DOÇ.DR. ŞEBNEM ARSLAN    
Adı : ŞEBNEM
Soyadı : ARSLAN
E-posta : sarslan@eng.ankara.edu.tr, sebnem_okten@yahoo.com
Tel : 03122033416
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Doç. Dr. Şebnem Arslan

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü TR-06580 Gölbaşı Ankara/ Türkiye

Tel: +90-312-203-3416

E-posta: sarslan@eng.ankara.edu.tr, sebnem_okten@yahoo.com

 

EĞİTİM

Doktora              Eylül 2004- Şubat 2008

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Tez Başlığı: Investigation of recharge and discharge mechanisms of a multi-aquifer system using environmental isotopes.

Danışman: Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil (ODTÜ) Eş-danışman: Prof. Dr. Peter Schlosser (Columbia Üniversitesi, ABD)


Yüksek Lisans  Eylül 2001- Temmuz 2004

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Tez Başlığı: Investigation of the Safe and Sustainable Yields for the Sandy Complex Aquifer System in Ergene River Basin.

Danışman: Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil

Lisans                Eylül 1996- Haziran 2001

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

 

İŞ DENEYİMİ

 

04.2018-günümüz

Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği ABD (Not:7100 sayılı kanun ile Uzman kadrosu Öğr. Gör.’ne dönüştürüldü) (15 Ağustos 2018 tarihinde T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan Doçent ünvanı alındı.)

06.2010-06.2019

Araştırmacı (Adjunct Associate Research Scientist), Lamont-Doherty Earth Observatory,  Columbia Üniversitesi (Prof. Dr. Peter Schlosser ve Prof. Dr. Martin Stute ile)

03.2010-04.2018   

Hidrojeoloji Uzmanı, Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği ABD (03.2013-08.2013 arasında doğum izninde)

11.2012               

Erasmus stajyeri, Heidelberg Üniversitesi, Çevresel Fizik Enstitüsü (Prof. Dr. Werner Aeschbach-Hertig ile)

03-04.2012        

Ziyaretçi Araştırmacı, Brooklyn College- The City University of New York (Doç. Dr. Zhongqi Cheng ile)

05.2011                  

Erasmus Stajyeri, Yerbilimleri Bölümü, New University of Lisbon

04.2011                

Ziyaretçi Araştırmacı, Brooklyn College- The City University of New York (Doç. Dr. Zhongqi Cheng ile)

08.2009-03.2010    

Doktora sonrası araştırmacı, Jeokimya Bölümü, Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia Üniversitesi (Prof. Dr. Peter Schlosser and Prof. Dr. Martin Stute ile)

08.2009-01.2010    

Yard. Doç. (Adjunct Assistant Professor), Coğrafya Bölümü, Hunter College- The City University of New York

01.2009-12.2009    

Yard. Doç. (Adjunct Assistant Professor), Mühendislik Bilimleri ve Fizik Bölümü, College of Staten Island- The City University of New York

01.2008-03.2008

Mühendis, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı/, (03.2008-03.2010 arasında ücretsiz izinli)

08.2006-06.2007    

Fulbright Bursiyeri, Jeokimya Bölümü, Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia Üniversitesi (Prof. Dr. Peter Schlosser and Prof. Dr. Martin Stute ile)

12.2001-01.2008       

Araştırma Görevlisi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesitesi

 

 

ARAŞTIRMA PROJELERI

 

1.       11.2016-07.2018 Araştırmacı, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, “Pınarbaşı karst kaynağı beslenim ve boşalım ilişkilerinin hidrojeokimyasal ve mineralojik incelemesi” Proje No: BAP-16B0443007 (Yürütücü: M. Çelik) (TAMAMLANDI)

2.       10.2012- 10.2014 Araştırmacı, Tübitak Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı “Fethiye-Göcek Körfezi ile Köyceğiz, Alagöl, Sülüngür ve Kocagöl Göllerinin Tabanındaki Termal Kaynakların Alansal Dağılımının ve Hidrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi” Proje No: 112Y137 (Yürütücü: Ö. Avşar- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) (TAMAMLANDI) 

3.       10.2014-12.2014 Araştırmacı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü "Sakarya havzasındaki göllerin batimetrilerinin ölçülmesi, envanter çalışmalarının yapılması ve göl künyelerinin tasarımı" (Yürütücü: N. Demir- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi) (TAMAMLANDI)

4.       01.2012-01.2015 Proje yürütücüsü,  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, “Göksu Deltası (Silifke, Mersin) sağ yakası kıyı akiferinin kavramsal modelinin oluşturulması” Proje No: BAP-12B4343008 (TAMAMLANDI)

5.       04.2012- 04.2014 Araştırmacı,  British Council (2012 UK-Turkey Knowledge Partnership Programı) "Türkiye’de Tarımsal Su Yönetimi Üzerine Pilot Bir Proje: Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi" (Türkiye Takım Lideri: G. Çapar- Ankara Üni. Su Yönetimi Enst.) (TAMAMLANDI)

6.       01.2012- 01.2014 Danışman, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü “Eymir ve Mogan Gölleri Çevresinin (Ankara) Pleyistosenden Günümüze İklim Değişikliği Kayıtlarının Araştırılması ve Modellenmesi” Proje No: 2012-30-14-08-3 (Yürütücü: C. Küçükuysal- MTA) (TAMAMLANDI)

7.       03.2011- 10.2013 Proje yürütücüsü, Tübitak Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Proje No: 110Y225 “Köprüören Havzası (Kütahya) yüzey ve yeraltısularında arsenik kirliliginin hidrojeokimya ve çevresel izotoplarla incelenmesi” (TAMAMLANDI)

8.       8.2009- 03.2010  Doktora Sonrası Araştırmacı, “Helium Isotopes in Groundwaters as an Indicator of Geothermal Energy Potential: Testing Concepts in the Northeastern United States” (TAMAMLANDI)

9.       4.2007- 1.2008  Yardımcı Araştırmacı, Tübitak Hızlı Destek Programı, Proje No: 106Y301 “Çoklu Akifer Sistemlerinde Beslenim ve Boşalım Mekanizmalarının Çevresel İzotoplar ve Asal Gazlar kullanılarak araştırılması” (TAMAMLANDI)

VERİLEN DERSLER

1.     Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım, Çevre Kirlenmesi (Doktora), Mühendislikte Projelendirme

Uygulamalar: Hidrojeoloji, Kuyu Hidroliği, Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım

2.     College of Staten Island, The City University of New York, Mühendislik Bilimleri ve Fizik Bölümü

Historical Geology Laboratory, Environmental Geology

3.     Hunter College- The City University of New York, Coğrafya Bölümü

Fundamentals of Geology Laboratory

4.     Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Uygulamalar: Geology for Civil Engineers; Introduction to Geological Engineering; Elements of Geology; Sedimentary Petrology; Hydrogeology; Hydrogeochemistry and Water Quality; Geological Engineering Design II; Groundwater Contamination.

 

YAYINLAR

1.       Arslan, Ş., Yücel, Ç., Çallı, S.S., Çelik, M., 2017, Assessment of Heavy Metal Pollution in the groundwater of the northern Develi Closed Basin, Kayseri, Turkey, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 99 (2): 244-252

2.       Avşar, Ö., Avşar, U., Arslan, Ş., Kurtuluş, B., Niedermann, S., Güleç, N., Subaqueous hot springs in Köyceğiz Lake, Dalyan Channel and Fethiye-Göcek Bay (SW Turkey): locations, chemistry, and origins, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 345: 81-97.

3.       Arslan, Ş., 2017, Assessment of groundwater and soil quality for agricultural purposes in Köprüören Basin, Kütahya, Turkey, Journal of African Earth Sciences, 131: 1-13.

4.       Arslan, Ş., 2016, Köprüören Havzası (Kütahya) su kaynaklarının çevresel izotoplar ile incelenmesi, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 153: 169-184

5.       Çapar, G., Coşkun Dilcan, Ç., Akşit, C., Arslan, Ş., Çelik, M., Kodal, S., 2016, Evaluation of Irrigation Water Quality in Gölbaşı District, Tarım Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences, 22 (3): 408-421.

6.       Arslan, Ş., Çelik, M., 2015, Assessment of the pollutants in soils and surface waters around Gümüşköy silver mine (Kütahya, Turkey), Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 95(4): 499-506.

7.       Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Stute, M., Schlosser, P., Smethie W.M., 2015, Analysis of groundwater dynamics in the complex aquifer system of Kazan Trona, Turkey, Hydrogeology Journal, 23(1):175-194.

8.       Çelik M., Dokuz, U.E., Türköz, P.E., Güllü, O., Arslan, Ş., 2013, Nasrettin Hoca kaynağının (Sivrihisar, Eskişehir) hidrojeokimyasal ve izotopik incelenmesi, Maden Tetkik ve Arama dergisi, 146: 93-104.

9.       Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Stute, M., Schlosser, P., 2013, Environmental Isotopes and Noble Gases in the Deep Aquifer System of Kazan Trona Ore Field, Ankara, central Turkey and links to Paleoclimate, Quaternary Research, 79(2): 292-303

10.     Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., 2012, Environmental Isotopic Evaluation of the Springs Located in Kazan Trona Basin in Central Turkey, Journal of the Geological Society of India, 80(5): 707-714.

11.     Ökten, Ş., Yazıcıgil, H., 2005, Investigation of Safe and Sustainable Yields for the Sandy Complex aquifer system in the Ergene River Basin, Thrace Region, Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 14(2): 209-226.

 

KONFERANS TAM METİN BİLDİRİLER

1.    Yücel, Ç., Arslan, Ş., Çelik, M., 2018, Develi Havzası Kuzey kesiminde yeraltısularında ağır metal kirliliği tespiti ve kirliliğe karşı alınan önlemler, Hidro’2018- Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu Bildiri kitabı, 214-221, 27-29 Eylül 2018, Ankara

2.     Avşar, U., Avşar, Ö., Ankut, Z., Arslan, Ş., Kurtuluş, B., Güleç, N., 2015 Fethiye-Göcek Körfezindeki Sualtı Hidrotermal Aktivitenin Sedimanlar Üzerindeki Jeokimyasal İzleri (Geochemical Traces of Subaqueous Hydrothermal Activity on the Sediments of Fethiye-Göcek Gulf), III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve sergisi, ODTÜ, Ankara (Sözlü sunum Özgür Avşar tarafından yapılmıştır.)

3.     Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Stute, M., Schlosser, P., 2015, Kazan Trona Sahası sığ akifer sistemi yeraltısuyu dinamiğinin çevresel izotoplar ve asal gazlar ile incelenmesi, 4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu bildiriler kitabı sayfa 57-62, DSİ, Ekim 2015, İstanbul

4.     Arslan, Ş., Çelik, M., Dokuz, U.E., Berhe, B.A., 2013, Köprüören Havzasında (Kütahya) insan kaynaklı su kirliliği, 2. Tıbbi Jeoloji çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı sayfa 213-220 , 4-6 Aralık 2013, Antalya  

5.     Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Stute, M., Schlosser, P., 2008, Ankara, Kazan Doğal Soda (Trona) Sahası Derin Akifer Sistemindeki Paleo Sular ve Paleo İklim, DSİ III. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 95-106, İstanbul

6.     Ökten, Ş., Yazıcıgil, H., 2006, A Finite Difference Groundwater Flow Model for the Sandy Complex Aquifer in North-Western Turkey, A short paper published in the proceedings of the MODFLOW and MORE 2006: Managing Groundwater Systems, 288- 292, Golden, Colorado, USA.

7.                  Ökten, Ş.,,Yazıcıgil, H., 2004, Investigation of safe and sustainable yields for a complex aquifer         system in Turkey. FEM_MODFLOW and more: Solving Groundwater Problems, 313-316, Prague, Czech Republic.

 

KONFERANS ÖZET BİLDİRİLER

1.       Arslan, Ş., Yücel, Ç., Çallı, S.S., Çelik, M., 2018, Kuzey Develi Kapalı Havzası yeraltısuyu kirlilik düzeyinin ağır metal kirlilik indeksi ile değerlendirilmesi, 8. Jeokimya Sempozyumu Bildiri Kitabı, 222-223, Antalya

2.       Demirkıran, G., Çallı, S.S., Arslan, Ş., Çelik, M., 2017, Irrigation Water Quality in the Eastern Part of The Göksu Delta (Silifke, Mersin), Turkey. Proceedings of International Congress of Agriculture and Environment, 92, Antalya, Turkey.

3.       Çapar, G., Coşkun-Dilcan, Ç., Arslan, Ş., Akşit, C., Çelik, M., Kodal, S., Yetiş, Ü., 2017, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde Yeraltısuyu kalitesinin değerlendirilmesi, Türkiye Coğrafya Kurumu 75. Kuruluş yılı uluslararası kongresi Bildiriler kitabı, 432-433, 08-10 Kasım 2017, Ankara

4.       Çallı, S.S., Arslan, Ş., Karakaş, Z.S., Çelik, M., 2017, An Approach to identify Karstification Basement: Analysis Of Spring Sediments Mineralogy, Geological Society of America (GSA) Annual Meeting, Seattle, USA. Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 49, No. 6 doi: 10.1130/abs/2017AM-306306

5.       Yucel, Ç., Arslan, Ş., Çelik, M., 2017, Geogenic Trace Element Enrichment in the Northern Develi Closed Basin (Kayseri, Turkey), Geological Society of America (GSA) Annual Meeting, Seattle, USA. Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 49, No. 6 doi: 10.1130/abs/2017AM-305210

6.       Avşar, Ö., Arslan, Ş., 2017, Heavy Metal Pollution in Köyceğiz-Dalyan Coastal Lagoon Watershed (Muğla) SW Turkey: an indexing approach, Geological Society of America (GSA) Annual Meeting, Seattle, USA. Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 49, No. 6 doi: 10.1130/abs/2017AM-295397

7.       Karakaş, Z.S., Çallı, S.S., Çelik, M., Arslan, Ş., Çelik, M., 2017, An example of a mineralogical study  in a karst aquifer system, Seydişehir, Konya, Proceedings of 17th National Clay Symposium, 185-187, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla.

8.       Arslan, Ş., 2017, Irrigation Water Quality in Kopruoren Basin, Kutahya, Turkey, 44th International Association of Hydrogeologists (IAH) Congress, 249, Dubrovnik, Croatia.

9.       Arslan, Ş., Niedermann, S., Avşar, Ö, Avşar, U., 2017, Gas geochemistry studies in geothermal and mineral waters of Muğla (SW Turkey), 44th International Association of Hydrogeologists (IAH) congress, 431, Dubrovnik, Croatia.

10.     Arslan, Ş., Avşar, Ö., Niedermann, S., Avşar, U., Kurtuluş, B., Güleç, N., 2016, Noble gas isotopes and gas compositions of on-land and subaqueous thermal springs in the Koycegiz Lake and Dalaman plain area, Turkey, 43rd International Association of Hydrogeologists (IAH) congress, Montpellier, France

11.     Arslan, Ş., Yücel, Ç., Çelik, M., 2016, Geogenic arsenic and other trace elements in the groundwater system of Develi Closed Basin, Kayseri, Turkey 43rd International Association of Hydrogeologists (IAH) congress, Montpellier, France

12.     Arslan, Ş., 2016 Yeraltısularında çözünmüş asal gazların paleoiklim çalışmalarında kullanımı, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı sayfa 58-59, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

13.     Dokuz, U.E., Çelik, M., Arslan, Ş., Engin, H., 2016, Groundwater flow model of Göksu Delta Coastal Aquifer System, European Geosciences Union General Assembly, Vol.18, EGU2016-7475, Vienna

14.     Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Stute, M., Schlosser, P., Smethie W.M., 2015, Leakage of Mantle Helium into Groundwater Of Kazan Trona Basin, Ankara, Turkey, 42nd International Association of Hydrogeologists (IAH) congress, Rome, Italy

15.     Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Schlosser, P., Stute, M., 2015, Investigation of recharge and discharge mechanisms of a multi-aquifer system using environmental isotopes, 4th annual G@GPS International Workshop, Paleogroundwater from past and present glaciated areas, Tallinn, Estonia, Abstract book p.8-9

16.     Ankut, Z., Avşar, U., Avşar, Ö., Arslan, Ş., Kurtuluş, B., Güleç, N., 2015, Köyceğiz Gölü Tabanındaki Çökellerin jeokimyasal özelliklerinin alansal dağılımının incelenmesi ve su altı jeotermal kaynakların bu özelliklere etkisi, 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 274-275, 6-10 Nisan 2015, Ankara

17.     Avşar, Ö., Avşar, U., Arslan, Ş., Kurtuluş, B., Ture, O., Gulec, N., 2014, Discovery of a subaqueous hot spring by a new method in Fethiye-Göcek Bay (SW Turkey), 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Mugla, Abstract book p. 124

18.     Arslan, Ş., Dokuz, U.E., Çelik, M., Berhe, B.A., 2014, Assessment of the pollutants in soils and surface waters around Gumuskoy silver mine (Kutahya, Turkey), 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Mugla, Abstract book p. 104

19.     Capar, G., Aksit, C., Arslan, Ş., Çelik, M., Kodal, S., Yilmaz, L., Yetis, U., 2014, Water Quality For Human Consumption And Agricultural Use In Golbasi District Of Ankara-Turkey, IWA World Water Congress and Exhibition, Lisbon

20.     Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Stute, M., Schlosser, P., 2014, Environmental Isotopes and Noble Gases in the Deep Aquifer System of Kazan Trona Ore Field, Ankara, Turkey and links to Paleoclimate, 41st International Association of Hydrogeologists (IAH) congress, Marrakech

21.     Dokuz, U.E., Çelik, M., Arslan, Ş., Engin, H., 2014, Hydrogeochemical view of Goksu Delta Lakes (Akgol and Paradeniz, Southern Turkey), QuickLakeH 2014, An International Workshop on Lakes and Human Interactions, Ankara, Abstract book p. 35

22.     Arslan, Ş., Çelik, M., Dokuz, U.E., Berhe, B.A., 2014, Surface and Ground Water Quality in Köprüören Basin (Kütahya), Turkey, Proccedings of European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Vol. 16, EGU-2014-725

23.     Avşar, Ö., Avşar, U., Kurtuluş, B., Arslan, Ş., Gulec, N., 2014, Subaqueous hot springs in Köyceğiz Lake and Dalyan Channel (SW Turkey), Proccedings of European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Vol. 16, EGU-2014-10985

24.     Avşar, Ö., Avşar, U., Kurtuluş, B., Arslan, Ş., Gulec, N., 2014, Köyceğiz gölü ve Dalyan kanalının tabanındaki termal kaynakların alansal dağılımı, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler kitabı sayfa 386, 14-18 Nisan 2014, Ankara

25.     Arslan, Ş., Çelik, M., Dokuz, U.E., Berhe, B.A., 2014, Köprüören Havzası (Kütahya) yüzey suları ve yeraltısularında arsenik kirliliği, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler kitabı sayfa 342 , 14-18 Nisan 2014, Ankara

26.     Dokuz, U.E., Arslan, Ş., Çelik, M., Engin, H., 2014, Göksu Deltası sağ yakası kıyı akiferinde güncel hidrojeolojik bulgular, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler kitabı sayfa 336, 14-18 Nisan 2014, Ankara

27.     Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Stute, M., Schlosser, P., 2014, Kazan trona yatağının hidrojeolojik yapısının izotop yöntemleriyle karakterizasyonu, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler kitabı sayfa 334, 14-18 Nisan 2014, Ankara

28.     Avşar, Ö., Kurtuluş, B., Avşar, U., Arslan, Ş., Güleç, N., 2013, Determination of spatial distribution and hydrochemistry of subaqueous thermal springs in the lacustrine and nearshore environments in southwest Anatolia, Proccedings of European Geophysical Union General Assembly, Vienna, Vol. 15, EGU-2013-10087.

29.   Dokuz, U.E., Çelik, M., Arslan, Ş., Engin, H., Songur, D., Göksu Deltası (Silifke, Mersin) Sağ Yakası Hidrojeolojik Kavramsal Modelinin Oluşturulması, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı sayfa 30-31, 7-9 Ekim 2013 Aksaray Üniversitesi, Aksaray

30.   Çelik, M., Dokuz, U.E., Engin, H., Arslan, Ş., Soysal, T., Güleçyüz, A., 2013, Göksu Deltası (Silifke, Mersin) Su Kaynaklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı sayfa 27-28, 7-9 Ekim 2013 Aksaray Üniversitesi, Aksaray

31.   Güllü, Ö., Çelik, M., Arslan, Ş., 2013, İnönü Ovası (Eskişehir) Sularının Kalitesi ve Pestisit Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı sayfa 58-59, 7-9 Ekim 2013 Aksaray Üniversitesi, Aksaray

32.   Dokuz, U.E., Çelik, M., Arslan, Ş., Engin, H., 2013, Yeraltısuyu kalitesinin insan kaynaklı değişiminin izotopik yöntemlerle incelenmesi; Göksu Deltası sağ yakası (Silifke, Mersin), 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler kitabı, 1-5 Nisan 2013, ODTÜ, Ankara

33.     Avşar, Ö., Kurtuluş, B., Avşar, U., Arslan, Ş., Gulec, N., 2013, Determination of spatial distribution and hydrochemistry of subaqueous thermal springs in the lacustrine and nearshore environments in southwest Anatolia, Proccedings of European Geophysical Union General Assembly, Vienna, Vol. 15, EGU-2013-10087.

34.     Arslan, Ş., Dokuz, U.E., Çelik, M., Cheng, Z., 2012, Groundwater arsenic contamination in Kopruoren Basin (Kutahya), Turkey, American Geophysical Fall Meeting, San Francisco, USA.

35.     Celik, M., Dokuz, U.E., Turkoz, P.E., Gullu, O., Arslan, S., 2012, Nasrettin Hoca Kaynağının (Sivrihisar, Eskişehir) Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelemesi, Uluslararası Katılımlı V. Jeokimya Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2012, Denizli.

36.     Dokuz, U.E., Çelik, M., Arslan, Ş., Engin, H., 2012, Hydrochemical zonation of the western part of Goksu Delta aquifer system, Southern Turkey, Proceedings of European Geophysical Union General Assembly, Vienna, 9930.

37.     Arslan, S., Gullu, O., 2010, Yeraltısularındaki helyum izotoplarının jeotermal enerji potansiyeli belirlemede kullanılması, 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, 140-141

 

ÖDÜLLER VE BURSLAR

 

2018- Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen “Groundwater age and multiple signals from isotopes and noble gases” çalıştayına ve arazi gezisine katılım için INQUA, Natural Science Foundation of China (NSFC) ve Sun Yatsen Üniversitesi’nden alınan destek

2018- 2018 yılı Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Teşvik Ödülü

2016- Fransa’da düzenlenen 43. IAH Kongresine katılım için organizasyon komitesi tarafından verilen burs

2015- Estonya’da düzenlenen G@GPS International workshop’a katılım için INQUA (International Union for Quaternary Research) tarafından destek

2014- Early Career Hydrogeologists Network/International Association of Hydrogeologists tarafından verilen Coolest Paper of 2013 ödülü

2006- 2007 Fulbright Doktora Araştırma Bursu

2000- 2001 Şeref ve Yüksek şeref sertifikaları, ODTÜ

 

ÜYELİKLER

 
Hidroder (Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği) (2014- günümüz)

International Association of Hydrogeologists (IAH) (2012- günümüz)

Early Career Hydrogeologists’ Network of IAH Yürütme Kurulu Üyesi (2014-2019)

Türkiye Fulbright Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2015-2017)

Geological Society of America (2017)

European Geosciences Union (2014)

American Geophysical Union (2012)

 

SEMİNERLER

2011 Multi-tracer (18O, 2H, 3H, 13C, 14C, CFC-11, CFC-12, CFC-113) and Noble Gas (He, Ne, Ar, Kr, Xe)  Study of Ground Water from Kazan Soda-Ash (Trona) Ore Field, Ankara, Turkey. New University of Lisbon, Earth Sciences department seminar. Lisbon.

2007 Environmental Tracers and Arsenic in an aquifer system near Ankara, Turkey. LDEO Special seminar. New York.

 

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

The INQUA Commission on Terrestrial Processes, Deposits, and History (TERPRO) Advisory Board Member (Temmuz 2019- günümüz) (https://www.inqua.org/commissions/terpro/people)

Hydrogeology Journal (SCI-core, IF=2.07, Q Ranking= Q2) dergisi Yardımcı Editörü (2018- günümüz) (https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/hydrogeology/journal/10040)

Listenen dergiler için hakem olarak görev yapıldı: Hydrogeology Journal, Journal of Earth System Science, Water Quality Exposure and Health, Arabian Journal of Geosciences, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Quaternary International, Groundwater for Sustainable Development, Journal of African Earth Sciences, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, Geologia Croatica, Bulletin of the Mineral Research and Exploration.

Czech Science Foundation ve TÜBİTAK için proje hakemliği ve dış danışman olarak görev yapıldı.

South Africa’s National Research Foundation (NRF) için araştırmacı değerlendirmesi yapıldı.

Hans Richnow (Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany) ile birlikte oturum düzenleyici olarak görev yapıldı (IAH2015 42nd IAH Congress- Rome Session 4.3 The challenges of source apportionment and managing contamination at complex field sites)

Werner Balderer (ETH Zurich, Department of Earth Science, Swiss Geotechnical Commission, Switzerland) ve Jim Lamoreaux (PE Lamoreaux & Associates, Inc.) ile birlikte oturum düzenleyici olarak görev yapıldı. (IAH2016 43rd IAH Congress- Montpellier Session 8.08: Mineral and Thermal water: an indicator of deep processes and source of economically valuable minerals)

Staša Borović (Croatian Geological Survey) ile birlikte oturum başkanlığı (IAH2017 44th IAH Congress- Dubrovnik Session 8.3. Hydrogeochemistry of thermal and mineral waters)

Jianyao Chen (Sun Yatsen University) ve Rein Vaikmäe (Tallinn University of Technology) ile birlikte oturum düzenleyici: International Union for Quaternary Research INQUA 2019 kongresi Dublin, Irlanda. Session: Global Palaeoclimatic Signals in groundwater and use of groundwater in adaptation to climate change