DOÇ.DR. SEVGİ ERTUĞRUL KARATAY    
Adı : SEVGİ
Soyadı : ERTUĞRUL KARATAY
E-posta : sertugrul@ankara.edu.tr
Tel : 3122126720-1442
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doğum Yılı:

22.11.1980

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dögol Caddesi

Tandoğan 06100 Ankara/Türkiye

Telefon :

312 212 67 20-   1072 / 1442

Faks :

312 223 23 95

e-posta :

sertugrul@ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Doktora

2010

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Yüksek Lisans

2005

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2002AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doç. Dr.

2012-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

 Ankara

Biyoloji

Dr. Arş.Grv.

2010-2012

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Arş.Grv.

2002-2010

 

 

UZMANLIK ALANLARI

  • Endüstriyel Mikrobiyoloji
  • Çevre Mikrobiyolojisi ve Biyoteknolojisi
  • Biyoyakıt Üretimi
  • Biyoremediasyon

 

 

 

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Mikrobiyoloji

Mikrobiyel Biyoenerji

Biyoyakıtlar

Biyoenerjetik ve Metabolizma

Prokaryotik Çeşitlilik

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

15

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

1

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

314

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

2

Doktora

 

1

Tezsiz YL

 

11

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursu

YÖK

2011-2012

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği

 

2006-2007

 

Yurt içi doktora bursu

TÜBİTAK-BİDEB

2005-2010

 

Yurt içi yüksek lisans bursu

TÜBİTAK-BİDEB

2003-2005

 

Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK

2007 (1 adet)

2008 (2 adet)

2009 (2 adet)

2010 (3 adet)

2011 (1 adet)

2014 (1 adet)

2015 (1 adet)

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. Dönmez, G., Evren, Ü.D. Ertuğrul S. “Yüksek kapasitede lipaz enzimi üreten mikroorganizmaların yağlı atıklardan izolasyonu” Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü / DPT, Proje No: 2001K120240 / 2004-151, Yardımcı Araştırmacı, 2004-2005.

2. Takaç, S.,  Dönmez, G.,  Ertuğrul S.,  Evren, Ü.D.  “Çeşitli kaynaklardan izole edilen mikroorganizmaların lipaz enzimi üretim kapasitelerinin ve endüstriyel kullanım potansiyellerinin araştırılması” Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü / DPT, Proje No: 2001K120240 / 2005 - 164, Yardımcı Araştırmacı, 2005-2006.

3. Savvides, S.N., Verstraete, K., Ertuğrul S. “Production of recombinant human Flt3 ligand for structural and biophysical studies”. Research Foundation Flanders (FWO Belgium), Proje No: 3G064307, Yardımcı Araştırmacı, 2006-2007

4. Dönmez, G.,  Ertuğrul S.“Atıksulardan izole edilen mikroorganizmaların arıtım tesislerindeki kullanım etkinliklerinin belirlenmesi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri,  Proje No: 2006.07.05.008, Yardımcı Araştırmacı, 2006-2007.

5. Dönmez, G.,  Karatay, S.E. “Mikrobiyel hücrelerde biriktirilen yağlar ve enzimlerin biyodizel üretiminde kullanımları”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 09B4240007, Yardımcı Araştırmacı, 2009 -2011.

6. Dönmez, G.,  Karatay, S.E. “Maya ve fungus lipitlerinin soxhlet sistemi ile ekstraksiyonu” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 10H4240001, Yardımcı Araştırmacı, 2010-2011.

7. Desmet, T., Chau, C., Karatay S.E. “Engineering the acceptor spesificity of trehalose phosphorylase”  Project 01W01908 from the Special Research Council (BOF) of Ghent University, Yardımcı araştırmacı, 2011-2012

8. Desmet , T., Tran H.G., Karatay S.E. “Loop engineering of cellobiose phosphorylase from Clostridium thermocellum” Project 01W01908 from the Special Research Council (BOF) of Ghent University, Yardımcı araştırmacı, 2011-2012

9. Karatay, S.E., Erdoğan, M. “Dunaliella Cinsine Ait Türlerin Biyoetanol Üretiminde Hammadde Olarak Kullanım Kapasitelerinin Belirlenmesi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:13L4240013, Proje Yürütücüsü, 2013-2014.

10.Karatay, S.E., “Dunaliella sp. Biyokütlesinin Biyoetanole Dönüşüm Veriminin Arttırılması” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 14H0430004, Proje Yürütücüsü, 2014- devam ediyor.

 

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Karatay, S.E., Erdoğan, M., Dönmez, S. Dönmez, G. “Experimental investigations on bioethanol production from halophilic microalgal biomass”. Ecological Engineering,  95, 266-270, (2016) SCI

Demiray, E., Karatay, S.E., Dönmez, S. Dönmez, G. “The usage of carrot pomace for bioethanol production”. Journal of Chiliean Chemical Society, 61:2, 2996-2998, (2016) SCI

Karatay, S.E., Kılıç, N.K., Dönmez, G. “Removal of Remazol Blue by azoreductase from newly isolated bacteria”. Ecological Engineering, 84, 301-304, (2015), SCI

Karatay S.E. “Usage of Thermophilic Cyanobacterial Biomass for Bioethanol Production” Environmental Progress and Sustainable Energy, DOI: 10.1002/ep.12056. SCI

Karatay S.E., Gül Ü.D.E and Gönül Dönmez “Stimulation of Phenol Removal Efficiency of Aspergillus versicolor by Surfactants, a Promising Way to Treat Phenol-Containing Waste Waters” Journal of Surfactants and Detergents, 17, 1223-1228, (2014). SCI-exp

Karatay S.E., Gül Ü.D.E and Gönül Dönmez “An economical phenol bioremoval method using Aspergillus versicolor and agricultural wastes as a carbon source” Ecological Engineering, 73, 224-228, (2014). SCI

Karatay S.E., Gül Ü.D.E and Gönül Dönmez “Determination of Methylene Blue Biosorption by Rhizopus arrhizus in the presence of surfactants with different chemical structures”, Preparative Biochemistry & Biotechnology 44, 653-662, (2014). SCI

Karatay S.E. and Gönül Dönmez “Evaluation of biotechnological potentials of some industrial fungi in economical lipid accumulation and biofuel production as a field of use” Preparative Biochemistry & Biotechnology 44, 332-341, (2014).     SCI

Taştan,B.E.,  Karatay S.E. and Gönül Dönmez "Bioremoval Of Textile Dyes With Different Chemical Structures By Aspergillus Versicolor İn Molasses Medium"Water Science & Technology, 66, 2177-2184 (2012) SCI-exp

Kılıç, N.K., Karatay, S. E. Duygu, E. and Dönmez, G. Potential of Gonium spp. in Synthetic Reactive Dye Removal, Possible Role of Laccases and Stimulation by Triacontanol Hormone, Water, Air, & Soil Pollution, 222, 297-303 (2011)        SCI

Karatay, S. E. and Dönmez, G. “Microbial oil production from thermophile cyanobacteria for biodiesel production.” Applied Energy, 88, 3632-3635 (2011) SCI

Karatay, S.E., Dönmez, G. “Improving the lipid accumulation properties of the yeast cells for biodiesel production using molasses”. Bioresource Technology, 101, 7988-7990 (2010). SCI-core

Aksu, Z., Ertuğrul, S.,Dönmez, G. “Methylene Blue biosorption by Rhizophus arrhizus: Effect of SDS (sodium dodecylsulfate) surfactant on biosorption  properties.” Chemical Engineering Journal, 158, 474-481 (2010). SCI

Taştan, B.E., Ertuğrul, S.,Dönmez, G. “Effective bioremoval of reactive dye and heavy metals by Aspergillus versicolorBioresource Technology, 101, 870-876 (2010).

Aksu, Z., Ertuğrul, S., Dönmez, G. “Single and binary chromium(VI) and Remazol Black B biosorption properties of Phormidium spJournal of Hazardous Materials, 168, 310-318 (2009).    SCI

Verstraete, K., Koch, S., Ertuğrul, S., Vandenberghe, I., Aerts, M., Vandriessche, G., Thiede, C., Savvides, S.N. “Efficient production of bioactive recombinant human Flt3 ligand in E. coli Protein Journal, 28,57-65 (2009). SCI

Ertuğrul, S., San N.O., Dönmez, G. “Treatment of dye (Remazol Blue) and heavy metals using yeast cells with the purpose of managing polluted textile wastewaters.” Ecological Engineering, 35,128-134. (2009). SCI

Ertuğrul, S., Bakır, M. and Dönmez, G. “Treatment of dye – rich wastewater by an immobilized thermophilic cyanobacterial strain: Phormidium sp.” Ecological Engineering, 32, 244-248. (2008) SCI

Ertuğrul, S., Takaç, S. and Dönmez, G. “Isolation of lipase producing Bacillus sp. from olive mill wastewater and improving its enzyme activity” Journal of Hazardous Materials; 149, 720-724. (2007) SCI

Aksu, Z., Kılıç, N.K., Ertuğrul, S. and Dönmez, G. “Inhibitory effects of chromium(VI) and Remazol Black B on chromium(VI) and dyestuff removals by Tramates versicolorEnzyme and Microbial Technology, 40,1167-1174 (2007). SCI

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Ertuğrul, S., Dönmez, G. 2009. Tekstil Atıksuyu Kaynaklı Bakterilerin Boya ve Boyar Madde Arıtımında Kullanımı, Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa 75-82

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

Sözlü sunum:

Ertuğrul S., San N.O., Dönmez G. “Single and combined effects of reactive dyes and heavy

metals to growing Rhodotorula sp.” 1st Conferance on Hazardous Waste Management, page 131-

132. abstract book. October 1-3, 2008, Hanya, Girit, Yunanistan.

Poster sunumları:

Karatay S.E., Kılıç N.K., Dönmez G.”Microbial removal of remazol blue by different bacteria” Federation of European Biochemical Societies CONGRESS 2014, 30th August-4th September, Paris, France.

Demiray E., Karatay S.E., Dönmez S., Dönmez G “The usage of carrot pomace as a feedstock for bioethanol production” 16th European congress on Biotechnology, 13-16 July 2014, Edinburgh, Scotland.

Erdoğan M., Karatay S.E., Dönmez S., Dönmez G “Using the biomass of halophilic Dunaliella sp. microalgae for bioethanol production”,  “Federation of European Biochemical Societies CONGRESS 2013 “Mechanisms in Biology”06 -11 June, 2013, Rusya – St. Petersburg.

 

Karatay S.E. and G. Dönmez  “Investigating transesterification reaction parametres of Candida tropicalis lipids for biodiesel production”, “Federation of European Biochemical Societies CONGRESS 2013 “Mechanisms in Biology”06 -11 June, 2013, Rusya – St. Petersburg.

Karatay S.E. and G. Dönmez  “Fungal biosorption of methylene blue by using dodeclybenzene sulfonic acid” 5th International symposium on biosorption and bioremediation, page 77. Abstract book. 24- 28 June, 2012, Prag, Çek Cumhuriyeti.

Karatay S.E. and G. Dönmez “Using Aspergillus versicolor mycelia for biodiesel production”

First International Symposium on Microbial Resource Management in Biotechnology: concepts &

applications, page 45. Abstract book. June 30-July 1, 2011, Gent, Belçika.

Karatay S.E. and G. Dönmez “Optimization of lipid contents as a raw material for biodiesel

production in cyanobacteria cells” First International Symposium on Microbial Resource

Management in Biotechnology: concepts & applications. Page 47. Abstract book. June 30-July 1,

2011, Gent, Belçika.

Ertuğrul S. And Dönmez G. “Biosorption of phenol using a thermophil cyanobacteria” FEMS 3rd

Congress of European Microbiologists, page 148, abstract CD. June 28-July 2, 2009, Göteborg,

İsveç.

Ertuğrul S. And Dönmez G. “Cultivation of microalgae and yeast cells as a raw material for

biodiesel” FEMS 3rd Congress of European Microbiologists, page 168, abstract CD, June 28-July

2, 2009, Göteborg, İsveç.

Ertit B., Ertuğrul S., Dönmez G. “Removal Of Copper(II), Nıckel(II) And Reactive Dye From

Wastewater by Aspergillus sp.” 1st Conferance on Hazardous Waste Management, page 459-460.

Abstract book. October 1-3 2008, Hanya, Girit, Yunanistan,

Ertuğrul, S., N. Koçberber, G. Dönmez and S. Takaç, “Investigation of The Lipase Activity of The

Bacteria Isolated from Olive Mill Wastewater”. 12th European Congress on Biotechnology, page

S103, abstract book. August 21-24, 2005, Kopenhag, Danimarka,

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Sözlü sunumlar:

Ertuğrul, S., ve Dönmez, G. “Biyodizel üretiminde maya lipidlerinin hammadde olarak kullanımı

”, 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, 313. Sayfa, 2009, Antalya.

Ertuğrul, S., ve Dönmez, G. “Tekstil atıksularından izole edilen bakterilerin renk kirliliğinin

giderilmesinde kullanımı”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler kitabı, 110. Sayfa, 2008,

Trabzon.

Ertuğrul, S., ve Dönmez, G. “Atıksulardan izole edilen Rhodotorula sp. Üzerinde Remazol blue ve

Bakır(II)’ın birlikte etkisi”, 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, 264. Sayfa, 2007,

Antalya.

Poster sunumları:

Demiray E., Karatay S.E., Dönmez S., Dönmez G “Havuç posasından biyoetanol üretiminde Pichia stipitis’in kullanımı, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

 

Düzenleme Tarihi: 21.01.2015