DR.ÖĞR.ÜYESİ SELMAN YILMAZ    
Adı : SELMAN
Soyadı : YILMAZ
E-posta : selyilmaz@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 212 68 00
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Din Sosyolojisi
Kişisel Akademik Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

selyilmaz@ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

+90 312 212 6800 / 1378

Bahriye Üçok cad. 06500 Beşevler, Ankara, Turkey

 

EĞİTİM:

           ● Doktora, Sosyoloji, University of Pittsburgh, PA, ABD, 2013

             Tez Başlığı: “State, Politics, and Religion: Effects of Political and Social Change on the Relationship between State and Religion in Turkey, 2002-2012”

Danışman: Prof. Mohammed Bamyeh 

              http://d-scholarship.pitt.edu/19661/

           ● Yüksek Lisans, Din Sosyolojisi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2006

              TEZ Başlığı: “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Din Algılarının Sosyolojik Tahlili”

              Danışman: Prof. Ali Köse

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lMf0ss0JOHdvH7YQto_CkrHvi_LarTd-nypGDtVOtAaK

           ● Lisans, İlahiyat, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2002

           

MAKALE:

Yılmaz, Selman (2017). Din Sosyolojisi Çalışmalarında Alan Araştırması Yapmanın Zorlukları. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1-31. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i3.950 http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/950/649

Yılmaz, Selman (2017). Erken Dönem Cumhuriyet Tecrübelerinin Farklı İdeolojik Kesimlerce Nasıl Hissedildiğini Şiirler Üzerinden Anlamak: Bir Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Karşılaştırması. İTOBİAD, 6(2), 1088-1122. http://www.itobiad.com/download/article-file/312921

Yılmaz, Selman (2016). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İnanç Gruplarına Bakışı. AÜİFD. 57:1, 103-144. http://ilahiyatdergi.ankara.edu.tr/files/2016/04/04-Dini-Gruplara-Bak%C4%B1%C5%9F.pdf

Yılmaz, Selman (2016). Milli Görüş Hareketi: Toplumsal Hareketlerde Çerçeve Değişimi Etkisi. İTOBİAD. 5:4, 1164-1185. http://itobiad.com/article/view/5000176702

Yılmaz, Selman (2014). Cultural Muslims: Background Forces and Factors Influencing Everyday Religiosity of Muslim People. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 3:3, 1-19. http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/360

Yılmaz, Selman (2014). Social Mobility and Its Discontents: The Center-Periphery Cleavage of Turkey. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 3:2, 28-44. http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/356

Yılmaz, Selman (2013). Cultural Muslims: Popular Religiosity Among Teachers in Public Elementary Schools in Turkey. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 2: 3, 237-258. http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/270

 

PROJE:

Yılmaz, Yılmaz (2015). Batı Karadeniz (TR81) Zonguldak, Karabük ve Bartın İlleri Sosyal Analiz Raporu, Kalkınma Bakanlığı.

 

KONFERANS:

Yılmaz, Selman (2017). Birlikte Yaşama Kültürü: Dini Azınlık ve Alevi Gruplarına Toplumsal Bakış. II. Avrasya Pozitif Kongresi. Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 19-21 Mayıs.

Yılmaz, Selman (2017). Şiirler Üzerinden Cumhuriyet’i Anlamak: Bir Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Karşılaştırması. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, 21-23 Eylül.

Yılmaz, Selman (2013). “Being a non-Muslim in Turkey: Rights of Religious Minorities in Turkey” Turkish Studies Workshop, Columbia University, New York, April 20.

Yılmaz, Selman (2012). “New Secular Muslims of Turkey: How Social Change Affects Religious Identity in Politics” Association for the Sociology of Religion (ASR) annual meeting, Denver, Colorado, August 17.

Yılmaz, Selman (2012). “From a Congregation to a Social Movement: Identity Changing in Religious Movements.” 9. Dietrich A&S Grad Expo, University of Pittsburgh, March 22.

Yılmaz, Selman (2011). “Between West and East: The Ruling Justice and Development Party’s Foreign Policies during the Last Decade in Turkey.” 8. A&S Grad Expo, University of Pittsburgh, March 24.

Yılmaz, Selman (2010). “Popular Religiosity among Teachers in Public Elementary Schools in Turkey.” 7. A&S Grad Expo, University of Pittsburgh, March, 22.

 

TERCÜME:

Cohen, Erik H. (2016). Yön Teorisi. Din Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri El Kitabı, the Routledge. Çev. Selman Yılmaz (Yayınevi tarafından basım aşamasında). 

Casonava, Jose (2014). Sekülerleşmeyi Yeniden Düşünmek: Evrensel Bir Karşılaştırma. Çev. Selman Yılmaz. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 3:2, 220-236.

 

KİTAP İNCELEME:

Martin, Gus (2017). Terörizm: Kavramlar ve Kuramlar. Çev. İhsan Çapçıoğlu & Bahadır Metin. Ankara: Adres Yayınları. Değ. Selman Yılmaz.

Haberli, Mehmet (2014). Sanal Din: Tarihsel, Kuramsal ve Pratik Boyutlarıyla İnternet ve Din. İstanbul: Açılım Kitap. Değ. Selman Yılmaz. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 3:2, 237-241.

 

KİTAP BÖLÜMÜ:

Yılmaz, Selman (2017). Religion and Politics in Turkey. Sociology of Religion in Turkey. Brill. (Yayınevi tarafından inceleme aşamasında).

Yılmaz, Selman (2016). Milli Görüş Hareketi. İLİTAM. Ankara Üniversitesi.

 

İDARİ GÖREVLER:

2015 – Erasmus Koordinatörü

2015 – Mevlana Koordinatörü

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

● Son 10 Yılda Türkiye'deki Dini Değişim (Öğretmenler üzerinden). 

● Ankara'da Yaşayan Suriyelilerin Yaşadığı ve Oluşturduğu Toplumsal Problemler. 

 

AKADEMİK ÖDÜLLER:

● University of Pittsburgh, School of Art and Sciences, summer fellowship, 2012.

● MEB yurtdışı doktora eğitim bursu, 2007.      

 

ÇALIŞMA ALANLARI:

●  Din sosyolojisi.

●  Modern dünyada din.

●  Sekülerleşme.

●  Din ve politika.

●  Dini azınlık hakları. 

 

VERİLEN DERSLER:

2014-   Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi

● Din Sosyolojisi

● Bilimsel Araştırma Yöntemleri

● Güncel Dini Konular

● Sosyolojiye Giriş

● Yeni Dini Hareketler

● Din ve Cinsiyet 

● Din ve Siyaset

● Temel Sosyoloji Metinleri

● Toplumsal Hareketler ve Siyasal Mücadele 

2012 Fall Adjunct Professor, Allegheny College, PA.

● İslam’a Giriş

2003-2007 Öğretmen, MEB, İstanbul

● Din Kültür ve Ahlak Bilgisi.