DOÇ.DR. SILA ŞENLEN GÜVENÇ    
Adı : SILA
Soyadı : ŞENLEN GÜVENÇ
E-posta : ssenlen@yahoo.com, sguvenc@ankara.edu.tr
Tel : (312) 3103280 #1565
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı-BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı                : Sıla Şenlen Güvenç

Doğum Yeri/Tarihi : Avustralya, 28/08/1977

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

 

Lisans

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları

(İngiliz Dili ve Edebiyatı)

 

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

1998

Yüksek Lisans

İngiliz ve Amerikan Edebiyatı Bölümü

Rönesans Çalışmaları

University College Dublin

2000

Doktora

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları

(İngiliz Dili ve Edebiyatı)

 

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2008

·                     Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Tez Başlığı      : ‘The Civil Infidels’: Representation of the Turks in Renaissance Drama

Tez Danışmanı: Prof. Janet Clare

·                     Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı:

Tez Başlığı      : ‘Words as Swords’: Verbal Violence as a Construction of Authority in  

                          Renaissance and Contemporary English Drama

Danışman       : Prof. Dr. Ayşegül Yüksel

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Okutman

Hacettepe Üniversitesi, Modern Diller

2000-2005

Araş. Gör. 

Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2005-2008

Dr. Araş. Gör.

 Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2008-2009

Yrd. Doç.

 Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2009-2015

Doç.

Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2015-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 • 10910236 Seçil Karana. Convergence of Classicism and Realism in Ben Jonson’s Comdies: Every Man Out of His Humour, Poetaster, Bartholomew Fair, The Devil is an Ass . 2013
 • 10910208 Simla Kötüz. Foucault’nun Arkeolojik Çözümleme Yöntemi Bağlamında Sarah Kane’in Cleansed, Crave ve 4.48 Psychosis Oyunları. 2014.

 

 • Rıza Çimen. Pinterland Revisited: Affirming the Pinteresque in Contemporary British Drama. M.A. Dissertation. Ankara University Social Sciences Institute. 2017
 • 11910216 Nur Çürük. Political Plays on Scotland in Contemporary British Drama (Devam Etmekte)
 • 12910203 Rabia Ateş. Normal/Abnormal in Contemporary British Drama (Devam Etmekte)
 • 13910204 Pınar Olgun. Shakespeare and Contemporary British Drama (Devam Etmekte)

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 • Pelin Doğan. Censorship in Twentieth and Twenty-First Century British Drama: Representations and Responses. 2017
 • "'A tongue in oor heids': The Personal and the Political in Kathleen Jamie's The Queen of Sheba, Jizzen, The Tree House, The Overhaul and The Bonniest Companie. 2017
 • 13920257 Seçil Karana. Scottish Renaissance Drama and Politics. Ph.D. (In Progress)
 • 12950202 Candan Kızılgöl. Memory and History in 20th and 21st Century British Drama (Devam Etmekte)

İdari Görevler :

 

2018-

TÖMER

Müdür Yardımcısı

2017-

A.Ü Geliştirme Vakfı Bilim Kurulu Üyesi

2014-

 

A.Ü Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

Üyesi

 

2012-

A.Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

 

2011-2012

A.Ü D.T.C.F Program Geliştirme Koordinatör Yardımcısı

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğr.  Say

Teo

 

 

2016-7 Güz

DOK 02046043 Shakespeare’s Contemporaries

3

 

8

Y.L   02045063  Contemporary Drama (Ibsen...)

3

 

4

Y.L Uzm. Alanı 02001800 Foucault and Modern English Drama

DOK Uzmanlık Alan Dersi 02001900 Çağdaş Tiyatro

4

 

2

ING 409 Contemporary British Drama I

3

 

70

ING 305 Shakespeare I

3

 

144

ING 205 16th and 17th Century English Literature

3

 

120

ING 498 Mezuniyet Tezi

2

 

4

2016-7 Bahar

Y.L 02045056 British Drama at the Turn of the Century (1990-)

 

6

Y.L Uzm. Alanı 02001800 Major Themes in English Drama

4

 

2

ING 410 Contemporary British Drama II 

3

 

70

ING 306 Shakespeare II

3

 

117

ING 120 Survey of English Literature II

3

 

110

ING 498 Mezuniyet Tezi

2

 

15

2015-6 Güz

Y.L  02045063 Contemporary Drama (Ibsen...)

3

 

4

Y.L Uzm. Alanı 02001800 Foucault and Modern English Drama

4

 

2

ING 305 Shakespeare I

3

 

102

ING 205 16th and 17th Century English Literature

3

 

115

ING 113 Survey of English Literature I

3

 

110

ING 411 Composition

2

 

30

ING 498 Mezuniyet Tezi

2

 

2

 

2015-6 Bahar

Y.L British Drama at the Turn of the Century (1990-)

 

6

Y.L Uzm. Alanı 02001800 Major Themes in English Drama

4

 

2

ING 306 Shakespeare II

3

 

100

ING 120 Survey of English Literature II

3

 

110

ING 498 Mezuniyet Tezi

2

 

15

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 ARTS AND HUMANITIES INDEX


 • [You Can’t Kill Me]:Scottish Identity and Anglo-Scottish Union in David Greig’s Dunsinane. Scottish Literary Review 6.2 (2014). 93-113

             ARTS AND HUMANITIES INDEX

 

 • A"State-Villaine Must Be Like the Winde,/That Flies Unseene Yet Lifts an Ocean: Machiavellian Italian and Turk in Mason's The Turke. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 53.1 (2013). 27-40.

            MLA INDEX

 

 • “A[u]gmenter of Their Kingdome”: Goffe’s The Couragious Turke, or, Amurath the First as a Christian Tragedy based on Knolles’ The Generall Historie of the Turkes. Osmanlı Tarihi Araştırmalar Merkezi Dergisi 28.1 (2010). 49-65.

      INDEX ISLAMICUS                   TUBITAK ULAKBIM

 

 • “Kötülükler içeri, İyilikler dışarı”: Kral I. James Döneminde Cadıcılık ve İngiliz Tiyatrosu (1603-1625). Littera Cilt 28 (2011).93-103. MLA INDEX

 

 • Yılmaz Kurt and SılaŞenlen (Güvenç). “The Importance of Onomastic Studies in Turkey with Reference to the Nahiye of Gönen”. Archivum Ottomanicum 27 (2010). 155-171.(Almanya)

 LINGUISTIC BIBLIOGRAPHY     PERIODICALS INDEX

 HISTORICAL ABSTRACTS          INDEX ISLAMICUS

 

 • “Dramatic Representation of the Battle of Ankara and Bayezid I’s Captivation by Tamerlane”. A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Sayı 21.2 (2009). 123-135.

INDEX ISLAMICUS                          ULAKBIM

 

 • “Tom Stoppard’ın Every Boy Deserves Favor Adlı Oyununda Sosyal Kurumların Baskı Aracı Olarak Kullanılması”. Littera 23 (2008). 83-93. MLA INDEX

 

 • “Bernard Shaw’ın Pygmalion Adlı Oyununda Dil, Eğitim ve Toplumsal Sınıf İlişkisi". A.Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 48.2 (2008). 29-42. MLA INDEX

 

 • “Ottoman Sultans in English Drama Between 1580-1660”. A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 19 (2008). 399-405. 

INDEX ISLAMICUS                ULAKBIM

 

 • “Richard Knolles’ The Generall Historie of the Turkes as a Reflection of Christian Historiography". A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 18 (2006). 379-393.

INDEX ISLAMICUS                ULAKBIM

 

 • “Rönesans Döneminde Osmanlı-İngiliz İlişkileri ve İngiliz Tiyatrosunda Türk İmgesi”. Littera 19 (2006).  87-93. MLA INDEX

 

 • “Rönesans Dönemi İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Türkleri”. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 47.1(2007). 131-139.  MLA INDEX

   

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 • “ ‘Warriers of Mars’ Through the Eyes of Venus: Romantic Love between Christians and Turks in Christian Tragedies”. British Graduate Shakespeare Conference. Stratford-upon-Avon: The Shakespeare Institute- University Birmingham, 1999. 267-274

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

 • “Where are you from?”: Transnational Spaces and Cosmopolitan Identities in David Greig's Plays. Sixth International Conference on Language, Literature and Culture. Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania) 19-20 May 2017
 • “I sing, not arms and the hero, but to the [Superman]”: Quest for the Superman in Bernard Shaw’s Man and Superman and Back to Methuselah. One Day: Bernard Shaw. 24 November 2016 (Invited Speaker)
 • “Transcultural Identities in David Greig’s Work”. Threshold Dwellers: Trans-Cultural Identities in Literature and in Visual & Performance Arts (Key-note Speaker David Greig). Kültür Üniversitesi. March 29, 2016.

·       “Theatre as a Means of Political Resistance: The Theatre Uncut İstanbul Project”. Writing For Liberty, 17-19 Nisan 2013. Lancaster University. 


 •  “Reclaiming Scottish History: From Shakespeare’s Macbeth to David Greig’s Dunsinane”. International BAKEA Conference.  9-11 Ekim 2013.

 

 • “Contemporary British Theatre ‘a-la-mode’ in Turkey”. Uluslararası IDEA konferansı. 17-19 Nisan 2013. Pamukkale Üniversitesi.

 

 • “Language, Ideology and Harold Pinter’s Birthday Party”. International BAKEA Conference. 5-7 Ekim 2011. Pamukkale University.

 

 • “Literature in ELT”, Aralık 2010. Ufuk Üniversitesi. (Konferans Dışı Konuşma)

 

·       “Goddess humane, reach then, and freely taste.”: Satan’s Temptation of Eve through Rhetoric in Milton’s Paradise Lost, Book IX”. International IDEA Conference. 14-16  Mayıs 2010. Atılım University.

 

 • “Rönesans Dönemi İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Türkleri”. “Uluslararası Yazınsal Türler Sempozyumu” 21-24 Kasım 2006. Ankara Üniversitesi.

 

 • “Slavery in the Ottoman Empire and Renaissance Drama”. “Arts Postgraduate Colloquium, University College Dublin”, 3 Mart 1999. Arts Postgraduate Colloquium, University College Dublin.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 • “Dünya bir sahnedir, lakin oyun kadrosu berbat”: İngiliz Edebiyatında Siyasi Hiciv Geleneği ∞Neo-Klasik Çağ. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 2014.

   ISBN NO: 978-605-136-157-4

 

 • Words as Swords: Verbal Violence as a Construction of Authority in Renaissance and Contemporary English Drama. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2009.  

ISBN-10: 3-89821-982-8

ISBN-13: 978-3-89821-982-2

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :

 • “İngiliz Romantik Dönemi Tiyatrosu ve Byron’un Dramatik Şiiri Manfred”. Batı Kültür ve Edebiyatında Romantizm. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 2014. 399-413.

 

 • “Follow the Line”: Totalitarian Ideology in Harold Pinter’s The Birthday Party. Ideology in Western Literature. Ed. Ertuğrul İşler et al., İzmir: MacArt, 2012. 377-385.

 

 • Chapter 38: “Goddess humane, reach then, and freely taste.”: Satan’s Temptation of Eve through Rhetoric in Milton’s Paradise Lost, Book IX”. IDEA: Studies in English. Ed. Evrim Doğan. UK: Cambridge Scholars Publishing, 2011. 434-445.

 

 • Aydınlanma Çağı İngiliz Tiyatrosu ve Sansür: Henry Fielding’in  ‘Başbakan’Walpole’u Hicveden Tiyatro Eserleri ve ‘1737 Sahne Lisans Kanunu’. Batı Kültür ve Edebiyatında Aydınlanma. Ankara: Ankara Üniversites Yayınları, 2014. 513-525.

 

 • "Contemporary British Theatre 'a-la-mode' in Turkey (1990-)". English Studies: New Perspectives. Ed. Mehmet Ali Çelikel and Baysar Taniyan. Cambridge Scholars Publishing, 2015. 300-307

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • “Sansür ve Sansürcü”:Anthony Neilson’un Sansürcü Adlı Oyunu. Tiyatro Araştırmaları Dergisi. 31.1 (2011).7-20.

 

 • “Letters Written by a Turkish Spy Eserinde Aydınlanma: Kartezyen Felsefesi”. Dörtöğe 1.2 (2012-2). 201-211.

            ASOS INDEKS

 

G. Tiyatro Eleştirisi

 

 • “Theatre Uncut ve Tiyatro DOT Ortak Projesi: Theatre Uncut İstanbul”Tiyatro...Tiyatro Dergisi  262 (Haziran 2014). 22-25.

 

 • “Teatre Polski’den Kotka na Rozpaloym Blaszanyım veya Damdaki Kızgın Kedi”. Tiyatro...Tiyatro Dergisi 261 (Mayıs 2014). 14-16.

 

 • "Değişim Şart: Theatre Uncut'dan Politik Oyunlar ve Tiyatro DOT'dan Makas Oyunları-1". Tiyatro Tiyatro Dergisi 257 (Ocak 2014). 10-14.

 

 • “Ethos Festivali’nde ‘Özgürlük Ey’. Tiyatro Tiyatro Dergisi 257 (Mayıs 2013). 55-58.

 

 • "Bu Dünyada Masumiye Yer yok": Anthony Neilson'un Kurbanları". Tiyatro Tiyatro Dergisi. 247 (Mart 2013). 29-32.

 

 • Ne Kadar Uzaksa Ada, O Kadar Kuvvetlidir Çekim Gücü: Ölü Aktörler-David Greig’in “Uzak Adalar”ı. Tiyatro Tiyatro Dergisi. 269 (Ocak 2014).

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bazı Bildiriler


 • “Where are you from?”: Transnational Spaces and Cosmopolitan Identities in David Greig's Plays. Sixth International Conference on Language, Literature and Culture. Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania) 19-20 May 2017

 

 • “I sing, not arms and the hero, but to the [Superman]”: Quest for the Superman in Bernard Shaw’s Man and Superman and Back to Methuselah. One Day: Bernard Shaw. 24 November 2016 (Invited Speaker)

 

 • “Transcultural Identities in David Greig’s Work”. Threshold Dwellers: Trans-Cultural Identities in Literature and in Visual & Performance Arts (Key-note Speaker David Greig). Kültür Üniversitesi. March 29, 2016.

 

·         “Theatre as a Means of Political Resistance: The Theatre Uncut İstanbul Project”. Writing For Liberty, Lancaster University. 17-19 April 2013


 • “Reclaiming Scottish History: A Reinterpretation of the History of Macbeth in David Greig’s Dunsinane”. International BAKEA Conference. Gaziantep University. 9-11 Nov 2013.

 

 • “Contemporary British Theatre ‘a-la-mode’ in Turkey”. International IDEA Conference. 17-19 April 2013 Pamukkale University.

 

 • “Language, Ideology and Harold Pinter’s Birthday Party”. International BAKEA Conference. 2011. Pamukkale University.
 •  “Tobhâneli Kâmil Kapudân’ın Karadağ Hakkında Ba‛zı Ma’lûmâtı Şâmildir (1877) Başlıklı Eserinde Karadağ Ve Karadağlıların Temsili”. International Međunarodni Naučni skup 100 godina od odlaska osmanlija Sa balkana. (1912/3/- 2012/3) Okupacija ili civilizacija? Što su nam ostavili ? Od balkanskog pakta do balkanskog mira. Oct 2012. Montenegro- Podgorica (with Assoc.  Hatice Oruç).

 

 • “Literature in ELT”, December 2010. Ufuk Üniversitesi. (Invited Speaker)

 

·       “Goddess humane, reach then, and freely taste.”: Satan’s Temptation of Eve through Rhetoric in Milton’s Paradise Lost, Book IX”. International IDEA Conference. 14-16 May 2010. Atılım University.

 

 •  “Rönesans Dönemi İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Türkleri”. Uluslararası Yazınsal Türler Sempozyumu. Ankara University. 21-24 Kasım 2006.

 

 • “ ‘Warriers of Mars’ Through the Eyes of Venus: Romantic Love between Christians and Turks in Christian Tragedies”. The Proceedings of the British Graduate Shakespeare Conference. Stratford-upon-Avon: The Shakespeare Institute-University of Birmingham, 1999. 267-274 
 • “Slavery in the Ottoman Empire and Renaissance Drama”. “Arts Postgraduate Colloquium, University College Dublin”. 3 March 1999. Arts Postgraduate Colloquium, University College Dublin.

 

 • “Rönesans Dönemi İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Türkleri”. “Uluslararası Yazınsal Türler Sempozyumu” 21-24 Kasım 2006. Ankara Üniversitesi.

 

 • “Slavery in the Ottoman Empire and Renaissance Drama”. “Arts Postgraduate Colloquium, University College Dublin”, 3 Mart 1999. Arts Postgraduate Colloquium, University College Dublin.

 

 

Yayın Hakemliği

 

 1. Comparative Drama. Western Michigan University          Hakemlik Sayısı: 1

(6 Haz 2017)

 1. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi                                  Hakemlik Sayısı: 1
 2. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi                             Hakemlik Sayısı: 4
 3. International Research Journal of Arts and Social Sciences Hakemlik Sayısı: 1
 4. Tiyatro Araştırmaları Dergisi                                              Hakemlik Sayısı: 2
 5. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences Hakemlik Sayısı: 1

 

Üniversite Dışı Deneyim

 

2012  : Burs Komisyon Üyesi, Avrupa Birliği ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü

2010- : TÜBİTAK-ARDEB Proje Dış Danışman

2009  : Kültür ve Turizm Bakanlığı Sınav Jüri Üyeliği