ARŞ.GÖR. SERDAR YILMAZ    
Adı : SERDAR
Soyadı : YILMAZ
E-posta : serdar.yilmaz@law.ankara.edu.tr
Tel : (0312) 595 50 00 / 2188
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ / İdare Hukuku Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Görüşme Gün ve Saati : SALI / 13.30-15.30  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans (LL.B.) :

     Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans (LL.M.) :

     Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Anabilim Dalı

Doktora (Ph.D.) :

     Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Anabilim Dalı  

 

MESLEKİ DENEYİMİ

Ankara Barosu'nda Avukatlık Stajı

     (Avukatlık Ruhsatnamesi ve Noterlik Belgesi)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

    Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı

     Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Koordinatörü

     Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphane Komisyonu Üyesi

     Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Temsilcisi

 

MESLEKİ İLGİ VE UZMANLIK ALANLARI

İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, İdari Yargı Kararlarının Uygulanması, İmar Hukuku, Ekonomik Kamu Hukuku, Temel Haklar ve Özgürlükler.