004-Mart 2011.

·         Türk Eğitim Derneği (TED) Yönetim Kurulu Üyesi-Ocak 2005’den günümüze.

·         Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi Vakfı Denetim Kurulu Üyesi, Ocak 2009’dan günümüze.

BAZI TEMEL ESERLER

I. KİTAPLAR

1.    Türk Borçlar Kanunu, Adalet Akademisi Yayınları, Ankara 2012, (üç yazardan biri olarak)

2.    Medeni Hukuk I, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukuku, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir 2011.

3.    Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi ve Arazi Toplulaştırmasının Genel Esasları, Ankara 2010.

4.    Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara 2008 (beş yazardan biri olarak)

5.    Bağbaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali ve Mavi Tünel Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara 2008 (beş yazardan biri olarak)

6.    Alt Vekâlet, Ankara 2003.

7.    Sözleşmeler Rehberi, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 2. baskı, Ankara 2002 (iki yazardan biri olarak).

8.    Sözleşmeler Rehberi, Ankara 2000 (iki yazardan biri olarak).

9.    Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara 1999.

10.              Yurttaş Olmak İçin....., Ankara 1998 (altı yazardan biri olarak).

11.    Yurttaş Olmak İçin....., Öğretmen El Kitabı, Ankara 1998 (altı yazardan biri olarak).

II. KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

1.       “AB’de Tüketicinin Korunması ve Tüketici Hakları”, Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara 2012.

2.       “Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması”, Toprak Mülkiyeti, Ankara 2010.

3.       “Avrupa Birliğinde Tüketicinin Korunması ve Türkiye’nin Uyumu”, Hala Avrupa Birliğine Tam Üyelik?, İstanbul 2008.

4.       “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, Doğum Hekimliği, Maternal-Fetal Tıp’ta Etik ve Yasal Boyut, s.48-61, Ankara 2004.

5.       “Gebe ve Hekim İlişkisi”, Doğum Hekimliği, Maternal-Fetal Tıp’ta Etik ve Yasal Boyut, s.109-119, Ankara 2004 (iki yazardan biri olarak).

6.       “Embriyo ve Fetus; Etik ve Yasal Boyut”, Doğum Hekimliği, Maternal-Fetal Tıp’ta Etik ve Yasal Boyut, s.119-132, Ankara 2004 (dört yazardan biri olarak).

7.       “Türkiye’de Tüketicinin Korunmasının Yasal Boyutu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, 21. Yüzyıla Girerken Tüketici Olarak Haklarımızı Biliyor muyuz?, s.53-64, Ankara 2000.

8.       “Batı Ülkelerinde ve Avrupa Birliği’nde Tüketicinin Korunması”, Türkiye’de Tüketicilerin Korunması, Sorunlar-Perspektifler, TES-AR Yayınları No:18, s.21-30, Ankara 1996.

9.       “İngiltere’de Hukuk Öğretimi”, Hukuk Öğretimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No.497, s.35-50, Ankara 1993.

III. MAKALELER

1. Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

a. “Das neue türkische Bürgerliche Gesetzbuch und das Konzept des Familienwohnsitzes im türkischen Zivilrecht”, Rechtspfleger, 33. Jahrgang, Heft 2, Januar/Februar 2009, 61-65.

b. “Acquisition of Immovable Property by Aliens in the Turkish Legal System”, Eastern European Community Law Journal, V.I, Issue 2, p.1-18, Hungary Eylül 2004 (iki yazardan biri olarak).

c. “Code of Protection of the Consumer”, International Bar Association Consumer Law News Letter No:4, p. 9-10, London Mart 2000.

d. “Products Liability in Turkey”, International Bar Association Products Liability, Advertising, Unfair Competition, and Consumer Affairs News Letter V.3, No.2, p.10-12, London Ağustos 1995.

2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

a.     “Yapı Denetim Kuruluşları ve Bu Kuruluşların Faaliyetlerinin Denetlenmesi”, İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Dergisi, Eylül-Ekim 2011, Yıl:21, Sayı:127, s.66-69 (iki yazardan biri olarak)

b.    “Kat İrtifakının Hukuki Niteliği ve Kat İrtifakına İlişkin Güncel Sorunlar”, Yaklaşım, Yıl:16, S. 189, Eylül 2008, s. 238-249.

c.    “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Kredi Kartları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 52, Sayı 3, s.103-119, Ankara 2003

d.   “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, MN Klinik Bilimler ve Doktor, C.9, S.2, s.236-241, Ankara 2003

e.    “Tıbbi Hizmetlerin Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı Üzerine İlk İzlenimler”, MN Klinik Bilimler ve Doktor, C.9, S.1, s.109-119, Ankara 2003 (dört yazardan biri olarak)

f.     “Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması Hakkında Avrupa Birliği Direktifi ve Türkiye’nin Uyumu”, Batider, Cilt 21, Sayı 4, s.45-66, Ankara Aralık 2002

g.    “Sanal Ortamda Telif Hakları”, Batider, Cilt 21, Sayı 1, s.47-77, Ankara Haziran 2001 (iki yazardan biri olarak)

h.    “Sanal Ortamda Gerçekleşen Telif Hakkı İhlallerine Uygulanacak Hukuk”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 50, Sayı 3, s.115-139, Ankara 2001 (iki yazardan biri olarak)

3. Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

a. “Türk Ticaret Kanununun Eski Medeni Kanun Hükümlerine Yaptığı Atfın Yeni Medeni Kanun Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, s.3-18, İstanbul 2003 (iki yazardan biri olarak).

b. “Kamu İhale Sözleşmeleri”, İntes İnşaat Sanayii Dergisi, S.74, s.40-45, Ankara Kasım-Aralık 2002 (iki yazardan biri olarak).

c. “Elektronik Ticarette Sözleşme”, http://www.tubitak.gov.tr/anasayfadan/toplanti/sebnemakipek.htm, Nisan 2001.

d. “Türkiye’de Tüketicinin Korunmasının Yasal Boyutu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, Standard, Yıl 40, S. 471, s.24-31, Ankara Mart 2001.       

e. “Yapı Denetimi ve Yapı Denetim Kuruluşları”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sayı 108, s.1-18, Ankara Kasım 2000 (iki yazardan biri olarak).

f. “İngiliz Hukukunda İşçilerin Haksız Fiilleri Dolayısıyla İşverenin Kusursuz Sorumluluğu”, Prof.Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, s.741-751, İzmir 2000 (iki yazardan biri olarak).

g. “İngiliz Hukuku’nda Haksız Fiil Ehliyeti”, Prof.Dr. Turhan Esener’e Armağan, s.47-55, Ankara 2000 (iki yazardan biri olarak).

h. “Vakıflarda Evladiye Davaları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.47, S.1-4, s.145-151, Ankara 1998 (iki yazardan biri olarak, basım tarihi 2000).

i. “Özel Hukuk ve Internet”, http://inet-tr.org/inetconf5/tammetin/ hukuk.html, Aralık 1999.

j. “Tamamlayıcı Olgunun Hukuki İşleme Etkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  C.44, S.1-4, s. 269-291, Ankara 1995 (basım tarihi 1996).

k. “Avrupa Birliği Direktifi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Tüketici Kredisi”, TSE Tüketici Bülteni, S.91, s.6-7, Şubat 1996.

l. “Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu”, Manisa Barosu Dergisi, S.51, s.4-22, Manisa 1994.

IV. ÇEVİRİLER

1.    “Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Koşullar: İngiliz Hukuku’nun Avrupalılaşması”, (Yazan: Stathis Banakas), Batider, C.XX, S.3, s. 197-209, Haziran 2000.

2.    “Deniz Hukuku İhtilafları Hakkında Tahkime İlişkin Bazı Meseleler”, (Yazan: Aleksandar Bravar), Batider, C.XIX, S.2, s.111-123, Aralık 1997, (çeviri yapan iki kişiden biri olarak).

KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER LİSTESİ

I. ULUSLARARASI KONGRELER

1.      A Comparative Analysis of Turkish Sales Contract and the Convention on the International Sale of Goods”, Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferans, Hildesheim, 12 Haziran 2012.

2.      “Türk Hukuku Açısından Viyana Satım Sözleşmesi”, Tüketici Hukuku ve Viyana Satım Sözleşmesi, II. Uluslararası Türk-Alman Hukuk Sempozyumu, Ankara, 12 Nisan 2012.

3.      Keeping The Land Registry And The Different Types of Entries In The Land Registry In Turkey”, Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferans, Hildesheim, 23 Haziran 2010.

4.      “Türk Tüketici Hukuku Açısından Kredi Kartları”, Ankara Barosu 85. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Ankara Barosu-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ortak Etkinliği, Uluslar arası Konferans, Ankara, 14-17 Temmuz 2009.

5.      “The Concept of Family Residence in Turkish Law”, Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspflege tarafından düzenlenen konferans, Hildesheim, 22 Ocak 2008.

6.      “Reinforcing the Judiciary System”, Legal Reform in Accession Process, Cooperation of Ankara-Bucharest-Sofia Bar Associations International Conference, Bükreş, 21-22 Haziran 2006.

7.      “The EU Accession and the Challenges to the Judiciary”, Legal Reform in Accession Process, Cooperation of Ankara-Bucharest-Sofia Bar Associations International Conference, Ankara, 6-7 Nisan 2006.

8.      “A Comparative Introduction to Turkish Civil Law” (Türk Medeni Hukuku’na Karşılaştırmalı Bir Bakış), East Anglia Üniversitesi’nde düzenlenen Seminer, İngiltere, 6 Mart 2001.

9.      “Electronic Commerce and Consumer Protection”, Salzburg Semineri, çalışma grubu ile birlikte hazırlanan raporun İngilizce olarak sunumu, Salzburg, Avusturya, 8 Ağustos 2000.

II. ULUSAL KONGRELER

1.    “Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler”, Ankara ve Diyarbakır Noterler Birliği tarafından düzenlenen Sempozyum, Mardin, 20-23 Eylül 2012.

2.    “6102 sayılı TTK ve 6098 sayılı TBK’nun Yürürlüğü ve Uygulaması”, Ankara Barosu tarafından düzenlenen Sempozyum, Ankara, 14 Eylül 2012.

3.    “Kamu Yönetiminde Taşınmaz Değerleme”, Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro Sempozyumu Oturum Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Sempozyum, Ankara, 22-23 Mayıs 2012.

4.     “6098 sayılı Kanuna Göre Kefalet Sözleşmeleri”, Ankara Barosu tarafından düzenlenen Konferans, Ankara, 12 Mayıs 2011.

5.    “Yeni Medeni Kanun ve Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Çerçevesinde Kadın Hakları Alanında Getirilen Yenilikler”, Aydın Üniversitesi tarafından Düzenlenen Dünya Kadın Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde Konferans, 8 Mart 2011.

6.    “Taşınmaz Mülkiyet Kısıtlamaları ve Kamulaştırmanın Mülkiyet Hakkı Kısıtlamaları İçindeki Yeri”, Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sempozyumu, Ankara, 14-18 Haziran 2010.

7.    “Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması”, Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, Ankara, 17-18 Aralık 2009.

8.    “Sekreterlerin Sadakat Borcu ve Sır Saklama Yükümlülüğü”, 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara, 14-16 Ekim 2009.

9.      “Fetal Tıpta Hasta-Hekim İlişkisi”, Hacettepe Kadın-Doğum Günleri (HUCOG) Kongresi, Kapadokya, 20-23 Kasım 2008.

10.  “Yoğun Bakımda Etik ve Hukuki Sorunlar”, 4. Ulusal Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 31 Ekim-4 Kasım 2007.

11.  “Hekim-Hasta İlişkisinin Hukuki Boyutları”, 33. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 16-19 Ekim 2007.

12.  “Fetal Tıp ve Hukuki Yönleri: Fetus Hakları”, Hacettepe Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi, Ankara, 12-14 Nisan 2007.

13.  “Tıbbi Kötü Uygulama: Hukuki Yönü”, V. Ulusal Maternal ve Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, İstanbul, 11-14 Kasım 2006.

14.  “Tıbbi Kötü Uygulamadan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk”, Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıp: Etik ve Yasal Boyut, İstanbul, 25-26 Kasım 2005.

15.    “Medeni Hukuk Açısından Etik ve Tıp”, Doğum Hekimliği- Yenidoğan ve Adolesan Sağlığı Açısından Etik, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen kongre, Kırıkkale, 26 Mart 2004.

16.    “Tüketici Haklarında Son Gelişmeler”, Tüketici Koruma Derneği Kastamonu Şubesi tarafından düzenlenen konferans, Kastamonu, 15 Mart 2004.

17.    “Kadın Hakları ve Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümleri Karşısında Kadının Hukuki Durumu”, 10 Aralık Kadın Platformu tarafından düzenlenen konferans, Kastamonu, 10 Aralık 2003.

18.    “Sözleşme Görüşmeleri, Sözleşme İlişkisi ve Sözleşme Dışı İlişkiler”, Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıp, Etik ve Yasal Boyut Kongresi, Ankara, 12 Eylül 2003.

19.    “TKHK’da Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri”, Çanakkale Barosu tarafından düzenlenen panel, Çanakkale, 5 Nisan 2003.

20.  “Tüketicinin Bilinçlenmesinin Hukuki Boyutu”, TSE, TÜKO-BİR ve Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen Yerli Malı, Kalite ve Tüketici Bilinci Paneli, beş panelistten biri olarak, Kayseri, 31 Ocak 2003.

21.  “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıp, Etik ve Yasal Boyut Kongresi, Ankara, 27 Eylül 2002.

22.  “Terminal Dönem Hastaya Yaklaşımda Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Terminal Dönem Hastaya Yaklaşım Paneli, Hacettepe, beş panelistten biri olarak, Ankara, 13 Nisan 2002.

23.  “Küresel Pazarlarda Tüketici Yönü İle İşletmelerin Sorumluluğunun Hukuki Boyutu”, Küreselleşmede Tüketici Yönü İle İşletmelerin Sorumluluğu Paneli, TSE, Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi ve TÜKO-BİR tarafından düzenlenen panel, dört panelistten biri olarak, Ankara, 25 Nisan 2001.

24.  “Elektronik Ticarette Sözleşme”, Bilişim Teknolojileri ve Hukuk Paneli, TÜBİTAK, yedi panelistten biri olarak, Ankara, 16 Mart 2001.

25.  “Vakıflarda İzale-i Şuyu, Evladiyet, Tevliyet ve Galle Fazlası Davaları”, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen beş günlük seminerde, iki konuşmacıdan biri olarak, Ankara, 22-26 Mayıs 2000.

26.  “Türkiye’de Tüketicinin Korunmasının Yasal Boyutu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, “21.yüzyıla Girerken Tüketici Olarak Haklarımızı Biliyor muyuz?” Paneli, TSE, Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi ve TÜKO-BİR tarafından düzenlenen panel, Ankara, Mart 2000.

27.  “Medeni Kanun’un Toplumumuzdaki Rolü ve 1926’dan Günümüze Türk Medeni Kanunu”, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen konferans, Ankara, 19 Şubat 2000.

28.  “Internet ve Özel Hukuk”, Internet ve Hukuk Paneli, Inet.tr’99 kapsamında, Ankara, 20 Aralık 1999.

29.  “Özel Hukuk’ta Son Gelişmeler ve Türk Miras Hukuku” (tebliğ ingilizce olarak sunulmuştur), Ankara Barosu tarafından düzenlenen konferans, Ankara, 14 Aralık 1999.

30.  “Dünya Kadın Gününde Kadın Hakları ve Medeni Kanun’da Kadının Durumu”, Kadın Birlikleri Federasyonu tarafından düzenlenen panel, Nallıhan/Ankara, 4 Mart 1999.

31.  “Tüketici Açısından Standart Sözleşmeler ve Genel İşlem Şartları”, Tüketici Hakları Derneğince düzenlenen seminer, Ankara, 12 Aralık 1998.

32.  “Türk Medeni Hukuku’nun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu” (tebliğ ingilizce olarak sunulmuştur), Ankara Barosu tarafından düzenlenen seminer, Ankara, 17 Aralık 1998.

33.  “Türk Borçlar Hukuku ve İngiliz Hukuku’ndan Farklı Yönleri” (tebliğ ingilizce olarak sunulmuştur), Ankara Barosu tarafından düzenlenen seminer, Ankara, 18 Aralık 1997.

34.  “Türkiye’de Tüketicinin Korunması”, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Semineri, Ankara, 5 Mayıs 1997.

35.  “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Etkileri”, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Semineri, Ankara, 3 Haziran 1996.

36.  “Batı Ülkelerinde ve Avrupa Birliği’nde Tüketicinin Korunması”, Friedrich Neumann Vakfı ve TES-AR tarafından düzenlenen panel, Kırşehir, Ekim 1995.

37.  “Tüketici Hakları ve Dünya’da Tüketici Haklarının Gelişimi”, Birinci Tüketici Kurultayı, Ankara, 22 Ekim 1994.

38.  “İngiltere’de Hukuk Öğretimi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Hukuk Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Mayıs 1993.