ASSOC.PROF.DR. PINAR ŞANLIBABA    
Name : PINAR
Surname : ŞANLIBABA
E-Mail : sanlibab@ankara.edu.tr
Phone Number : 0 321 203 33 00 / 3617
Title : ASSOC.PROF.DR.
Unit : FACULTY OF ENGINEERING
Department :
Personal Information

SCI / SCI-EXPANDED

 1. Akçelik, M., Şanlıbaba, P., Tükel, Ç. (2000). “Phage Resistance in Lactococcus lactis subsp. lactis Strains Isolated from Traditional Fermented Milk Products in Turkey”, International Journal of Food Science and Technology, 35: 473–481. Doi:10.1046/j.1365-2621.2000.00403.x

  2. Akçelik, M., Şanlıbaba, P., Tükel, Ç., Tuncer, Y. (2001). “Laktokoklarda Endüstriyel Açıdan Önem Taşıyan Özelliklerin Genetik Determinantları”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25: 615- 621.

 3.  Akçelik, M., Şanlıbaba, P. (2002).  “Characterisation of an Exopolysaccharide Preventing Phage Adsorption in Lactoccocus lactis subsp. cremoris MA39”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26: 1151–1156.

 4. Şanlıbaba, P., Akçelik, M. (2005). “Classification of Virulent Lactococcal Bacteriophages Based on Protein Composition and Restriction Endonuclease Analysis”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29: 865–871.

  5.  Tükel, Ç., Şanlıbaba, P., Özden, B., Akçelik, M. (2006). “Identification of Adsorption Inhibition, Restriction/Modification and Abortive Infection Type Phage Resistance Systems in Lactococcus lactis”, Acta Biologica Hungarica, 57: 377-385. Doi: 10.1556/ABiol.57.2006.3.11

  6. Avşaroğlu, M. D., Buzrul, S., Şanlıbaba, P., Alpas, H., Akçelik, M. (2007). “A Kinetic Study on the Plasmid Stability of Three Lactococcus lactis Strains”, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 34(11): 729-737. Doi: 10.1007/s10295-007-0249-x

  7. Özkalp, B., Özden, B., Tuncer, Y., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. (2007). “Technological Characterization of Wild Type Lactococcus Lactis Strains Isolated from Turkey” Lait, 87: 521-534. Doi: 10.1051/lait:2007033

  8. Şanlıbaba, P., Buzrul, S., Akkoç, N., Alpas, H., Akçelik, M. (2009). “Thermal Inactivation Kinetics of Lactococcus lactis subps. lactis Bacteriophage PLL 98–22”, Acta Biologica Hungarica, 60: 127–136. doi:10.1556/ABiol.60.2009.1.11

 9. Şanlıbaba, P., Akkoç, N., Akçelik, M. (2009). “Identification and Characterisation of Antimicrobial Activity of Nisin A Produced by Lactococcus lactis subsp. lactis LL27”, Czech Journal of Food Science, 27(1): 55-64. Doi: 10.17221/151/2008-CJFS.

  10.Koca, E., Akkoç, N., Şanlıbaba, P., Akçelik, M.  (2010). “Nisin Dirençlilik ve Regülasyon Genlerinin Laktisin 481 Üreticisi L. lactis subsp. lactis MLL9 Suşunda Anlatımı” Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(5): 765-769. Doi: 10.9775/kvfd.2009.1667

 11. Şanlıbaba, P., Tokatlı, M., Bağder, S., Dursun, D., Özçelik, F. (2012). “Characterization of Lactic Acid Bacteria Based on Genotypic Analyses”, New Biotechnology, 29: S125, Meeting Abstract: 3.2.13, Doi: 10.1016/j.nbt.2012.08.348.  

 12. Güneş, M., Şanlıbaba, P., Akçelik, N., Akçelik, M. (2012). “Genomic Analysis of Antibiotic Resistance Properties of Salmonella Isolates Originated from Turkey”, New Biotechnology, 29: S172, Meeting Abstract: 5.0.38, Doi: 10.1016/j.nbt.2012.08.478.  

  13. Elmacı, B. S.,  Tokatlı, M., Dursun, D., Özçelik, F., Şanlıbaba, P. (2015). “Phenotypic and Genotypic Identification of Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Pickles of Çubuk Region in Turkey”, Folia Microbiologica, 60: 241-251, Doi:10.1007/s12223-014-0363-x.

 14. Şanlıbaba, P., Tezel, B. U., Şentürk, E. (2018). “Antimicrobial Resistance of Enterococcus Species Isolated from Chicken in Turkey”, Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 38(2): 391-402, Doi: 10.5851/kofsa.2018.38.2.391.

 15. Şanlıbaba, P., Şentürk, E. (2018). “Prevalence, Characterization and Antibiotic Resistance of Enterococci from Traditional Cheeses in Turkey”, International Journal of Food Properties, 21(1): 1955-1963,  Doi: 10.1080/10942912.2018.1489413.

 16. Şanlıbaba, P., Tezel, B. U., Çakmak, G. A. (2018). “Prevalence and Antibiotic Resistance of Listeria monocytogenes Isolated from Ready-to-Eat Foods in Turkey”, Hindawi Journal of Food Quality, IN PRES. 


Published Articles in International Other Refereed Journals

 1. Şanlıbaba, P., Akçelik, M. (2000). “Çiğ Süt ve Peyniraltı Sularından İzole Edilen Laktokokların Faj Duyarlılıkları”, Turkish Journal of Biology, 24: 425- 435.

 2. Akçelik, M., Şanlıbaba, P. (2000). “Lactococcus Cinsine Ait Starter Kültür Suşlarında Faj Dirençlilik Sistemleri”, Gıda, 25(1): 25-31.

 3. Akçelik, M., Şanlıbaba, P. (2000). “Laktokoklarda Kazein Metabolizması”, Gıda, 25(5): 325-329.

 4.  Şanlıbaba, P., Akçelik, M. (2003). “Bacteriophage-Host Interactions in Lactococci”, Communications, 20(1):15-31.

 5. Akkoç, N., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. (2009). “Bakteriyosinler: Alternatif Gıda Koruyucuları”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(1-2): 59-70.

  6. Yener, B.,  Akçelik, N., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. (2012).  “Çoklu İlaç Dirençli Salmonella Suşlarının Tanısı”, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology), 69(4): 201-212. ISSN: 0377-9777.

 7. Tokatlı, M., Dursun, D., Arslankoz, N., Şanlıbaba, P., Özçelik, F. (2012).  “Turşu Üretiminde Laktik Asit Bakterilerinin Önemi”, Akademik Gıda, 10(1): 70-76, ISSN 1304-7582.

 8. Kasaroğlu, K., Akçelik, N., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. (2012).  “Nisin Üreticisi Lactococcus lactis subsp. lactis LL27 Suşunun Beyaz Peynirde Listeria monocytogenes’in Gelişiminin Engellenmesi Üzerine Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 26(1): 77–83. ISSN: 2458-8377.

 9. Şanlıbaba, P., Gümüş, E. (2014). “Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği”, E-JOIR Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi,  2 (2): 44-50. ISSN: 2147-8503.

 10. Şanlıbaba, P., Uymaz, B. (2015). “Gıdalarda Listeria monocytogenes’in Biyokontrolünde Faj Uygulaması”, Akademik Gıda, 13(1): 81-88, ISSN 1304-7582.

 11. Uymaz, B., Kasım, R., Şanlıbaba, P., Çay, R. D., Aşılıoğlu, F. (2015). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenci Topluluklarına Katılım Düzeyi İle İlgili Tutum ve Davranışları”, Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)- 4. UMYOS Özel Sayısı, 5(5): 69-77, ISSN: 2146-7684.

 12. Şanlıbaba, P., Güçer, Y. (2015). “Antimicrobial Activity of Lactic Acid Bacteria”, Journal of International Scientific Publications (Agriculture and Food), 3: 451-457, ISSN 1314-8591.

 13. Şanlıbaba, P., Uymaz, B. (2015). “Biogenic Amine Formation in Fermented Foods: Cheese and Wine”, European International Journal of Science and Technology, 4(6): 81- 92, ISSN: 2304–9693.

 14. Uymaz, B.,  Şanlıbaba, P. (2015).  “Gıdalardaki Biyokoruyucu: Nisin (E234)”, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 3(12): 908-915, ISSN: 2148-127X.

 15. Şanlıbaba, P., Çakmak, A.G., Şentürk, E., Uymaz, B. (2015). “Antibiotic Resistance in Enterococci”, European International Journal of Science and Humanitie, 1(9): 15-29, ISSN:  2420-587X.

 16. Aşılıoğlu, F., Çay, R. D., Şanlıbaba, P. (2016). “Kalecik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 6(1): 79-88, ISSN: 2146-7684.

 17. Şanlıbaba,P., Çakmak, A.G. (2016). “Exopolysaccharides Production by Lactic Acid Bacteria”, Applied Microbiology: Open Access, 2(2):1000115, doi: 10.4172/2471-9315.1000115, ISSN: 2471-9315 AMOA.

 18. Şanlıbaba, P., Tezel Uymaz, B. (2018).  “Prevalence and Characterization of Listeria species from Raw Milk and Dairy Products from Çanakkale Province”, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 6(1): 61-64, ISSN: 2148-127X. doi: 10.24925/turjaf.v6i1.61-64.

 19. Şanlıbaba, P., Tezel Uymaz, B., Çakmak, G. A. (2018). “Detection of Listeria spp. in Raw Milk and Dairy Products Retailed in Ankara”, The Journal of Food (Gıda), 43(2): 273-282, ISSN: 1300-3070, e-ISSN: 1309-6273. doi:10.15237/gida.GD17107.

 20. Uymaz, B., Şanlıbaba,P. (2018). “Evaluation of the Principle Microbiological Flora of Cheeses at Retail Sale in Bazaars of Çanakkale”, Applied Microbiology: Open Access, 4(1): 1000142, doi:10.4172/2471-9315, ISSN: 2471-9315 AMOA.

 21. Aktop, S., Şanlıbaba, P. (2018).  “Gıdalarda Mikrobiyel Faliyetler Sonucu Oluşan Biyojen Aminler”, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 6(8): 1035-1042, ISSN: 2148-127X. doi:10.24925/turjaf.v6i8.1035-1042.1932.


   

   Presented and Printed Studies in Abstract Books at International Scientific Meetings

  1. Akçelik, M., Şanlıbaba, P., Tükel, Ç., Tuncer, Y. (2000). “Identification of a Plasma Membrane Protein From Lactococcus lactis subsp. lactis PLM–18, Blocking DNA Injection of Phage fla2”, Biotechnology 2000 (The World Congress on Biotechnology), 3–8 September 2000, Berlin. pp:150.

 2. Akçelik, M., Tuncer, Y., Tükel, Ç., Şanlıbaba, P. (2000). “Bacteriophage fll12 Receptor of Lactococcus lactis subsp. lactis LL12”, Food 2000,  Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, 12–16 October 2000, Ankara/Turkey. pp:34.

 3. Akçelik, M., Koçer, E., Tükel, Ç., Şanlıbaba, P. (2001). “Characterization of an Exopolysaccharide, Preventing Phage Adsorption in Lactococcus lactis subsp. cremoris MA39”, 10th European Congress on Biotechnology. 8–11 July 2001, Madrid. pp: 82.

 4. Tükel, Ç., Şanlıbaba, P., Tuncer, Y., Koçer, E., Akçelik, M. (2002). “Analysis of the Bacteriophage Adsorption Material in Lactococcus lactis subsp. cremoris MLC01”, The World of Microbes, Xth International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 27 July–1 August 2002, Paris/France. pp:136.

 5. Tokatlı, M., Dursun, D., Bağder, S., Şanlıbaba, P. ve Özçelik, F. (2009). “Identification of Lactic Acid Bacteria Isolated from Pickles in Ankara Çubuk Region”, International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, 27-30 September 2009, Ankara/Turkey, Abstract Book, pp:146.

 6. Akkoç, N. , Ghamat,  A., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. (2010). “Characterization of the bacteriocin produced by Lactococcus lactis subsp. lactis MA23, isolated from boza”, 1st International Congress on Food Technology, 03-06 November 2010, Antalya/Turkey, pp: 260. 

 7. Özdoğan, D. K., Akkoç, N., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. (2011).   “Characterization of probiotic and antioxidative properties of Nisin A producer L. lactis LL27 strain”, 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 27th International Congress of Chemotherapy (ICC), 7-10 May 2011, Milan, Italy. P1906.

 8. Arslankoz, N., Tokatlı, M., Bağder, S., Şanlıbaba, P., Özçelik, F. (2012). “Evidence for Proteolytic Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Pickles”, 23rd International ICFMH Symposium, FoodMicro2012 Global Issues in Food Microbiology, 3-7 September 2012, İstanbul/Turkey, pp:562.

 9. Şanlıbaba, P., Bağder, S., Tokatlı, M., Arslankoz, N., Özçelik, F. (2012).  “Antimicrobial Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from Pickles”, 23rd International ICFMH Symposium, FoodMicro2012 Global Issues in Food Microbiology, 3-7 September 2012, İstanbul/Turkey, pp:775.

 10. Şanlıbaba, P., Tokatlı, M., Bağder, S., Dursun, D., Özçelik, F. (2012). “Characterization of Lactic Acid Bacteria Based on Genotypic Analyses”, 15. European Congress on Biotechnology, 23-26 September 2012, İstanbul/Turkey, pp:125.

 11. Güneş, M., Şanlıbaba, P., Akçelik, N., Akçelik, M. (2012). “Genomic Analysis of Antibiotic Resistance Properties of Salmonella Isolates Originated from Turkey”, 15. European Congress on Biotechnology, 23-26 September 2012, İstanbul/Turkey, pp:172.

 12. Elmacı, B. S., Tokatlı, M., Gülgör, G. Şanlıbaba, P., Özçelik,F. (2013). “Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Cubuk Pickles”, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 24-26 October 2013, Macedonia, p: 56.

 13. Şanlıbaba, P., Ünver, H., Güçer, Y. (2014). “Antimicrobial Activity of Walnut and Effect of Health”, 49th Croatian & 9th International Symposium on Agriculture, 16 – 21 February 2014, Valamar Lacroma Dubrovnik, Croatia, p:85.

 14. Güçer, Y., Şanlıbaba, P., Ünver, H. (2014). “Wine and Health”, 49th Croatian & 9th International Symposium on Agriculture, 16 – 21 February 2014, Valamar Lacroma Dubrovnik, Croatia, p:198.

 15. Şanlıbaba, P., Uymaz, B. (2014). “Application of Nanotechnology in Food Industry”, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, NAFI2014”, 26-29 May 2014, Kuşadası/Turkey, pp: 123.

 16.  Uymaz, B., Şanlıbaba, P. (2014). “History of Probiotics”, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, NAFI2014”, 26-29 May 2014, Kuşadası/Turkey, pp:150.

 17. Şanlıbaba, P., Akçelik, N., Uymaz, B., Akçelik, M. (2014). “Biogenic Amine Production by Microorganisms”, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, NAFI2014”, 26-29 May, Kuşadası/Turkey, pp: 159.

 18. Güçer, Y., Şanlıbaba, P., Poyrazoğlu, E. S. (2014). “Botrytis Cinerea in Wine Technology”, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, NAFI2014”, 26-29 May 2014, Kuşadası/Turkey, pp:272.

 19. Şanlıbaba, P., Uymaz, B. (2014). “Applications of Bacteriocins as Biopreservatives in Food”, 3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 02 - 06 June 2014, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, pp:89.  

 20. Uymaz, B., Akçelik, N., Akçelik, M., Şanlıbaba, P. (2014). “In vitro Assesment of The Probiotic Potential of 7 Strains Orginated From Human”, 3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 02 - 06 June 2014, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, pp:170.

 21. Uymaz, B., Şanlıbaba, P. (2014). “Innovations Probiotic Researches”, 3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 02 - 06 June 2014, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, pp:171.  

 22. Şanlıbaba, P., Uymaz, B. (2014). “Characteristics of Bacteriocins and Its History”, 2nd International Congress on Food Technology, 05-07 November 2014, Kuşadası/Turkey, pp: 109. 

 23.  Uymaz, B., Şanlıbaba, P. (2014). “A Raising Interest: Gut Microbiota-Probiotic Relationship”, 2nd International Congress on Food Technology, 05-07 November 2014, Kuşadası/Turkey, pp:119.

 24. Tokatlı, M., Dursun, D., Şanlıbaba, P., Özçelik, F. (2014). “Whole Cell Protein Analysis by SDS-PAGE for Identification of Lactic Acid Bacteria”, 2nd International Congress on Food Technology, 05-07 November 2014, Kuşadası/Turkey, pp: 120.

 25. Güçer, Y., Şanlıbaba, P., Poyrazoğlu, E.S. (2014). “Biogenic Amines in Wines”, 2nd International Congress on Food Technology, 05-07 November 2014, Kuşadası/Turkey, pp: 325.

 26. Koca, E., Akkoç, N., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. (2015). “Expression of nisin resistance and regulation genes in Lacticin 481 producer strain Lactococcus lactis subps. lactis MBLL9”, International VET İstanbul Group Congress 2015, 7-9 April 2015, Saint-Petersburg/Russia.

 27. Şanlıbaba, P., Uymaz, B. (2015). "Microencapsulation of Probiotic Living Cells”, The International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics–IPC2015, 23rd – 25th June 2015, Budapest/Hungary, pp:107-108. 

 28. Uymaz, B., Şanlıbaba, P., Akçelik, N., Akçelik, M. (2015). “In Vitro Survival of Two Isolate: Lactobacillus plantarum and Pediococcus pentosaceus”, The International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics–IPC2015, 23rd – 25th June 2015, Budapest/Hungary, pp:113-114. 

 29. Şanlıbaba, P., Gürsoy, A. (2015). “The Importance of Geographical Indications for Inheritance of Natural and Cultural”,The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 4 October 2015, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, p: 544.

 30. Tezel, B. U., Akçelik, N., Yüksel, F. N., Karatuğ, N. T., Şanlıbaba, P., Akçelik, M. (2016). “Effects of Sub-Mic Antibiotic Concentrations on Biofilm Production of Food Originated Salmonella infantis Strains”, Food Micro 2016, 19-22 July 2016, Dublin/Ireland, p: 119.

 31. Çakmak, G. A., Keskin, R., Tezel, B. U., Şanlıbaba, P. (2016). “Isolation of Listeria from Raw Milk and Cheese Samples in Ankara and Çanakkale”, International Conference on Biological Science (ICBS), 21-23 October 2016, Konya/Turkey, p:105.

 32. Şanlıbaba, P., Tezel, B. U. (2016). “Microencapsulated Probiotics Using Emulsification Technique”, International Conference on Biological Science (ICBS), 21-23 October 2016, Konya/Turkey, p:106.

 33. Şanlıbaba, P., Tezel, B. U. (2016). “Antimicrobial Agent: Phage Lysins”, International Conference on Biological Science (ICBS), 21-23 October 2016, Konya/Turkey, p:107.

 34. Tezel, B. U., Şanlıbaba, P., Akçelik, N., Akçelik, M. (2016). “Bacteriocins Produced by Enterococcus ssp.”, International Conference on Biological Science (ICBS), 21-23 October 2016, Konya/Turkey, p:108.

 35. Tezel, B. U., Şanlıbaba, P. (2016). “Preparation of Probiotic Cell Using Drying Methods”, International Conference on Biological Science (ICBS), 21-23 October 2016, Konya/Turkey, p:109.

 36. Şanlıbaba, P., Tezel, B. U. (2017). “Analytical Methods for Biogenic Amines in Foods”, Innovations in Food Science & Technology, 10-12 May 2017, Munich/Germany, p:61.

 37. Şentürk, E., Şanlıbaba, P., Tezel, B. U. (2017). “ Molecular Characterization of Enterococcus Strains Isolated from Traditional Dairy Foods in Turkey”, Innovations in Food Science & Technology, 10-12 May 2017, Munich/Germany, p: 69.

 38. Şentürk, E., Şanlıbaba, P., Tezel, B. U. (2017). “Evaluation of Antimicrobial Activity of Enterococcus Strains in Turkey”, Innovations in Food Science & Technology, 10-12 May 2017, Munich/Germany, p:69-70. 

 39. Şentürk, E., Şanlıbaba, P., Tezel, B. U. (2017). “Characterization of Vancomycin Resistant Enterococci Isolated from Traditional Fermented Foods”, Innovations in Food Science & Technology, 10-12 May 2017, Munich/Germany, p: 71.  

 40. Kasım, M. U., Kasım, R., Şanlıbaba, P. (2017). “Anti-Carcinogenic Effect of Fungi Species and That's Content of Bioactive Substances”, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, “Natural and Healty Life”,10-12 May 2017, Konya, p:153.

 41.Şanlıbaba, P., Kasım, M. U., Kasım, R. (2017). “Antimicrobial Effects of Medical andAromatic Plants”, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, “Natural and Healty Life”, 10-12 May 2017, Konya, p:446.

 42. Kasım, R., , Kasım, M. U., Şanlıbaba, P. (2017). “Antioxidant Storage: Family of Solanaceae”, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, “Natural and Healty Life”,10-12 May 2017, Konya, p:451.

 43. Kasım, M. U., Şanlıbaba, P., Kasım, R. (2017). “The Antifungal and Antiphthotoxic Effects of The Essential Oils Obtained from Medical and Aromatic Plants”, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, “Natural and Healty Life”,10-12 May 2017, Konya, p: 497.

  44. Kasım, R., Şanlıbaba, P., Kasım, M. U. (2017). “The Antioxidant Effects of Berry Fruits”, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, “Natural and Healty Life”,10-12 May 2017, Konya, p:553.

 45. Şentürk, E., Şanlıbaba, P., Tezel, B. U. (2017). “Antimicrobial Susceptibility of Enterococcus faecalis Strains Isolated from Foods”, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017),15-17 May 2017, Cappadocia/Nevşehir/Turkey, p: 22.

 46. Şentürk, E., Şanlıbaba, P. (2017). “Determination of Antibiotic Sensitivity of Enterococcus faecium Strains”, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017),15-17 May 2017, Cappadocia/Nevşehir/Turkey, p: 23.

 47. Çakmak, G. A., Şanlıbaba, P., Keskin, R., Tezel, B. U. (2017). “Detection and Isolation of Listeria spp. in Ready-to-Eat Foods in Turkey”, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), 15-17 May 2017, Cappadocia/ Nevşehir/Turkey, p: 30.

 48. Güneş, B., Çelik, Ç. E., Şanlıbaba, P., Uymaz, B., Akçelik, M., Akçelik, N. (2017). The Role of Extracellular DNA in Biofilm Formation”, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017),15-17 May 2017, Cappadocia/ Nevşehir/Turkey, p: 310.

 49. Çelik, Ç. E., Güneş, B., Şanlıbaba, P., Uymaz, B., Akçelik, N., Akçelik, M. (2017). New Strategies in The Control of Biofilm Composition”,  International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017),15-17 May 2017, Cappadocia/ Nevşehir/Turkey, p: 311.

 50. Tezel, B.U., Şanlıbaba, P., Akçelik, N., Akçelik, M. (2017). “Detection and Preliminary Characterization of Bacteriocins Produced by Lactic Acid Bacteria Isolated from Ezine Cheese” International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017),15-17 May 2017, Cappadocia/Nevşehir/Turkey, p: 315.

 51. Tezel, B. U., Şanlıbaba, P., Akçelik, N., Akçelik, M.  (2017). “Detection of Bacterial Biogenic-amine in Foods by Molecular Methods”, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017),15-17 May 2017, Cappadocia/Nevşehir/Turkey, p: 316.

 52. Şanlıbaba, P., Tezel, B. U., Çakmak, G. A. (2018). “Prevalence of Listeria spp. from Raw Milk and Milk Products Retailed in Ankara”, 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), 2-5 April 2018, Çeşme/İzmir/Turkey, p: 13.

 53. Şanlıbaba, P., Tezel, B. U. (2018). “Occurrence of Listeria monocytogenes in Dairy Products”, 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), 2-5 April 2018, Çeşme/İzmir/Turkey, p: 14.

 54. Tezel, B. U., Şanlıbaba, P. (2018). “The Presence of Listeria spp. from Raw Milk and Dairy Products Produced in Çanakkale”, 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), 2-5 April 2018, Çeşme/İzmir/Turkey, p: 15.

 55. Çakmak, G. A., Şanlıbaba, P., Tezel, B. U. (2018). “Molecular Characterization of Listeria spp. Isolated from Ready to Eat Foods in Turkey”, 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), 2-5 April 2018, Çeşme/İzmir/Turkey, p: 32.

 56. Tezel, B. U., Şanlıbaba, P., Akçelik, N., Akçelik, M. (2018). “Why do we need probiotics to be healthy?”,2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), 2-5 April 2018, Çeşme/İzmir/Turkey, p: 35.

 57. Çakmak, G. A., Şanlıbaba, P., Tezel, B. U. (2018). “Genotypic Characterization of Listeria spp. Isolated from Raw Meat and Meat Products in Turkey”, 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), 2-5 April 2018, Çeşme/İzmir/Turkey, p: 45.

 58.    Şanlıbaba, P., Tezel, B. U., Akçelik, N., Akçelik, M. (2018). “Use of Phages as Biocontrol Agents to Inactivate Esherichia coli O157:H7”, 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27 April 2018, Ankara/Turkey, p: 557.

 59.    Yusufu, G., Şanlıbaba, P. (2018). “Antibacterial Activity of Enterococcus Strains against Salmonella spp.”, 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27 April 2018, Ankara/Turkey, p: 561

 60.    Tezel, B. U., Şanlıbaba, P., Çiftçi, G., Yazan, H., Kurhan, F., Köksal, B., Yığman, E., Pınar, N., Şeri, K., Kılavuz, Y. (2018). “Assessment of Lactococcal Phage Prevalence in Dairy Facilities”, 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27 April 2018, Ankara/Turkey, p: 1136.

 61.    Tezel, B. U., Şanlıbaba, P., Akçelik, N., Akçelik, M. (2018). “Bacteriophages as Markers of Human Faecal Pollution”, 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27 April 2018, Ankara/Turkey, p: 1312.

 62. Şanlıbaba, P., Tezel, B. U. (2018). “Control Strategies of Campylobacter Species: Phage Biocontrol”,1st International Food and Medicine Congress-2018 (IFMC 2018), 24-27 May 2018, Ankara/Turkey, p:150.

 63. Şentürk, E., Şanlıbaba, P. (2018). “Biosensing Technology for the Detection of Escherichia coli  O157:H7”, 1st International Food and Medicine Congress-2018 (IFMC 2018), 24-27 May 2018, Ankara/Turkey, p:155.

 64. Şanlıbaba, P., Güçer, Y. (2018). “Rapid Detection Methods for Listeria monocytogenes”, 2nd International Congress on Advances in Biosciences and Biotechnology (ICABB), 26-30 June 2018, Podgorica/Montenegro, p: 30-31. eISSN:2548-1150.

 65. Şanlıbaba, P., Güçer, Y. (2018). “Innovation Perspective of Detecting of Foodborne Pathogens: Biosensors”, 2nd International Congress on Advances in Biosciences and Biotechnology (ICABB), 26-30 June 2018, Podgorica/Montenegro, p: 31. eISSN:2548-1150.

 66. Güçer, Y., Şanlıbaba, P., Poyrazoğlu, E. S. (2018). “Biotechnological Approaches to Enhance Wine Aroma”, 2nd International Congress on Advances in Biosciences and Biotechnology (ICABB), 26-30 June 2018, Podgorica/Montenegro, p:31. eISSN:2548-1150.

   

International Books and Chapters


 1. Özden, B., Şanlıbaba, P., Şimşek, Ö., Avşaroğlu, M. D., Akçelik, M. (2007). “Natural Phage Resistance Systems in Lactococci”, Metabolism and Applications of Lactic Acid Bacteria, Ed: Özer, B.,  page:65-85, Research Signpost, India.

 2. Tezel, B. U., Şanlıbaba, P. (2017). “A Major Concern in Food Industry, Contamination Reservoir: Bacterial Biofilm”, Science within Food: Up-to-date Advances on Research and Educational Ideas, Ed: Méndez-Vilas, A., Formatex Research Center, page: 1-10, Spain. ISBN-13 Collection: 978-84-947512-1-9

 3. Şanlıbaba, P., Tezel, B. U. (2017). “Control of Food-borne Pathogens Growth Using Bacteriophage”, Science within Food: Up-to-date Advances on Research and Educational Ideas, Ed: Méndez-Vilas, A., Formatex Research Center, page: 53-61, Spain. ISBN-13 Collection: 978-84-947512-1-9

 4. Şanlıbaba, P. (2017). “Application of Bacteriocin to Control of Food-Borne Pathogens”, Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Ed: Arapgirlioğlu, H., Elliot, R. L., Turgeon, E., Atik, A., Volume 2, Chapter 222, Gece Publishing, page: 1992-1996, Ankara.  ISBN-978-605-288-062-3.