PROF.DR. İBRAHİM SARIÇAM    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : SARIÇAM
E-posta : saricam@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 03122126800/1308
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Doğum Yeri:   Bartın 

Doğum Tarihi: 1953

 

2001    Profesör         Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi          ANKARA

1994    Doçent            Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi          ANKARA

1991    Doktora           Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi          ANKARA

                                             Doktora Tezi: Emevî-Hâşimî Mücadelesi

1982    Lisans              Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi          ANKARA

 

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

 Verdiği Dersler:

Lisans

            Siyer (Arapça)           

            İslâm Tarihi I

            İslâm Tarihi II

            İslâm Medeniyeti Tarihi

Lisans Üstü

            İslâm Medeniyeti Tarihi                                Yüksek Lisans         

            Çağdaş Siyer Araştırmaları                          Yüksek Lisans         

            İslâm Öncesi Arap Tarihi                               Doktora

            Batı Literatüründe Hz. Muhammed           Doktora

 

[Haziran 2008] Misafir Profesör, Erasmus çerçevesinde Nürnberg-Erlangen Üniversitesinde İslâm Medeniyeti Tarihi dersi verdi.

[Nisan 2008]    Misafir Profesör, Strazburg ve çevresinde bir dizi konferans verdi.

 [2005]   Bochum, Münster Üniversitelerinde, 3 ay süreyle, “İngiliz ve Alman Oryantalizminde Siyer Çalışmalarının, Türklerin ve AB Halklarının Peygamber İmajına Etkisi” adlı TÜBİTAK Projesi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

 [1997]                 Misafir Öğretim Görevlisi, Wiesbaden-Frankfurt, Almanya.

[1994-2001]    Doçent, İslâm Tarihi, A. Ü.  İlâhiyat Fakültesi 

[1992-1993]     Araştırmacı, Mısır (1 yıl süreyle)

[1989-1994]     Araştırma Görevlisi, İslâm Tarihi, A. Ü.  İlâhiyat Fakültesi

[1985-1989]     DİB Din Görevlisi, T.C. Essen Başkonsolosluğu, Almanya

 

YABANCI DİLLER

İngilizce, Almanca, Arapça

YAYINLAR

Kitaplar

· Emeviler (İrfan Aycan'la birlikte), TDV Yayınları, Ankara 1999.

  -Hz. Ebû Bekir TDV Yayınları, Ankara 1997.

·  Emevî-Hâşimî İlişkileri, TDV Yayınları, Ankara 1999.

· İlk Dönem İslâm Tarihi, Eskişehir 1998.

· Hz. Peygamber'in Çağımıza Mesajları, TDV Yayınları, Ankara 2001.

· Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, DİB Yayınları, Ankara 2003.

·  İslâm Medeniyeti Tarihi, (Seyfettin Erşahin ile birlikte), Ankara 2005.

· Hz. Ömer, TDV Yayınları, Ankara 2010.

· H  - Hz. Osman, TDV Yayınları, Ankara 2014.

· İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru, Mehmet Özdemir ve Seyfettin Erşahin ile birlikte), Nobel Yayınları, Ankara 2011.

Bartın-Çakırömerağa Köyü'nde Bir Ailenin 365 Günü, Bartın Belediyesi Yayını, Bartın 2015.

        Makaleler

· "Emevilerin  Fatımilere Karşı Bir İktidar Denemesi”, Ankara  Üniversitesi  İlahiyat  Fakültesi Dergisi, Ankara, sayı: XXXV, 1996

·   “Kümeyt b.Zeyd el-Esedî ve Hâşimiyyât'ı -1- “, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XXXVII, Ankara1998.

·      “Kümeyt b.Zeyd el-Esedî ve Hâşimiyyât'ı –1I- “, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XXXVII, Ankara1998.

·“İlk Dönem İslam Tarihinde Din İstismarı “, İslamiyât, S. 3, Ankara 2000.

.“Hurafeler Karşısında Hz. Muhammed (sav)”, Diyanet İlmî Dergi (Peygamberimiz Hz. Muhammed – Özel Sayı - ) Ankara 2000.

"19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Coğrafyasında Yaygın Siyer Eserlerinin Batı'ya Tanıtımı: Hammer Örneği", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 54, sayı: 2, yıl: 2013.

Tebliğler, paneller  ve bazı konferanslar

·“Cahiliyenin Asrı Saadete Dönüşümünde Kuranın Rolü“, III. Kuran Haftası Kuran Sempozyumu, Ankara 1998.

·“İslam Tarihinde Yolcularla İlgili Hizmetlerin Kurumsallaşması ve Osmanlıdaki Durum“, Osmanlılar Doneminde Yoksullarla Mücadele Yolunda Yapılan Çalışmalar, Ankara 2000, s.103;109.

·“Kur’ân’da ve Hz. Peygamberin Sünnetinde Yetimin Hakkı ve Himayesi“, Cumhuriyet Döneminde Yoksullukla Mücadele Yolunda Yapılan Çalışmalar, Ankara 1999, 139-148.

·“Yoksullukla Mücadelede Hz. Peygamber”, 2000 yılında Yoksulluk Sorununun Ulaştığı Boyutlar, Ankara 2001.

·“Egoizm ve Yoksulluk”, Yoksulluğun Fikrî ve Manevi Boyutları Sempozyumu, Ankara 2002.

·“İslam’ın Doğuşunun Tarihi Şartları“, İslam ve Demokrasi Sempozyumu, Ankara 1998. 

·Hz. Ali’nin Hayatı ve Kişiliği“, Hayatı, Kişiliği ve faaliyetleriyle Hz. Ali Sempozyumu, Bursa 2004.

·"Değerlerin Hayata Geçirilmesinde Hz. Peygamber (Güven Örneği)“, Hz. Peygamber’in Tebliğ Metodu Işığında İslam’ın Güncel Sunumu Sempozyumu, Ankara 2003.

·“Arapların İstanbul Kuşatmaları”, Fethin 550. Yılında İstanbul, İstanbul, 14 Haziran 2003.

·“İslâm Tarihinin Kaynaklarıyla ilgili Problemler ve Çözümüne İlişkin Bazı Düşünceler“, İslami İlimlerde Metodoloji Problemi, İSAV İstanbul, 21 Şubat 2004.

·“İslâm Kültür Tarihinde Engelli Meşhurlar” (Müzakereci), Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve İslâm, Sempozyumu, Ankara 2003.

·“Hz. Muhammed’in Batı Şairlerine Etkisi: Goethe Örneği”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, Çorum 22. 04. 2007.

·“Türklerin Hz. Muhammed Algısının Alman Oryantalizmine Etkisi: Annemarie Schimmel Örneği”, Uluslararası Türklerin İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta 30 Mayıs 2007.

·“İslâm Tarihi Derslerinde Görsel Malzeme Kullanımı”, İslâm Tarihi Öğretiminin Problemleri Kolokyumu, 29 Mayıs 2009, Ankara.

·İslâm Medeniyeti ve Aile”, Doğu ve Batı Medeniyetlerinde Kadın ve Ailenin Önemi Uluslar arası Sempozyumu, 16 MAYIS 2009 Ankara.

·“Toplumsal Bir Sorun Olarak Temizlik”, IV. Din Şûrâsı, 15 Ekim 2009 Ankara. 

·"Vahyin 1400. Yılında İslâm Medeniyetinin İnsanlığa Kazandırdığı değerler ve Evrensel Mesajlar" Vahyin Nüzûlünün 1400. Yılında Hz. Muhammed, İSAV Sempozyumu, 17 Ekim 2010 İstanbul.

·"Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçukluları Döneminde Bir Arada Yaşama Tecrübesi", 18 Eylül 2010, Londra-İngiltere.

·“Hz. Muhammed Hakkında Oryantalist İddialara Oryantalist Cevaplar”, Türk-İslam Tarihinde ve Batı’da Hz. Muhammed Algısı, Sempozyum, 30 Nisan- 01 Mayıs 2011 Bilecik Üniversitesi, Bilecik.

·      ." Mustafa Asım Köksal ve İslam Tarihçiliğine Farklı Bakış", Panelist, 29 Mayıs 2012 Ankara.

·“Batıda İslam Tasavvuru”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Panelist, 26.01.2012, İzmir.

· “Batı’da Hz. Muhammed Tasavvuru”, 13.10. 2012 Bartın Kitap F

·"Mensch Sei", 13-15 Temmuz 2012 Nürnberg Üniversitesi- Nürnberg-Almanya.

 .""Batı'da Hz. Muhammed Tasavvuru", Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 10 Mayıs 2013, Konya.

. "Hz. Muhammed'in Evrensel Mesajından Kesitler" Konferans, 17 Nisan 2013, İTÜ Maslak Konferans Salonu, İstanbul.

."Hz. Muhammed'in Evrensel Mesajından Kesitler" Panelist, 20 Nisan 2013, YOYAV Konferans Salonu, Ankara.

. "Hz. Muhammed ve İnsan Onuru",  Kangal Kültür Merkezi, Sivas.12 Mayıs 2013 

Kitaplarda Bölüm Yazarlığı ve DİA İçin Telif Edilen Maddeler

. Veda Hutbesi ve Aktüel Değeri (Doç. Dr. Ethem Cebecioğlu, Doç. Dr. İbrahim Sarıçam, Dr. Mustafa Aşkar ile birlikte) yeni Çizgi Yayınları, Ankara 1999.

"Hz. Peygamber Dönemi",  İslâm’a Giriş-Evrensel Mesajlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2008, ss. 381-394.

·"Emevîlerde Kültür ve Medeniyet", "Afrik'da Kurulan Bağımsız Müslüman Devletler", İslâm Tarihi I, İlitam 2012.

·"Sosyal Hayat",  İslâm Tarihi ve Medeniyeti, İlitam, Ankara 2005.

· “Benî Hâşim”, DİA, İstanbul 1992, V.

· “Harb b. Ümeyye”, DİA, İstanbul 1997, XV.

· “Hamrâülesed Gazvesi”, DİA, İstanbul 1997, XV.

· “Hakîm b. Hizâm”, DİA, İstanbul 1997, XV.

· “Hâris b. Abdülmuttalib”, DİA, İstanbul 1997, XV.

·“Harb”, DİA, İstanbul 1997, XV.

· “Hâşim b. Abdümenaf”, DİA, İstanbul 1997, XVI.

·“Harrâr Seferi”, DİA, İstanbul 1997, XVI.

·“İbnü’l Hadramî”, DİA, İstanbul 2000, XXI.

·“İcl”, DİA, İstanbul 2000, XXI.

·“Müdlic”, DİA, İstanbul 2004, XXXI.

·“Müzeyne”,  DİA, İstanbul,  2004, XXXII.

·“Nihâvend”, DİA, İstanbul, 2006, XXXIII. 

Kitap Tanıtma-Vak’a Takdimi:

."Prof. Dr. Sabri Hizmetli, İslam Tarihi Başlangıçtan Dört Halife Devrinin Sonuna Kadar)",Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1991.

·Münir Atalar, Osmanlı Devletinde Sure-i Hümâyûn ve Sure Alayları, Ankara 1991. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XXXIV, Ankara 1993.