DOÇ.DR. AYŞE SEZEN SERPEN    
Adı : AYŞE SEZEN
Soyadı : SERPEN
E-posta : aysesezenbayoglu@gmail.com, sbayoglu@health.ankara.edu.tr
Tel : 03123191450-1170
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


 

 


ÖZGEÇMİŞ


1. Adı Soyadı: Ayşe Sezen SERPEN


2. Doğum Tarihi: 23. 07. 1978


3. Unvanı: Doç. Dr.


4. Öğrenim Durumu:


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

Ankara Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Ev Ekonomisi- Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

2002

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Ev Ekonomisi- Aile ve Tüketici Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2007


5. Akademik Unvanlar:


Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 09.02.2010


Doçentlik Tarihi                       : 19.06.2012


6.     Yayınlar


6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


6.1.1. ÖZGEN, Ö., and BAYOĞLU, A.S., 2005. “Turkish College Students’ Attitudes towards Money”, International Journal of Consumer Studies,  29 (6): 493-501.


6.1.2. ÖZMETE, E. ve BAYOĞLU, A.S. 2009. “Parent-Young Adult Conflict: A Measurement on Frequency and Intensity of Conflict Issues”, The Journal of International Social Research, 2(8): 313-322.


6.1.3. BAYOĞLU, A.S. ve ÖZGEN, Ö. 2010. “Tüketicilerin tarımsal ve tıbbi biyoteknolojiye yönelik tutumları ile fayda ve risk algılarının incelenmesi”, The Journal of International Social Research, 3(10): 90-103.


6.1.4. ÖZKAN, Ö and BAYOĞLU, A.S. 2011. ”Ageism: College Students’ Perceptions About Older People”, e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1): 107-115.


6.1.5. DUYAN, V., SERPEN, A.S., DUYAN, G. and YAVUZ, S. 2016. “Opinions of Social Workers in Turkey About the Principles on Die with Dignity”, Journal of Religion and Health, 55 (6): 1938–1953.


6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :


6.2.1. Serpen, A.S. and Maçkan, A.Ç. (2017). The Effect of Problem Solving Skills and Resilience to the Marital Adjustment in Old Ages. International Conference on Research in Education and Science (ICRES), May 18 - 21, 2017, Kuşadası, Turkey.

6.2.2. Serpen, A.S. and Purutçuoğlu, E. (2017). Social Work Students Attitudes Toward Elderly People: Samle of Ankara University. International Conference on Research in Education and Science (ICRES), May 18 - 21, 2017, Kuşadası, Turkey.

6.2.3. Demirbilek, M., Serpen, A.S., Turgut, A.N., Yaylı, E. and Yeşilfidan, E. (2017). The Ideas and Behaviours of The Social Work Students On Volunteering: The Ankara University Example. International Conference on Research in Education and Science (ICRES), May 18 - 21, 2017, Kuşadası, Turkey.

6.2.4. Hasgül, E. and Serpen A.S. (2017). Social Work and Helping Relationship. 2nd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2017), May 10-14 2017, Belgrade, Serbia.

6.2.5. Hasgül, E. and Serpen, A.S. 2014. Empathy’s Importance in Social Work Practices. Eighth Annual International Conference on Psychology, 26-29 May 2014, Athens, Greece.


6.2.6. ÖZGEN, Ö, SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z. and BAYOĞLU, A.S. 2010. “Adolescents, Clothing and Self-Esteem: The Case of Turkey”, International Conference of Aplied Research in Textile (December 02-05), CIRAT-4 Proceedings 361-369, Monastir, Tunusia.


6.2.7. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E. and BAYOĞLU, A.S. 2009. “The Ecological Framework of Violence Against Women in Turkey: A Life-Cycle Approach” 4-th International Scientific Conference Rural Environment, Education, Personality (REEP),  Proceedings of the 4th International Scientific Conference No: 4, 235-244, Jelgava-Latvia.


6.2.8. GÖNEN, E. ve BAYOĞLU, A.S. 2008. “Effective Factors of Elderly People Concern Level”. Selected Proceedings of the First International Conference on Social Sciences (August 21-22) Education, Health and Social Policies (Ed: A. Balcı, C.C. Aktan and O. Dalbay), 259-271, İzmir.


6.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:


6.3.1. ÖZGEN, Ö., DEMİRCİ, A. and TAŞ (BAYOĞLU), A.S. 2006. “Media, Materialism and Socialization of Child Consumers”, Research on Education, Research on Education (Edited by Marina-Stefania Giannakaki, Gregory T. Papanikos, Yiannis Pozios & John Kelvyn Richards), ATINER Publication, 315- 322, Greece.


6.3.2. ÖZGEN, Ö., GÜNGÖR, N., EMİROĞLU, H. and TAŞ (BAYOĞLU), A.S. 2007. “College Students’ Opinions about Consumer Education and Information Sources towads Biotechnological Applications and Products”, International Dimensions of Mass Media Research, (Edited by Yorgo Pasadeos), ATINER Publication, 619-631, Greece.

6.3.3. Hasgül, E. and Serpen, A.S. (2016). Empathy's Importance in Social Work Practices. An Anthology of Social Themes (Edited by GregoryT. Papanikos), ATINER Publication, 213-222, Greece.


6.4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


6.4.1. ÖZGEN, Ö. ve TAŞ (BAYOĞLU), A.S., 2006. “Üniversite Öğrencilerinin Paraya İlişkin Tutumları”. Ekonomik Yaklaşım, 59 (17): 115-138.


6.4.2. ÖZGEN, Ö. ve TAŞ (BAYOĞLU), A.S., 2007. “Genetiği Değiştirilmiş Ürünler ve Tüketici”. Mesleki Eğitim Dergisi,  9 (17): 1-22.


6.4.3. ÖZMETE, E. ve BAYOĞLU, A.S. 2008. "Geleceği Yapılandırmak: Gençlerin Toplumsal Refah İle İlgili Konularda Geleceğe Bakışları", Sosyolojik Araştırmalar E-dergisi, 15 Eylül 2008, 1-16.


6.4.4. ÖZMETE, E. ve BAYOĞLU, A.S. 2008. "Duygusal Refah: Gençlerin Algılarının Kavramsal Analizi”, Aile ve Toplum Dergisi, 10 (4): 83-100.


6.4.5. BAYOĞLU, A.S. 2010. “Kırsal Alanda Kadının Ekonomik Konularla İlgili Karar Verme Sürecine Katılımı: Polatlı Örneği”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 26: 57-65.


6.4.6. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., BAYOĞLU, A.S. ve YILDIRIM, F. 2011. “Gönüllü Gençlere Göre Yaşlılara Yönelik Toplumsal Temelli Bakım ve Destek Hizmetlerindeki Öncelik Alanları”, Yardım ve Dayanışma Dergisi, 1 (2): 33-45.


6.4.7. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., BAYOĞLU, A.S. ve YILDIRIM, F. 2011. “Evde Yaşlı Bakımı Hizmetlerinde Gönüllü Olmanın Gençlerin Yaşamlarına Katkısı”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 12 (1): 147-163.


6.4.8. BAYOĞLU, A.S ve PURUTÇUOĞLU, E. 2010. “Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Gelecek Beklentileri ve Sosyal Destek Algıları”, Kriz Dergisi, 18 (2): 27-39.


6.4.9. BAYOĞLU, A.S ve PURUTÇUOĞLU, E. 2011. “Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları”, TIPMED Dergisi, 15 (1): 11-18.(1)1


6.4.10. ÖZGEN, Ö., EMİROĞLU, E., SERPEN (BAYOĞLU), A.S. ve BENLİOĞLU, B. 2013.Halkın Genetiği Değiştirilmiş Ürünlere/Üretilme Süreçlerine Yönelik Algıları ve Etik İnançları”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 37 (2013): 309-321.


6.4.11. ÖZGEN, Ö., EMİROĞLU, E., SERPEN (BAYOĞLU), A.S. ve BENLİOĞLU, B. 2013. Tüketiciler ve Genetiği Değiştirilmiş Ürün Grupları: Algılar ve Etik İnançlar Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 20 (2013): 236-245.


6.4.12. SERPEN (BAYOĞLU), A.S., DUYAN, V. ve UĞURLUOĞLU ALDOĞAN, E. 2014. “Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 25(1): 21-34.


6.4.13. SERPEN (BAYOĞLU), A.S., AKGÜN, R. ve DUYAN, V. 2014. Sosyal Hizmet İmajı: Öğrencilerin Çalışma Ortamlarına ve Mesleki Pozisyonlara Yönelik İlgileri”,Toplum ve Sosyal Hizmet, 25 (2): 7-20.


6.4.14. SERPEN, A.S ve HASGÜL, E. 2015. “Sosyal Hizmet Uygulamalarında Empatinin Önemi ve Yardım İlişkisi Üzerindeki Etkisi”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 15 (35): 37-52.


6.4.15. ARABACI, Z., HASGÜL, E. ve SERPEN, A.S. 2016. “Türkiye’de Kadın Göçmenlik ve Göçün Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 16 (36): 129-144.


6.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


6.5.1. GÖNEN, E., ÖZGEN, Ö., ÖZMETE, E., ve BAYOĞLU, A.S., 2003. “Sağlık Sektöründe Çalışan Kurum Ev İdaresi Personelinin İş Doyumunda Üniformanın Etkisi”. 9. Ergonomi Kongresi, 16-18 Ekim, Pamukkale Üniversitesi Kongre Merkezi, Kınıklı Kampüsü, Denizli, 87-96.


6.5.2. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., BAYOĞLU, A.S. ve YILDIRIM, F. 2009. “Ankara Büyükşehir Belediyesi “Yaşlılara Hizmet Merkezi”nde Bir Proje:“Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı” , V. Ulusal Yaşlılık Kongresi (Ed: v. Kalınkara, G. Özgün Başıbüyük, F. Ay), Cumhuriyet Üniversitesi (07-08 Mayıs 2009), YASAD, 172-180, Sivas.


6.5.3. BAYDAR, V. ve SERPEN, A.S. 2015. “Feminist Sosyal Hizmet Perspektifinden Taht Oyunları (Game Of Thrones) Dizisinde Kadın Düşmanlığının İncelenmesi”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 (Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek), 26-28 Kasım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi.


6.6. Diğer Yayınlar- Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplar veya kitaplarda bölümler:


6.6.1. ÖZGEN, Ö., EMİROĞLU, H., YILDIZ, M., TAŞ (BAYOĞLU), A.S. ve PURUTÇUOĞLU, E., 2007. Tüketiciler ve Modern Biyoteknoloji: Model Yaklaşımlar. Biyoteknoloji Enstitüsü Yayınları No: 1, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 254 s.


6.6.2. BAYOĞLU, A.S. 2011. “Yaşlanma Sürecinde Sosyal Dışlanmaya Karşı Güçlendirme Temelli Sosyal Hizmet Müdahalesi”, Sosyal Dışlanma ve Aile: Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı (Ed. Y. Özkan), Maya Akademi, Ankara, 123-136.


7.    Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)


7.1.ÖZGEN, Ö., EMİROĞLU, H., YILDIZ, M., TAŞ (BAYOĞLU), A.S. ve PURUTÇUOĞLU, E., 2003-2006. Tüketiciler ve modern biyoteknoloji: Genetiği değiştirilmiş ürünlerin kabulüne ve tüketicinin korunmasına model yaklaşımlar. Destekleyen Kuruluş: A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara. (Araştırmacı)


7.2. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., BAYOĞLU, A.S. 2007-2011. Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi’nde Yalnız Yaşayan Yaşlılar İçin Toplumsal Temelli Bir Bakım Hizmeti Önerisi: Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı (Araştırmacı), TÜBİTAK 1001 SOBAG, Ankara. (Araştırmacı)


8. Yönetilen Tezler ve Dönem Projeleri


8.1. Alp Çağlan MAÇKAN, 2014. “Yaşlılık Döneminde Problem Çözme Becerileri ve Esnekliğin Evlilik Uyumuna Etkisi”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), Ankara.


8.2. Ergün HASGÜL, 2014. “Sosyal Hizmet Uygulamalarında Empatinin Önemi ve Yardım İlişkisine Etkisi”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), Ankara.


8.3. Veysi BAYDAR, 2014. “Feminist Sosyal Hizmet Perspektifinden Popüler Yabancı Dizilerde Kadın Düşmanlığının İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), Ankara.


8.4. Ahmet Vedat DEMİR, 2014. “Çocuklarda Fiziksel İstismarın Belirtilerine İlişkin Farkındalığın Artırılmasında Sosyal Hizmet Uygulamalarının Önemi”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Ankara.


8.5. Neslihan DEMİRASLAN, 2015. “Toplumun Engellilik Algısının İncelenmesi ve Engellilere Yapılan Ayrımcılığı Önlemeye Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalelerinin Belirlenmesi”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Ankara.


8.6. Çağın DEDE, 2016. “Orta Çocukluk Döneminde Arkadaşlık Kalitesi ve Yalnızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mardin Kızıltepe Örneği”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Ankara.


8.7. Erdinç KALAYCI, 2016. “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri ile LGBTI Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), Ankara.


 


9. İdari Görevler :


2011-    Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı


10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :


      Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği


      Sosyal Hizmet Meslekte Birlik Derneği


11. Ödüller:


11. Geleneksel Tüketici Ödülleri- Bilimsel Çalışma Ödülü. 2008. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı.


12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

İletişim Becerileri

3

0

Aileler İçin Sosyal Hizmet

2

0

Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet

2

0

Sosyal Hizmet Literatürünü İnceleme ve Değerlendirme

2

0

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri

3

0

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri I

0

6

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri III

0

12

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri II

0

4

Güz-Yüksek Lisans

Kadın Refahına Eleştirel Bakış

2

0

İlkbahar

Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet

3

0

Sosyal Politika ve Planlama

3

0

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri II

0

6

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri I

0

4

Sosyal Hizmette Blok Uygulama

2

18

İlkbahar-Yüksek Lisans

Aile İçi Şiddet

 

 

İlkbahar Doktora

Sosyal Hizmette İleri İstatistik II

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014

Güz

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri

3

0

Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet

2

0

Aileler İçin Sosyal Hizmet

3

0

Sosyal Hizmet Literatürünü İnceleme ve Değerlendirme

2

0

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri III

0

12

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri II

0

4

Güz-Yüksek Lisans

 Kadın Refahına Eleştirel Bakış

2

0

İlkbahar

Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet

3

0

Sosyal Politika ve Planlama

3

0

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri II

0

6

Sosyal Hizmette Blok Uygulama

0

18

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri I

0

4

İlkbahar-Yüksek Lisans

Aile İçi Şiddet

2

0

İlkbahar-Doktora

Sosyal Hizmette İleri İstatistik II

3

0

 2014-2015

Güz

İletişim Becerileri

3

0

Aileler İçin Sosyal Hizmet

2

0

Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet

2

0

Sosyal Hizmet Literatürünü İnceleme ve Değerlendirme

2

0

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri

3

0

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri I

0

6

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri III

0

12

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri II

0

4

Güz-Yüksek Lisans

Kadın Refahına Eleştirel Bakış

2

0