DOÇ.DR. ŞİVGE KURGAN    
Adı : ŞİVGE
Soyadı : KURGAN
E-posta : skurgan@ankara.edu.tr, sivgeakgun@gmail.com
Tel : 2965679
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Periodontoloji
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı:Şivge KURGAN

Doğum Tarihi:26.02.1981

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 DİŞ HEKİMLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi

2004

Doktora

PERİODONTOLOJİ AD.

Ankara Üniversitesi

2011

Doçent

PERİODONTOLOJİ AD.

Ankara Üniversitesi

2017

Doktora Tezi ve Danışmanı:

‘RomatoidArtritli ve Periodontitisli Bireylerde Periodontal Tedavinin Klinik ve Laboratuvar Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi’ Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.

Danışman:Prof. Dr. Meral GÜNHAN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doktora Öğrencisi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD.

2004-2006

Araştırma görevlisi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD.

2006-2017

Ziyaretçi Öğretim Üyesi

(Visiting Scholar)

Ohio StateUniversity, Columbus, ABD

2011

Doktora Sonrası Araştırmacı

(Post-DoctoralFellow)

TheForsythInstitute, Boston, ABD

2014-2015

Doçent

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD.

2017-...

İdari Görevler:

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bologna Komisyon Üyeliği (2016-…)

- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Komisyonu Üyeliği (2017-…)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.      Türk Periodontoloji Derneği (TPD)

2.      EuropeanFederation of Periodontoloji(EFP)

3.      International Association of DentalResearch (IADR)