PROF.DR. SELEN BİLGE KOÇAK    
Adı : SELEN
Soyadı : BİLGE KOÇAK
E-posta : sbilge@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720 / 1021, lab: 1553
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/selen-bilge-kocak
Kişisel Akademik Bilgiler

  Doğum Yeri : Samsun (Vezirköprü)                                                                          

  Doğum Tarihi : 01.07.1974


EĞİTİM

Doktora Sonrası Araştırma : Kaliforniya Üniversitesi, Riverside, Kimya Bölümü, Riverside-Kaliforniya/Amerika, 2007-2008.

Çalışma Konusu : Fosfazen Halka-Açılması Polimerizasyon Tepkimesi İçin Yeni Katalizörler ve Fosfazen Polimerlerinin Sentezi

Danışman : Prof. Dr. Christopher A. Reed

Doktora : Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı, 19.01.2006.

Tez Konusu : Fosfor İçeren ve İçermeyen Makrohalkalı Aza-taç Eterlerin ve Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Spektroskopik (1H-, 13C-, 31P-NMR, HETCOR ve COSY) ve Kristallografik Yöntemler ile Aydınlatılması

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Zeynel Kılıç

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı, 16.09.1999.

Tez Konusu : Fosfor İçeren ve İçermeyen Makrosiklik Lariat Eterlerin Sentezi ve Kompleksleri

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Zeynel Kılıç

Lisans : Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 1996  (Bölüm Birinciliği)

İŞ DENEYİMİ

Profesör, 01.07.2016-.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı, Ankara.

Doçent, [(Ünvan) 10.01.2011; (Kadro) 26.04.2013]-01.07.2016.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı, Ankara.

Yardımcı Doçent, 06.10.2006-10.01.2011.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı, Ankara.

Araştırma Görevlisi, 1998-2006.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı, Ankara.

Ses Sanatçısı, 2000-2004.

TRT Ankara Radyosu, Türk Sanat Müziği Bölümü, Ankara.

ÖDÜLLER VE BURSLAR

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 2008 (1-yıl).

Ankara Üniversitesi Doktora Tez Yayın Ödülü, 2007.

TÜBİTAK Münir Birsel Vakfı Doktora Bursu, 1999-2003.

TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yüksek Lisans Bursu, 1996-1998.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Birinciliği, 1996.

GÖREVLER

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Başkan Yardımcısı, 02.10.2012-01.11.2013.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Erasmus Koordinatörü, Aralık 2012-Ekim 2014.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Destek ve Sosyal Faaliyet Komisyon Üyesi, 22.01.2013-.

Ankara Üniversitesi Eğitim Programlarını Geliştirme Çalışması, Kimya Bölümü Koordinatörü, Mart 2010-.

Ankara Üniversitesi 70.Yıl Komisyon Üyesi, 11.11.2014-.17.06.2016.

Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series B: Chemistry and Chemical Engineering dergisi için yönetici editör, Mayıs 2015-.

Mongolian Journal of Chemistry & Chemical Engineering dergisi için editör, 2012-.

ARAŞTIRMA KONULARI

Dibenzo-diaza-taç ve Lariat Eterler ve Kompleksleri

Makrosiklik ve Düz Zincirli Schiff Bazları

Makrosiklik Bileşiklerde ve Schiff Bazlarında Çoklu Hidrojen Bağları

Fosfor-Azot Bileşikleri: Fosfazenler ve Fosfazen Polimerleri

Stereojenizm ve Anizokronizm

Fosfonatlar

İkosahedral Karboranlar

Dinükleer ve Trinükleer Bor Kompleksleri

Borinik Asit Türevleri

Spektroskopi ve Kristallografi

Biyolojik aktivite

MAKALE LİSTESİ

42. Pektaş, S., Bilge Koçak, S., Başterzi, N.S., Kılıç, Z., Zeyrek, C.T., Coban, B., Yildiz, U, Çelik, Ö. 2018. spiro-Cylotriphosphazenes containing 4-Hydroxyphenylethyl Pendant Arm: Syntheses, Structural Characterization and DNA Interaction Study, Inorg. Chim. Acta. 474; 51-65.

41. Başterzi, N. S., Bilge Koçak, S., Okumuş, A., Kılıç, Z., Hökelek, T., Çelik, Ö., Türk, M., Koç, L. Y., Açık, L. and Aydın, B. 2015. Syntheses, Structural Characterization and Biological Activities of spiro-ansa-spiro-Cyclotriphosphazenes, New J. Chem. 39; 8825-8839.

40. Zeyrek, C. T., Bilge Koçak, S., Ünver, H., Pektaş, S., Başterzi, N. S. and Çelik, Ö. 2015. Molecular Structure and Density Functional Modelling Studies of 2-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyliminomethyl]phenol, J. Mol. Struct. 1100, 570-581.

39. İsbir-Turan, A., Solak, A. O., Natsagdorj, A., Bilge Koçak, S. and Kılıç, Z. 2014. Reduction Mechanism Investigation of Some Schiff Base Podand Derivatives at Glassy Carbon Electrode by Using Electrochemical Techniques. Manas Journal of Engineering 2(2); 46-58.

38. Bilge Koçak, S., Koçoğlu, S., Okumuş, A., Kılıç, Z., Öztürk, A., Hökelek, T., Öner, Y. and Açık, L. 2013. Syntheses, Spectroscopic Properties, Crystal Structures, Biological Activities, and DNA Interactions of Heterocyclic Amine Substituted spiro-ansa-spiro- and spiro-bino-spiro-Phosphazenes. Inorg. Chim. Acta. 406; 160-170.

37. Bilge Koçak, S. and Üçkardeş, H. 2012. Synthesis of 15-, 16- and 17-Membered Bis-C-Pivot Macrocycles Consisting of N2O2 Donor Type Crown Ethers and Dialkyl Phosphonates. Heteroatom Chem. 23(6); 583-597.

36. Bilge, S., Kılıç, Z. and Davies, D. B. 2011. Syntheses, Spectroscopic Properties and Stereochemistry of Bis-C-Pivot Macrocycles with Two Dialkyl Phosphonate Groups. Spectrochim. Acta Part A, 81; 441-448.

35. Bilge, S. 2011. Studies on the Mechanism of Phosphazene Ring-opening Polymerization (ROP). Turk. J. Chem., 35; 745-756.

34. Öztekin, Y., Yazıcıgil, Z., Solak, A. O., Üstündağ, Z., Kılıç, Z. and Bilge, S. 2011. Surface Modification and Characterization of Phenantroline Nanofilms on Carbon Substrate. Surface and Interface Analysis, 43 (5); 923-930.

33. Okumuş, A., Bilge, S., Kılıç, Z., Öztürk, A., Hökelek, T. and Yılmaz, F. 2010. Phosphorus-nitrogen Compounds. Part 20: Fully Substituted spiro-Cyclophosphazenic Lariat (PNP-pivot) Ether Derivatives. Spectrochim. Acta Part A, 76; 401-409.

32.  Hasanov, R., Bilge, S., Bilgiç, S., Gece, G. and Kılıç, Z. 2010. Experimental and Theoretical Calculations on Corrosion Inhibition of Steel in 1 M H2SO4 by Crown Type Polyethers. Corros. Sci., 52 (3); 984-990.

31. Bilge, S., Kılıç, Z., Hayvalı, Z., Hökelek, T. and Safran, S. 2009. Intramolecular Hydrogen Bonding and Tautomerism in Schiff Bases: Part VI. Syntheses and Structural Investigation of Salicyialdimine and Naphthaldimine Derivatives. J. Chem. Sci. 121 (6); 989-1001.

30.  Kılıç, Z., Okumuş, A., Demiriz, Ş., Bilge, S., Öztürk, A., Çaylak, N. and Hökelek, T. 2009. Phosphorus-Nitrogen Compounds: Part 16. Synthesis, Stereogenism, Anisochronism and the Relationship between 31P NMR Spectral and Crystallographic Data of Monotopic spiro-Crypta Phosphazene Derivatives. J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 65; 269-286.

29. Pabuçcu, K., Demiriz, Ş., Bilge, S. and Kılıç, Z. 2009. Diaza-Taç Eter ve Fosfaza-Taç Eterlerin Morfolojik Özelliklerinin Taramalı Elektron Mikroskopta İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim Teknoloji Dergisi, 10 (1); 185-189.

28.  Bilge, S., Coles, S. J., Davies, D. B., Hursthouse, M. B., Kılıç, Z., Rutherford, J. S. and Shaw, R. A. 2008. Clathrate and channel inclusion systems co-exist in the crystal structure of a bis-C-pivot macrocycle (Z’=2). CrystEngComm, 10; 873-878.

27. Tercan, B., Hökelek, T., Büyükgüngör, O., Bilge, S., Okumuş, A. and Kılıç, Z. 2007. Crystal Structure of 18,19-Dihydro-8,8-dipyrrolidine-1-yl-6λ5,8λ5,10λ5-6,10-nitrilo-16H,21H-[1,3,5,7,2,4,6]tetrazatriphosphonino[2,1b:6,7b′]bis[1,3,2]

benzoxazaphosphorine. Anal. Sci.; X-ray Structure Analysis Online 23; x121-x122.

26. Bilge, S., Demiriz, Ş., Okumuş, A., Kılıç, Z., Tercan, B., Hökelek, T. and Büyükgüngör, O. 2006. Phosphorus-Nitrogen Compounds: Part 13. Syntheses, Crystal Structures, Spectroscopic, Stereogenic and Anisochronic Properties of Novel Spiro-Ansa-Spiro-, Spiro-Bino-Spiro- and Spiro-Crypta Phosphazene Derivatives. Inorg. Chem., 45 (21); 8755-8767.

25.  İsbir, A. A., Solak, A. A., Üstündağ, Z., Bilge, S. and Kılıç, Z. 2006. Preparation and Characterization of Diethyleneglycol bis(2-Aminophenyl) Ether Modified Glassy Carbon Electrode. Anal. Chim. Acta 573-574; 26-33.

24. Hökelek, T, Bilge, S. and Kılıç, Z. 2006. Crystal Structure of 2-Hydroxynaphthaldehyde [(1E)-(2-hydroxynaphthyl)methylidene]-hydrozone. Anal Sci. ; X-ray Structure Analysis Online 22; x115-x116.

23. Bilge, S. ve Kılıç, Z. 2006. Kriptand [3.2.1] ve N,N’-Bisformil [3.2] Lariat Eter Ligandlarının Sentezi ve Yapılarının İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı: 10, 33-43.

22. Gökmeşe, E., Gökmeşe, F., Solak, A. O., Bilge, S. and Kılıç, Z. 2005. Electrochemical Behaviour of a Crown Type Polyether: 2,5,8-Trioxa-16,20-diazatricyclo[20.4.0.09,14]-hexacosa-9,11,13,15,20,22,24,26-octaene. Electroanalysis 17(22); 2026-2031.

21. Bilge, S., Özgüç, B., Safran, S., Demiriz, Ş., İşler, H., Hayvalı, M., Kılıç, Z. and Hökelek, T. 2005. Phosphorus-Nitrogen Compounds: Novel Fully Substituted spiro-Cyclophosphazenic Lariat (PNP-pivot) Ether Derivatives. Structures of 4,4,6,6-tetrapyrrolidino-2,2-[3-oxa-1,5-pentane dioxy bis(2-phenylamino)cyclo-2λ5,4λ5,6λ5-triphosphazene and 4,4,6,6-tetrapyrrolidino-2,2-[1,2-xylylene dioxy bis(2-phenylamino)cyclo[2λ5,4λ5,6λ5]-triphosphazene. Part XI. J. Mol. Struct., 748; 101-109.

20. Özgüç, B., Bilge, S., Çaylak, N., Demiriz, Ş., İşler, H., Hayvalı, M., Kılıç, Z. and Hökelek, T. 2005. Phosphorus-Nitrogen Compounds: Novel spiro-Cyclophosphazenic Lariat (PNP-pivot) Ether Derivatives. Structures of 4,4,6,6-tetrachloro-2,2-[3-oxa-1,5-pentane dioxy bis(2-phenylamino)cyclo-2λ5,4λ5,6λ5-triphosphazene and 4,4,6,6-tetrachloro-2,2-[1,2-xylylene dioxy bis(2-phenylamino)cyclo-2λ5,4λ5,6λ5-triphosphazene. Part X. J. Mol. Struct., 748; 39-47.

19. İsbir, A. A., Solak, A. O., Üstündağ, Z., Bilge, S., Natsagdorj, A., Kılıç, E. and Kılıç, Z. 2005. The Electrochemical Behavior of Some Podands at Benzo[c]cinnoline Modified Glassy Carbon Electrode. Anal. Chim. Acta, 547; 59-63.

18.  Safran, S., Hökelek, T., Bilge, S., Demiriz, Ş., Natsagdorj, A. and Kılıç, Z. 2005. Crystal Structure of 8,8-dichloro-1,2,10,11,13,14-hexahydro-6λ5,8λ5,10λ5-6,10-nitrilo[1,3,5,7,2,4,6]tetrazatriphosphoninobis [1,3,2] Oxazaphosphorine. Anal Sci.; X-ray Structure Analysis Online 21; x77-x78.

17. Çaylak, N., Hökelek, T., Bilge, S., Demiriz, Ş., Özgüç, B. and Kılıç, Z. 2005. Crystal Structure of 4’,4’,6’,6’-tetrapyrrolidino-spiro{1,3,2[1,2-ethanedioxy bis (2-phenylamino)phosphorine-2,2’λ5-[4λ5,6λ5][1,3,5,2,4,6]-triazatriphosphorine]}. Anal. Sci.; X-ray Structure Analysis Online 21; x63-x64.

16. Hökelek, T., Bilge, S., Demiriz, Ş., Özgüç, B. and Kılıç, Z. 2004. 1,3-[Bis(N-2-oxyphenylsalicylydene)]propane. Acta Cryst., C60; o803-o805.

15. Bilge, S., Kılıç, Z., Çaylak, N. and Hökelek, T. 2004. Phosphorus-Nitrogen Compounds: Novel spiro-Crypta-Phosphazenes. Structure of {Pentane-3-oxa-N,N’-bis(1,5-oxybenzyl)-spiro(propane-1’,3’-diamino)-4,4,6,6-tetrachlorocyclo-2λ5,4λ5,6λ5-triphosphazatriene}. Part IX. J. Mol. Struct., 707; 139-146.

14. Bilge, S., Natsagdorj, A., Demiriz, Ş., Çaylak, N., Kılıç, Z. and Hökelek, T. 2004. Phosphorus-Nitrogen Compounds: Novel Spirocyclic Phosphazene Derivatives. Structure of 3,3’’-Propane-1,3-diylbis[4’,4’,6’,6’-tetrachloro-3,4-dihydrospiro [1,3,2-benzoxazaphosphorine-2,2’λ5-[4λ5,6λ5][1,3,5,2,4,6]triazatriphosphorine]]. Helv. Chim. Acta, 87; 2088-2099.

13. Tercan, B., Hökelek, T., Bilge, S., Demiriz, Ş. and Kılıç, Z. 2004. 4,4,6,6-Tetrachloro-1’,3’-[2,2’-3-oxapentane-1,5-dioxi)dibenzyl]-2λ5,4λ5,6λ5-cyclotriphosphazene-2-spiro-2’-1,3,2-diazaphospholane benzene hemisolvate. Acta Cryst., E60; o1370-o1373.

12. Çaylak, N., Hökelek, T., Bilge, S., Özgüç, B. and Kılıç, Z. 2004. 4,4,6,6-Tetrachloro-2,2-(ethylenedioxydi-o-phenylenediamino)-2λ5,4λ5,6λ5-cyclotriphosphazene. Acta Cryst., C60; o461-o463.

11. Tercan, B., Hökelek, T., Bilge, S., Özgüç, B. and Kılıç, Z. 2004. 4,4,6,6-Tetrachloro-2,2-(propylenedioxydi-o-phenylenediimino)-2λ5,4λ5,6λ5-cyclotriphosphazene. Acta Cryst., C60; o381-o383.

10.  Tercan, B., Hökelek, T., Bilge, S., Natsagdorj, A., Demiriz, Ş. and Kılıç, Z. 2004. 6’,6’-Dichloro-3,3’’-etheno-3,4,3’’,4’’-tetrahydro-2H-1,3-benzoxazine-2-spiro-2’-(2λ5,4λ5,6λ5-cyclotriphosphazene)-4’-spiro-2’’-2H-1,3-benzoxazine. Acta Cryst., E60; o795-o797.

9.  Bilge, S., Kılıç, Z., Hökelek, T. and Erdoğan, B. 2004. Complexes of Ni(II) and Pd(II) Ions with 15- and 17-Membered Macrocycles Containing O2N2- and O2N3-Donors and The Crystal Structures  of  Ni(II) and Pd(II) Complexes of 2,5-Dioxa-13,16,19-triazatricyclo [19.4.0.06,11]-pentacosa-6,8,10,21,23,25(1)-hexaene. J. Mol. Struct., 691; 85-96.

8.  Hökelek, T., Bilge, S. and Kılıç, Z. 2003. 1,15-Diaza-3,4:12,13-dibenzo-5,8,11-trioxacycloheptadecane hemihydrate. Acta Cryst., E59; o1607-o1609.

7.   Hökelek, T., Bilge, S. and Zeynel Kılıç, 2002. Crystal Structure of 2,5-dioxa-13,17-diazatricyclo [17.4.0.06,11] tricosa-6,8,10,12,17,19,21,23(1)-octaene. Anal. Sci., 18; 1065-1066.

6.   Bilge, S., Natsagdorj, A., Akduran, N., Hökelek, T. and Kılıç, Z. 2002. C-bis-pivot Podands and Lariat Ethers: Synthesis and Spectral Investigations. Structure of 15,21-bis{2-[(hydroxy)(methoxy)phosphoryl]}-2,5,8-trioxa-16,20-diazatricyclo [20.4.0.09,14]hexacosa-9,11,13,22, 24,26(1)-hexaene-water (1/2). J. Mol. Struct., 611; 169-178.

5.   Hökelek, T., Bilge, S., Akduran, N. and Kılıç, Z. 2001. Crystal Structure of 15,21-Bis(diethoxyphosphinoyl)-2,5,8-trioxa-16,20-diazatricyclo [20.4.0.09,14]

    hexacosa-9,11,13,22,24,26(1)-hexaene-Ethylphosphonic Acid-Water (1/1/1). Cryst. Res. Technol., 36; 509-515.

4.  Hökelek, T., Akduran, N., Bilge, S. and Kılıç, Z. 2001. Crystal Structure of 3,4,6,7,15,16,17,18,19,20,21-Undecahydro-2,5,6-trioxa-16,20-diazatricyclo [20.4.0.09,14] hexacosa-9,11,13,22,24,26(1)-hexaene. Anal. Sci., 17; 801-802.

3.  Hökelek, T., Akduran, N., Bilge, S. and Kılıç, Z. 2001. Crystal Structure of 3,4,6,7,15,16,17,18,19,20,21,27-Dodecahydro-2,5,8-trioxa-16,20-diazatetracyclo [20.4.116,20.0.09,14] heptacosa-9,11,13,22,24,26(1)-hexaene.  Anal. Sci., 17; 465-466.

2.  Hökelek, T., Kılıç, Z. and Bilge S. 1999. 5,6,7,8,9,10,11,12,18,19,21,22-Dodecahydro-8,9:18,19-dibenzo-1,4,7-trioxa-11,16-diazacyclononadeca-10,16-diene. Acta Cryst., C55; 381-383.

1.  Hökelek, T., Kılıç, Z. and Bilge, S. 1999. 2,5,8-Trioxa-16,20-diazatricyclo [20.4.0.09,14] hexacosa-9,11,13,15,20,22,24,26-octaene. Acta Cryst., C55; 248-250.

BİLDİRİ LİSTESİ

64. 4th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST) (7-10 September 2018), Kyiv, Ukraine; Selen Bilge Koçak, Ebru Aydıner, ''Synthesis and Structural Characterization of Dinuclear and Trinuclear Boron Complexes'' Oral Presentation, Page 5. 

63. 6th International Conference on Chemistry and Chemical Engineering Research and Development in Chemistry (RDChem2018MN) (20-23 June 2018), Ulaanbaatar, Mongolia; Selen Bilge Koçak, ''Cyclotriphosphazenes with Pendant Arm and Six-Membered spiro Ring: Syntheses, Structural Characterization and DNA-Binding Study'' Plenary Speaker, Page 7.

62.  ANCON 2017-International Congress on Chemistry and Materials Science (5-7 October 2017), Ankara, Ankara University; Kübra KaraağaçCelal Tuğrul Zeyrek, Özge Can Daysalılar, Selen Bilge Koçak, Burak Çoban, Ufuk Yıldız, ''An Experimental and Theoretical Study on the Interaction of DNA with New Trinuclear Boron Complexes'' Oral Presentation, O28, Page 62.

61.  ANCON 2017-International Congress on Chemistry and Materials Science (5-7 October 2017), Ankara, Ankara University; Aliye KömezCelal Tuğrul Zeyrek, Özge Can Daysalılar, Selen Bilge Koçak, Burak Çoban, Ufuk Yıldız, ''Experimental and Molecular Docking Investigation on DNA Interaction of Novel Dinuclear Boron Complexes'' Oral Presentation, O29, Page 63.

60.  VI. Uluslarası Katılımlı Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (18-21 Mayıs 2017), Burdur, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; Aliye Kömez, Özge Can Daysalılar, Selen Bilge Koçak, Burak Çoban, Ufuk Yıldız, Zeynep Ceren Karahan, Büşra Betül Özmen Çapın, ‘’Yedi-, Sekiz- ve Dokuz- Üyeli Boraksan Grubuna Sahip Dinükleer Bor Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Özelliği, Biyolojik Aktivitesi ve DNA Üzerine Etkisi’’, Sözlü Bildiri, O24, Sayfa 29 (En iyi sözlü sunum ödülü).

59.  VI. Uluslarası Katılımlı Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (18-21 Mayıs 2017), Burdur, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; Kübra Karaağaç, Özge Can Daysalılar, Selen Bilge Koçak, Burak Çoban, Ufuk Yıldız, Zeynep Ceren Karahan, Büşra Betül Özmen Çapın, ÖZMEN, ‘’Homotrinükleer Boroksin Gruplu Bor Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitesi’’, Sözlü Bildiri, O23, Sayfa 28 (En iyi sözlü sunum ödülü).

58.  Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress (6-9 September 2016), Bodrum, Turkey: Canan Aytuğ Ava, Ömer Çelik, Serhan Pektaş, Selen Bilge Koçak, Celal Tuğrul Zeyrek, ‘’Synthesis and the Crystal Structure Characterization of Fully Piperidine Substituted spiroCyclotriphosphazene, Poster, Sayfa 271.

57.   2nd International Congress of Forensic Toxicology, Industrial and Environmental Toxicology (26-30 May 2016), Ankara, Turkey: Selen Bilge Koçak, Nisan Sevin Başterzi, Serhan Pektaş, Zeynel Kılıç, Burak Çoban, Ufuk Yıldız, Celal Tuğrul Zeyrek, Ishak Özel Tekin ''DNA Binding and Anticancer Activity of Novel spiro-Cyclotriphosphazenes'', Poster Presentation, P 210, Page 289, 290.

56.  The 48th Crystallographic Course ''Engineering Crystallography from Molecule to Crystal to Functional Form'' at Ettore Majorana Centre (5-14 June 2015), Erice, Italy: Fırat Anğay, Ömer Çelik, Selen Bilge Koçak, Serhan Pektaş ''The Synthesis and Crystal Structure of Partly Substituted spiro-Phosphazene with 4-Hydroxyphenylethyl Pendant Arm'', Poster Presentation, poster 6, Page 268.

55.  XXVII. Ulusal Kimya Kongresi (23-28 Ağustos 2015), Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; Celal Tuğrul Zeyrek, Serhan Pektaş, Selen Bilge Koçak, Ömer Çelik, ‘’Kısmen ve Tamamen Piperidin Sübstitüe spiro-Fosfazen Türevlerinin Deneysel ve Kuramsal Spektroskopik Analizi’’, Poster Bildiri, A-AN092, Sayfa 254.

54.  XXVII. Ulusal Kimya Kongresi (23-28 Ağustos 2015), Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; Serhan Pektaş, Selen Bilge Koçak, Nisan Sevin Başterzi, Ömer Çelik, Zeynep Ceren Karahan, Büşra Betül Özmen Çapın, Burak Çoban, Ufuk Yıldız, ‘’4-Hidroksifeniletil Pendant Kollu spiro-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitesi’’, Sözlü Bildiri, S-SE001, Sayfa 289.

53. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (22-25 Nisan 2015), Mersin , Mersin Üniversitesi; Selen Bilge Koçak, Nisan Sevin Başterzi, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Ömer Çelik, Mustafa Türk, L. Yasemin Koç, Leyla Açık, Betül Aydın ‘’spiro-ansa-spiro-Fosfazenlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitesi’’, Sözlü Bildiri, S-009, Sayfa 67.

52.   TUCr2014 4th National Crystallographic Meeting with International Participation (17-19 May 2014), Diyarbakır, Dicle University; Nisan Sevin Başterzi, Selen Bilge Koçak, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Ömer Çelik ‘’Partly Substituted spiro-ansa-spiro (sas) Phosphazene’’, Poster Bildiri, P111, Sayfa 138.

51.  TUCr2014 4th National Crystallographic Meeting with International Participation (17-19 May 2014), Diyarbakır, Dicle University; Fırat Anğay, Ömer Çelik, Celal Tuğrul Zeyrek, Selen Bilge Koçak, Nisan Sevin Başterzi, Serhan Pektaş, ‘’Synthesis, Single-Crystal X-ray Diffraction and Density Functional Modelling Studies of a Schiff Base Combining Salicylaldehyde and Tyramine’’, Poster Bildiri, P057, Sayfa 84.

50.  EUROCORR 2012 The European Corrosion Congress (9-13 September 2012), İstanbul-TURKEY; Hale Üçkardeş, Selen Bilge Koçak, Semra Bilgiç, Pınar Özge Yıldız, Aylin Aytaç, ‘’Corrosion Inhibition of Mild Steel by 16- and 17-Membered N2O2-Donor Type Dibenzo-bis-imino Crown Ethers in HCl’’, Poster Bildiri, Sayfa 453.

49. 4th EuCheMS Chemistry Conference (26-30 August 2012), Prague-CZECH REPUBLIC; Selen Bilge Koçak, Hale Üçkardeş, ‘’bis-C-pivot Lariat Ethers: Syntheses, Spectroscopic Properties and Stereochemistry of 15-18-Membered Coronands with Two Dialkyl Phosphonate Groups’’, Poster Bildiri, P-0261, Sayfa 991.

48. Dumlupınar Üniversitesi Kimya Günleri (14,15 Mayıs 2012), Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi;  Aybüke A. İsbir-Turan, Ali Osman Solak, Amgalan Natsagdorj, Selen Bilge, Zeynel Kılıç, ‘’Electrochemical Behavior of Some Schiff Base Podand Derivatives at a Glassy Carbon Electrode: Reduction Mechanism’’, Poster Bildiri, P10.

47. International Conference “Minerals and Materials Chemistry, Engineering-Mongolia” (29,30 September 2011), Ulaanbaatar-MONGOLIA, Faculty of Chemistry, National University of Mongolia; Selen Bilge,‘‘ Linear Phosphazene Polymers: Their Synthesis Using An Initiator Based On Carborane Anion [HCB11H5Br6]- and N-Silylated Phosphazene Cation [Et3Si(N3P3Cl6)]+’’, Davetli Konuşmacı.

46.  III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (19-22 Mayıs 2011), Çanakkale, Onsekiz Mart Üniversitesi; Serhat Koçoğlu, Aytuğ Okumuş, Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Leyla Açık, Aslı Öztürk, Tuncer Hökelek, ‘’Amin Sübstitüe spiro-ansa-spiro- ve spiro-bino-spiro-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapılarının, Spektroskopik Özelliklerinin, Biyolojik Aktifliklerinin ve DNA’ ya Etkilerinin İncelenmesi’’, Sözlü Bildiri, S4, Sayfa 12.

45. 2011 Uluslararası Kimya Yılı Etkinlikleri (7 Nisan 2011), Burdur, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; Semra Bilgiç, Selen Bilge, Memduh Sami Taner, ‘’Kimya: Yaşamımız ve Geleceğimiz’’. Panelist.

44. 2011 Uluslararası Kimya Yılı Etkinlikleri (7 Nisan 2011), Burdur, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; Selen Bilge, ‘’Borun Kanser Tedavisinde Kullanımı’’. Davetli Konuşmacı.

43. XXIV. Ulusal Kimya Kongresi (29 Haziran-2 Temmuz 2010), Zonguldak, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi; Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Zeliha Hayvalı, Tuncer Hökelek, Serap Safran, ‘’2-Hidroksi Arilaldimin Schiff Bazlarında Hidrojen Bağları ve Tautomerizm’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri.

42. The 15th Annual International Research Conference For Students and Young Researchers on Chemistry and Chemical Technology (7 April 2010), Vilnius-LITHUANIA; Mantas Grigalavicius, Yasemin Öztekin, Arvydas Tamulis, Zafer Yazıcıgil, Selen Bilge, Zeynel Kılıç, N. Kurilcik, Arunas Ramanavicius, ‘’Quantum Mechanical Investigations of Phenanthroline Derivatives’’, Sözlü Bildiri.

41. II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (16-19 Mayıs 2009), Elazığ, Fırat Üniversitesi; Aytuğ Okumuş, Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Aslı Öztürk, Tuncer Hökelek, ‘’Tamamen Sübstitüe spiro-Siklofosfazenik Lariat (PNP-Pivot) Eter Türevleri’’, Poster Bildiri, P31, Sayfa 61.

40. II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (16-19 Mayıs 2009), Elazığ, Fırat Üniversitesi; Selen Bilge, Simon J. Coles, David B. Davies, Michael B. Hursthouse, Zeynel Kılıç, John S. Rutherford, Robert A. Shaw, ‘’Bis-C-Pivot Makrohalkalarında Klatrat-Kanal Inclusion Sistemleri ve Stereoizomeri’’, Sözlü Bildiri, S23, Sayfa 27.

39.  XXII. Ulusal Kimya Kongresi (6-10 Ekim 2008), Mağusa-KKTC, Doğu Akdeniz Üniversitesi; Selen Bilge, Christopher A. Reed, ‘’Fosfazen Halka-Açılması Polimerizasyon Tepkimesi İçin Yeni Bir Katalizör’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, ANS02, Sayfa 30.

38.  Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries (10-14 September 2008), Sofia-BULGARIA, Union of Chemists in Bulgaria; Aytuğ Okumuş, Şemsay Demiriz, Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, ‘’Anisochronic and Stereogenic Phosphazene Derivatives’’, Poster Bildiri, 3-P46, Sayfa 187.

37. Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi (25-29 Ağustos 2008), Bodrum-Muğla, Bodrum Belediyesi, Nurol Kültür Merkezi; Aslı Öztürk, Tuncer Hökelek, Aytuğ Okumuş, Selen Bilge, Zeynel Kılıç, ‘’4,4’,6,6’-Tetramorfolino-spiro {1,3,2[1,2-etandioksibis(2-fenilamin)fosforin-2λ5-[4λ5,6λ5][1,3,5,2,4,6]-triazatrifosforin]} bileşiğinin kristal yapı analizi’’, Sözlü Bildiri.

36.  Dalton Discussion 11. The Renaissance of Main Group Chemistry (23-25 June 2008), Berkeley-USA, University of California; Selen Bilge, Christopher A. Reed, ‘’Observations on the Mechanism of Phosphazene Ring Opening Polymerisation (ROP)’’, Poster Bildiri, P49.

35. XVIII. Ulusal Elektron Mikroskop Kongresi (26-29 Ağustos 2007), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi; Köksal Pabuçcu, Şemsay Demiriz, Selen Bilge, Zeynel Kılıç, ‘‘Diaza-Taç Eter ve Fosfaza-Taç Eterlerin Morfolojik Özelliklerinin Taramalı Elektron Mikroskopta İncelenmesi’’, Poster Bildiri, EMK-012.

34.   XXI. Ulusal Kimya Kongresi (23-27 Ağustos 2007), Malatya, İnönü Üniversitesi; Selen Bilge, Aytuğ Okumuş, Şemsay Demiriz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek ‘‘Morfolin ve 1,4-Dioksa-8-azaspiro[4,5]dekan Sübstitüe Fosfazen Türevlerinin Spektroskopik ve Kristallografik Özellikleri’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, ANO003S.

33. ICHAC-8. International Conference on Heteroatom Chemistry (12-16 August 2007), Riverside-USA, University of California; Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Aytuğ Okumuş, Şemsay Demiriz, Tuncer Hökelek, Barış Tercan, ‘’spiro- and spiro-Crypta Phosphazenes. Relationships between Structural Parameters and δP-shifts of Bulky Substituted Phosphazenes’’, Sözlü Bildiri, Oral 26.

32. ICHAC-8. International Conference on Heteroatom Chemistry (12-16 August 2007), Riverside-USA, University of California; Amgalan Natsagdorj, Selen Bilge, Aytuğ Okumuş, Şemsay Demiriz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, ‘’spiro-ansa-spiro- and spiro-bino-spiro-Phosphazenes. Syntheses, Cryystallographic and Spectroscopic Properties of Phosphazenes’’, Poster Bildiri, Poster 50.

31.  Second International Symposium in Chemistry ’’Key Issues in Chemistry and Environmental Problems-2006’’ (28-30 September 2006), Ulaanbaatar-MONGOLIA, Faculty of Chemistry, National University of Mongolia; Amgalan Natsagdorj, Aybüke İsbir, Ali Osman Solak, Selen Bilge, Zeynel Kılıç, ‘‘The Investigations of the Electrochemical Behavior of Some Podands on a Glassy Carbon Electrode’’, Anorganik Kimya Poster Bildiri, A-P-01, Sayfa 66.

30.  Second International Symposium in Chemistry ’’Key Issues in Chemistry and Environmental Problems-2006’’ (28-30 September 2006), Ulaanbaatar-MONGOLIA, Faculty of Chemistry, National University of Mongolia; Amgalan Natsagdorj, Selen Bilge, Aytuğ Okumuş, Şemsay Demiriz, Zeynel Kılıç, ‘‘The Synthesis and Spectroscopic Properties of Phosphazene Derivatives with Ethane-1,2-Diamine Precursor’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, A-O-02, Sayfa 27.

29.  Second International Symposium in Chemistry ’’Key Issues in Chemistry and Environmental Problems-2006’’ (28-30 September 2006), Ulaanbaatar-MONGOLIA, Faculty of Chemistry, National University of Mongolia; Selen Bilge, Aytuğ Okumuş, Şemsay Demiriz, Zeynel Kılıç, Barış Tercan, Tuncer Hökelek, ‘‘The Relationship between 31P-NMR Chemical Shifts and Endocyclic and Exocyclic NPN Bond Angles in Cyclic Phosphazene Derivatives’’, Çağrılı Konuşmacı, PL-09, Sayfa 20.

28. XX. Ulusal Kimya Kongresi (4-8 Eylül 2006), Kayseri, Erciyes Üniversitesi; Aytuğ Okumuş, Selen Bilge, Şemsay Demiriz, Zeynel Kılıç, ‘‘spiro-Kripta ve spiro-ansa-spiro-fosfazen Türevlerinde Mutlak Konfigürasyonun 31P-NMR ile Belirlenmesi’’, Anorganik Kimya Poster Bildiri, ANP-60.

27.  XXVIII. European Congress on Molecular Spectroscopy (3-8 September 2006), İstanbul-TURKEY, İstanbul University; Neslihan Özbek Kendüzler, Nurcan Karacan, Selen Bilge, Zeynel Kılıç, ‘‘Computation of Chemical Shift Tensor and Synthesis of Methanesulfonamide, N-(2-Aminoethyl)’’, Poster Bildiri, P6-47.

26.  XIX. Ulusal Kimya Kongresi (30 Eylül-4 Ekim 2005), Kuşadası, Ege Üniversitesi; Selen Bilge, Şemsay Demiriz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, ‘‘Hidrojen Bağları ve Tautomeri’’, Organik Kimya Poster Bildiri, OKP164, Sayfa 919.

25.  XIX. Ulusal Kimya Kongresi (30 Eylül-4 Ekim 2005), Kuşadası, Ege Üniversitesi; Şemsay Demiriz, Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Barış Tercan, Nagihan Çaylak, Tuncer Hökelek, ‘‘Fosfazen Türevlerinde Stereojeni ve Anizokronizm’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, ANS7, Sayfa 224.

24.  XIX. Ulusal Kimya Kongresi (30 Eylül-4 Ekim 2005), Kuşadası, Ege Üniversitesi; Selen Bilge, Şemsay Demiriz, Bilgehan Özgüç, Hikmet İşler, Mustafa Hayvalı, Zeynel Kılıç, Barış Tercan, Nagihan Çaylak, Tuncer Hökelek, ‘‘Fosfaza Taç Eter (PNP-pivot) Türevlerinde Dört Merkezli (Trifurcate) Hidrojen Bağları’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, ANS6, Sayfa 223.

23.  The 4th International Conference on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Aplications (2-6 October 2005), Iraklion/Crete-GREECE, University of Crete; Aybüke A. İsbir, Zafer Üstündağ, Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Ali Osman Solak, ‘‘Preparation and Characterization of Diethylene Glycol Bis(2-Aminophenyl) Ether Modified Glassy Carbon Electrode’’, Sözlü Bildiri, L51, Sayfa 152. 

22. IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi (9-11 Haziran 2005), Ankara, Bilkent Üniversitesi; Selen Bilge, Şemsay Demiriz, Zeynel Kılıç, ‘‘spiro-Kripta Fosfazenlerde Anizokronizm’’, Poster Bildiri, Sayfa 75.

21. IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi (9-11 Haziran 2005), Ankara, Bilkent Üniversitesi; Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Robert A. Shaw, David B. Davies, ‘‘C-Bispivot Lariat Eterlerde Diastereoizomerlerin NMR ile Belirlenmesi’’, Poster Bildiri, Sayfa 74.

20. 4th Aegean Analytical Chemistry Days (29 September-3 October 2004), Kuşadası/Aydın-TURKEY, Adnan Menderes University; Zafer Üstündağ, Aybüke A. İsbir, Selen Bilge, Ali Osman Solak, Zeynel Kılıç, Bilgehan Özgüç, ‘‘Modification of Glassy Carbon Electrode with Triethyleneglycol bis(2-aminophenyl) ether and Investigation of Their Electrochemical Behavior’’, Poster Bildiri, 146, Sayfa 79.

19. 4th Aegean Analytical Chemistry Days (29 September-3 October 2004), Kuşadası/Aydın-TURKEY, Adnan Menderes University; Aybüke A. İsbir, Zafer Üstündağ, Emine Kılıç, Selen Bilge, Amgalan Natsagdorj, Ali Osman Solak, ‘‘The Electrochemical Behavior of Some Podands at Benzo[C]innoline Modified Glassy Carbon Electrode’’, Poster Bildiri, 145, Sayfa 78.   

18.  XVIII. Ulusal Kimya Kongresi (5-8 Temmuz 2004), Kars, Kafkas Üniversitesi; Bilgehan Özgüç, Selen Bilge, Şemsay Demiriz, Zeynel Kılıç, Nagihan Çaylak, Barış Tercan, Tuncer Hökelek, ‘‘spiro-P-pivot-Fosfaza Lariat Eterler’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, AN, Sayfa 287.

17.  XVIII. Ulusal Kimya Kongresi (5-8 Temmuz 2004), Kars, Kafkas Üniversitesi; Selen Bilge, Şemsay Demiriz, Zeynel Kılıç, Nagihan Çaylak, Tuncer Hökelek, ‘‘spiro-Kripta Fosfazenlerde Stereojenik Azot Atomları ve Anizokronizm’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, AN, Sayfa 286.

16.  XVIII. Ulusal Kimya Kongresi (5-8 Temmuz 2004), Kars, Kafkas Üniversitesi; Amgalan Natsagdorj, Selen Bilge, Şemsay Demiriz, Zeynel Kılıç, Barış Tercan, Tuncer Hökelek, ‘‘spiro-ansa-spiro ve spiro-bino-spiro-Fosfazenler’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, AN, Sayfa 262.

15.  Ulusal Kristallografi Toplantısı (22-24 Nisan 2004), Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümü; M. Barış Tercan, Tuncer Hökelek, Elif Ece İlter, Selen Bilge, Bilgehan Özgüç, Amgalan Natsagdorj, Şemsay Demiriz, Muhammet Işıklan, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, ‘‘spiro-ansa-spiro-ve spiro-Fosfazenler’’, Poster Bildiri, P36.

14.  Ulusal Kristallografi Toplantısı (22-24 Nisan 2004), Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümü; Nagihan Çaylak, Tuncer Hökelek, Selen Bilge, Elif Ece İlter, Muhammet Işıklan, Nuran Asmafiliz, Zeynel Kılıç, ‘‘spiro-ve spiro-Kripta Fosfazen Türevleri’’, Poster Bildiri, P10.

13.  XVII. Ulusal Kimya Kongresi (8-11 Eylül 2003), İstanbul, İstanbul Üniversitesi; Amgalan Natsagdorj, Selen Bilge, Şemsay Demiriz, Zeynel Kılıç, ‘‘spiro-ansa-spiro-Fosfazenler ve Yapıları’’, Anorganik Kimya Poster Bildiri, AN-67, Sayfa 208.

12.  XVII. Ulusal Kimya Kongresi (8-11 Eylül 2003), İstanbul, İstanbul Üniversitesi; Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek ‘‘ansa-Kripta-Fosfazenlerin Sentezi ve Yapıları’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, AN-S25, Sayfa 133.

11.  XVII. Ulusal Kimya Kongresi (8-11 Eylül 2003), İstanbul, İstanbul Üniversitesi; Selen Bilge, Amgalan Natsagdorj, Şemsay Demiriz, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, ‘‘spiro-ansa-spiro- ve bino-Fosfazenlerin Sentezi ve Yapıları’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, AN-S13, Sayfa 121.

10.  XVI. Ulusal Kimya Kongresi (10-13 Eylül 2002), Konya, Selçuk Üniversitesi; Ebru Gökmeşe, Faruk Gökmeşe, Selen Bilge, Zeynel Kılıç ‘‘2,5,8-Trioxa-16,21-diazatricyclo [21.4.0.09,14] heptacosa-9,11,13,15,21,23,25,27-octaene Molekülünün Çeşitli Voltametrik Tekniklerle Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi’’, Analitik Kimya Poster Bildiri, AK-P61, Sayfa 120.

9.  XVI. Ulusal Kimya Kongresi (10-13 Eylül 2002), Konya, Selçuk Üniversitesi; Amgalan Natsagdorj, Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek ‘‘O2Nx (x=2, 3 ve 4) Donor Atomları İçeren Ligandların Sentezi ve Kompleksleri’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, AN-S38, Sayfa 232.

8.  XVI. Ulusal Kimya Kongresi (10-13 Eylül 2002), Konya, Selçuk Üniversitesi; Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Baki Erdoğan ‘‘O2Nx (x=2 ve 3) Donor Atomları İçeren Halkalı Ligandların Ni(II) ve Pd(II) Kompleksleri’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, AN-S37, Sayfa 231.

7.  XVI. Ulusal Kimya Kongresi (10-13 Eylül 2002), Konya, Selçuk Üniversitesi; Selen Bilge, Amgalan Natsagdorj, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek ‘‘C-Bis-pivot podand ve Lariat Eterlerin Sentezi ve Spektral Özellikleri’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, AN-S5, Sayfa 199.

6.  XV. Ulusal Kimya Kongresi (4-7 Eylül 2001), İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi; Selen Bilge, Zeynel Kılıç, İrfan Yamak, Tuncer Hökelek ‘‘Podand, Koronand ve Kriptand Ligandlarının Sentezi ve Kompleksleri’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, AN-S11.

5.   XIV. Ulusal Kimya Kongresi (10-15 Eylül 2000), Diyarbakır, Dicle Üniversitesi; Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek ‘‘Diaza Taç Eterlerin Sentezi ve Yapılarının İncelenmesi’’, Organik Kimya Poster Bildiri, OK-P24, Sayfa 562.

4.   XIV. Ulusal Kimya Kongresi (10-15 Eylül 2000), Diyarbakır, Dicle Üniversitesi; Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Amgalan Natsagdorj ‘‘Fosfor İçeren Yeni C-bispivot Podand ve Lariat Eterlerin Sentezi ve Yapılarının İncelenmesi’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, AN-S7, Sayfa 38.

3.    3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry (4-9 June 2000), Antalya-TURKEY; Ali Osman Solak, Ebru Gökmeşe, Faruk Gökmeşe, Selen Bilge, ‘‘Electrochemical Behaviour of a Crown Type Polyether 2,5,8-Trioxa-16,20-diazatricyclo [20.4.0.09,14] hexacosa-9,11,13,15,20,22,24,26-octaene’’, Analitik Kimya Poster Bildiri, P1-24, Sayfa 120.

2.   XIII. Ulusal Kimya Kongresi (31 Ağustos-4 Eylül 1999), Samsun, 19 Mayıs Üniversitesi; Nurcan Acar, Elif Ece Kaya, Selen Bilge, Amgalan Natsagdorj, Hamza Yılmaz, Zeynel Kılıç ‘‘Bazı Bis[Dialkilfosfonat] Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Spektroskopik Yöntemler ile İncelenmesi’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, S-0244, Sayfa 136.

1.  XIII. Ulusal Kimya Kongresi (31 Ağustos-4 Eylül 1999) Samsun, 19 Mayıs Üniversitesi; Selen Bilge, Zeynel Kılıç, Necla Gündüz ‘‘Diaza-Makrohalkalı Taç Eterlerin Sentezi ve Spektroskopik Özellikleri’’, Anorganik Kimya Sözlü Bildiri, S-0241, Sayfa 133.

PROJELER

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma (BAP) Projesi: 15L0430008

‘’Kükürt İçeren Di- ve Trinükleer Bor Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Özellikleri, Biyolojik Aktiflikleri ve DNA’ ya Etkileri’’ Selen Bilge Koçak (Proje Yürütücüsü), Ebru Aydıner (Yüksek Lisans Öğrencisi) (6 Mayıs 2015-6 Mayıs 2016).

TÜBİTAK Projesi: 1919B0402214

‘’Homotrinükleer Boroksin Grubuna Sahip Bor Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Spektroskopik Yöntemlerle Aydınlatılması’’ Zeynep Aslan (Proje Yürütücüsü), Selen Bilge Koçak (Danışman) (15 Şubat 2015-29 Şubat 2016). 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma (BAP) Projesi: 13B4240011

“Yedi-, Sekiz- ve Dokuz-Üyeli Di- ve Trinükleer Bor Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Kristallografik Özellikleri, Biyolojik Aktiflikleri ve DNA’ ya Etkileri’’ Selen Bilge Koçak (Proje Yürütücüsü), Nisan Sevin Başterzi, Serhan Pektaş, Leyla Açık, Ömer Çelik (7 Şubat 2014-7 Şubat 2016).

TÜBİTAK Projesi: 113Z861

‘’Tiramin Fonksiyonlu spiro-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapılarının, Spektroskopik Özelliklerinin, Antimikrobiyal Aktivitelerinin ve DNA’ ya Etkilerinin İncelenmesi’’ Selen Bilge Koçak (Proje Yürütücüsü), Nisan Sevin Başterzi, Serhan Pektaş, Leyla Açık, Ömer Çelik, Celal Tuğrul Zeyrek (17 Şubat 2014-15 Haziran 2015).

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma (BAP) Projesi: 10B4240008

“Tamamen Amin ve Fenoksi Sübstitüe spiro-ansa-spiro- ve spiro-bino-spiro-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapılarının, Spektroskopik Özelliklerinin, Biyolojik Aktifliklerinin ve DNA’ ya Etkilerinin İncelenmesi” Selen Bilge (Proje Yürütücüsü), Serhat Koçoğlu, Rana Ağırsoy, Yasemin Tümer, Ömer Çelik, Leyla Açık (10 Kasım 2010-10 Kasım 2012).

TÜBİTAK Projesi: 105T344

“Fosfaza ve Diaza Taç Eterlerin Diatomeler Üzerine Etkilerinin Kültür Ortamında ve Taramalı Elektron Mikroskopta İncelenmesi” Köksal Pabuçcu (Proje Yürütücüsü), Zeynel Kılıç, Selen Bilge (Araştırmacı), Gamze Egemen (2006-2010).

TÜBİTAK Projesi: 104T392

“Kripta-fosfazenlerin Sentezi, Yapıları ve Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi” Zeynel Kılıç (Proje Yürütücüsü), Tuncer Hökelek, Nuran Asmafiliz, Selen Bilge (Araştırmacı), Elif Ece İlter (2005-2008).

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma (BAP) Projesi: 2005-07-05-107

“Diaminlerle Trimerik (N3P3Cl6) Fosfazenin Reaksiyonları ve Oluşan spiro, ansa- ve bino-fosfazenlerin Yapılarının Spektroskopik ve Kristallografik Yöntemlerle İncelenmesi” Zeynel Kılıç (Proje Yürütücüsü), Tuncer Hökelek, Nuran Asmafiliz, Selen Bilge (Araştırmacı), Elif Ece İlter (2005-2008).

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma (BAP) Projesi: 2002-07-05-070

“Yeni Taç Eter Ligandlarının ve Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Kristallografik Yöntemler ile Yapılarının Aydınlatılması” Zeliha Hayvalı (Proje Yürütücüsü), Elif Ece Kaya, Mustafa Hayvalı, Selen Bilge (Araştırmacı) (2002-2005).

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Projesi: TBAG-1693

“Fosfor İçeren ve İçermeyen Makrosiklik Lariat Eterlerin Sentezi, Kompleksleri ve Yapılarının İncelenmesi” Zeynel Kılıç (Proje Yürütücüsü), Selen Bilge (Araştırmacı), Elif Ece Kaya, Zeliha Hayvalı, Mustafa Hayvalı, Tuncer Hökelek (1998-2001).

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi: 98-05-04-05

“Lariat Eterlerin Sentezi ve Komplekslerinin Hazırlanması" Zeynel Kılıç (Proje Yürütücüsü), Selen Bilge (Araştırmacı), Elif Ece Kaya, Zeliha Hayvalı, Mustafa Hayvalı, Tuncer Hökelek (1998-2000).

TEZ YÖNETİMİ

‘’Fosforaniminler ve Polimerizasyonu’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci: Hatice Alınaner (Tezsiz Yüksek Lisans), 25.09.2008-02.07.2009.

‘’Bor Nötron Yakalama Tepkimesi (Boron Neutron Capture Reaction) ve Beyin Kanseri Tedavisindeki Kullanımı’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci: Gülay Tanrıkulu (Tezsiz Yüksek Lisans), 21.05.2009-04.02.2010.

‘’Bis-C-Pivot Makrohalkalarının Sentezi, Yapılarının Spektroskopik ve Kristallografik Yöntemler ile İncelenmesi ve Stereojenizm’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci: Hale Üçkardeş (Tezli Yüksek Lisans), 09.04.2009-15.07.2010.

‘’Alev Geciktirici Olarak Kullanılan Fosfazenler’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci: Rana Durmuş Ağırsoy (Tezsiz Yüksek Lisans), 17.05.2012-20.09.2012.

‘’Sübstitüe spiro-ansa-spiro- ve spiro-bino-spiro-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapılarının, Spektroskopik Özelliklerinin, Biyolojik Aktifliklerinin ve DNA’ ya Etkilerinin İncelenmesi’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci: Serhat Koçoğlu (Tezli Yüksek Lisans), 08.10.2009-05.07.2012.

‘’Heterohalkalı Amin Sübstitüe spiro-ansa-spiro-Fosfazenlerin Sentezi, Spektroskopik ve Kristallografik Özellikleri, Biyolojik Aktiflikleri ve DNA’ ya Etkileri’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci: Nisan Sevin Başterzi (Tezli Yüksek Lisans), 24.03.2011-01.08.2013.

‘’İkosahedral Karboranlar’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci: Özge Can Daysalılar (Tezsiz Yüksek Lisans), 03.11.2012-20.06.2013.

‘’Tiramin Fonksiyonlu Tamamen Heterohalkalı Amin Sübstitüe spiro-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapılarının, Spektroskopik Özelliklerinin, Antimikrobiyal Aktivitelerinin ve DNA’ ya Etkilerinin İncelenmesi’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci: Serhan Pektaş (Tezli Yüksek Lisans), 01.11.2012-06.08.2015.

‘’Kükürt İçeren Di- ve Trinükleer Bor Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Özellikleri, Biyolojik Aktiflikleri ve DNA’ ya Etkileri’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci: Ebru Aydıner (Tezli Yüksek Lisans), 07.11.2013-.

‘’Sarımsak Bileşenleri’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Öğrenci: Nur Ceyhan (Tezsiz Yüksek Lisans), 03.05.2015-08.01.2018.

‘’Suzuki-Miyaura Tepkimesi ve Önemi’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Öğrenci: Büşra Gürçiçek (Tezsiz Yüksek Lisans), 03.05.2015-08.01.2018.

‘’Didülfür Bağı İçeren Halkalı Trifosfazenlerin Sentezi, Kristal Yapılarının, Spektroskopik Özelliklerinin, Antimikrobiyal Aktivitelerinin ve DNA' ya Etkilerinin İncelenmesi’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Öğrenci: Nisan Sevin Başterzi (Doktora), 07.11.2013-.

‘’Homotrinükleer Boroksin Gruplu Bor Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitesi’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Öğrenci: Kübra Karaağaç (Tezli Yüksek Lisans), 05.03.2015-.

‘’Yedi-, Sekiz-, Dokuz- ve Onbir Üyeli Boraksan Grubuna Sahip Dinükleer Bor Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Özelliği, Antimikrobiyal Aktivitesi ve DNA ÜzerinEtkisi’’ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Öğrenci: Aliye Kömez (Tezli Yüksek Lisans), 05.03.2015-.

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Öğrenci: Serhan Pektaş (Doktora), 15.10.2015-.

ATIFLAR

25 Aralık 2018 tarihine kadar SCI’ da yer alan dergilerde 39-adet makaleye yapılan toplam atıf sayısı 500’ dür.

DERSLER

GÜZ YARIYILI

Kodu

Adı

KİM113

Temel Kimya I

KİM109

Temel Kimya Laboratuvarı

KİM123

Genel Kimya Laboratuvarı

CHM125

Temel Kimya Laboratuvarı

CHM0307

Inorganic Chemistry I

8013806450

Uzmanlık Alanı

BAHAR YARIYILI

Kodu

Adı

KİM114

Temel Kimya II

KİM152

Temel Kimya Laboratuvarı

KİM420

KİM433

CHM0308

Anorganik Kimya Laboratuvarı

Metaller Kimyası

Inorganic Chemistry II

8013806450

Uzmanlık Alanı

813598

Bor Kimyası