DOÇ.DR. SEVGİ ERTUĞRUL KARATAY    
Adı : SEVGİ
Soyadı : ERTUĞRUL KARATAY
E-posta : sertugrul@ankara.edu.tr
Tel : 3122126720-1442
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doç. Dr. Sevgi ERTUĞRUL KARATAY

Doğum Yılı:

22.11.1980

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dögol Caddesi

Tandoğan 06100 Ankara/Türkiye

Telefon :

312 212 67 20-   1072 / 1442

Faks :

312 223 23 95

e-posta :

sertugrul@ankara.edu.tr

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı 

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Doktora

2010

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Yüksek Lisans

2005

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2002

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doç. Dr.

2012-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

 Ankara

Biyoloji

Dr. Arş.Grv.

2010-2012

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Arş.Grv.

2002-2010

UZMANLIK ALANLARI

  • Endüstriyel Mikrobiyoloji
  • Çevre Mikrobiyolojisi ve Biyoteknolojisi
  • Biyoyakıt Üretimi
  • Biyoremediasyon

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

BİY 209 Genel Mikrobiyoloji I

800400715730 Mikrobiyel Biyoenerji

BİY 210 Genel Mikrobiyoloji II

800400805320 Biyoenerjetik ve Metabolizma

BİY 471 Biyoyakıtlar

 

BİY 432 Prokaryotik Çeşitlilik

 

BIO 101 General Biology I

 

BIO 209 General Microbiology I

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

6

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

1

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı (scopus veri tabanına göre, erişim tarihi 04.10.2017)

    530    

 h index: 11

 

 

Tamamlanmış

Devam Eden

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

MS

2

8

pHD

 

1

Expertise

7

5

ÖDÜLLER

Ödülün adı

Alındığı kuruluş

Yıl

Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursu

YÖK

2011-2012

Erasmus Öğrenim Hareketliliği

 

2006-2007

Yurt içi doktora bursu

TÜBİTAK-BİDEB

2005-2010

Yurt içi yüksek lisans bursu

TÜBİTAK-BİDEB

2003-2005

Tübitak Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 Nolu yayınlar için

Doktora tez yayın ödülü

Ankara Üniversitesi

2010

 

 GÖREV ALDIĞI PROJELER

Ulusal

Karatay, S.E., Demiray, E. Tarımsal Atıkların Biyoetanol Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 17L0430007, Proje Yürütücüsü, 2017- (2 yıl)

Karatay, S.E. “Mikrobiyel Biyodizel Üretiminde Elma ve Havuç Posalarının Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması” TÜBİTAK 3001,  Proje Yürütücüsü, 2017- (1 yıl)

Karatay, S.E. “Dunaliella sp. Biyokütlesinin Biyoetanole Dönüşüm Veriminin Arttırılması” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 14H0430004, Proje Yürütücüsü, 2014- 2015.

Karatay, S.E., Erdoğan, M. “Dunaliella Cinsine Ait Türlerin Biyoetanol Üretiminde Hammadde Olarak Kullanım Kapasitelerinin Belirlenmesi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:13L4240013, Proje Yürütücüsü, 2013-2014.

Dönmez, G.,  Karatay, S.E. “Maya ve fungus lipitlerinin soxhlet sistemi ile ekstraksiyonu” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 10H4240001, Yardımcı Araştırmacı, 2010-2011.

Dönmez, G.,  Karatay, S.E. “Mikrobiyel hücrelerde biriktirilen yağlar ve enzimlerin biyodizel üretiminde kullanımları”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 09B4240007, Yardımcı Araştırmacı, 2009 -2011.

Dönmez, G.,  Ertuğrul S.“Atıksulardan izole edilen mikroorganizmaların arıtım tesislerindeki kullanım etkinliklerinin belirlenmesi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri,  Proje No: 2006.07.05.008, Yardımcı Araştırmacı, 2006-2007.

Takaç, S.,  Dönmez, G.,  Ertuğrul S.,  Evren, Ü.D.  “Çeşitli kaynaklardan izole edilen mikroorganizmaların lipaz enzimi üretim kapasitelerinin ve endüstriyel kullanım potansiyellerinin araştırılması” Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü / DPT, Proje No: 2001K120240 / 2005 - 164, Yardımcı Araştırmacı, 2005-2006.

Dönmez, G., Evren, Ü.D. Ertuğrul S. “Yüksek kapasitede lipaz enzimi üreten mikroorganizmaların yağlı atıklardan izolasyonu” Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü / DPT, Proje No: 2001K120240 / 2004-151, Yardımcı Araştırmacı, 2004-2005.

Uluslararası

Desmet, T., Tran, G.H., Karatay, S.E.” Loop engineering of cellobiose phosphorylase from Clostridium thermocellum” Special Research Council (BOF) of Ghent University, Proje No: 01W01908, Yardımcı Araştırmacı, 2011-2012 (6 ay).

Desmet, T., Chaou, C., Karatay, S.E. “Engineering the acceptor spesificity of trehalose phosphorylase”. Special Research Council (BOF) of Ghent University, Proje No: 01W01908, Yardımcı Araştırmacı, 2011-2012 (6 ay).

Savvides, S.N., Verstraete, K., Ertuğrul S. “Production of recombinant human Flt3 ligand for structural and biophysical studies”. Research Foundation Flanders (FWO Belgium), Proje No: 3G064307, Yardımcı Araştırmacı, 2006-2007.

YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. Karatay, S.E., Dönmez, G., Aksu, Z. “Effective biosorption of phenol by the thermophilic cyanobacterium Phormidium sp.”. Water Science and Technology, (2017) in press, doi: 10.2166/wst.2017.478 SCI-Exp

2. Karatay, S.E., Erdoğan, M., Dönmez, S. Dönmez, G. “Experimental investigations on bioethanol production from halophilic microalgal biomass”. Ecological Engineering,  95, 266-270, (2016) SCI

3. Demiray, E., Karatay, S.E., Dönmez, S. Dönmez, G. “The usage of carrot pomace for bioethanol production”. Journal of Chiliean Chemical Society, 61:2, 2996-2998, (2016) SCI

4. Karatay, S.E., Kılıç, N.K., Dönmez, G. “Removal of Remazol Blue by azoreductase from newly isolated bacteria”. Ecological Engineering, 84, 301-304, (2015), SCI

5. Karatay S.E. “Usage of Thermophilic Cyanobacterial Biomass for Bioethanol Production” Environmental Progress and Sustainable Energy, 34, 903-907, (2015).  SCI

6. Karatay S.E., Gül Ü.D.E and Gönül Dönmez “Stimulation of Phenol Removal Efficiency of Aspergillus versicolor by Surfactants, a Promising Way to Treat Phenol-Containing Waste Waters” Journal of Surfactants and Detergents, 17, 1223-1228, (2014). SCI-exp

7. Karatay S.E., and Gönül Dönmez “An economical phenol bioremoval method using Aspergillus versicolor and agricultural wastes as a carbon source” Ecological Engineering, 73, 224-228, (2014). SCI

8. Karatay S.E., Gül Ü.D.E and Gönül Dönmez “Determination of Methylene Blue Biosorption by Rhizopus arrhizus in the presence of surfactants with different chemical structures”, Preparative Biochemistry & Biotechnology 44, 653-662, (2014). SCI

9. Karatay S.E. and Gönül Dönmez “Evaluation of biotechnological potentials of some industrial fungi in economical lipid accumulation and biofuel production as a field of use” Preparative Biochemistry & Biotechnology 44, 332-341, (2014).     SCI

10. Taştan,B.E.,  Karatay S.E. And Gönül Dönmez "Bioremoval Of Textile Dyes With Different Chemical Structures By Aspergillus Versicolor İn Molasses Medium"Water Science & Technology, 66, 2177-2184 (2012) SCI-Exp

11. Kılıç, N.K., Karatay, S. E. Duygu, E. and Dönmez, G. Potential of Gonium spp. in Synthetic Reactive Dye Removal, Possible Role of Laccases and Stimulation by Triacontanol Hormone, Water, Air, & Soil Pollution, 222, 297-303 (2011) SCI

12. Karatay, S. E. and Dönmez, G. “Microbial oil production from thermophile cyanobacteria for biodiesel production.” Applied Energy, 88, 3632-3635 (2011) SCI

13. Karatay, S.E., Dönmez, G. “Improving the lipid accumulation properties of the yeast cells for biodiesel production using molasses”. Bioresource Technology, 101, 7988-7990 (2010). SCI

14. Aksu, Z., Ertuğrul, S.,Dönmez, G. “Methylene Blue biosorption by Rhizophus arrhizus: Effect of SDS (sodium dodecylsulfate) surfactant on biosorption  properties.” Chemical Engineering Journal, 158, 474-481 (2010). SCI

15. Taştan, B.E., Ertuğrul, S.,Dönmez, G. “Effective bioremoval of reactive dye and heavy metals by Aspergillus versicolor.” Bioresource Technology, 101, 870-876 (2010). SCI

16. Aksu, Z., Ertuğrul, S., Dönmez, G. “Single and binary chromium(VI) and Remazol Black B biosorption properties of Phormidium sp.” Journal of Hazardous Materials, 168, 310-318 (2009).     SCI

17. Verstraete, K., Koch, S., Ertuğrul, S., Vandenberghe, I., Aerts, M., Vandriessche, G., Thiede, C., Savvides, S.N. “Efficient production of bioactive recombinant human Flt3 ligand in E. coli Protein Journal, 28,57-65 (2009).  SCI-Exp

18. Ertuğrul, S., San N.O., Dönmez, G. “Treatment of dye (Remazol Blue) and heavy metals using yeast cells with the purpose of managing polluted textile wastewaters.” Ecological Engineering, 35,128-134. (2009). SCI

19. Ertuğrul, S., Bakır, M. and Dönmez, G. “Treatment of dye – rich wastewater by an immobilized thermophilic cyanobacterial strain: Phormidium sp.” Ecological Engineering, 32, 244-248. (2008) SCI

20. Ertuğrul, S., Takaç, S. and Dönmez, G. “Isolation of lipase producing Bacillus sp. from olive mill wastewater and improving its enzyme activity” Journal of Hazardous Materials; 149, 720-724. (2007)  SCI

21. Aksu, Z., Kılıç, N.K., Ertuğrul, S. and Dönmez, G. “Inhibitory effects of chromium(VI) and Remazol Black B on chromium(VI) and dyestuff removals by Tramates versicolor.” Enzyme and Microbial Technology, 40,1167-1174 (2007). SCI

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Ertuğrul, S., Dönmez, G. 2009. Tekstil Atıksuyu Kaynaklı Bakterilerin Boya ve Boyar Madde Arıtımında Kullanımı, Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa 75-82

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Sözlü sunum:

Ertuğrul S., San N.O., Dönmez G. “Single and combined effects of reactive dyes and heavy

metals to growing Rhodotorula sp.” 1st Conferance on Hazardous Waste Management, page 131-132. abstract book. October 1-3, 2008, Hanya, Girit, Yunanistan.

Poster sunumları:

Karatay, S.E., Demiray, E., Dönmez, G. “The Bioremediation Of Hexavalent Chromium Using Agricultural Waste", XIXth Euroanalysis, page   . abstract book. 28 August-1 September 2017 Stockholm, Sweden

Karatay, S.E., Demiray, E., Dönmez, G. "The Usage Of Different Kluyveromyces Sp. Isolates
For Ni (II) Bioremoval" 
XIXth Euroanalysis, page   . abstract book. 28 August-1 September 2017 Stockholm, Sweden. 

Karatay, S.E., Demiray, E., Dönmez, G. “Usage of carrot pomace for bioethanol production by Kluyveromyces sp.” FEMS 2017, page  . abstract book. July 9-13, 2017. Valencia-Spain.

Karatay, S.E., Demiray, E., Dönmez, G. “Utilization of Saccharomyces cerevisiae for bioethanol production from turnip juice discards” FEMS 2017, page  . abstract book. July 9-13, 2017. Valencia-Spain

Karatay, S.E., Dönmez, G. “A Study On Variables Affecting Biodiesel Production From Yeast Lipids After Soxhlet Extraction”, HEEP 2017, page  . abstract book. May 25-27, 2017. Budapest, Hungary

Karatay, S.E., Demiray, E., Dönmez, G. “Biological Removal of Reactive Black 5 by Micrococcus sp.”,HEEP 2017, page  . abstract book. May 25-27, 2017. Budapest, Hungary

Karatay, S.E., Demiray, E., Dönmez, G. “Copper (II) Removal From Aqueous Solutions By Growing Candida sp. in the Media Prepeared With Carrot Pomace”,HEEP 2017, page  . abstract book. May 25-27, 2017. Budapest, Hungary

Karatay, S.E., Demiray, E., Dönmez, G. “Efficient Bioethanol Production From Sugar Beet Molasses By Pichia Stipitis ”,HEEP 2017, page  . abstract book. May 25-27, 2017. Budapest, Hungary

Karatay, S.E., Dönmez, G. “Removal Of Cu(II), Ni(II) And Cr(VI) Heavy Metals By Newly Isolated Yeasts”,HEEP 2017, page  . abstract book. May 25-27, 2017. Budapest, Hungary

Karatay, S.E., Dönmez, G. “The usage of Aspergillus sp. biomass for imidacloprid removal”. 3rd International Conference On Engineering And Natural Sciences. Abstract book, page 803, May 3-7, 2017, Budapest, Hungary

Karatay, S.E., Demiray, E., Dönmez, G. “Bioremoval of textile dyes by Bacillus sp. isolates in aerobic conditions. 3rd International Conference On Engineering And Natural Sciences. Abstract book, page 650, May 3-7, 2017, Budapest, Hungary

Demiray, E., Karatay, S.E., Dönmez, G. “Determining of Bioethanol Production Capacity of Kluyveromyces sp. in the presence of Apple Pomace” 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment the past present and future of the world’s water resources, page. Abstract book. March 22-24, 2017, Çeşme, İzmir, Türkiye

Demiray, E., Karatay, S.E., Dönmez, G. “Bioethanol Production from Turnip Juice Discards by Pichia stipitis” 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment the past present and future of the world’s water resources, page. Abstract book. March 22-24, 2017, Çeşme, İzmir, Türkiye

Kabadayı, H.K., Demiray, E., Karatay, S.E., Dönmez, G. “Reactive Black 5 Removal with Saccharomyces cerevisiae in the Presence of Sugar Beet Molasses Medium” 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment the past present and future of the world’s water resources, page. Abstract book. March 22-24, 2017, Çeşme, İzmir, Türkiye

Kabadayı, H.K., Demiray, E., Karatay, S.E., Dönmez, G. “Bioremoval of Copper (II) Ions By Candida sp. in Molasses Medium” 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment the past present and future of the world’s water resources, page. Abstract book. March 22-24, 2017, Çeşme, İzmir, Türkiye

Karatay S.E., Dönmez, G. Isolation experiments for Cu(II) tolerant 
yeast cells. X. International Biometals Symposium 10-15 July, Abstract 
Book, p:132, 2016, Dresden, Germany.

Karatay S.E., Dönmez, G. Chromium(VI) removal by actively growing 
yeast cells. X. International Biometals Symposium p.131, 10-15 July, 
Abstract Book, p:131, 2016, Dresden, Germany.

Karatay S.E., Dönmez, G. The usage of yeast cells for Nickel(II) 
bioremoval. X. International Biometals Symposium 10-15 July, Abstract 
Book, p:133, 2016, Dresden, Germany.

Demiray, E., Karatay S.E., Dönmez, G. The isolation of novel yeast strains for bioethanol production. 17th European Congress on Biotechnology. 3- 7 July 2016, Abstract book: S88, Krakow Poland.

Bostancı, C., Karatay S.E., Kılıç, N.K., Dönmez, G. Development of alternative pretreatment method for bioethanol production from peanut shells. Power of microbes in industry and environment, 28 September 01 October, 2016, Krk, Croatia,

Karatay S. E., Ceyhun, B.Ş., Dönmez, G. Bioremoval of textile dyes with different chemical structures by using newly isolated yeasts. Power of microbes in industry and environment, 28 September 01 October, 2016, Krk, Croatia,

Demiray, E., Karatay S.E., Dönmez, G. Optimization studies about bioethanol production from yeast strains. Power of microbes in industry and environment, 28 September 01 October, 2016, Krk, Croatia,

Karatay S. E., Kiliç, N. K. and Dönmez G. Evaluation of bacterial enzymes in degradation of textile dyes. 6th Congress of European Microbiologists (FEMS) 7-11 June 2015, Maastricht, Netherlands.

Erdoğan, M., Karatay S. E., Dönmez, S. and Dönmez G. Bioethanol production from agricultural wastes by Saccharomyces cerevisiae 6th Congress of European Microbiologists (FEMS) 7-11 June 2015, Maastricht, Netherlands.

Karatay S.E., Kılıç N.K., Dönmez G.”Microbial removal of remazol blue by different bacteria” Federation of European Biochemical Societies CONGRESS 2014, 30th August-4th September, Paris, France.

Demiray E., Karatay S.E., Dönmez S., Dönmez G “The usage of carrot pomace as a feedstock for bioethanol production” 16th European congress on Biotechnology, 13-16 July 2014, Edinburgh, Scotland.

Erdoğan M., Karatay S.E., Dönmez S., Dönmez G “Using the biomass of halophilic Dunaliella sp. microalgae for bioethanol production”,  “Federation of European Biochemical Societies CONGRESS 2013 “Mechanisms in Biology”06 -11 June, 2013, Rusya – St. Petersburg.

Karatay S.E. and G. Dönmez  “Investigating transesterification reaction parametres of Candida tropicalis lipids for biodiesel production”, “Federation of European Biochemical Societies CONGRESS 2013 “Mechanisms in Biology”06 -11 June, 2013, Rusya – St. Petersburg

Karatay S.E. and G. Dönmez  “Fungal biosorption of methylene blue by using dodeclybenzene sulfonic acid” 5th International symposium on biosorption and bioremediation, page 77. abstract book. 24- 28 June, 2012, Prag, Çek Cumhuriyeti.

Karatay S.E. and G. Dönmez  “Using Aspergillus versicolor mycelia for biodiesel production” First International Symposium on Microbial Resource Management in Biotechnology: concepts & applications, page 45. abstract book. June 30-July 1, 2011, Gent, Belçika.

Karatay S.E. and G. Dönmez  "Optimization of lipid contents as a raw material for biodiesel production in cyanobacteria cells" First International Symposium on Microbial Resource Management in Biotechnology: concepts & applications. Page 47. abstract book. June 30-July 1, 2011, Gent, Belçika.

Ertuğrul S. and Dönmez  G. “Biosorption of phenol using a thermophil cyanobacteria” FEMS 3rd Congress of European Microbiologists, page 148, abstract CD.  June 28-July 2, 2009, Göteborg, İsveç.

 

Ertuğrul S. and Dönmez  G.   “Cultivation of microalgae and yeast cells as a raw material for biodiesel” FEMS 3rd Congress of European Microbiologists, page 168, abstract CD, June 28-July 2, 2009, Göteborg, İsveç.

Ertit B., Ertuğrul S., Dönmez  G.   “Removal Of Copper(II), Nıckel(II) And Reactive Dye From Wastewater by Aspergillus sp.” 1st Conferance on Hazardous Waste Management, page 459-460. abstract book. October 1-3 2008, Hanya, Girit, Yunanistan,

Ertuğrul, S., N. Koçberber, G. Dönmez and S. Takaç, “Investigation of The Lipase Activity of The Bacteria Isolated from Olive Mill Wastewater”. 12th European Congress on Biotechnology, page S103, abstract book. August 21-24, 2005, Kopenhag, Danimarka,

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Sözlü sunumlar:

Ertuğrul, S., ve Dönmez, G. “Biyodizel üretiminde maya lipidlerinin hammadde olarak kullanımı”, 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, 313. Sayfa, 2009, Antalya.

Ertuğrul, S., ve Dönmez, G. “Tekstil atıksularından izole edilen bakterilerin renk kirliliğinin

giderilmesinde kullanımı”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler kitabı, 110. Sayfa, 2008,Trabzon.

Ertuğrul, S., ve Dönmez, G. “Atıksulardan izole edilen Rhodotorula sp. Üzerinde Remazol blue ve Bakır(II)’ın birlikte etkisi”, 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, 264. Sayfa, 2007,Antalya.

Poster sunumları:

Demiray E., Karatay S.E., Dönmez S., Dönmez G “Havuç posasından biyoetanol üretiminde Pichia stipitis’in kullanımı, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

 

Düzenleme Tarihi: 04.10.2017