PROF.DR. SEVGİ BAŞKAN    
Adı : SEVGİ
Soyadı : BAŞKAN
E-posta : sbaskan@ankara.edu.tr, sevgi.baskan@gmail.com
Tel : 03125956395
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler
 

  Çocuk sağlığının izlemi,  aşılar, beslenme, büyümenin izlenmesi ,risk altındaki çocukların izlenmesi, istismara uğrayan çocukların tanı ve izlemi , çocuğa yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, çevre sağlığı çalıştığı başlıca konulardır. Ankara çocuk koruma biriminin üyesidir.