PROF.DR. MUALLA SELÇUK    
Adı : MUALLA
Soyadı : SELÇUK
E-posta : selcuk@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 0(312) 381 67 26 -356 87 59
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Kişisel Bilgiler:

Adı ve Soyadı                   : Prof. Dr. Mualla Selçuk

Doğum Yeri ve Tarihi         : Mardin, 1956

Medeni Durumu                : Evli, 2 çocuk annesi

Bildiği Yabancı Diller         : İngilizce, Arapça

E-mail                             : selcuk@divinity.ankara.edu.tr

Tel / Dâhili                       : +90 (312) 212 68 00 / 1299

                                        +90 (312) 381 67 26  / +90 (312) 221 01 91

                                              

Akademik İlerleme ve Mesleki Deneyimleri

 

Birimi                                  : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Bölümü                               : Felsefe ve Din Bilimleri  

Anabilim Dalı                       : Din Eğitimi

Bilim Dalı                             : Din Eğitimi

Unvanı                                 : Prof. Dr.

Lisans/Yüksek Lisans           : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1980

Doktora                                : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Din Eğitimi), 1989

Yardımcı Doçent                    : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi, 1992

Doçent                                  : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi, 1992

Profesör                                : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi, 1999

 

Yurtiçi ve Yurtdışı Görevler (Akademik ve İdari)

 1. Milli Eğitim Bakanlığı. Din Öğretimi Genel Müdürü (1998-2003)
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi (2001-2008)
 3. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı (2002-2008)
 4. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  Din Kültürü Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanı (2009-2012)
 5. Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) Müdürü (2013-devam ediyor)
 6. Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2009-devam ediyor)
 7. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Komitesi üyesi (2010-2013)
 8. Ankara Üniversitesi Etik Kurul üyesi (2010-devam ediyor)
 9. Ankara Üniversitesi Ölçme Değerlendirme ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2010-devam ediyor)
 1. Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi(2011-devam ediyor)
 2. Ankara Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Üyesi (2012-devam ediyor)
 3. Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi(2014-devam ediyor)
 4. Vice President and Program Chair-Elect of Religious Education Association(REA) (2016 – 2017), Program Chair and President Elect (2017),  President (2018),  President (2019).

 

 

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar 

1.      KASAUM Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Kurul Üyesi, (1996-1999)

2.      UNESCO Milli Komisyonu Eğitim Komitesi Üyesi, (1996-1998)

3.      UNESCO Uygarlıklar Arası Diyalog İhtisas Komitesi Üyesi, (2003-2006) 

4.     WCRP-PESC (World Conference on Religion and Peace- Peace Education Standing Comission ) Danışma Kurulu Üyesi, (1999-devam ediyor)

5.     EAWRE (European Association For World Religions in Education ), Danışma Kurulu Üyesi. (2003-devam ediyor)

6.     ISREV (International Seminar on Religious Education and Values), 2004’ten itibaren  asil üye ve 2006-2008 Dönem Başkanı.Üyelerden sorumlu genel sekreter(2012-2014),halen yönetim kurulu üyesi(co-opt)

7.     Board Member of Religious Education Association (REA) Member at-Large (2014)

 

Editör veya Yayın Kurulu Üyelik

 1. British Journal of Religious Education, Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi
 2. Religious Education Association (REA), Dergi  Editörler Kurulu Üyesi 

Yurtiçi ve Yurt Dışında Yürüttüğü veya Yürütmekte Olduğu Projeler:

1.      Uluslar Arası Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- TÖMER Dil Eğitim Merkezi (20-21/11/1997 Ankara), Düzenleme Kurulu Başkanı

2.         Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslar Arası Sempozyumu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 28-30/3/2001 İstanbul, Düzenleme Kurulu Başkanı

3.       Education For Intercultural and Interfaith Dialogue (Kültürler ve İnançlar Arası Diyalog İçin Eğitim), Avrupa Konseyi, (18/4/2001-31/3/2003) Strassburg Fransa, Proje Yürütücü Üyesi

4.      İslamiyet- Hıristiyanlık Dini Kavramlar Sözlüğü, -Alman Bilim İnsanları işbirliği ile- (2005- 2013), Proje Yürütücüsü

Ödüller

1.   Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayınları Destekleme 2009

2.   Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayınları Destekleme 2010

3. Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayınları Destekleme 2012

4. Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayınları Destekleme 2014

5. Yılın En Başarılı Kadın Ödülü (2015)- MEMUR-DER Federasyonu

 

KATILDIĞI YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

A. Ulusal Sempozyumlar

1.      “İlköğretimde Din Dili ve Sembolik Anlatım”, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri (8-10/4/1991), DİB. Yayınları, Ankara 1991, s. 336-340.

2.      “Gençlik Çağı ve İnanç Olgusu (İnanç Davranış Bütünlüğü Açısından Bir Deneme)”, Gençlik Dönemi ve Eğitimi -Tartışmalı İlmi Toplantı- (17-18/5/1998), İSAV Yay., İstanbul, 2000.

3.      “İnsanın Anlam Arayışı ve Vahiy”, İslam’ın Işığında Kadın, T.D.V. Yay., Ankara 1998, s. 181-202.

4.      “Din Öğretiminde Yeni Modeller (Problem Çözücü Model)”, Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi, Türk Yurdu Yayınları, Ankara 1999, s. 577-590.

5.      “Dünyada Din Öğretimi ve Yeni Açılımlar”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bir Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı (7-9/4/2005), İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya 2005.

6. “Dinin Psikolojik Boyutu”, 16.03.2006, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul, 2006.

7.”Çoğulcu Bir Dünyada Din Eğitimi”,2.07.2013,Anadolu Üniversitesi-MEB İşbirliği, Yurt Dışında Görev Yapan Öğretmen Eğitimi Semineri, Eskişehir

 

 B. Uluslararası Sempozyumlar

 1. New Movements in Islamic Education, Islamic Education in West Europe (İslam Eğitiminde Yeni Hareketler, İslam Eğitimi Batı Avrupa’da), 15-16/4/1996, Academie voor Theologie en Levensbeschouwing /Hollanda.
 2. “Din Öğretiminin Kuramsal Temelleri”, Uluslar Arası Din Eğitimi Sempozyumu ( Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Tömer Dil Öğretim Merkezi İşbirliği 20-21/11/1997, Ankara
 3. “2000’li Yıllara Girerken İrşad Anlayışımız Üzerine Bazı Düşünceler”, Uluslararası II. Din Şurası, 23-27/11/1998, Ankara.
 4. “Dinlerarası Projelerde Barış Eğitimi (Peace Education in Interreligious Projects)”, World Conference On Religion and Peace (W.C.R.P) 25-29/11/1999, Amman/Ürdün.
 5. Gelecek Nesiller İçin Özen Gösterme: Akdeniz Ülkeleri Dinler Arası Eğitim (Caring For Future Generations: Euro-Mediterranean Conference An Inter-Religious Agenda), Unesco ve Malta Üniversitesi İş Birliği 27-29/01/2000, Valetta/Malta.
 6. Kültürler Arası ve İnançlar Arası Diyalog İçin Eğitim (Education for Intercultural and Interfaith Dialogue), 8-19/4/2002, 27-28/6/2002, 30/09/2001, 28-29/11/2002, Strasburg/Fransa.
 7. Öğrenen Toplum: Alman Eğitim Sistemi ve Müslümanlarla Diyalog, (Learning Community: The German Education System and Dialogue with Muslims), Alman Eğitim Kültür Bakanları Konferansı 13-14/3/2002, Weimar/Almanya.
 8. İslam’da Batı Batı’da İslam, (Der Islam im Westen Der Westen im Islam),  Osnabrück Üniversitesi Eğitim ve Kültür Bilimleri Fakültesi 28/10-01/11/2002, Osnabrück/Almanya.
 9. Avrupa’da İki Kültür ve Ortak Yol (Zwei Kulturen-Ein Weg in Europa), Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Bilim Bakanlığı 26-27/10/2002, Münster/Almanya.
 10. Ergenlik Dönemi ve Din Eğitimi (Adolesence and RE), ISREV 28/7-2/8/2002, Kristiansand/Norveç.
 11. İslam and Democracy, Nato Parliamentary Assembly, 10. Mediterranean Seminar Draft Programme 17-19/11/2004, Noucakchott/Mauritania.
 12. Din ve Şiddet: Din Eğitimi ve Değerlerin Rolü (Religion and Violence: The Role of Religious Education and Values), ISREV XIV 25-30/7/2004, Villanova Üniversitesi, Pennyslvania/Amerika Birleşik Devletleri.
 13. “Ta’aruf: Qur’anic Concept and its Implication for Religious Education”, Different Faces of the Islamic Ummah in a Globalized World, 07/12/2005, Pakistan.
 14. International Islamic Conference True Islam and Its Role in Modern Society, 06/06/2005, Amman/Ürdün.
 15. “Re-Thinking Re in School in the Light of Contributions by John M. Hull to Turkish Experience”, Religious Education as Encounter, 21/10/2005, Amsterdam.
 16. “Religions and Society in Europa: The Islam in the West”, 28-30.02.2006, Berlin/ Aşağı Saksonya Eyaleti/Almanya.
 17. “Din Öğretiminde Ahlak”, Doha Forth Conference For Religious Dialogue, 25-27.04.2006, Katar Üniversitesi, Doha/Katar.
 18. “Yönetim Erkinin İslam ve Hıristiyanlıktaki Teolojik Temelleri”, Eugen Biser Vakfı & Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin işbirliği ile Ludwig Maximillians Üniversitesi Protestan İlahiyat Fakültesi 19-20.05.2006, Münih/Almanya.
 19. “Developing an Interfaith Dimension in RE: Theological Foundations and Educational Framework with Special Reference to Turkish Experience (Din Eğitiminde Dinlerarası Bir Boyut Geliştirme, Teolojik Temeller ve Eğitimsel Çerçeve Türkiye Tecrübesi)”, Religious Education in a World of Religious Diversity, ISREV XV. 30.07-04.08.2006, Driebergen/Hollanda
 20. “The Contribution of  RE to Democratic Culture (Challenges and Opportunuties)”, Religion, Spirituality and Character, 09-11/02/2007, Cambridge/ İngiltere
 21. “Under What Conditions can Islamic Pedagogy Promote an Understanding of Individualized Religion?”, Religious Education and the Theology of Religions: The Relationship between the Self-understanding of Religion and Religious Education Today, 27/7-1/8/2008, Ankara/ Türkiye
 1. “Understanding of Islam and the Challenges of Modern Age”, Islam Frauen und Europa Seminar für Religionswissenchaft, Leibniz Universitat, 14-16/11/2008, Hannover/ Almanya
 2. “Building Bridges and Right Relations: A Study in Promoting an Understanding of Individualized Religion”,  International Network on Pronoting Female Leadership in Intercultural and enterreliğious Dialogue, Federal Menistry for European and Intarnational Affairs/Vienna University,  24-26 .06.2010, Viyana/Avusturya
 3. “A Definition of Jihad and İt’s Relationship to RE in a Word of Religious Diversity”, Religious Education and Freedom of Religion and Belief, International Seminar on Religious Education and Values (ISREV.XVIII), 25-30.07.2010, Saint Paul University Ottova/Kanada
 4. “Hıristiyanlık ve İslamiyet’te Akıl ve İman”, Dinlerarası Bilimsel Sempozyum, 22-23.10.2010 Münich/Almanya
 5.  “What are possible futures for the field of Religious Education? Where are we and where might we be going? In the Flow: Learning religion and religiously learning amidst global cultural flows..,’’Religious Education Association(REA annual meeting)7–9 November 2010 Denver/ Colorado
 6. “An Islamic Worldview: Religion in a Modern, Secular, Democratic State’’ (Dr. John Valk) 'Respecting History and Remembrance in Religious Education Research',International Seminar on Religious Education and Values (ISREV,XVIII),29July-3rd August 2012, Turku Christian Institute, Turku/ Finland
 7. “An Islamic Worldview, Project Update”( Dr.John Valk)’ 'At Multiple Intersections: Religious Education and Gender, Class, ‘Race’, Ethnicity and Disability'.(ISREV XIX) 27th July -1st August 2014,York St John University, York, England.
 8. “Journeying into a Peaceful Islam(A Worldview Framework Approach) Work in Progress” (Dr.John Valk), ‘Religion and Education in the (Un)Making of Violence’ REA Annual Meeting 2014,7-9 November,Chicago-Oak Brook,Illinois, USA
 9. Third Summit of Christian and Muslim Religious Leaders,2-4 December 2014, Rome, Italy
 1. “An Insight from the Qur’an on Diversity”, Simposio Internacional Universidad Nacional, 28 April 2015,Costa Rica
 1. “Islamic Religion Education; the Experience of Ankara University”, Divinity Faculty, Türk-Alman Bilim Yılı. 07-10 May 2015, Osnabrück University

 2. “Knowing Self and Others”ERASMUS Projekt, 3-5 Feb. 2016, Padagogısche Hochschule, Karlsruhe

 3.  “The Religious Educator as a Guide in Fostering Identity, Celebrating Diversitt and Building Community” Research Project (2016-2019), 1-3 Nov. 2016, Pittsburgh, USA
 4. 38. “Biographical Perspectives, God Works We Work” REA Annual Meeting Generating Hope, 4-5 Nov. 2016, Pittsburgh, USA
 5.  “Intarnational Expert Meeting Entitled “Imamate in the West”, 28-29 Nov. 2016, Amsterdam, Holland

C. Ulusal Konferanslar

 1. “Barış ve İstikrar İçin Din Eğitimi”, Türkiye’de Terörizm Dünü, Bugünü, Gelişimi ve Alınması Gereken Tedbirler, Türk Tarih Kurumu 10-11 Mayıs  2000, Ankara.
 2. “Özsel ve Biçimsel Dindarlık”, Dini Emirler ve kalıplaşmış Düşünceler Arası Yaşanan Kriz ve Şiddet, Politik Psikoloji Derneği Sertifikalı Eğitim Programı, 14/06-12/07/2008, Ankara  

 D. Uluslararası Konferanslar/Seminerler 

 1. International Consultive Conference On School Education In Relation With Freedom Of Religion And Belief, Tolerance and Non Discrimination, Birleşmiş Milletler Özel Raportörü, İspanya Dışişleri, Adalet ve Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlıkları 23-25/11/2001, Madrid/İspanya
 2. Vienna International Christian-Islamic Summer University (VICISU), 04-24/07/2010 Stift Altenburg, Viyana/Avusturya, “Introduction to Spirituality ın Islam” konulu dersler/ seminerler.
 3. ERASMUS bağlamında Hollanda In Holland ve VU Üniversitesinde dersler 12-17.01.2011
 4. Vienna International Christian-Islamic Summer University (VICISU), 2-6/07/2012Stift Altenburg, Viyana’/Avusturya, “Introduction to Islam konulu”dersler/ seminerler.
 5. Tutzing Spring Academy.9-13/02/2014,Almanya,”Theological Encounter” konulu seminer.
 6. Vienna International Christian-Islamic Summer University (VICISU), 4-8/2014Stift Altenburg, Viyana’/Avusturya, “Introduction to Islam konulu”dersler/ seminerler.  

 

E-Yayınlanmış Çalışmalar


a) Kitap

 

1. Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, TDV Yayınları, Ankara, 1991

2. Din Öğretiminde Özel Öğretim Yöntemleri, ( Beyza Bilgin ile birlikte) Gün Yayıncılık, Ankara, 1997.

3. Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler (Dini Danışmanlık ve Rehberlik),

(Erdoğan Fırat, Haluk Yüksel ile birlikte), Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1048, Eskişehir, 1999.

4. İnsan Onuru İslam ve Hıristiyanlıktaki Temelleri, (Menschenwürde Grundlagen im İslam und im Christentum),  (Richard Heinzmann   Felix Körner ile birlikte), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2006

5.  Das Verhaltnis von Religion und Staat, Grundlagen in Christentum und Islam (Din ve Devlet İlişkileri İslam ve Hıristiyanlıkta Temeller),  (Richard Heinzmann ile birlikte), Kohlhammer,  Stuttgart, 2009

6. Kur’an ve Birey, ( Halis Albayrak, Nahide Bozkurt ile birlikte) Turhan Kitabevi,  Ankara, 2010

7. Monotheismus in Christentum and Islam, (Richard Heinzmann ile birlikte), Kohlhammer,  Stuttgart, 2011

8. Offenbarung in Christentum und Islam, ( Richard Heinzmann ile birlikte) Kohlhammer,  Stuttgart, 2011

9. Teaching Religion,Teaching Truth,Theoretical and Empirical Perspectives. (Jeff Astley,Leslie J. Frances,Mandy Robbins ile birlikte) Peter Lang, Bern, 2012

10. Islam,Frauen und Europe,Islamicher Feminismus und Gender Jihad-neue Wege für Musliminnen in Europa?(Ina Wunn ile birlikte), Kohlhammer, Stuttgart, 2013

11.İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, 1-2 (Halis Albayrak,Peter Antes,Richard Heinzmann,Martin Thurner ile birlikte) Ankara Üniversitesi, Ankara, 2013

12.Grundbegriffe aus Christentum und Islam, Lexikon des Dialogs, (Richard Heinzmann ve Peter Antes, Martin Thurner, Halis Albayrak ile birlikte), Herder, Freiburg, 2013

13.Autoritat und Individuum ( with Richard Heinzmann ), Kohlhammer,  Stuttgart, 2014

14.Lexikon des Dialogs Grundbegriffe aus Christentum und Islam TASCHENAUSGABE (Richard Heinzmann ve Peter Antes, Martin Thurner, Halis Albayrak ile birlikte), Herder, Freiburg, 2016

 

b) Makaleler

 

1.      “Okul Öncesi Çağda Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler”, İslami Araştırmalar Dergisi, C. 4, S. 2, 1990, s. 105-107.

2.      “Dini Hitabet Uygulamalarımız”, İslami Araştırmalar, C. 5, S. 3, 1991, s. 165-174.

3.       “Din Öğretiminin Kuramsal Temelleri: Zihin Gelişimi Açısından Bir Deneme”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, C. 4, 1997, s. 145-159.

4.      “Din Eğitimi Özgürleştiren Bir Süreç Olabilir mi?”, İslamiyat, C. 1, S. 1, 1998, s. 73-87.

5.      “The Use of Metaphorical Language in Islamic Education”, Faith and Fiction Interdisciplinary Studies on the Interplay between Metaphor and Religion, Benjamin Biebuyck, Rene Dirven, John Ries (eds.), Peter Lang, Frankfurt 1998, pp. 99-114.

6.      “Teorik ve Pratik Açmazlarıyla Kültürel Miras Öğretimini Sorgulayan Bir Deneme”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, s. 255-264.

7.      “Dünyada Din Öğretimi ve Yeni Açılımlar”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bir Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı, İnönü Ün. Yay., Malatya, 2005, s. 168-180.

8.       “ Türkiye’de ve Almanya’da (İslam) Din Dersleri ”, M. Selçuk-Cemal Tosun, III. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, (20-24/9/2004), Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara 2005, s. 417-427.

9.      “Birlikte Yaşamaya Kur’anî Bir Yaklaşım: Tearuf”, Kültürel Çeşitlilik ve Din, Sinemis Yay., Ankara, 2005, s. 229-243.

10.  “Din Öğretiminde Etik”, Erdem (Atatürk Kültür Merkezi Dergisi), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, C. 15, S.44, Ankara, 2005, s.203-213.

11.  Überlegungen zum Islamischen Religionsunterricht in Deutschland, Peter Graf/Wolfgang G.Gibowski(Hg), Islamische Religionspadagogik, Var Unipress, Gottingen 2007, pp. 95-105

12.  “Who am I Between “US” and “THEM ?”, Religious Education, Routledge Taylor and Francis Group, Volume 103, Number 5, 2008, pp.  511-517

13.  “Re-thinking Religious Education in Tukish Schools in the Light of the Contribution by John M.Hull to the Turkish Experience”  Sibren Miedema (ed.), Relgious Education as Encounter, A tribute to John M.Hull, Waxmann, Münster: 2009. pp. 53-65

14.  “Developing an Interfaith Dimension in RE:Theological Foundations and Educational Framework with Special Reference to Turkish Experience“  Religious Education in a World of Religious Diversity, Wilna A.J.Meijer, Siebren Miedema, Alma Lanser-van der Velde (eds)Waxmann,Münster: 2009, pp.131-148

15.  “How Does the Qur’an See “The People of the Book’’? An Example of the Communicative  Model of Islamic Education’’, Reaching for the Sky .Religious Education from Christian and Islamic Perspectives, Stella El Bouayadi-van de Watering and Sibren Miedema(eds)Rodopi,Amsterdam-New York, 2012,pp.11-35

16.  “The Contribution of Religious Education to Democratic Culture:Challenges and Opportunities’’,Commitment,Character,and Citizenship.Religious Education in Liberal Democracy, Hanan A.Alexander and Ayman K.Agbaria(eds)Routledge,New York,2012,pp.215-226

17.  “Knowing Self and Others:A Worldview Model for Religious Education in Turkey’(John Valk ile birlikte)  .Religious Education :The official journal of the Religious Education Association ,107:5,2012pp.443-454

18.  “Die Definition von ‘Jihad’ und die Bedeutung für die religiöse Erziehung in einer Welt des religiösen Pluralismus’’. Islam,Frauen und Europe,Islamicher Feminismus und Gender Jihad-neue Wege für Musliminnen in Europa?Ina Wunn, Mualla Selçuk(eds) ,Kohlhammer,Stuttgart,2013,pp.45-58

19.  “Academic Expertise,Public Knowledge,and the Identity of Islamic Religious Education’’ Religious Education :The official journal of the Religious Education Association, 108:3,2013,pp.255-258

20.  “Opening the Eye of the Heart: Parents and Teachers as Storytellers”, Religious Education: The official journal of the Religious Education Association, 110:3, 2015,pp.255-261

21.  “An Islamic Worldview:Ethics in a Modern,Democratic and Secualar State”, (Dr. John Valk ile birlikte)Türkiye Biyoetik Dergisi,2016,vol 3,No.1,15-25