DOÇ.DR. TÜLİN ŞENER KILINÇ    
Adı : TÜLİN
Soyadı : ŞENER KILINÇ
E-posta : sener@education.ankara.edu.tr, tulinsener@hotmail.com
Tel : 0312 363 3350/3104
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM ÖZGEÇMİŞİ

Doktora (1996- 2002)                            : Ankara Üniversitesi

                                                             Sosyal Bilimler Enstitüsü

                                                             Eğitimin Psikolojik Temelleri

Tez konusu:  “İlköğretim öğrencilerinin kültürel etkinlikleri ile özerklikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi”

Yüksek Lisans (1994-1996)                  : Ankara Üniversitesi

                                                             Sosyal Bilimler Enstitüsü

                                                             Eğitimin Psikolojik Temelleri

Tez konusu: “4-5 yaş çocuklarında dramatik oyunun ve inşa oyununun bakışaçısı alma becerisine etkisi”

Lisans (1990-1994)                               : Ankara Üniversitesi

                                                             Eğitim Bilimleri Fakültesi

                                                             Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü

Orta Öğrenim (1990 mezunu)              : İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi

Dil Düzeyi                                    : İleri düzeyde İngilizce; düşük düzeyde Almanca

Tülin Şener evli ve iki çocuk annesidir.


Burslar ve Ödüller:

1999-2000 öğretim yılında University of Illinois’da (UIUC) Türkiye Bilimler Akademisi Birleştirilmiş Doktora Burs Programı (TÜBA-BDBP) çerçevesinde bütünleştirilmiş doktora bursu

Eylül 2002’de Jacobs Foundation’dan Avrupa Ergen Araştırmaları Derneği’nin (EARA) Oxford-İngiltere’deki konferansı için ulaşım ve barınma bursu

Mayıs 2004’de Jacobs Foundation’dan Avrupa Ergen Arştırmaları Derneği’nin (EARA) Porto-Portekiz’deki konferansı için ulaşım ve barınma burs

2004-2005 öğretim yılında Berlin Kültürlerarası Çocuk, Genç ve Yetişkin Araştırmaları Merkezi tarafından 9 ay süreli araştırma daveti

       Mart 2006’da Ergen Araştırmaları Derneği’nin (SRA) San Francisco A.B.D’deki konferansında Uluslararası Genç Bursiyer Ödülü (International Young Scholars Award)


MESLEKİ KARİYER:

1994-2008:  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi

2008-devam ediyor: Yrd. Doç. Dr.

ULUSLARARASI PROJELER:

a)  Avrupa Birliği Komisyonu 7. Çerçeve Programı kapsamında 01/05/2009 tarih ve 225282 sayılı sözleşme altında 9 ülkede yürütülen Processes Influencing Democratic Ownership and Participation (PIDOP) isimli projenin Türkiye yürütücüsü  (Proje No: 2009ABH06739004)

b)    Youth Partnership between the European Commission and the Council of Europe için Institute for Social Work and Social Education (ISS) tarafından yürütülen “The Socio-economic Scope of Youth Work in Europe Follow-Up-Study” isimli projenin Türkiye Yürütücüsü.

c)    Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Ortaklığı Avrupa Gençlik Politikaları Merkezi (European Knowledge Center of Youth Policy-EKYPC) tarafından her yıl oluşturulan Gençlik Politikaları Raporlarının Türkiye Sorumlusu

d)    University of Michigan-Flint’in düzenlediği “Technology in Education Global Program” çerçevesinde  Cenevre-İsviçre’de konuk öğretim üyesi, Temmuz 2009.

YAYINLARI

Sener, T. (2013). Conceptualizing the Policies of Preschool Curriculums, Educational Research and Reviews, kabul edildi.

Sener, T. (2013). Civic and Political Participation of Women and Youth in Turkey: An Examination of Perspectives of Public Authorities and NGOs, Journal of Civic Society, kabul edildi.

Sener, T. (değerlendirmede). Participation among youth, women, minorities and/or migrants: findings from Turkey in Political and Civic Engagement: Multidisciplinary Perspectives (M. Barrett & B. Zani, Eds), London: Routledge.

Bozkurt,S., Çok, F.& Şener, T. (değerlendirmede). Perspectives on Civic and Political Participation of Youth and Women in Turkey in Political and Civic Engagement: Multidisciplinary Perspectives (M. Barrett & B. Zani, Eds), London: Routledge.

Sener, T. (2012). Civic Engagement of Future Teachers, Procedia: Technology (1), 4-7.

Sener,T. (2012). The Effects of Experiences in Participation among Turkish youth, 15th European Conference on Developmental Psychology , 435-440, Bologna: Medimond.

Ataman,A.;  Cok,F. &  Sener,T. (2012). Understanding civic engagement among young Roma and young Turkish people in Turkey , Human Affairs(22) , 419-433.

Şener Kılınç, T. (Trans.)(2012). Bebeklikte Bilişsel gelişim (Cognitive Development in Infancy) in Yaşam Boyu Gelişim (Lifespan Development) (J.W.Santrock). Ankara:Nobel Yayınevi.

Şener Kılınç, T. (Trans.)(2012). İlk Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim (Pyhsical and Cognitive Development in Early Childhood) in Yaşam Boyu Gelişim (Lifespan Development) (J.W.Santrock,), Ankara:Nobel Yayınevi

Şener, T. (2012). Önüm Arkam Sağım Solum Tehlike, Saklanmayan Ebe. TED Meşale Dergisi, 14.

Şener, T. (2012). Tarihi-Kültürel Bakışaçısı ile Geleneksel Oyunlar, Yeni Tarih Dergisi

Şener, T. (2011). Toy Museums at a Glance. K.Beale (Ed.) Museums at Play: Games, Interaction and Learning içinde, London: MuseumEtc.

Şener,T. (basımda). The Socio-economic Scope of Youth Work in Europe Follow-Up-Study, (çok yazarlı final raporu) Institute for Social Work and Social Education (ISS), Youth Partnership between the European Commission and the Council of Europe.

Oktay, F.; Şentuna, M.; Cenk, M. Görbil, V. & Şener, T. (2009). Youth policy in Turkey in E. Bornemark & V. Görbil (Eds). Introduction to Youth Policy: Swedish and Turkish Perspectives içinde.  Sweden: Ungdomsstyrelsen.

Oktay, F.; Şentuna, M.; Cenk, M. Görbil, V. & Şener, T. (2009). Türkiye’deki gençlik politikası. E. Bornemark & V. Görbil (Yay.Haz). Gençlik Politikalarına Giriş:İsveç ve Türkiye Bakış Açıları içinde. Sweden: Ungdomsstyrelsen.

Şener, T. (2009). “Annelerin Oyunun Değerine ilişkin Görüşleri”. Türkiye’de Çocuk Yetiştirme: Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar, Çözümler. VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri. M.Artar (Yay. Haz.). Ankara: A.Ü. ÇOKAUM Yayınları

Şener, T. (2008). Çocuk Kültürü. Folklor-Edebiyat: Çocuk Kültürü Özel Bölümü, 14(55), 55-62.

Şener, T.(2008). Civic engagement of Turkish youth in Germany. Journal of Social Science Education, 6(2),Feb, 59-66.

Şener, T. (2007). Çocukların Kültürel Etkinlikleri. Ankara: Sobil Yayıncılık.

Şener, T. (2007). İlköğretim öğrencilerinin kültürel etkinlikleri. abece: Eğitim, Sanat ve Kültür Dergisi Haziran, 250.

Güney, N., Bağlı, M.T., Şener, T. ve Çok, F. (2007). Ergenlerin medya kullanımı. N. Güney ve N. Ahioğlu (Yay. Haz.) Popüler Kültür ve Çocuk içinde. Ankara: Dipnot Yayınları. 

Şener, T. (Çev. 2007). Özerklik. F.Çok (Yay. Haz.) Ergenlik içinde (orj. Adolescence-L Steinberg-2005). Ankara: Imge Yayınevi.

Şener, T. (2006). The children and architecture project in Turkey. Children, Youth and Environments, 16(2).

Şener, T. (2005). “Mimarlık ve çocukların katılımı”. Çocuk ve Mimarlık Bülteni, 2, 18-19.

Şener, T. (2004). Ankara’da farklı SED’lerde çocukların okula katılım düzeylerinin belirlenmesi. M.Artar (Yay.Haz.) 4. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Disiplinlerarası bir bakışla Türkiye’de Çocuk (15-17, Ekim 2003). Ankara: A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları

Kargın, T and Şener, T. (2004). 3-6 yas grubundaki isitme engelli cocuklarin oyun davranislarinin incelenmesi (Play behaviours of 3-6 years old hearing-imparied. In M.Artar (Yay.Haz.) 4. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Disiplinlerarası bir bakışla Türkiye’de Çocuk (15-17, Ekim 2003). Ankara: A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları

Şener, T. (2004). Küreselleşen Oyuncaklar. Çolukçocuk: Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi. Ağustos, 41.

Şener, T. (2004). Çocukların ve gençlerin katılımı. Çolukçocuk: Aylık Anne Baba Egitimci Dergisi. Nisan, 37.

Şener, T.; Ardogan, L. and Çavdar, C. (2004). Sen de gel katıl bize, hem oyuna hem düşe! Çolukçocuk: Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi. Nisan, 37.

Brougère, G. (2001). Rituel social et projeet educatif dans la constitution du parc a jouet du jeune enfant. (Social ritual and educational project in the make-up of young children's toys park). (Çeviren: T. Şener Demir) B. Onur (Yay.Haz.) 3. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk (16-18 Ekim, 2000). Ankara: A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları

Onur, B.; Çelen, N.; Çok, F.; Artar, M. ve Şener Demir, T. (1998). Türkiye’de iki kentte annelerin bakış açısıyla çocukların oyuncak gereksinmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 30(1), 45-74.

Şener Demir, T. (1998) Çocuk kültürü. abece: Eğitim, Sanat ve Kültür Dergisi Ocak,187.

Şener Demir,T. (1998). Ankara’da okulöncesi eğitim kurumlarında oyun politikası 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. Ankara: A.U. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları

Artar, M.; Şener Demir, T. ve Çok, F. (1998). Ankara’da acik alanlarda çocuk oyunları.. Eğitim ve Bilim 22(107), 23-27.

 Onur, B.; Çelen, N.; Çok, F. ; Artar, M. and Şener Demir, T. (1997). Children's need for toys from mothers point of view in two cities of Turkey in Toys and Playthings-The fields of the research (Yay. Haz.. G. Brougere). Universite Paris-Nord, Centre Universitaire de la Charente, Angouleme, s. 159-173.

Çok, F.; Artar, M.; Şener, T. ve Bağlı, M.T. (1997). Kentlerde çağdaş çocuk oyunları. B.Onur (Yay.Haz.) Çocuk Kültürü: 1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri içinde. Ankara: A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.

Şener, T. (1996). Çocuklukta bakışaçısı becerisinin gelişimi, 3. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları.

 

SEÇİLMİŞ KONFERANSLAR-KONGRELER-WORKSHOPLAR

 ¨       Ekim 2012’de Ankara-Türkiye’de 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresinde “Öğrencilerin okulun fiziksel özelliklerine ilişkin algılarının incelenmesi” başlıklı ortak sözlü bildiri.

¨       Ağustos 2012’de Spetses-Yunanistan’da 13. Avrupa Ergen Araştırmaları Konferansında “Crossing the boundaries: Migrant adolescents and active citizenship” başlıklı davetli sempozyumda “What makes difference? Perceptions of active citizenship among young people from different backgrounds” başlıklı bildiri.

¨       Ağustos 2012’de Spetses-Yunanistan’da 13. Avrupa Ergen Araştırmaları Konferansında “Civic life from the point of Roma adolescents: Obstacles and challenges” başlıklı sempozyumda “Roma adolescents in different cultural and social contexts” başlıklı ortak sözlü bildiri.

¨       Nisan 2012’de Surrey-İngiltere’de 2nd PIDOP International Multidisciplinary Conference’da “Does Gender Matter for Youth Participation?” başlıklı sözlü ortak bildiri.

¨       Nisan 2012’de Surrey-İngiltere’de 2nd PIDOP International Multidisciplinary Conference’da “Types of Civic/political Participation of Youth across Ethnicity” başlıklı ortak sözlü bildiri.

¨       Ekim 2011’de Providence-ABD’de 5. Beliren Yetişkinlik Konferansı’nda “Is it too late or am I too young to participate? Evaluation of young people’s civic engagement and participation in Turkey” başlıklı ortak sözlü bildiri.

¨       Temmuz 2011’de Istanbul-Türkiye’de Annual Scientific Meeting of International Society of Political Psychology (ISPP)’de “Cooperation and Human Societies: Towards a Multidisciplinary Political Psychology” başlıklı sempozyumda “Factors that affect the level of civic engagement among young people in Turkey. Does ethnic minority status matter?” başlıklı ortak sözlü bildiri.

¨       Ağustos 2011’de Bergen-Norveç’te 15. Avrupa Gelişim Psikolojisi Kongresinde “Understanding of participation and citizenship among youngsters and emerging adults: The effects of experiences and sources” başlıklı sempozyumda sunulan sözlü bildiri.

¨       Mayıs 2011’de Bolonya Üniversitesi-İtalya’da düzenlenen “Bologna PIDOP Conference”ta “Processes influencing democratic ownership and participation: Turkish focus group results” başlıklı ortak sözlü bildiri.

¨       Haziran, 2010’da Surrey-İngiltere’de düzenlenen “Living Together: Civic, Political and Cultural Engagement Among Migrants, Minorities and National Populations” başlıklı 6. CRONEM Konferansında “European youth perspectives on civic and political engagement and participation” başlıklı sempozyumda “Images and experiences of social and political participation of young people in Turkey” başlıklı ortak sözlü bildiri.

¨       7-9 Aralık 2009, İstanbul’da düzenlenen İsveç ve Türkiye arasında Gençlik Politikaları konusunda İşbirliği Final Konferansında (Final Conference on Youth Policy Cooperation between Sweden and Turkey) “The Rights and Responsibilities of Young People” başlıklı çalıştay yürütücüsü.

¨       18-21 Kasım 2009, Ankara’da Ankara Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Uluslararası Mimarlik ve Çocuk Kongresinde “Çocuk Hakları ve Katılımı” başlıklı oturumda oturum başkanı.

¨       18-21 Kasım 2009, Ankara’da Ankara Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Uluslararası Mimarlik ve Çocuk Kongresinde “Çocuk ve Mimarlık Paneli”nde Panelist.

¨       16-17 Nisan 2009, Ankara’da  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen “Healthy Child Spaces” başlıklı uluslar arası çalıştayda “Bir Proje aracılığıyla Çocukların Katılımının Değerlendirilmesi: Çocuklar ve Mimari” başlıklı sözlü bildiri.

¨       07 - 09 Ekim 2009, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen II. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresinde sunulan “Tarihi-Kültürel Bakışaçısı ile Geleneksel Oyunlar: Kuşaklararası Değişim” başlıklı sözlü bildiri

¨       13-15 ekim 2008’de Ankara’da A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen ”Türkiye’de Çocuk Yetiştirme: Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar, Çözümler” başlıklı VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresinde “Annelerin Oyunun Değerine ilişkin Görüşleri “ başlıklı sözlü bildiri.

¨       Mayıs 2008, Torino-İtalya’da Avrupa Ergen Araştırmaları Derneği (EARA) tarafından düzenlenen Avrupa Ergen Araştırmaları Konferansında “Young People’s participation in Turkey” sunulan sözlü bildiri.

¨       Ağustos 2007’de Jena-Almanya’da düzenlenen Avrupa Gelişim Psikoloji Kongresi’nde (ESDP Biennial Conference) “Children’s Drawings Tell about a City: Here is Ankara” başlıklı bir sözlü bildiri sundu.

¨       Mart 2007’de İstanbul-Türkiye’de Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen “Symposium on Interreligious and Intercultural Dialogue in Youth Work” konulu sempozyumda “Göç” konulu bir workshop yönetti.

¨       Mart 2007’de TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi’nde “Çocukların Katılımı” konulu seminer verdi.

¨       Mart 2007’de TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi’nde “Çocuklarla İletişim” konulu seminer verdi.

¨       Nisan 2007’de TED Kolejleri Hizmet içi Eğitiminde “Çocukların Katılımı ve Müzeler” konulu bir seminer verdi.

¨       Mayıs 2006’da Antalya-Türkiye’de düzenlenen Avrupa Ergen Araştırmaları Konferansında (Xth EARA Conference) davetli sempozyum konuşmacısı olarak “We Need A Voice: Turkish Adolescents' Cultural Participation in Germany” başlıklı bir bildiri sundu.

¨        Mart 2006’da San Francisco-ABD’de Ergen Araştırmaları Kongresinde (SRA Biennial Meeting) “We Need A Voice: Turkish Adolescents' Cultural Participation in Germany” başlıklı bir poster bildiri sundu.

¨       Aralık 2005’de Ankara Mimarlar Odası’nda “Çocuk ve Ergen Gelişimi” konusunda seminer verdi.

¨       Aralık 2005’de M.E.B. Çankaya Rehberlik Araştırma Merkezi’ne “Çocuk Gelişiminde Oyun ve Oyuncaklar” konulu seminer verdi.

¨       Haziran 2005’de Oslo-Norveç’te düzenlenen Dünya Çocukluk Kongresi’nde “Learning Responsibility and Citizenship: Participation at Schools” başlıklı bir bildiri sundu.

¨       Mayıs 2004’de Porto-Portekiz’de düzenlenen IX. EARA Avrupa Ergen Araştırmaları Derneği Konferansı’nda “Youth Day in Turkey: Celebrations for Others” başlıklı bir bildiri sundu.

¨       Mayıs 2004’de Porto-Portekiz’de düzenlenen IX. Avrupa Ergen Araştırmaları Derneği (EARA) Konferansı’nda  “Adolescent’s Media Use in Turkey”  başlıklı ortak bildirisi sunuldu.

¨       Nisan 2004’de İstanbul’da Türk Psikologlar Derneği Çocuk Hakları Koalisyonu davetlisi olarak “Çocukların Katılımı” konusunda seminer verdi.

¨       Aralık 2003’de DIDF davetlisi olarak Almanya’daki Türkiyeli ailelere çocuk gelişimi konusunda eğitim ve seminer verdi.

¨       Ağustos 2003’de Milano-İtalya’da Avrupa Gelişim Psikolojisi Derneği (ESDP) tarafından düzenlenen XI. Avrupa Gelişim Psikoloji Kongresinde “Mothers perceptions of their children’s cultural activities” başlıklı bir bildiri sundu. 

¨       Ağustos 2002’de Londra-İngiltere’de Uluslararası Oyuncak Araştırmaları Derneği (ITRA) tarafından düzenlenen 3. Dünya Oyuncak Kongresinde “National and Global Effects in Toy Collections of Children in Turkey” başlıklı ortak bildirisi sunuldu.

¨       Eylül 2002’de Hull-İngiltere’de Center for the Social Study of Childhood tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Politics of Childhood Konferansında “A study of child culture in Turkey” başlıklı bir bildiri sundu.

¨       Eylül 2002’de Oxford-İngiltere’de EARA tarafından düzenlenen 8. Avrupa Ergen Araştırmaları Konferansında “A study of early adolescent’s autonomy in Turkey” başlıklı bir bildiri sundu.

¨       Ağustos 2001’de Uppsala-İsveç’te ESDP tarafından düzenlenen X. Avrupa Gelişim Psikolojisi Konferansında “The cultural activities inventory for 4th and 5th graders: An introduction and preliminary results” başlıklı bir poster sundu.

¨       Ağustos 2001’de Almanya’da ASTA davetlisi olarak Türkiyeli ailelere yönelik olarak çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda seminerler verdi.

¨       Aralık 2000’de Almanya “Berlin Kültürlerarası Çocuk, Genç ve Yetişkin Araştırmaları Enstitüsü’nün davetlisi olarak Türkiyeli ailelere yönelik çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda seminerler verdi.

¨       Ağustos 1998’de Bergama’da düzenlenen “Dünya Gençlerinin Buluşması”nda “Çocuk Kültürü” konusunda seminer verdi.

¨       Ekim 1998’de Polonya’da Krakow Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Oyun Konferansında “Play Policies in Preschools İn Ankara” başlıklı bir bildiri sundu.

¨       Ekim 1997’de Fransa’da ITRA tarafından düzenlenen Uluslararası Oyuncak Seminerinde “Children’s need for toys from mothers point of view in two cities of Turkey” başlıklı ortak bildirisi sunuldu.

¨       Haziran 1997’de Norwegian Center for Child Research tarafından düzenlenen The Urban Childhood Konferansında “The Contemporary Children’s Play in Cities” başlıklı ortak bildirisi sunuldu.

¨       Eylül 1997’de Kassel Üniversitesi tarafından Türkiyeli ailelere yönelik düzenlenen eğitim programı çerçevesinde çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda seminerler verdi

 

Tülin Şener ulusal kongrelerde, anababa okullarında ve çeşitli toplantılarda çocuk ve ergen gelişimi, çocuk kültürü, çocukların ve gençlerin katılımı, çocuk hakları ve anababa eğitimi konularında seminer ve eğitim vermektedir.

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

European Association for Research on Adolescence (EARA) Üyesi

Society for Research on Adolescence (SRA) Üyesi

European Society of Developmental Psychology (ESDP) Üyesi

International Society for Study on Behavioral Development (ISSBD) Üyesi

Society fort he Study of Emerging Adulthood (SSEA) Üyesi

International Association for the Child’s Rights to Play (IPA) Üyesi

International Toy Research Association (ITRA) Üyesi

Montessori Eğitimi Derneği (MONED) Üyesi

Müze Eğitimcileri Derneği Kurucu Üyesi

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunlar Derneği Üyesi 

 

SEÇİLMİŞ SERTİFİKALAR

 ¨       Kasım 2009’da Yasama Derneği ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından düzenlenen “Kadına Yönelik Çalışmalar Yürüten STK’ların Yasama Sürecine Katılımlarının Güçlendirilmesi Programı”nı tamamlama sertifikası

¨       Haziran 2009’da Avrupa Konseyi ve Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından “the Youth Participation and Youth Policy Development” semineri tamamlama sertifakası

¨       Ekim 2008’de A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) tarafından düzenlenen “Metaanaliz Çalıştayı” tamamlama sertifikası 

¨       Mart 2007’de Avrupa Konseyi ve Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından “the Youth Participation and Empowerment” semineri tamamlama sertifakası 

¨       Şubat 2006’da Strasburg-Fransa’da Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ortaklığınca düzenlenen “European Knowledge Center for Youth Policy (EKCYP)” eğitimini tamamlama sertifikası 

¨       A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) tarafından Ekim 2005’de düzenlenen Gelişim Psikolojisi atölye çalışmasını tamamlama sertifikası 

¨       Ocak 2003’de Tiran-Arnavutluk’ta Avrupa Komisyonu, UNICEF, NGO/UNICEF Regional Network for Children in Central and Eastern Europe, Commonwealth of Independent States and Baltic States, South Eastern Europe Child Rights Action Network, International Save the Children Alliance ve NGO Group for the Convention on the Rights of the Child çerçevesinde düzenlenen “Leave No Child Out” programı kapsamında “Training-of-Trainers” kursuna katılım sertifikası

¨       Michigan Üniversitesi Uluslararası Gençlik Enstitüsü tarafından Ekim 2003’de Viyana-Avusturya’da düzenlenen Global Student Congress ve Highestwire.com eğitimcilerin eğitimi ve atölye çalışmasında Türkiye temsilcisi olarak katıldı ve eğiticilerin eğitimi sertifikasi 

¨       A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) tarafından 2002’de düzenlenen London City University öğretim üyesi Prof. Terry M. Honess’in yürüttüğü “Qualitative Methods Workshop-II” atölye çalışmasını tamamlama sertifikası

¨       A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) tarafından 2001’de düzenlenen London City University öğretim üyesi Prof. Terry M. Honess’in yürüttüğü “Qualitative Methods in Child and Adolescent Research Workshop” atölye çalışmasını tamamlama sertifikası 

¨       A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) tarafından 2000’de düzenlenen Tuffs University öğretim üyesi Prof. David Elkind’in yürüttüğü “Developmental Psychology Workshop“ atölye çalışmasını tamamlama sertifikası aldı.

¨       A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) ve UNICEF tarafından 1999’da düzenlenen City University of New York öğretim üyesi Prof. Roger Hart’ın yürüttüğü “Children’s Participation Workshop” atölye çalışmasını tamamlama sertifikası 

¨       A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) tarafından 1999’da düzenlenen Prof. Harke Bosma, Prof. Sandy Jackson ve Prof. Terry M. Honess’in yürüttüğü “Seminar for Adolescence: Development of Identity and the relationships with the family and friends workshop” atölye çalışmasını tamamlama sertifikası 

¨       1994, 1995 ve 1996 yıllarında Çağdaş Drama Derneği’nin düzenlediği Eğitimde Drama Seminerlerine katılım sertifikası

 

ULUSLARARASI KOMİSYON GÖREVLERİ :

·    14. EARA Ergen Araştırmaları Derneği Konferansı Düzenleme Kurulu Üyesi, 2013 İzmir.

·     2. Uluslararası PIDOP Konferansı, University of Surrey, İngiltere, Bilimsel Komite Üyesi, Nisan, 2012

·    "Engaged Citizens? Political PArticipation and Civic Engagement Among Youth, Women, Minorities and Migrants"  , “PIDOP Conference, Bilimsel Komite Üyesi, Mayıs 2011, Bologna, İtalya.

·     Uluslararası Mimarlik ve Çocuk Kongresi, Bilimsel Komite Üyesi, 18-21 Kasım 2009, Ankara.

·    Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu Ortaklığı Gençlik Politikaları Avrupa Bilgi Merkezi (EKCYP) Türkiye Temsilcisi, 2006’dan bu yana devam ediyor.

·     THEN  (Technology, Humanities, Education and Narratives) Journal Editör Kurulu Üyesi, 2004’den bu yana devam ediyor.

·    10. EARA Ergen Araştırmaları Derneği Konferansı Düzenleme Kurulu Üyesi, 2006 Antalya.

 TEZ DANIŞMANLIKLARI :

·   Ayşenur Ataman- Ergenlikten Yetişkinliğe Geçişte Toplumsal Katılım ve Anababanın Rolü- A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Psikolojisi Programı Yüksek Lisans Tezi, 2011.

·   İlknur Yüce- Avrupa Gönüllü Hizmetine Katılımın Gençlerin Bireysel ve Toplumsal Gelişimleri Açısından Değerlendirilmesi- devam ediyor. 

TEZ JÜRi ÜYELİKLERİ

·     Firuzan Aslan(TİK) – Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Dış Mekan Tasarımında Çocukların Beklentilerinin Belirlenmesi- A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü doktora tezi-

·     Ceren Dilek- Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarının Yaşam Doyumları ve Sosyal Destek Düzeyleri açısından İncelenmesi- A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, YL lisans tezi- 

·     Ceren Karedeniz- Dünyada ve Türkiye’de Çocuk ve Bilim Müzeleri- A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans tezi-

·     Duygu Çavdar- Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tututmları ve Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançları- A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans tezi

·     Gökçe Çokamay- İlk ve Orta Okullarda Görev Yapan Psikolojik Danışmanların Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Algıları- A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans tezi