DOÇ.DR. SENEM GÜNER    
Adı : SENEM
Soyadı : GÜNER
E-posta : sguner@ankara.edu.tr, senemsagmanli@hotmail.com
Tel : 0312 3573242
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

 

  Ünvanı:Doc. Dr.Fzt.

   Eğitim:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO

Hacettepe Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Protez ve Ortez Biomekanik

Hacettepe Üniversitesi

2001

Doktora

Genel Fizik Tedavi\Ortez ve Protez

Pamukkale Üniversitesi

2010

Yüksek Lisans Tezi :

Pes Planuslu Kişilerde Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi

Doktora Tezi :

Diz Osteoartritli Kadınlarda Lateral Kama ve Subtalar Bandaj Uygulamalarının Etkilerinin Karşılaştırılması

Pamukkale Üniversitesi

Doç.Dr (Ünvanı- 8.3.2017)

Yabancı Dil:

İngilizce

Uzmanlık Alanları:

 

-Gait Analysis

            -Protez ve Ortez Biomekani ve Rehabilitasyonu

            -Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Danışmanlıklar:

2011-.... Anestezi Bölümü, Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 

Hakemlik Yapılan Bilimsel Dergiler :

2011-....Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi

Projeler:

      Ankara Üniversitesi, BAP-2011/1701-32669, Farklı Protez Aksamlarının YürümeParametreleri Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması (2011- )

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Güner S, Inanici F. Yoga therapy and ambulatory multiple sclerosis; assessment of gait analysis parameters, fatigue and balance. Journal Bodywork &Movement DOİ 10.1016/j.jbmt.2014.04.004 2014.

A2. Alsancak S, Güner S, Kınık H.: Orthotic variations in the management of infantile tibia vara and the results of treatment. Prosthetics and Orthotics International. Vol. 37, No: 5: 375-383, October 2013. 

A3. Malas FU, Ozcakar L, Kaymak B, Ulaşlı A, Güner S, Kara M, Akıncı A. Effects of different strength trainingon muscle architecture: Clinical and ultrasonographical Evaluation in Knee Osteoarthritis. PM&R 2013 Mar 6http://dx.doi.org/10.1016/j.pmrj.2013.03.005

A4. Güner S, Yağci N, Cavlak U, Ozcakar L. Comparison of the effects of laterally wedged insole with subtalar strapping and in-shoe lateral wedged insoles in women with knee osteoarthritis. Medicina Sportiva 2013;9(3):2160-65.

A5. Güner S, Alsancak S. Immediate effects of kinesio tape on acute hamstring strain; case report. Medicina Sportiva (2014), vol. X, no 1, 2305-2308 Journal of Romanian Sports Medicine Society. 

A6. Sagmanli S, Yagcı N, Cavlak U and Cetin A.: Relationship Between Pain Intensity, Depressive Symptoms, Disability Level and Physical Functioning in Chronic Low Back Pain Turkish Patients: Gender Differences. J.Med.Sci. 9(6): 257-263 August 2009

A7.Alsancak S, Altınkaynak H, Güner S. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye’de hastaya özel  yapılarak uygulanan protez ve ortezlerin sayısal çeşitlilik analizi. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2013;24(1):99-103.

A8. Güner S, Inanıcı F, Alsancak S.: Long term effects of laterally wedged on knee frontal plane biomechanics in patients with medial knee osteoarthritis. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2012;23(3):111-118

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. Guner S., Inanıci F., Haghari S., Ulug N., Altınkaynak U. Effect of Plantar Somatosensory Feedback on Gait Pattern in Patients With Multiple Sclerosis. Gait and Clinical Movement Analysis Society 2011 Annual Coference The National Institues of Health Bethesda April,29, 2011 America.(Poster) 

B2. Guner S., Inanici F. : Effects of Yoga Therapy Fatige, Balance and Gait in Multiple Sclerosis. Gait and Clinical Movement Analysis Society 2011 Annual Coference The National Institues of Health Bethesda April, 29, 2011 America.(Poster)

B3. Guner S, Alsancak S.: Effect of socket flexion degree on the knee at stance phase in transtibial amputees. Ortopadie Reha-Technic 2012.Germany  (Poster) 

B4.Alsancak S., Altınkaynak H, Güner S.: Numerical Analysis of Prosthetics and Orthotics Manufacturing and Fitting in Turkey According to Social Security Administration of Turkey. In: ISPO 2013 World Congress Book. KW Conferences Pvt Ltd, Hyderabad, India, S: 331, 4-7 Şubat 2013.(Poster)

B5. Alsancak S., Güner S., Kinik H.: Orthotic corrections of infantile tibia vara In: ISPO 2013 World Congress Book. KW Conferences Pvt Ltd, Hyderabad, India, s.268, 4-7 Şubat 2013.(Sözel Bildiri)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.  Güner S., Alsancak S.: Multiple Skleroz ve Yürüyüş. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 10(2), 2011.

D2. Alsancak S., Güner S.: Dinamik Ayak Bilek Ortezi-DAFO Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 10(2), 2011.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Sağmanlı S., Erbahçeci F. Pes Planuslu Kişilerde Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi – Serbest Bildiri VI.Uluslararası Katılımlı Protez – Ortez Kongresi 17-20 Ekim 2007 Ankara. (Sözel Bildiri)

E2. Güner S. Protez ve Ortez kullanan iki vakada bilgisayarlı yürüyüş analizi değerlendirilmesi-III. Fizyoterapi Günleri Nisan-2010.(Sözel Bildiri) 

E3. Alsancak S., Güner S.: Infantil tibia varalı olguda stance fazda ayak altı basınç değerlendirmesi ve ortotik plan (Case report: Plantar pressure measurements during the stance phase and orthotic plane in infantile tibia vara). In : Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, S: 21-28, Eylül 2012. (Poster) 

E4. Aydın Kahramanov, Fatma İnanıcı, Ömür Çağlar, Mazhar Tokgözoğlu, Mümtaz Alparslan, M. Celalettin Aksoy, Aysun Baki, Senem Güner, Bülent Atilla. Ganz Periacetabüler Osteotomi Hastalarında Radyolojik Değerlendirme ve Yürüme Analizi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 29 Ekim- 3 Kasım 2013, *S-098, Sözlü Sunum*, Susesi Kongre Merkezi, Belek, Antalya

E5. Guner S, Alsancak S. Farklı Amputasyon Seviyelerinde Maximal Vo2 ve fonksiyonel kapasite. In: Sempozyum kitabı s.5.[P-003]. Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım Hizmetleri Sempozyumu. 14-16 kasım, Ankara, 2013.(poster)

 


 


G1.Eğitim ve Kurs Katılımları ve Sertifikalar

 

G1.1. GAİT COURSE Certify, 18th Annual Meeting of the European Society of Movement Analysis in Adults and Children, 14-16 September 2009 ESMAC London.

G1.2. Erişkin Temel Yaşam Desteği Eğitimi, katılım belgesi, Hacettepe Üniversitesi, 13 Eylül 2006 Ankara.

G1.3. Üst Extremite Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi 12-13 Mayıs 2007/ 16-17 Haziran 2007 Ankara.

G1.4. Yoga Academy, 15 saatlik kurs eğitimi katılım belgesi, 9-11 Nisan 2010, Ankara.

G1.5. Yoga Academy,9 saatlik kurs eğitimi katılım belgesi, 8-9 Ocak 2011, Ankara.

 

 

 G2. Katıldığı Uluslararası Bilimsel Toplantılar

 

 

G2.1.European Society of Movement Analysis in Adults and Children Annual Meeting 17-19 September, 2009, London.

 

G2.2. Gait and Clinical Movement Analysis Society 2011 Annual Coference The National Institues of Health Bethesda April,29, 2011, America.

 

 

G3. Katıldığı Ulusal Bilimsel Toplantılar

 

G3.1. Spastik Çocuklar Günleri III’ akademik toplantısı, Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi 15-16 Kasım 2001, İstanbul.

 

G3.2. VI.Uluslararası Katılımlı Protez – Ortez Kongresi, GATA TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, 17-20 Ekim 2007 Ankara.

 

G3.3. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Günleri-3, Swissotel 10-11 Aralık 2009, Ankara.

 

G3.4.  III.Fizyoterapi Günleri- Nisan-2010 Hacettepe Üniversitesi Ankara.

 

G3.5. Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Tamamlayıcı Terapilar Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2011 Hacettepe Üniversitesi, Ankara

 

G3.6. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ortopedik Hazır ve Ismarlama  Protez- Ortez Standartları Çalıştayı  20 Nisan 2012 Ankara

 

G3.7. 8. Uluslararası Katlımlı Protez-Ortez Kongresi  Bilim Kurulu Üyeliği 26-29 Eylül 2012 Side- Antalya.

 

G3.8. Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım Hizmetleri Sempozyumu. 14-16Kasım,Ankara, 2013.

 

G3.9. Diyabetik Ayakta Tabanlık Uygulama Konseptleri, NORA Eğitim Kursu, Ankara       Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 28-29 Kasım-Ankara, 2013. 

 

G3.10. Protez ve Ortezde CAD-CAM Uygulamaları Eğitimi, Vorum Research      Corporation  Sistemleri  Kursu, Ankara   Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 2-3 Mayıs-Ankara, 2013. 

 

G3.11. Rheo Knee ve Aktif Vakum Sistemi Kursu-Össur, 13 Mart 2014.