ARŞ. GÖR. SERTAN AVCI    
Adı : SERTAN
Soyadı : AVCI
E-posta : savci@ankara.edu.tr, sertanavci@gmail.com
Tel : 596 13 72
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sertan-avci
Kişisel Akademik Bilgiler

Dr.
2009

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Farklı Sulama Yönetimi Uygulamalarının Lizimetre Koşullarında Drenaj Suyu Kalitesine, Toprak Tuzluluğuna ve Yoncada (Medicago sativa) Verime Etkisi

Yüksek Lisans
2007

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Sularda kimyasal oksijen ihtiyacının (KOİ) belirlenmesi için otomatik analiz sisteminin geliştirilmesi

Aras. Gör.
2011

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Lisans
2004

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji / Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü

  Yayınlar


 • Çakmak, B.; Avcı, S. Agricultural Drought Management Strategies. ISEEP-2017 VIII. International Symposium On Ecology And Envıronmental Problems. (POSTER)Çanakkale – Turkey. 4 - 7 October 2017

 • Çakmak, B.; Avcı, S. Waste Water Management Practices in Turkey. ISEEP-2017 VIII. International Symposium On Ecology And Envıronmental Problems. (POSTER)Çanakkale – Turkey. 4 - 7 October 2017
 • Çakmak, B.; Avcı, S. Ülkemizde Su kalitesi Yönetiminde Mevcut Durumun Değerlendirilmesi. 2.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi.(POSTER) 29 Haziran - 1 Temmuz 2017 – Tokat
 • Çakmak, B.; Avcı, S. Water Saving and Irrigation Water Pricing Approaches in Agriculture. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies. ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey. 15-17 May 2017.

 • Çakmak, B.; Avcı, S. Supports Provided to Irrigation Systems in Turkey. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies. ICAFOF 2017 Cappadocia,Turkey. 15-17 May 2017.

 • Özdede, D; Çakmak, B.; Avcı, S. Damla Sulama Sistemlerinin İşletilmesinde Güneş Enerjisinden Yararlanma Olanakları; Konya İli Örneği. 2.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi. 29 Haziran - 1 Temmuz 2017 – Tokat

 • Yurtseven, E., Avcı, S., Öztürk, H.S., Yılmaz, M.S., Selenay, M.F. DRENAJ SUYU KALİTESİNE SULAMA SUYU KALİTESİ VE YIKAMANIN ETKİLERİ. 13. Ulusal Kültürteknik kongresi. 12-15 Nisan Antalya 2016. Türkiye
 •          Altınok, S. , Yurtseven, E. , Avcı, S. , Öztürk, H.S. and Selenay, F. ; The Effects Of Dıfferent Irrıgatıon Water Salınıtıes And Leachıng Ratıos On Green And Dry Forage Yıelds Of Alfalfa (Medicago Sativa L.). Agriculture & Forestry, Vol. 61 Issue 1: 85-90, 2015, Podgorica. DOI: 10.17707/AgricultForest.61.1.10
 • ·         Kendirli, B. , Polat, H.E. and Avcı S. ; The Use of Active Solar Energy Systems for Heating Greenhouse: Central Anatolia Case Study. ;International Conference On Çivil And Environmental Engineering ICOCEE – CAPPADOCIA 2015 Nevsehir, TURKEY, May 20-23, 2015
 • ·         Yurtseven, E., Öztürk, H.S., and S. Avcı, Mass Balance Criteria in Soil Salinity Management: Different Irrigation Water Qualities and Leaching Ratio. Journal of Agricultural Sciences, Ankara University Faculty of Agriculture, 20: 103-111 2014.
 • ·         Yurtseven, E., S. Avcı, H.S. Öztürk ve J. Šimůnek, Toprak kolonlarda tuz dengesinin belirlenmesi ve çözelti hareketinin HYDRUS-1D ile modellenmesi, 12.Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014 Tekirdağ, Bildiri Özetleri Kitabı, s.65, Tekirdağ 2014.
 • ·         Yurtseven, E., J. Šimůnek, S. Avcı, and H.S. Öztürk, Comparison of ion(salt) movement in the soil profile subject to leaching with the HYDRUS-1D simulations, 4th International Conference HYDRUS Software Applications to Subsurface Flow and Contaminant Transport Problems, March 21-22 2013, Czech Univ. of Prague Faculty of Agrobiology, Food and Natural Res., Dept. of Soil Sci. and Soil Protection, Book of Abstracts 100, p.74, ISBN 978-80-213-2368-1, Prague/Czech Republic, 2013
 • ·         Yurtseven, E.; S. Avcı; H.S.Öztürk; S.Altınok and M.F: Selenay. Drenaj Suyu Kalitesi Yönetimi: Farklı sulama suyu tuzluluğu ve yıkama hacmi etkisinde toplam tuzluluğun (EC) değişimi.(Poster) II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu 24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir, 2012
 • ·         Yurtseven, E.; S. Avcı; H.S.Öztürk; S.Altınok and M.F: Selenay. Farklı Sulama Pratiklerinin Yoncada Verim ve Su Kullanım Özellikleri Üzerine Etkisi II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu 24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir, 2012
 • ·         Manavbaşı İ. D., Aksit C., Avcı, S., 2012 Akdeniz Kıyı Şeridi İçin Inverse Distance Weighting Metodu ile Ortalama Günlük Güneşlenme Süresi Haritalarının Oluşturulması ve Sonuçların Değerlendirilmesi, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu 24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir, 2012
 • ·         Avcı, S., Manavbaşı, İ.D., Akşit, C.,Kuzey Ege, Gediz Ve Küçük Menderes Havzaları İçin Inverse Distance Weighting Metodu İle Yağış Tahmin Haritalarının Oluşturulması ve Sonuçların Değerlendirilmesi. . II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu 24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir, 2012
 • ·         Anlı, A. S., Kaya, B. Manavbaşı, İ. D., Akşit, C. ve Avcı, S. 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Kentlerde Meydana Gelen Kuraklığın SPI (Standart Yağış İndeksi), RDI (Reconnaissance Kuraklık İndeksi) ve RAI (Yağmur Anomali İndeksi) Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Sözlü bildiriler, 24-25 Mayıs 2012, İzmir.
 • ·         Yurtseven, E.; S. Avcı; H.S.Öztürk; S.Altınok and M.F: Selenay. Drainage Water Quality Management: Impact of Different Irrigation Water Quality and Leaching Fractions on Drainage Water Salinity. VIII. International Soil Science Congress “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management” May 15–17, 2012, Çeşme, İzmir, TURKEY. Proceedings,
 • ·         Yurtseven, E.; H.S.Öztürk; S. Avcı; S.Altınok and M.F: Selenay. Farklı Sulama suyu kalitesi ve yıkama oranı uygulamalarında profil tuzluluğunun değişimi.Toprak Su Dergisi 1(1): 38-46, 2012
 • ·         Yurtseven, E.; H.S.Öztürk; S.Avcı; S.Altınok ve M.F.Selenay. Farklı yıkama hacmi uygulamaları altında toprak profil tuzluluğunun değişimi. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-25 Kasım 2011, Kızılcahamam, Ankara. Bildiri kitabı Cilt II, s.53-63, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araşt.Ent.Md., Yenimahalle, Ankara, 2011