DOÇ.DR. ŞEBNEM ARSLAN    
Adı : ŞEBNEM
Soyadı : ARSLAN
E-posta : sarslan@eng.ankara.edu.tr, sebnem_okten@yahoo.com
Tel : 03122033416
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

Doktora Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi  2008

Tez başlığı: Investigation of recharge and discharge mechanisms of a multi-aquifer system using environmental isotopes and noble gases.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil ve Prof. Dr. Peter Schlosser (Columbia Üniversitesi) 

Yüksek Lisans Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi  2004

Tez başlığı: Investigation of the Safe and Sustainable Yields for the Sandy Complex Aquifer System in Ergene River Basin.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil 

Lisans Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi  2001

Lise Özel Yükseliş Lisesi 1996

İŞ DENEYİMİ

11.2015                 Columbia Üni./Lamont-Doherty Earth Observatory   Araştırmacı 

10.2012-11.2012    Çevresel Fizik Enstitüsü/Heidelberg Üniversitesi Erasmus stajyeri

03.2012-04.2012   New York Şehir Üniversitesi/Brooklyn Koleji Araştırmacı

05.2011-05.2011   Yeni Lizbon Üniversitesi Erasmus stajyeri

04.2011-04.2011    New York Şehir Üniversitesi/Brooklyn Koleji Araştırmacı

03.2010-Halen      Ankara Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümü  Hidrojeoloji Uzmanı

06.2010-Halen      Columbia Üni./Lamont-Doherty Earth Observatory Araştırmacı (Adjunct Associate Research Scientist)

08.2009-03.2010 Columbia Üni./Lamont-Doherty Earth Obs. Doktora Sonrası Araştırmacı

09.2009- 12.2009   New York Şehir Üniversitesi/Hunter Koleji Yard. Doç. Dr.

01.2009- 12.2009    New York Şehir Üniversitesi/Staten Island Koleji Yard. Doç. Dr.

01.2008-03.2010 Çevre ve Orman Bakanlığı/ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Mühendis (03.2008-03.2010 tarihleri arasında ücretsiz izinli)

08.2006-06.2007   Columbia Üni./Lamont-Doherty Earth Obs. Fulbright bursiyeri

12.2001-01.2008   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Müh. Böl. Araştırma Görevlisi

07.2000- 08.2000  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Stajyer Öğrenci

07.1999- 08.1999   Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü  Stajyer Öğrenci

YABANCI DİL

İngilizce: İleri seviyede (YDS Ilkbahar 2016 puani 95)

Fransızca: Başlangıç seviyesinde

ARAŞTIRMA İLGİ ALANLARI

Hidrojeoloji, yeraltı suyu modellemesi, yeraltı suyu kirliliği taşınımı ve modellenmesi, çevresel izotoplar ve asal gazların hidrolojide kullanımı, yeraltı sularında arsenik mobilizasyonu ve yayılımı, paleoiklim ve iklim değişikliği.

YAYINLAR

Avsar, O., Avsar, U., Arslan, S., Kurtulus, B., Niedermann, S., Gulec, N., 2017, Subaqueous hot springs in Köyceğiz Lake, Dalyan Channel and Fethiye-Göcek Bay (SW Turkey): locations, chemistry and origins, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 345: 81-97

Arslan, S., Yucel, C., Calli, S.S., Celik, M., 2017, Assessment of Heavy Metal Pollution in the Groundwater of the Northern Develi Closed Basin, Kayseri, Turkey, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 99: 244-252

Arslan, S., 2017, Assessment of groundwater and soil quality for agricultural purposes in Kopruoren basin, Kutahya, Turkey, Journal of African Earth Sciences, 131:1-13

Arslan, Ş., 2016, Köprüören Havzası (Kütahya) su kaynaklarının çevresel izotoplar ile incelenmesi, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 153: 169-184

Çapar, G., Coşkun Dilcan, Ç., Akşit, C., Arslan, Ş., Çelik, M., Kodal, S., 2016, Evaluation of Irrigation Water Quality in Gölbaşı District, Tarım Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences, 22(3): 408-421

Arslan, S., Celik, M., 2015, Assessment of the pollutants in soils and surface waters around Gümüşköy silver mine (Kütahya, Turkey), Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 95: 499-506 (DOI:10.1007/s00128-015-1613-6)

Arslan, S., Yazicigil, H., Stute, M., Schlosser, P., Smethie W.M., 2015, Analysis of groundwater dynamics in the complex aquifer system of Kazan Trona, Turkey, using environmental tracers and noble gases, Hydrogeology Journal, 23: 175-194  (DOI: 10.1007/s10040-014-1188-z).

Celik M., Dokuz, U.E., Turkoz, P.E., Gullu, O., Arslan, S., 2013, Nasrettin Hoca kaynağının (Sivrihisar, Eskişehir) hidrojeokimyasal ve izotopik incelenmesi, Maden Tetkik ve Arama dergisi, 146, 93-104.

Arslan, S., Yazicigil, H., Stute, M., Schlosser, P., 2013, Environmental Isotopes and Noble Gases in the Deep Aquifer System of Kazan Trona Ore Field, Ankara, Turkey and links to Paleoclimate, Quaternary Research, Vol: 80, 292-303 p (http://dx.doi.org /10.1016/j.yqres.2012.12.001).  

Arslan, S. & Yazicigil, H., 2012, Environmental Isotopic Evaluation of the Springs Located in Kazan Trona Basin in Central Turkey, Journal of the Geological Society of India, Vol: 80, 707-714 p.

Okten, S. & Yazicigil, H., 2005, Investigation of Safe and Sustainable Yields for the Sandy Complex aquifer system in the Ergene River Basin, Thrace Region, Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, Vol: 14, 209-226 p.

 ULUSLARARASI KONFERANS BİLDİRİLERİ

Avşar, Ö., Arslan, Ş., 2017, Heavy Metal Pollution in Köyceğiz-Dalyan Coastal Lagoon Watershed (Muğla) SW Turkey: an indexing approach , Geological Society of America (GSA) Annual Meeting, Seattle, USA, Ekim 2017 (Sözlü sunum)

Arslan, Ş., Niedermann, S., Avşar, Ö., Avşar, U., 2017, Gas geochemistry studies in geothermal and mineral waters of Muğla (SW Turkey), 44th International Association of Hydrogeologists (IAH) Congress, Dubrovnik, Croatia, Eylül 2017 (Sözlü sunum)

Arslan, Ş., Avşar, Ö., Niedermann, S., Avşar, U., Kurtuluş, B., Güleç, N., 2016, Noble gas isotopes and gas compositions of on-land and subaqueous thermal springs in the Koycegiz Lake and Dalaman plain area, Turkey, 43rd International Association of Hydrogeologists (IAH) congress, Montpellier, Fransa (Sözlü sunum)

Arslan, Ş., Yücel, Ç., Çelik, M., Geogenic arsenic and other trace elements in the groundwater system of Develi Closed Basin, Kayseri, Turkey 43rd International Association of Hydrogeologists (IAH) congress, Montpellier, Fransa (Poster sunumu)

Dokuz, U.E., Celik, M, Arslan, Ş., Engin, H. 2016 Groundwater flow model of Göksu Delta Coastal Aquifer System, Proccedings of European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Vol. 18, EGU-2016-7475 (Poster sunumu Uğur Erdem Dokuz tarafından yapılmıştır).

Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Stute, M., Schlosser, P., Smethie W.M., 2015 Leakage of Mantle Helium Into Groundwater Of Kazan Trona Basin, Ankara, Turkey, 42nd International Association of Hydrogeologists (IAH) congress, Rome, Italy (Sözlü sunum)

Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Schlosser, P., Stute, M., 2015, Investigation of recharge and discharge mechanisms of a multi-aquifer system using environmental isotopes, 4th annual G@GPS International Workshop, Paleogroundwater from past and present glaciated areas, Tallinn, Estonia, Abstract book p.8 (Sözlü sunum)

Avşar, Ö., Avşar, U.,  Arslan, Ş., Kurtuluş, B., Ture, O., Gulec, N., 2014, Discovery of a subaqueous hot spring by a new method in Fethiye-Göcek Bay (SW Turkey), 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Mugla, Abstract book p. 124 (Sözlü sunum Özgür Avşar tarafından yapılmıştır.)

Arslan, Ş., Dokuz, U.E., Çelik, M., Berhe, B.A., 2014, Assessment of the pollutants in soils and surface waters around Gumuskoy silver mine (Kutahya, Turkey), 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Mugla, Abstract book p. 104 (Sözlü sunum)

Capar, G., Aksit, C., Arslan, S., Celik, M., Kodal, S., Yilmaz, L., Yetis, U., 2014, Water Quality For Human Consumption And Agricultural Use In Golbasi District Of Ankara-Turkey, IWA World Water Congress and Exhibition, Lisbon (Poster sunumu Gökşen Capar tarafından yapılmıştır.)

Arslan, S., Yazicigil, H., Stute, M., Schlosser, P., 2014, Environmental Isotopes and Noble Gases in the Deep Aquifer System of Kazan Trona Ore Field, Ankara, Turkey and links to Paleoclimate, 41st International Association of Hydrogeologists (IAH) congress, Marrakech (Sözlü sunum)

Dokuz, U.E., Çelik, M., Arslan, Ş., Engin, H., 2014, Hydrogeochemical view of Goksu Delta Lakes (Akgol and Paradeniz, Southern Turkey), QuickLakeH 2014, An International Workshop on Lakes and Human Interactions, Ankara, Abstract book p. 35 (Poster sunumu Uğur Erdem Dokuz tarafından yapılmıştır.)

Arslan, Ş., Çelik, M., Dokuz, U.E., Berhe, B.A., 2014, Surface and Ground Water Quality in Köprüören Basin (Kütahya), Turkey, Proccedings of European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Vol. 16, EGU-2014-725 (Poster sunumu).

Avşar, Ö., Avşar, U., Kurtuluş, B., Arslan, Ş., Gulec, N., 2014, Subaqueous hot springs in Köyceğiz Lake and Dalyan Channel (SW Turkey), Proccedings of European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Vol. 16, EGU-2014-10985 (Sözlü sunum Ozgur Avsar tarafından yapılmıştır.)

Avşar, Ö., Kurtuluş, B., Avşar, U., Arslan, Ş., Gulec, N., 2013, Determination of spatial distribution and hydrochemistry of subaqueous thermal springs in the lacustrine and nearshore environments in southwest Anatolia, Proccedings of European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Vol. 15, EGU-2013-10087 (Poster sunumu Özgür Avşar tarafından yapılmıştır.)

Arslan, S., Dokuz, U.E., Celik, M., Cheng, Z., 2012, Groundwater arsenic contamination in Kopruoren Basin (Kutahya), Turkey, American Geophysical Fall Meeting, San Francisco, USA (Poster sunumu)

Dokuz, U.E., Celik, M., Arslan, S., Engin, H., 2012, Hydrochemical zonation of the western part of Goksu Delta aquifer system, Southern Turkey, Proceedings of European Geophysical Union General Assembly, Vienna, Vol.14, EGU-2012-9930 (Poster sunumu Uğur Erdem Dokuz tarafından yapılmıştır.)

Okten, S. & Yazicigil, H., 2006, A Finite Difference Groundwater Flow Model for the Sandy Complex Aquifer in North-Western Turkey, A short paper published in the proceedings of the MODFLOW and MORE 2006: Managing Groundwater Systems, 288- 292 (Poster sunumu)

Okten, S. & Yazicigil, H., 2004, Investigation of safe and sustainable yields for a complex aquifer system in Turkey, A short paper published in the proceedings of the International Conference on FEM_MODFLOW, 313- 316 (Poster sunumu)

ULUSAL KONFERANS BİLDİRİLERİ

Arslan, Ş., 2016 Yeraltısularında çözünmüş asal gazların paleoiklim çalışmalarında kullanımı, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı sayfa 58-59, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (Sözlü sunum)

Avşar, U., Avşar, Ö., Ankut, Z., Arslan, Ş., Kurtuluş, B., Güleç, N., 2015 Fethiye-Göcek Körfezindeki Sualtı Hidrotermal Aktivitenin Sedimanlar Üzerindeki Jeokimyasal İzleri (Geochemical Traces of Subaqueous Hydrothermal Activity on the Sediments of Fethiye-Göcek Gulf), III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve sergisi, ODTÜ, Ankara (Sözlü sunum Özgür Avşar tarafından yapılmıştır.)

Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Stute, M., Schlosser, P., 2015, Kazan Trona Sahası sığ akifer sistemi yeraltısuyu dinamiğinin çevresel izotoplar ve asal gazlar ile incelenmesi, 4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu bildiriler kitabı sayfa 57-62, Ekim 2015, İstanbul (Sözlü sunum)

Avşar, Ö., Avşar, U., Kurtuluş, B., Arslan, Ş., Gulec, N., 2014, Köyceğiz gölü ve Dalyan kanalının tabanındaki termal kaynakların alansal dağılımı, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler kitabı sayfa 386, 14-18 Nisan 2014, Ankara (Poster sunumu Özgür Avşar tarafından yapılmıştır.)

Arslan, Ş., Çelik, M., Dokuz, U.E., Berhe, B.A., 2014, Köprüören Havzası (Kütahya) yüzey suları ve yeraltısularında arsenik kirliliği, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler kitabı sayfa 342 , 14-18 Nisan 2014, Ankara (Sözlü sunum)

Dokuz, U.E., Arslan, Ş., Çelik, M., Engin, H., 2014, Göksu Deltası sağ yakası kıyı akiferinde güncel hidrojeolojik bulgular, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler kitabı sayfa 336, 14-18 Nisan 2014, Ankara (Sözlü sunum Uğur Erdem Dokuz tarafından yapılmıştır.)

Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Stute, M., Schlosser, P., 2014, Kazan trona yatağının hidrojeolojik yapısının izotop yöntemleriyle karakterizasyonu, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler kitabı sayfa 334, 14-18 Nisan 2014, Ankara (Sözlü sunum).

Arslan, Ş., Çelik, M., Dokuz, U.E., Berhe, B.A., 2013, Köprüören Havzasında (Kütahya) insan kaynaklı su kirliliği, 2. Tıbbi Jeoloji çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı sayfa 213-220 , 4-6 Aralık 2013, Antalya (Sözlü sunum)

Arslan, Ş., Yazıcıgil, H., Stute, M., Schlosser, P., 2013, Yeraltısularında Asal Gaz Termometresi: Kazan Trona Sahası Çoklu Akiferinde (Ankara) Bir Uygulama, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı sayfa 32, 7-9 Ekim 2013 Aksaray Üniversitesi, Aksaray (Sözlü sunum)

Dokuz, U.E., Çelik, M., Arslan, Ş., Engin, H., Songur, D., Göksu Deltası (Silifke, Mersin) Sağ Yakası Hidrojeolojik Kavramsal Modelinin Oluşturulması, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı sayfa 30-31, 7-9 Ekim 2013 Aksaray Üniversitesi, Aksaray (Sözlü sunum Uğur Erdem Dokuz tarafından yapılmıştır.)

Çelik, M., Dokuz, U.E., Engin, H., Arslan, Ş., Soysal, T., Güleçyüz, A., 2013, Göksu Deltası (Silifke, Mersin) Su Kaynaklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı sayfa 27-28, 7-9 Ekim 2013 Aksaray Üniversitesi, Aksaray (Sözlü sunum Mehmet Çelik tarafından yapılmıştır.)

Güllü, Ö., Çelik, M., Arslan, Ş., 2013, İnönü Ovası (Eskişehir) Sularının Kalitesi ve Pestisit Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi, Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı sayfa 58-59, 7-9 Ekim 2013 Aksaray Üniversitesi, Aksaray (Sözlü sunum Özlem Güllü tarafından yapılmıştır.)

Dokuz, U.E., Çelik, M., Arslan, Ş., Engin, H., 2013, Yeraltısuyu kalitesinin insan kaynaklı değişiminin izotopik yöntemlerle incelenmesi; Göksu Deltası sağ yakası (Silifke, Mersin), 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler kitabı, 1-5 Nisan 2013, ODTÜ, Ankara (Sözlü sunum Uğur Erdem Dokuz tarafından yapılmıştır.)

Celik, M., Dokuz, U.E., Turkoz, P.E., Gullu, O., Arslan, S., 2012, Nasrettin Hoca Kaynağının (Sivrihisar, Eskişehir) Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelemesi, Uluslararası Katılımlı V. Jeokimya Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2012, Denizli (Sözlü sunum Uğur Erdem Dokuz tarafından yapılmıştır.)

Arslan, S., Gullu, O., 2010, Yeraltısularındaki helyum izotoplarının jeotermal enerji potansiyeli belirlemede kullanılması, 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, 140-141 (Sözlü sunum)

Arslan, S., Yazicigil, H., Stute, M., Schlosser, P., 2008, Ankara, Kazan Doğal Soda (Trona) Sahası Derin Akifer Sistemindeki Paleo Sular ve Paleo İklim, DSİ III. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 95-106 (Sözlü sunum)

ARAŞTIRMA PROJELERİ

10.2012- 10.2014 Araştırmacı, Tübitak Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı “Fethiye-Göcek Körfezi ile Köyceğiz, Alagöl, Sülüngür ve Kocagöl Göllerinin Tabanındaki Termal Kaynakların Alansal Dağılımının ve Hidrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi” (Yürütücü: Ö. Avşar- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) (TAMAMLANDI) 

10.2014-12.2014 Danışman, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü "Sakarya havzasındaki göllerin batimetrilerinin ölçülmesi, envanter çalışmalarının yapılması ve göl künyelerinin tasarımı" (Yürütücü: N. Demir- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi) (TAMAMLANDI)

01.2012-01.2015 Proje yürütücüsü,  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, “Göksu Deltası (Silifke, Mersin) sağ yakası kıyı akiferinin kavramsal modelinin oluşturulması” (TAMAMLANDI)

12.2010- 12.2013, Araştırmacı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, “Göksu Deltası (Silifke, Mersin) kıyı akiferi yer altı suyunun hidrojeokimyasal ve izotopik incelemesi” (Yürütücü: M. Çelik) (TAMAMLANDI)

04.2012- 04.2014 Araştırmacı,  British Council (2012 UK-Turkey Knowledge Partnership Programı) "Türkiye’de Tarımsal Su Yönetimi Üzerine Pilot Bir Proje: Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi" (Türkiye Takım Lideri: G. Çapar- Ankara Üni. Su Yönetimi Enst.) (TAMAMLANDI)

01.2012- 01.2014 Danışman, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü “Eymir ve Mogan Gölleri Çevresinin (Ankara) Pleyistosenden Günümüze İklim Değişikliği Kayıtlarının Araştırılması ve Modellenmesi” (Yürütücü: C. Küçükuysal- MTA) (TAMAMLANDI)

03.2011- 10.2013 Proje yürütücüsü, Tübitak Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı “Köprüören Havzası (Kütahya) yüzey ve yeraltısularında arsenik kirliliginin hidrojeokimya ve çevresel izotoplarla incelenmesi” (TAMAMLANDI)

8.2009- 03.2010  Doktora Sonrası Araştırmacı, “Helium Isotopes in Groundwaters as an Indicator of Geothermal Energy Potential: Testing Concepts in the Northeastern United States” (TAMAMLANDI)

4.2007- 1.2008  Yardımcı Araştırmacı, Tübitak Hızlı Destek Programı, “Çoklu Akifer Sistemlerinde Beslenim ve Boşalım Mekanizmalarının Çevresel İzotoplar ve Asal Gazlar kullanılarak araştırılması” (TAMAMLANDI)

2.2001- 6.2001 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mezuniyet projesi, “Optimal design of a well field to supply water to a new settlement”, Ankara

VERİLEN DERSLER

JEM 303 Hidrojeoloji Dersi Uygulaması, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

GEO 103 Historical Geology (2 dönem); GEO 105 Environmental Geology (1 dönem) Mühendislik Bilimi ve Fizik bölümü (Department of Engineering Science and Physics), New York Şehir Üniversitesi, Staten Island koleji, NY, USA (http://www.library.csi.cuny.edu/dept/as/geo/geo.html)

GEOL 101 Fundamentals of Geology, Coğrafya Bölümü (Department of Geography), New York Şehir Üniversitesi, Hunter koleji, NY, USA (http://www.geo.hunter.cuny.edu) (1 dönem)

GEOE 104 Geology of Civil Engineers; GEOE 105 Introduction to Geological Engineering; GEOE 231 Elements of Geology; GEOE 310 Sedimentary Petrology; GEOE 423 Hydrogeology; GEOE 432 Hydrogeochemistry and Water Quality; GEOE 492 Geological Engineering Design II; GEOE 567 Groundwater Contamination, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara (http://www.geoe.metu.edu.tr)

ÖDÜLLER VE BURSLAR

2014 "Coolest Paper of 2013" ödülü- Early Career Hydrogeologists' Network of International Association of Hydrogeologists

2006- 2007  Amerikan Hükümeti Fulbright Öğrenci Bursu

2004     O.D.T.Ü- Ecole D’Ingenieurs Generaliste (EPF)/ “Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie” ESTP ortaklığında öğrenci değişim programı ile Fransızca dil okuluna katılım bursu.

2000-2001       Yüksek şeref ve şeref belgeleri, O.D.T.Ü.

KURSLAR VE KONFERANSLAR

- Uluslararası Katılımlı 35. yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, Türkiye (Ekim 2010)

- Üçüncü Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye (Ekim 2008)

- MODFLOW and More 2006: Managing Ground Water Systems conference, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri (Mayıs, 2006)

- İkinci Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye (Eylül 2005)

- Dünya Jeotermal Kongresi, Antalya, Türkiye (Nisan 2005)

- International Conference on Finite Element Models, MODFLOW, and More: Solving Groundwater Problems, Karlovy Vary, Çek Cumhuriyeti (Eylül 2004)

- EPF/ ESTP Summer language programme, Paris, Fransa (August 2004)

- Hidrolojide İzotop Teknikleri semineri “Çevresel İzotoplar ve Uygulamaları”, Ankara, Türkiye (Ekim 2002)

-  Jeotermalde yerbilimsel uygulamalar, Ulusal Yaz Okulu, İzmir (Haziran 2002)

ÜYELİK

- International Association of Hydrogeologists (IAH)

- Early Career Hydrogeologists' Network (ECHN-IAH)

- American Geophysical Union

- Türkiye Fulbright Derneği

- The Geological Society of America

- International Association of Hydrologic Sciences

- International Groundwater Modeling Center

- Young Water Action Team

BİLGİSAYAR

- Fortran 77/90

- Windows 7 ve MS Office (Word, Excel, Power point)

- Modflow, Modpath, MT3DMS/RT3D, Visual Modflow, Surfer, AquiferTest Pro, Groundwater for Windows (GWW), Groundwater Modeling System (GMS), Mapinfo Professional, Vertical Mapper, Aquifer Simulation Model

DİĞER BİLİMSEL AKTİVİTELER:

Hydrogeology Journal, Journal of Earth System Science, Water Quality Exposure and Health, Arabian Journal of Geosciences, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri gibi dergiler için hakemlik.

Session co-convenor @ IAH2015 42nd IAH Congress- Rome S4.3 The challenges of source apportionment and managing contamination at complex field sites with
Hans Richnow (Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany)

Session co-convenor @IAH2016 43rd IAH Congress- Montpellier Session 8.08: Mineral and Thermal water: an indicator of deep processes and source of economically valuable minerals with Werner Balderer (retired, ETH Zurich, Department of Earth Science, Swiss Geotechnical Commission, Switzerland, Ladislaus Rybach (ETH Zurich, Switzerland)