PROF.DR. SONER KAZAZ    
Name : SONER
Surname : KAZAZ
E-Mail : skazaz@ankara.edu.tr, sonerkazaz61@yahoo.com
Phone Number : (0312) 596 12 87
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department : Department of Horticulture
ABS Url:https://abs.ankara.edu.tr/soner-kazaz
Personal Information

1. General

Name-Surname

Soner KAZAZ

Title

Prof.Dr. 

Birthday and Place 

29.07.1973. Trabzon-Turkey.

Foreign Language 

English

Address

Ankara University, Faculty of Agriculture, 

Department of Horticulture, 06110 

Dışkapı, Ankara-Turkey.

Phone

 0 312- 596 12 87  

Fax

0 312- 317 91 19

e- mail

skazaz@ankara.edu.tr   sonerkazaz61@yahoo.com

Speciality

Ornamental Plants

 

2. Academic Training

B.S.        

1990-1994

Atatürk  University, Faculty of Agriculture, 

Department of Horticulture, Erzurum-Turkey

M.Sc.

1994-1997

Süleyman Demirel University, Institute of Natural and Applied Sciences, Isparta-Turkey.

Hasat Zamanı ve Hasat Sonrası Bekleme

Süresinin Yağ Gülünde (Rosa damascena Mill.) Yağ Miktarı ve Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Ph.D.

2002-2006 

Adnan Menderes  University, Institute of Natural 

and Applied Sciences, Aydın-Turkey.

Farklı Dikim Sistemleri ve Sıklıklarının Yaz 

Karanfili Üretiminde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

 

3. Field Specilisation

Ornamental plants, cut flowers, breeding and production of cut flowers, outdoor plants, pot plants, flower bulbs, soilless culture. 

4. Selected Publications

1) Kaya, A.S., Karagüzel, Ö., Kazaz, S., Aydınşakir, K., Erdal, Ş., Özalp, R., 2016. BATEM'de Karanfil Çeşit Geliştirme Çalışmaları. Bahçe, Cilt:45, Özel sayı, s:883-886.

2) Karagüzel, Ö., Kaya, A.S., Kazaz, S., Uysal, F., Kösa, S., Kahraman, U., 2016. Süs Bitkisi Sardunya'da (Pelargonium sp.) Yapılan Islah Çalışmaları. Bahçe, Cilt:45, Özel Sayı, s: 915-917.

3) Turan, A., Uçar, Y., Kazaz, S., 2015. Effects of Different Irrigation Treatments on Quality Parameters of Cut Chrysanthemum. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LIX, p:419-426.

4) Ucar, Y., Kazaz, S., 2015. The Effects of Different Irrigation Schedulings on The Cut Flower Performance of Oriental Lily 'Casa Blanca'., Annual 21st International Scientific Conference Research For Rural Development, Volume 1, p:82-87.

5) Uçar, Y., Kazaz, S., Eraslan, F., Baydar, H., 2013. Effects of Different Irrigation Water Amounts and Nitrogen Doses on Stomata Resistance and Leaf Water Potential of Oil Rose (Rosa damascena Mill.). Soil-Water Journal (Special Issue for Agricasia), Volume (2); Number 2(2), p.1337-1346.

6) Arıcı, Ş.E., Kazaz, S., 2013. Isparta İlinde Yetiştirilen Karanfil Seralarında Kök ve Kökboğazı Fungal Hastalık Etmenlerinin Saptanması. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6(1):159-162.

7) Kazaz, S., Karagüzel, Ö., Baktır, İ., 2013. Güllerde Yeni Trend: Baston Güller. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), Özel sayı: s:1-3.

8) Karagüzel, Ö., Kazaz, S., Baktır, İ., Elinç, Z., 2013. Güllerde Islah Çalışmaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), Özel sayı: s:14-17.

9) Baydar, H., Kazaz, S., Erbaş, S., 2013. Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)'nde Mutasyon Islahı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), Özel sayı: s: 39-43.

10) Kazaz, S., Tekintaş, F.E., Aşkın, M.A., 2011. Effects of Different Planting Systems and Densities on Yield and Quality in Standard Carnations. Cell & Plant Sci 2(1): 19-23.

11) Kazaz, S., Tekintaş, F.E., Aşkın, M.A., 2011. Effects of Planting Density and System on Growth and Flowering of Spray Carnations. Cell & Plant Sci 2(2): 1-6.

12) Yazıcı, K., Kazaz, S., Çakır, B., 2011. An Important Genetic Resource for Turkey: Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis Roemer). Acta Horticulturae 890: 261-266.

13) Kazaz, S., Yilmaz, S., Askin, M.A., 2010. Effects of zeolite-peat mixtures on yield and some quality parameters of carnation grown in soilless culture. Acta Horticulturae 883: 409-414.

14) Kazaz, S., Karagüzel, O., 2010. Influence of Growth Regulators on the Growth and Flowering Characteristics of Goldenrod (Solidago x hybrida). European Journal of Scientific Research 45(3): 498-507.

15) Kazaz, S., Yılmaz, S., Sayın, B., 2009. Comparison of Soil and Soilless Cultivation of Carnation in Isparta Province. Acta Horticulturae 807: 547-552.

16) Canlı, F., Kazaz, S., 2009. Biotechnology of Roses: Progress and Future Prospects. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 1: 167-183.

17) Baydar, H., Kazaz, S., Erbaş, S., Örücü, Ö.K., 2008. Soğukta Muhafaza ve Kurutmanın Yağ Gülü Çiçeklerinin Uçucu Yağ İçeriği ve Bileşimine Etkileri. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 3(1): 42-48.

18) Çetin, E.S., Kazaz, S., Baydar, N.G., 2007. Farklı Besin Ortamlarının Karanfil (Dianthus caryophyllus L.) Sürgün Ucu Kültürü Üzerine Etkileri. Derim 24(2): 1-8.

19) Baydar, H., Erbaş, S., Kıneci, S., Kazaz, S., 2007. Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) Damıtma Suyuna Katılan Tween-20'nin Taze ve Fermente Olmuş Çiçeklerin Gül Yağı Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2(1): 15-20.