DR.ÖĞR.ÜYESİ SANİYE CEVHER ÖZEREN    
Adı : SANİYE CEVHER
Soyadı : ÖZEREN
E-posta : scozeren@ankara.edu.tr, scozeren@gmail.com
Tel : +90 312 2126720/1146
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yılı:

22.04.1970

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dögol Cad. 06100 Tandoğan-Ankara

Telefon :

312.212 67 20/1146

Faks :

312.223 23 95

e-posta :

scozeren@ankara.edu.tr ; scozeren@gmail.com

web-adresi:

 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Hacettepe

Fen Fakültesi

Biyoloji

B. Sc.

1992

Türkiye

Hacettepe

Fen Bilimleri

Biyoloji-Zooloji

M. Sc.         

1997

Türkiye

Hacettepe

Fen Bilimleri

Biyoloji-Hidrobiyoloji

Ph D          

2004


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Hacettepe Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

1994-2004

Aksaray Üniversitesi

Türkiye

Aksaray

Biyoloji

Yard. Doç. Dr.

2007-2010

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Yard. Doç. Dr.

2010 -


UZMANLIK ALANLARI

Balık Sistematiği ve Taksonomisi; Balık Biyolojisi ve Ekolojisi; Sucul Ekosistemlerin Biyoçeşitliliği; Limnoloji; Sucul Ekosistemlerin Korunması ve Biyolojik İzlenmesi; Göl ve Akarsu Yönetimi


VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Zooloji-Bahçe Bitkileri (Ziraat Fakültesi)

Hidrobiyolojik Metotlar

Zooloji-Tarla Bitkileri (Ziraat Fakültesi)

 

Biyoloji-Tarım Ekonomisi (Ziraat Fakültesi)

 

Arazi Uygulaması

 

Bitirme Projesi

 


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

6

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

10

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

6

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyesi


GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. 1992-1993; Eğirdir Gölü Stok Tesbiti-3 (TÜBİTAK-DEBAG 77-G No’lu Proje)

2. 1995-1997; Asartepe Baraj Gölü’ndeki Ekonomik Balık Türlerinin Biyo-Ekolojisi ve Stok Tespiti (H.Ü. Araştırma Fonu 94.04.007.011 No’lu Proje)

3. 1995-1997; Manyas Gölü Sulak Alanı Yönetim Planı (T.C. Çevre Bakanlığı 94 K100010 No’lu Proje)

4. 1999-2001; İznik Gölü’nün Su Kalitesi ve Balıkçılık Bakımından Yönetimi (TÜBİTAK TOGTAG-TARP- 2217 no.lu proje)

5. 2000-2001; Datça Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginliğinin Tesbiti ve Yönetim Planının Hazırlanması (Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Kurumu)

6. 2001-2002;  Mogan Gölü Havzası Biyolojik Zenginliğinin Tesbiti ve Ekolojik Yönetim Planının Hazırlanması (Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Kurumu)

7. 2003-2004; GEF-II Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Artvin-Camili Projesi (Milli Parklar)

8. 2003- 2007; Bartın-İnkumu Mevkii Sucul ve Karasal Ekosistemlerin Biyoçeşitliliği (H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, 098 G no.lu Proje)

9.2005-2006; Long-term Developing Project of Lake Bafa. T .C. Çevre Bakanlığı-AKS Consulting Cooperation

10.2005-2006; Long-term Developing Project of Kızıldağ National Park. T .C. Çevre Bakanlığı-AKS Consulting Cooperation

11.2006-2007; Karaman, Taşkale-Yeşildere’de Yaşayan Gobio hettitorum (Ladiges, 1960)’un Büyüme ve Üreme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar (H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi)

12.2007-2009; Seyhan ve Ceyhan Havzalarının İhtiyofaunasının Revizyonu.( H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi)

13. 2007-  ‘Phylogeography and Speciation of Euroasiatic Cobitiforms (Osteichthyes, Teleostei). Identification and Biodiversity Distribution in Asia and Caucasus’. İspanya


YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. Özeren S.C., Erk’akan F. (2000). Distribution and Abundance of Cobitis simplicispinna in the Sakarya Basin’s Tributaries in Ankara, Turkey. Foolia Zoologica, 49 (Suppl. 1): 117-120.

2. Ekmekçi, F. G., Özeren, S. C. (2003). Reproductive Biology of Capoeta tinca in Gelingüllü Reservoir, Turkey. Folia Zoologica, 52 (3): 323-328.

3. Ivanova, P., Erk’akan, RF., Özeren, S. C. (2003). Dobrovolov, I. Biochemical-Genetic Comparison of Cobitis simplicispina from Turkey, Cobitis taenia, Cobitis peshevi and Cobitis elongata from Bulgarian Freshwaters. Folia Biologica, Vol. 51: 79-84.

4. Erk’akan, F., Tatlıdil, H., Özeren, S. C. (2005). Biometric Investigations on Gobio gobio Subspecies from Turkey. Folia Zoologica, 54 (Suppl.1): 90-98.

5. Freyhof, J., Erk’akan, F.,  Özeren, S. C., Perdices, A., 2011. An overview of the western Palaearctic loach genus Oxynoemacheilus (Teleostei: Nemacheilidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, 22 (4): 301-312.

6. Özsoy, E.D., Erkmen, B., Özeren, S. C., Kolankaya, D. 2012; Detection of Aquatic Pollution in Meriç River By a Measure of Developmental Instability, Fluctuating Asymmetry in the fish. Journal of Animal and Veterinary Science, 11 (8): 1213-1216.

7. Sabet, H. M., Yerli, S. V., Vatandoust, S., Özeren, S. C., Moradkhan, Z., 2012 Cobitis keyvani sp. nova—a New Species of Spined-loach from South of the Caspian Sea Basin (Teleostei: Cobitidae). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, 12: 7-13


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1. Özeren, S. C., Erk’akan, F., 2003. Sakarya Havzası’nın Ankara İli Sınırlarındaki Kollarının Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İhtiyofauna Üzerindeki Etkileri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 192-199.

2. Yerli, S.V., Erk’akan, F., Özeren, S. C., Manav, E., 2005; Datça-Bozburun Yarımadaları Deniz Balıkları Envanterinin Koruma Statüleri Açısından Değerlendirilmesi.  Türk Sucul Yaşam Dergisi, Yıl:3; Sayı: 4, 64-71.

3. Erk’akan, F., Nalbant, T.T., Özeren, S. C. (2007). Seven New Species of Barbatula, Three New Species of Schistura and a New Species of Seminemacheilus (Ostariophysi: Balitoridae: Nemacheilinae) from Turkey. Journal of Fisheries International, 2 (1): 69-85.

4. Erk’akan, F., S. C. Özeren & T. T. Nalbant (2008).  ‘Cobitis evreni sp. nova-A New Spined Loach Species (Cobitidae) from the Southern Turkey’. Journal of Fisheries International, 3(4): 112-114.

5. Erk’akan, F., S. C. Özeren & T. T. Nalbant (2008). Two New Species of Stone Loaches from Turkey (Teleostei: Nemacheilidae). Journal of Fisheries International 3(4): 115-119.

6. Özeren S.C. (2009). Age, Growth and Reproductive Biology of the Sand Smelt Atherina boyeri, Risso 1810 (Pisces: Atherinidae) in Lake İznik, Turkey. Journal of International Fisheries, 4 (2): 34-39.


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1. Özeren, S.C., Erk’akan, F., Ekmekçi, G., 1996. Sakarya Havzası Ankara İli İç Sularında Yaşayan Capoeta tinca (Heckel, 1843)’nın Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, İstanbul.

2. Özeren, S. C., 1998. Observation of Growth the Chub (Leuciscus cephalus, L., 1758) in the Sakarya Basin Tributaries in Ankara, Turkey. First International Sympossium On Fisheries and Ecology, September 2-4, Trabzon

3. Özeren, S. C., Erk’akan, F. G.,, 1999. Some Observations on the Distribution and Abundance of Cobitis simplicispina in the Sakarya Basin’s Tributaries in Ankara, Turkey. Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera I, 31 May-3 June, Brno, Czech Republic

4. Ekmekçi, F. G., Özeren, S. C., 1999. Reproductive Biology of Capoeta tinca in Gelingüllü Reservoir, Turkey. The Fisheries Society of the British Isles, 5-8 July,  St. Andrews, Scotland,   J. of Fish Biology, Vol. 55, Supplement A.

5. Ivanova, P., Erk’akan, R., Özeren, S. C., Dobrovolov, I., 2002. Genetic-Biochemical Comparison of Cobitis simplicispina from Turkey, Cobitis taenia, Cobitis peshevi and Cobitis elongata from Bulgarian Freshwaters. Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera II. 9-13 September, Olstzyn-Poland

6. Keskin, N., Özeren, S. C., 2002. The Occurrence of Black Spot Disease in Cobitis simplicispina from the Kirmir Stream, Turkey. Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera II. 9-13 September, Olstzyn-Poland

7. Erk’akan, F., Tatlıdil, H., Özeren, S. C., 2003. Biometric Investigations on Gobio gobio Subspecies from Turkey. International Conference, Distribution, Taxonomic and Genetic Status of the European Species of the Genus Gobio. September 7-11. Brno, Czech Republic

8. Yerli, S. V., Aldemir, A., Aykurt, A., Mutlu, B., Özmen, B., Kıraç, C. O., Özeren, S. C., Manav, E., Erk’akan, F., Uluğ, H., Gürkan, İ., Nurlu, M., Türkozan, O., Doğan, O., Erik, S., 2005. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin Kıyı Planlaması ve Biyolojik Çeşitlilik Açısından Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2005, Bodrum.

9. Erk’akan, F., Özeren, S. C., Nalbant, T.T., 2006. A New Cobitis Species from Saz Lake (Central Anatolia), Turkey. 3rdInternational Conference, Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera-Biology, Systematics, Genetics, Distribution, Ecology and Conservation. 24-29 September 2006, Sibenik, Croatia

10. Özsoy, E.D., Erkmen, B., Özeren, S. C., Kolankaya, D., 2007. Detection of Aquatic Pollution in Meriç River By a Measure of Developmental Instability, Fluctuating Asymmetry in the fish. Toxicology Letters 172S; S161; E 16.

11. Özeren, S. C. İznik Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ın Büyüme ve Üreme Özellikleri. Değerlendirilmesi’19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2007, Trabzon

12. Erk’akan, F. ve S. C. Özeren, Capoeta pestai (Pietschmann, 1933) (Pisces: Cyprinidae)’nin Yayılış Alanı ile İlgili Türkiye’den Yeni Kayıtlar Değerlendirilmesi’19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2007, Trabzon (Poster)

13. Özeren S. C., İznik Gölü’nde Yaşayan Sazan Balığı (Cyprinus Carpio L., 1758)’nın Beslenme Biyolojisi. Ulusal Su Günleri 2009, Elazığ (Poster

14.Erk’akan, F., Özeren S. C., Perdices, A. Cobitis atili, a new species of spined loach from Kırkgözler Stream, Antalya, Southern Turkey. International Loach Conference 2010, 31 August-3 September 2010, Prague, Czeck Republic.

15. Erk’akan, F., Özeren, S. C., Özdemir, F. A new species of stone-loach (Teleostei: Balitoridae) from Western Turkey. International Loach Conference 2010, 31 August-3 September 2010, Prague, Czeck Republic.

16.Freyhof, J., Erk’akan, F., Özeren, S. C., Özuluğ, M., Abdoli, A., Perdices, A. Diversity of nemacheilid loaches in the Middle East. International Loach Conference 2010, 31 August-3 September 2010, Prague, Czeck Republic.

17. Özeren, S. C; İznik Gölü’nde Yaşayan Akbalık (Rutilus frisii Nordmann, 1840)’ın Büyüme ve Üreme Özellikleri. First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27 September 2012, Bishkek, Kyrgystan.