DOÇ. DR. EMİR HÜSEYİN ŞİMŞEK    
Adı : EMİR HÜSEYİN
Soyadı : ŞİMŞEK
E-posta : simsek@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0(312)203348-3518
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/emir-huseyin-simsek
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

T.C. Kimlik No                22648156352

Adı Soyadı                     EMİR HÜSEYİN ŞİMŞEK

Üniversite/Kurum           ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Temel Alan                    MÜHENDISLIK TEMEL ALANI

Doçentlik Bilim Alanı       KIMYA MÜHENDISLIĞI

 

Öğrenim Bilgisi

Doktora

1990-1997

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Tez adı: Türk kömürlerinin mikrodalga enerji etkisiyle tetralindeki hidrojenasyonu (1997)

Tez Danışmanı:(Aral Olcay)

Yüksek Lisans

1987-1990

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Tez adı: Muğla-yatağan linyitinin çözücü ile şişirilmesinin ekstrakt verimi üzerine etkisi (1990)

Tez Danışmanı:(Aral Olcay)

Lisans

1983-1987

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

 

Yabancı Dil Bilgisi

İngilizce 7

ÜDS,   2000 (Güz), Puan: 72.5 ; YÖKDİL, 2018 (Güz) Puan: 82,5

 

Görevler

YARDIMCI DOÇENT

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

2002

BÖLÜMÜ/TERMODİNAMİK VE ENERJİ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

1988-2002

BÖLÜMÜ/PROSES VE REAKTÖR TASARIMI ANABİLİM DALI)

 

İdari Görevler

Komisyon Üyeliği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK

2013

 

ESERLER

A.   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI)

 

A.1 EMIR HÜSEYIN ŞIMŞEK, FATIH GÜLEÇ, FATMA SÖĞÜT AKÇADAĞ.,(2020),   Understanding the Liquefaction Mechanism of Beypazarı Lignite in Tetraline with Ultraviolet Irradiation Using Discrit Time Models, Fuel Processing Technology, 198, 106227, Doi: 10.1016/j.fuproc.2019.106227

A.2 EMIR HÜSEYIN ŞIMŞEK, FATIH GÜLEÇ,  HAKAN KAVUŞTU , ALI  KARADUMAN, (2019), Determination of liquefaction mechanisms of Zonguldak, Soma and Beypazan coals using discrete time models, Journal Of The Faculty Of Engıneering And Architecture Of Gazi University, 34(1), 79-88

 

A.3  Fatih Güleç,  Aysun Özen, Aysel Niftaliyeva , Ayşe Aydın, Emir Hüseyin Şimşek , Ali Karaduman, (2018), A kinetic study on methylation of naphthalene over Fe/ZSM-5 zeolite catalysts, Research On Chemıcal Intermediates, 44(1), 55-67

 

A.4              ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN, GÜLEÇ FATİH, KAVUŞTU HAKAN (2017). Application of Kalman filter to determination of coal liquefaction mechanisms using discrete time models. Fuel, 207, 814-820

A.5 GÜLEÇ FATİH,ÖZEN AYSUN,NİFTELİYEVA AYSEL,AYDIN AYŞE, ŞİMŞEK  EMİR HÜSEYİN ,KARADUMAN, ALİ. (2017) A kinetic study on methylation of naphthalene over Fe/ZSM-5 zeolite catalysts, Research on Chemical Intermediates ,pp. 1-13

A.6 ŞİMŞEK BARIŞ,İÇ YUSUF TANSEL,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (2013). A TOPSIS-based Taguchi optimization  to  determine  optimal  mixture  proportions  of  the  high  strength  self- compacting concrete. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 125, 18-32., Atıf Sayısı: 9, Doi: 10.1016/j.chemolab.2013.03.012, (Kontrol No: 779953)

A.7 ŞİMŞEK BARIŞ,İÇ YUSUF TANSEL,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (2016). A RSM-Based Multi-Response Optimization Application for Determining Optimal Mix Proportions of Standard Ready- Mixed Concrete. Arabian Journal for Science and Engineering, 41(4), 1435-1450., Doi: 10.1007/s13369-015-1987-0, (Kontrol No: 2872164)

A.8 ŞİMŞEK BARIŞ,İÇ YUSUF TANSEL,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (2016). Hybridizing a fuzzy multi- response Taguchi optimization algorithm with artificial neural networks to solve standard ready-mixed concrete optimization problems. International Journal of Computational Intelligence Systems, 9(3), 525-543., Doi: 10.1080/18756891.2016.1175816, (Kontrol No: 2872170)

A.9 GÜLEÇ  FATİH,ŞİMŞEK  EMİR  HÜSEYİN,KARADUMAN  ALİ  (2016).  Zr/ZSM5  Zeolit Katalizörleri Varlığında 2-Metil Naftalinin Disproporsiyon Kinetiği. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(3), 609-619., Doi: 10.17341/gummfd.93160, (Kontrol No: 2872182)

 

A.10            ŞİMŞEK BARIŞ, ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,ALTUNOK TANER (2013). Empirical And Statıstıcal Modelıng Of Heat Loss From Surface Of A Cement Rotary Kıln System. Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, 28(1), 59-66., Atıf Sayısı: 1, (Kontrol No: 780246)

A.11            ŞİMŞEK  BARIŞ,İÇ YUSUF TANSEL,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,GÜVENÇ ALİ BİLGE (2014).Development  of  a  graphical  user  interface  for  determining  the  optimal  mixture parameters  of  normal  weight  concretes:  A  response  surface  methodology  based quadratic programming approach. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 136 (2014), 1-9., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.1016/j.chemolab.2014.05.001, (Kontrol No: 2872156)

 

A.12            KOÇ ADİL,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,BİLGESÜ ALİ Y (2009). Oxidative thermal degradation of LDPE and the determination of some thermodynamic quantities. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 85(1-2), 380-383., Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.1016/j.jaap.2008.11.031, (Kontrol No: 780454)

 

A.13            YAĞMUR EMİNE,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,AKTAŞ ZEKİ,TOGRUL TANER (2008). Effect of CuO receptor on the liquid yield and composition of oils derived from liquefaction of coals by microwave energy. Energy Conversion and Management, 49(11), 3043-3050., Atıf Sayısı: 11, Doi: 10.1016/j.enconman.2008.06.021, (Kontrol No: 783642)

 

A.14            Eray Elif,YAĞMUR EMİNE, ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,Alibeyli Rafig,Togrul Taner (2006). Reactions of Coal Model Compounds in Tetralin Using Microwave Energy: Effects of Catalysts. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 28(13), 1203-1214., Atıf Sayısı:0, Doi: 10.1080/15567030600817928, (Kontrol No: 780637)

 

A.15            Karacan Filiz,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,TOGRUL TANER (2005). Photocatalytic Dissolution of Two Turkish Lignites in Tetralin: Effects of UV Irradiation, TiO2 and ZnO as Photocatalyst. Energy Sources, 27(16), 1523-1533., Atıf Sayısı: 4, Doi: 10.1080/00908310490449397, (Kontrol No: 780854)

 

A.16            AGUN N ESRA,YAĞMUR EMİNE,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,TOGRUL TANER (2005). The Effect of Swelling Pretreatment on the Coal Liquefaction in Tetralin with Microwave Energy. Energy Sources, 27(12), 1105-1115., Atıf Sayısı: 4, Doi: 10.1080/00908310490449289, (Kontrol No:781343)

 

A.17            YAĞMUR EMİNE,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,AKTAŞ ZEKİ,TOGRUL TANER (2005). Effect of demineralization process on the liquefaction of Turkish coals in tetralin with microwave energy: Determination of particle size distribution and surface area. Fuel, 84(18), 2316-2323., Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.1016/j.fuel.2005.05.004, (Kontrol No: 781052)

 

A.18            ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,KARADUMAN ALİ,ÇALIŞKAN SADIK,TOGRUL TANER (2002). The effect of preswelling and/or pretreatment of some Turkish coals on the supercritical fluid extract yield. Fuel, 81(4), 503-506., Atıf Sayısı: 6, Doi: 10.1016/S0016-2361(01)00191-0, (Kontrol No:781878)

 

A.19            KARADUMAN ALİ,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,KOÇAK M ÇETİN,BİLGESÜ ALİ Y (2002). USE OF CYCLOHEXANE AS SOLVENT IN THERMAL DEGRADATION OF LOW DENSITY POLYETHYLENE WASTES. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 41(4), 767-776., Atıf Sayısı: 4, Doi: 10.1081/PPT-120006447, (Kontrol No: 782346)

 

A.20            ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,KARADUMAN ALİ,TOGRUL TANER (2002). The Effect of Moisture on the Liquefaction of Some Turkish Coals in Tetralin with Microwave Energy. Energy Sources, 24 (7), 675-684., Atıf Sayısı: 4, Doi: 10.1080/00908310290086608, (Kontrol No: 781570)

 

A.21            KARADUMAN ALİ,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,ÇİÇEK BURHANETTİN,BİLGESÜ ALİ Y (2002). Thermal degradation of polystyrene wastes in various solvents. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 62(2), 273-280., Atıf Sayısı: 34, Doi: 10.1016/S0165-2370(01)00125-5, (Kontrol No:782107)

 

A.22            KARADUMAN ALİ,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (2001). Thermal degradation mechanism of low- density  polyethylene  plastic  wastes  in  cyclohexane .  Journal  of  Polymers  and  the Environment, 9(2), 85-90., Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.1023/A:1020252806505, (Kontrol No: 783007)

 

A.23            ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,KARADUMAN ALİ,OLCAY ARAL (2001). Investigation of dissolution mechanism of six Turkish coals in tetralin with microwave energy. Fuel, 80(15), 2181-2188., Atıf Sayısı: 13, Doi: 10.1016/S0016-2361(01)00102-8, (Kontrol No: 782515)

 

A.24            ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,KARADUMAN ALİ,OLCAY ARAL (2001). Liquefaction of Turkish coals in tetralin with microwaves. Fuel Processing Technology, 73(2), 111-125., Atıf Sayısı: 14, Doi:10.1016/S0378-3820(01)00196-5, (Kontrol No: 782646)

 

A.25            KARADUMAN ALİ,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,ÇİÇEK BURHANETTİN,BİGESÜ ALİ Y (2001). Flash pyrolysis of polystyrene wastes in a free-fall reactor under vacuum. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 60(2), 179-186., Atıf Sayısı: 36, Doi: 10.1016/S0165-2370(00)00169-8, (Kontrol No: 782829)

 

A.26            ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,BİLGESÜ ALİ,OLCAY ARAL (1995). EFFECT OF PRESWELLING ON SOXHLET AND SUPERCRITICAL GAS EXTRACTION OF A TURKISH LIGNITE. Fuel Science and Technology International, 13(5), 569-577., Atıf Sayısı: 4, Doi: 10.1080/08843759508947695, (Kontrol No: 783292)

 

A.27            ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,OLCAY ARAL (1995). RELATION BETWEEN SWELLING OF LIGNITES AND  THE  CHARACTERISTICS  OF  SWELLING  AGENTS .  Fuel  Science  and  Technology International, 13(10), 1265-1275., Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.1080/08843759508947736, (Kontrol No: 783428)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B.1       ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,GÜLEÇ FATİH,KAVUŞTU HAKAN (2016). Determination of Coal Liquefaction Mechanisms in Tetralin with Microwave Energy Using Discrete Time Models.11th EUROPEAN CONFERENCE ON COAL RESEARCH AND ITS APPLICATIONS: 11th ECCRIA, 108-108. (Poster), (Kontrol No: 2916488)

B.2       Erol Ü Serdar,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,KARADUMAN ALİ (2014). 2,6-dimethylnaphthalene production kinetic for methylation of 2-MN over Y zeolite catalyst in fixed bed reactor.13th International Conference on Miroreaction Technology (IMRET), 143-144. (Poster), (Kontrol No: 2916438)

B.3       GÖKKAYA MEHMET,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,KARADUMAN ALİ (2013). CHEMICAL RECYCLING OF POLYPROPYLENE WASTES WITH HEAVY AROMATIC RESIDU. ICOEST 2013 CAPPADOCIA, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 371-373. (Sözlü Bildiri), (Kontrol No: 2874722)

B.4       ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,OLGUN AHMET (2010). PYROLYSIS OF SOME BIOMASS AND THE INVESTIGATION OF PYROLYSIS PRODUCTS. EMCC-6, 6. Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries, 237-237. (Poster), (Kontrol No: 2874727)

B.5       ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,GENÇ AŞIR (1998). Tunçbilek Linyitinin Hidrojenasyonla Sıvılaşma Mekanizması Modelleri Ve Model Parametrelerinin İstatistiksel Tahmini. Iı. Kızılırmak Uluslararası Fenbilimleri Kongresi, 364-370. (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 2874725)

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1   Kimya Mühendisliği Matematiği (1996)., ÇALIMLI AYLA,OĞUZ HÜSEYİN,DEMİREL BELMA, ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,ALICI SEMRA, A.Ü.F.F. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, Sayfa Sayısı133, ISBN:No:37, Türkçe(Ders Kitabı), (Kontrol No: 12307)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1       NİFTELİYEVA AYSEL,GÜLEÇ FATİH,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,KARADUMAN ALİ (2015). Cu-Y ve La-Y  ZEOLİT  KATALİZÖRLERİ  ÜZERİNDE  2-METİLNAFTALİNİN  METİLASYON  KİNETİĞİ. Anadolu University Journal of Science and Technology-A Applied Sciences and Engineering, 16(2),167, Doi: 10.18038/btd-a.93009, (Kontrol No: 2872207)

D.2       ŞİMŞEK BARIŞ,İÇ YUSUF TANSEL,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (2013). A Full Factorial Design Based Desirability Function Approach for Optimization of Properties of C 40/50 Concrete Class. Mathematical and Computational Applications, 18(3), 330-339., Doi: 10.3390/mca18030330, (Kontrol No: 2872214)

D.3       ŞİMŞEK BARIŞ,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN Assessment and optimization of thermal and fluidity properties of high strength concrete via genetic algorithm. An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA), 7(1), 90-97., Doi: 10.11121/ijocta.01.2017.00345 (Yayımlanmak üzere DOI numarası almış makale), (Kontrol No: 2972283)

D.4       ZERVENT RENGİN,YAĞMUR EMİNE,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,TOGRUL TANER (2006). ÖNİŞLEM GÖRMÜŞ TÜRK KÖMÜRLERİNİN MİKRODALGA ENERJİ ETKİSİ İLE SIVILAŞTIRILMASI  ,  LIQUEFACTION OF  PRETREATED  TURKISH  COALS  WITH  MICROWAVE ENERGY. Journal of Engineering and Natural SciencesMühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 2(2006), 122-131.(Özgün Makale), (Kontrol No: 2872232))

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1        ŞİMŞEK BARIŞ,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (2012). KUBİK TAZE BETONUN KONVEKTİF ISI AKTARIM  KATSAYISI  ÜZERİNDE  DENEYSEL  TAGUCHI  OPTİMİZASYONU  YAKLAŞIMI . UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-6., (Kontrol No: 2874371)

E.2        ŞİMŞEK BARIŞ,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (2012). TAZE BETON KONVEKİF ISI AKTARIM KATSAYISI: MERKEZİ KOMPOZİT TASARIMINA DAYALI CEVAP YÜZEYİ YÖNTEMİ KULLANARAK OPTİMİZASYON VE MODELLEME. UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-6., (Kontrol No: 2874369)

E.3        ESER GÖKHAN,BİLİCİ İBRAHİM,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (2012). TÜRK LİNYİTLERİNDEN ORGANİK GÜBRE ÜRETİMİ. UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 301-3012., (Kontrol No: 2874366)

E.4        GÖKKAYA MEHMET,ŞİMŞEK EMİR  HÜSEYİN,KARADUMAN ALİ  (2012). AĞIR  AROMATİK ATIKLARLA POLİPROPİLENİN KİMYASAL GERİ KAZANIMI. UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 367-368., (Kontrol No: 2874338)

E.5        KAVUŞTU HAKAN,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (2012). BEYPAZARI LİNYİTİNİN TETRALİNDE MİKRODALGA ENERJİ İLE SIVILAŞMA MEKANİZMASININ KESİKLİ ZAMAN MODELLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. UKMK10, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongres, 333-334., (Kontrol No: 2874359)

E.6        KILIÇKALKAN SEZEN,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,KARADUMAN ALİ,TOGRUL TANER (2012). ÖNİŞLEMLİ TÜRK LİNYİTLERİNİN AYPE PLASTİK ATIKLARI İLE EŞ-PİROLİZİ. UKMK10, OnuncuUlusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-2., (Kontrol No: 2874327)

E.7        ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,ÇAVDAR ALİ (2010). meta-Klorofenilpiperazin (m-CPP) Örnekleri için Analiz  Yöntemlerinin  Geliştirilmesi  ve  Örnekler  Arasında  İlişki  Kurulması .  UKMK9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-6., (Kontrol No: 2874323)

E.8        KOÇ ADİL,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,BİLGESÜ ALİ Y (2008). AYPE PLATİKLERİN OKSİDATİF PİROLİZİ VE BAZI TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. UKMK8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 346-347., (Kontrol No: 2874315)

E.9        ENGİN TUĞBA S,YAĞMUR EMİNE,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (2006). O-METİLLEME ÖNİSLEMİNİN KÖMÜRLERİN KÖMÜRLERİN MİKRODALGA ENERJİ İLE SIVILAŞTIRILMASI ÜZERİNE ETKİSİ. UKMK7, Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (Kontrol No: 2874311)

E.10     TİFTİK B ELİF,YAĞMUR EMİNE,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,TOGRUL TANER (2006). ÇAY FABRİKASI ATIĞININ PİROLİZİ. UKMK7, Yedinci Ulusal KimyaMühendisliği Kongresi, (Kontrol No: 2874304)

E.11     YAĞMUR EMİNE,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,AKTAŞ ZEKİ,TOGRUL TANER (2004). MİKRODALGA İLE KÖMÜR SIVIŞATIRILMASINA DEMİNERALİZASYONUN ETKİSİ. UKMK6, Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Konresi, (Kontrol No: 2874287)

E.12     ÇAKMAK TUĞBA,YAĞMUR EMİNE,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,BİLGESÜ ALİ Y (2004). BİYOKÜTLE VE PLASTİK ATIKLARIN ISIL BOZUNDURULMASI. UKMK6, Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Konresi, (Kontrol No: 2874283)

E.13     KARACAN FİLİZ,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,TOGRUL TANER (2003). TUNÇBİLEK LİNYİTİNİN TETRALİNDE UV IŞINLARI ETKİSİYLE FOTOKATALİTİK OLARAK SIVILAŞTIRILMASI. XVII Ulusal Kimya Kongresi, 542-542., (Kontrol No: 2874277)

E.14     ERAY ELİF,YAĞMUR EMİNE,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,ALİBEYLİ RAFİG,TOGRUL TANER (2002). KÖMÜR MODEL BİLEŞİKLERİNİN MİKRODALGA ENERJİ İLE TETRALİNDE TEPKİME MEKANİZMASININ İNCELENMESİ. UKMK5, ULusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-2., (Kontrol No: 2874202)

E.15     KOÇ ADİL,BİLGESÜ ALİ Y,ALİBEYLİ RAFİG,KARADUMAN ALİ,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (2002). ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN PLASTİK ATIKLARIN OKSİDATİF ISIL BOZUNDURULMASI. UKMK5 , Beşinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongres, 1-2., (Kontrol No:2874196)

E.16     ZERVENT RENGİN,YAĞMUR EMİNE,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,TOGRUL TANER (2002). TUNÇBİLEK LİNYİTİNİN MİRODALGA ENERJİ İLE TETRALİNDE SIVILAŞTIRILMASINA ÖNİŞLEMİN ETKİSİ”. UKMK5, Beşinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-2., (Kontrol No: 2874275)

E.17     ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,KARADUMAN ALİ,BİLGESÜ ALİ Y,OLCAY ARAL (2000). KÖMÜR ÖZELLİKLERİ İLE SIVI ÜRÜN VERİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FOTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ: KISA VE UZUN SÜRELİ REAKSİYONLARIN ETKİSİ. UKMK4, Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 669-674., (Kontrol No: 2874187)

E.18     ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,KONNA OSAMA,GÜL EBRU (2000). BAZI TÜRK KÖMÜRLERİNİN FOTOKİMYASAL OLARAK SIVILAŞTIRILMASI ÜZERİNE NEMİN ETKİSİ. UKMK4, Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1079-1083., (Kontrol No: 2874193)

E.19     ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,GENÇ AŞIR,OLCAY ARAL (1997). TUNÇBİLEK LİNYİTİNİN HİDROJENASYONLA SIVILAŞMA MEKANİZMASININ BELİRLENMESİNE İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM. I. Kızılırmak Fenbilimleri Kongresi, 144-144., (Kontrol No: 2873626)

E.20     ŞİMŞEK EMİR  HÜSEYİN,AKTAŞ ZEKİ,OLCAY ARAL (1997). TUNÇBİLEK VE  SEYİTÖMER LİNYİTLERİNİN KÖMÜR VE MİNERALCE ZENGİN FRAKSİYONLARINA AYRILMASI VE BU FRAKSİYONLARIN ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. XI. KİMYA KONGRESİ, 300-300., (Kontrol No: 2873634)

E.21     KARADUMAN  ALİ,BİLGESÜ ALİ Y,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (1998). ATIK POLİSTİRENİN ÇÖZÜCÜLÜ ORTAMDA ISIL BOZUNMASINDA OLUŞAN ÜRÜNLER. UKMK3, Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1483-1488., (Kontrol No: 2874168)

E.22     KARADUMAN ALİ,BİLGESÜ ALİ Y,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (1998). POLİSTİREN PLASTİK ATIKLARIN ÇABUK PİROLİZİNDE OLUŞUAN ÜRÜNLERİN SICAKLIK İLE DEĞİŞİMİ. UKMK3, Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1472-1482., (Kontrol No: 2874177)

E.23     ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,YAĞMUR EMİNE,ŞENELT AKİF (1996). KÜTAYHA-SEYİTÖMER VE MUĞLA-YATAĞAN LİNYİTLERİNİN HİDROJENASYON MEKANİZMASININ MİKRODALGA ENERJİ ETKİSİ İLE İNCELENMESİ. UKMK2, Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1323-1327., (Kontrol No: 2873654)

E.24     ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,SÖĞÜT FATMA,OLCAY ARAL (1996). KÖMÜRLERİN ÖNŞİŞİRİLMMESİNİN YÜZEY ALANI ÜZERİNE ETKİSİ. UKMK2,İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1483-1488., (Kontrol No: 2873662)

E.25     ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,OLCAY ARAL (1993). MUĞLA-YATAĞAN LİNYİTİNİN SOXHLET VE SÜPERKRİTİK GAZ EKSTRAKSİYON VERİMİNE ÖN ŞİŞMENİN ETKİSİ. IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 550-550., (Kontrol No: 2873610)

E.26     SÖĞÜT FATMA,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,OLCAY ARAL (1993). İŞLEM GÖRMÜŞ VE GÖRMEMİŞ LİNYİTLERİN TETRALİNDEKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE UV IŞINLARININ ETKİSİ. IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, (Kontrol No: 2873579)

E.27     ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,SÖĞÜT FATMA,OLCAY ARAL (1993). MUĞLA-YATAĞAN LİNYİTİNİN ORGANİK ÇÖZÜCÜLERDE ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 551-551., (Kontrol No: 2873591)

 

G. Diğer yayınlar :

G.1 HAKEMLİK: ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN (2016).. Fuel, (Kontrol No: 2901656))

G.2     MAKALE Özgün Makale: ZERVENT RENGİN,YAĞMUR EMİNE,ŞİMŞEK EMİR HÜSEYİN,TOGRUL TANER (2006). ÖNİŞLEM GÖRMÜŞ TÜRK KÖMÜRLERİNİN MİKRODALGA ENERJİ ETKİSİ İLE SIVILAŞTIRILMASI  ,  LIQUEFACTION OF  PRETREATED  TURKISH  COALS  WITH  MICROWAVE ENERGY. Journal of Engineering and Natural SciencesMühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 2(2006), 122-131.(Özgün Makale), (Kontrol No: 2872232))

 

H. Projeler :

H.1       Bazı Organik Materyallerin Humik ve Fulvik Asit İçeriklerinin Spektroskopik Olarak Tanımlanması ve Uygun Analiz Yöntemlerinin Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, , 01/01/2015 (Devam Ediyor)

H.2       O-Metilleme önişleminin, kömürlerin mikrodalga enerji ile sıvılaştırılması üzerine etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 05/06/2005 -01/05/2008

H.3       Mikrodalga reseptörlerin kömür sıvılaştırmasına etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 07/04/2002 - 08/04/2004

H.4       Polisitiren plastik atıkların fotobozundurulması:UV şiddetinin bozunma indeksi ve molekül ağırlığına etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ,04/07/2002 - 05/08/2004

H.5       Katalizörlü Ortamda UV Işınların Kömür Sıvılaşmasına Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 06/05/2002 - 07/05/2004

H.6       Türk Linyitlerinin Tetralindeki Çözünürlüğüne UV Işınlarının Etkisinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 08/07/1992 - 09/07/1994

H.7       Et ürünlerinde gıda zehirlenmelerine yol açan zararlı mikrorganizmaların tespiti amacı ile taşınabilir sistemin geliştirilmesi, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Proje İzleyiciliği, , 08/08/2011 -08/09/2014

H.8       24S4 Lojistik yönetim modeli için freelog takip ve kontrol merkezi geliştirilmesi ve uygulaması, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Proje İzleyiciliği, , 08/09/2011 - 09/09/2014

 

I. Ödüller:

I.1        UBYT, TÜBİTAK, 2014

I.2        UBYT, TÜBİTAK, 2013

I.3        UBYT, TÜBİTAK, 2009

I.4        UBYT, TÜBİTAK, 2008

I.5        DOKTORA DESTEK BURSU, TÜBİTAK, 1990

 

K. Lisansüstü Tez Danışmanlığı

K.1       Plastik atıkların petrokimyasal atıklarla katalitik eş-pirolizi, MEHMET GÖKKAYA, (2013). Ankara Üniversitesi,Tez No:323244

K.2       Kömürlerin tetralinde UV ışınları ve mikrodalga enerji ile sıvılaşma mekanizmalarının kesikli zaman modelleri kullanılarak belirlenmesi, HAKAN KAVUŞTU, (2012). Ankara Üniversitesi,Tez No:318220

K.3       Türk linyitlerinden organik gübre üretimi, GÖKHAN ESER, (2011). Ankara Üniversitesi,Tez No:299641

K.4       Meta-klorofenilpiperazin (m-CPP) örnekleri için analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve örnekler arasında ilişki kurulması, ALİ ÇAVDAR, (2010). Ankara Üniversitesi,Tez No:295627

K.5       Kömürlerin mikrodalga enerji ile sıvılaştırılmasına O-metilleme önişleminin etkisi, TUĞBA SİNEM ENGİN, (2007). Ankara Üniversitesi,Tez No:213741

K.6       Bazı biyokütlelerin pirolizi ve piroliz ürünlerinin incelenmesi, AHMET OLGUN, (2005). Ankara Üniversitesi,Tez No:170015

K.7       Hazır betonun optimal karışım oranlarının belirlenmesi için bir çok yanıtlı modelleme ve eniyileme uygulaması: Topsis tabanlı taguchi yaklaşımı ile cevap yüzey yöntemi, BARIŞ ŞİMŞEK, (2014). Ankara Üniversitesi,Tez No:386353

 

L. Eğitim-Öğretim Faaliyeti

      Öğrenim Dili   Ders Saati

L.1        Ayırma İşlemleri Lisans/Türkçe(2015-2016)                            Türkçe                     4

L.2        Proses Tasarımı I Lisans/Türkçe(2015-2016)                           Türkçe                     4

L.3        Kütle Aktarımı  Lisans/Türkçe(2015-2016)                              Türkçe                     4

L.4        Proses Tasarımı II   Lisans/Türkçe(2015-2016)                        Türkçe                     6

L.5        Mühendislik Ekonomisi  Lisans/Türkçe(2015-2016)                  Türkçe                     4

L.6        Taşınım Olayları  Yüksek Lisans/Türkçe(2015-2016)                 Türkçe                     3

L.7        Mühendislik Ekonomisi  Lisans/Türkçe(2014-2015)                  Türkçe                     4

L.8        Proses Tasarımı I   Lisans/Türkçe(2014-2015)                         Türkçe                     4

L.9        Proses Tasarımı II   Lisans/Türkçe(2014-2015)                        Türkçe                     6

L.10     Ayırma İşlemleri  Lisans/Türkçe(2014-2015)                           Türkçe                     4

L.11     Kütle Aktarım  Lisans/Türkçe(2014-2015)                               Türkçe                     4

L.12     Taşınım Olayları  Yüksek Lisans/Türkçe(2014-2015)                 Türkçe                     3

L.13     Taşınım Olayları   Doktora/Türkçe(2013-2014)                        Türkçe                     3

L.14     Isı Aktarımı   Doktora/Türkçe(2013-2014)                               Türkçe                     3

L.15     Ayırma İşlemleri  Lisans/Türkçe(2013-2014)                           Türkçe                     4

L.16     Mühendislik Ekonomisi  Lisans/Türkçe(2013-2014)                  Türkçe                     4

L.17     Isı Aktarımı   Yüksek Lisans/Türkçe(2013-2014)                      Türkçe                     3

L.18     Taşınım Olayları  Yüksek Lisans/Türkçe(2013-2014)                 Türkçe                     3

L.19     Mühendislik Ekonomisi  Lisans/Türkçe(2012-2013)                  Türkçe                     4

L.20     Ayırma İşlemleri  Lisans/Türkçe(2012-2013)                           Türkçe                     4

L.21     Mühendislik Ekonomisi  Lisans/Türkçe(2011-2012)                  Türkçe                     4

L.22     Ayırma İşlemleri  Lisans/Türkçe(2011-2012)                           Türkçe                     4

 

Üniversite Dışı Deneyim

1998-1999   Yedek Subay

KKK Teknik ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı, Asker, (Diğer)

 

Kurs

1.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi Personeline Yönelik olarak düzenlenen İşSağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Kurs, 22.06.2015 -22.06.2015 (Ulusal)

2.

TÜBİTAK Bilimsel Ararştırma Projeleri Eğitimi, TÜBİTAK destekli Bursa Teknik Üniversitesi Tarafından Düzenlenen TÜBİTAK Bilimsel Ararştırma Projeleri Eğitimi, BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kurs, 12.02.2014 -14.02.2014 (Ulusal)

3.

TS EN ISO 17025:2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlilerine verilen TS EN ISO 17025:2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu bilinçlendirme eğitimi, Ankara Üniversitesi, Kurs, 01.02.2008-01.02.2008 (Ulusal)