PROF.DR. ŞEYHMUS YARDIMCI    
Adı : ŞEYHMUS
Soyadı : YARDIMCI
E-posta : smyardimci@ankara.edu.tr
Tel : (312) 2126720 / 1214
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adres

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi Matematik Böl.

06100-Tandoğan/ANKARAÇalıştığı birimler

1987-1993 Ankara Üniv. Fen Fakültesi (Araştırma Görevlisi)

1993-2004 Ankara Üniv. Fen Fakültesi (Öğretim Görevlisi)

2005-2010 Ankara Üniv. Fen Fakültesi (Yardımcı Doçent)

2010-2015 Ankara Üniv. Fen Fakültesi (Doçent)

2015-           Ankara Üniv. Fen Fakültesi(Profesör)

İdari Görevleri

2008-2015  Ankara Üniv. Fen Fak. Mat. Bl. Bşk Yrd.

2010-2013 Ankara Üniv. Fen Fak. Dekan Yrd.

2014-           Ankara Üniv. BAP Koordinatörlüğü

2015-            Ankara Üniv. Fonksiyonel Analiz A.B.D. Başk.

Öğrenim Durumu

Mayıs 1993-Doktora, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Reel Terimli ve Sınırlı Diziler İçin Çekirdek Teoremleri)                                                                    

Temmuz 1989-Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Knopp Çekirdek Teoremi ve Benzerleri)

Haziran 1987-Lisans, Ankara Üniv. Fen Fakültesi Matematik Böl.

Haziran 1979-Orta Öğretim, Ankara Cumhuriyet Lisesi

Yayınlar

1-  Yardımcı, Ş., Core Theorems for Real Bounded Sequences. Indian J. Pure Appl. Math. 27 (1996), no. 9, 861-867. (SCI Expanded )

 

2- Yardımcı  Ş., Core Equality Theorems for Real Bounded Sequences. Indian J. Pure Appl. Math. 31 (2000), no. 2, 129-135. (SCI  Expanded)

 

3-  Yardımcı  Ş., σ -core for Real Bounded Sequences. Demonstratio Math. 35 (2002), no. 1, 111-116.

 

4-  Orhan C.-Yardımcı  Ş., Banach and Statistical cores of Bounded Sequences. Czechoslovak Math. Journal  54(2004), no. 1,  65-72. (SCI Expanded)

 

5-  Demirci K., Yardımcı Ş.,  σ-core and I-core of Bounded Sequences. J. Math. Anal. Appl. 290(2004), 414-422 . (SCI-Core )

 

6-  Yardımcı Ş.,  Multipliers and factorizations for bounded  I-convergent sequences. Math. Commun.11(2006), no. 2, 181-185.(SCI Expanded)

 

7-  Karakuş S.-Demirci K.-Yardımcı Ş., Statistical Limit Points of Sequences on Intuitionistic Fuzzy Normed Spaces. J. Conc. Appl. Math. 6(2008), no. 4, 375-385.

 

8-  Yardımcı Ş.,  An extension of Knopp’s core Theorem for Complex Bounded Sequences. Math. Commun. 13(2008), no.1, 57-61. (SCI Expanded)

 

9-  Yardımcı Ş., Some relations between functionals on bounded real sequences. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Sér. A1 Math. Stat. 57(2008), no 2.

 

10-  Yardımcı Ş.,  The Knopp and statistical -cores of  sequences . Math. Commun. 14(2009), no.2, 299-305. (SCI Expanded)

 

11-  Yardımcı Ş.,  Jost Solution of the Matrix Difference Equations. Sarajevo J. Math. 6(2010), no.18, 1-5. (SCI Expanded)

 

12-  Yardımcı Ş.,  A note on the Spectral singularities of the non-selfadjoint matrix-valued difference operators . J. Comput. Appl. Math.. 234(2010), no.10, 3039-3042. (SCI Expanded)

 

13-   Bairamov E. Yardımcı Ş.,   Uniform convergence and the properties of the exponential and generalized exponential integral functions . Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer.. 111(2010), no.16, 2471-2473. (SCI-Core )

 

14-Yardımcı Ş., Uğurlu E., Nonlinear fourth order boundary value problems. Boundary Value Problems (2014),no 1, 189. (SCI  Expanded)

 

15-Yardımcı Ş., Olgun M., Can C., Numerical computation and properties of the two dimensional exponential integrals, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics,           Volume 45(2) (2016), 483-495 (SCI  Expanded)

 

16- Yardimci Ş., Arpat Kir E., Can Ç., On the structure of discrete spectrum of a non selfadjoint system of differential equations with integral boundary condition. J Math Chem 55(2017), 1202-1212 (SCI-Core)

 

 

17- Aygar Y., Bairamov E, Yardimci S., A note on spectral properties of a Dirac system with matrix coefficient. J Nonlinear Sci Appl 10(2017), 1459-1469 (SCI Expanded)

Verdiği Dersler

Fonksiyonel Analiz I

Fonksiyonel Analiz II

Soyut Matematik I

Soyut Matematik II

Matematik Analiz I

Matematik Analiz II

Genel Matematik I 

Genel Matematik II

Bilgisayar Programlama I

Bilgisayar Programlama II