ARŞ. GÖR. MÜSLÜME SEVBA ÇOLAK    
Adı : MÜSLÜME SEVBA
Soyadı : ÇOLAK
E-posta : smyilmaz@ankara.edu.tr
Tel : 596 12 01
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/muslume-sevba-colak
Kişisel Akademik Bilgiler

Doktora: Ankara Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü -Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD (2014-Devam ediyor)

Araş.Gör.: Ankara Üniversitesi-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (2013)

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü- Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD (2011-2014)

Yandal: Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Hidrolik Yandal Programı (2009-2011)

Lisans: Selçuk Üniversitesi - Ziraat Mühendisliği- Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Lisans Programı (2007-2011)

 

YAYINLAR:

 • Seyfi, S.U., Uğurlu, N., Şahin, E., Yılmaz, M.S. Keçi Ağılında Kış Mevsiminde CO2, CH4, H2S’ün Saatlik ve Günlük Değişimleri, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ, Sözlü Sunum.
 • Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Change In The Salinity Composition Of Drainage Water İn Soil Columns İrrigated By Diffirent Salinity And Varying Leaching Fractions Of Water. International Soil Science Congress On Soil Science In International Year Of Soil 2015’ 19-23 October 2015, Sochi, Russia.
 • Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Sulama Zamanı Planlanmasında Kullanılan Yeni Teknolojiler, 2016. Tarım Türk Gübre Ve Sulama Dergisi, Ocak-Şubat 2016, Sayı:57 Yıl:11. S:16-21.
 • Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Akkaya, G., Özer, T.B., Drenaj Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Lizimetre Çalışmaları:Yıkama Oranı Etkileri, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya.
 • Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Akkaya, G., Özer, T.B., Drenaj Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Lizimetre Çalışmaları: Farklı Erirlikteki Tuzların Etkisi, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya.
 • Yurtseven, E., Yıldız, M., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Sulama Suyu Tuz İçeriğinin Lizimetre Koşullarında Ayçiçeğinde Bazı Verim Parametrelerine Etkileri, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya.
 • Öztürk, H.S. Yurtseven, E., Yıldız, M., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Utilization Of Water Resources And Sustainable Crop Production, 10 Th İnternational Symposium On Agriculture And Conservation Symstems İn A Changing Environment, May 23-27, Agroenviron 2016, Stewart Center, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.
 • Yılmaz, M.S., Ülkemizin Su Varlığı, 2017. Tarım Türk Gübre Ve Sulama Dergisi, Ocak-Şubat 2017, Sayı:63 Yıl:12. S:32-34.
 • Yurtseven, E.,  Çolak, M.S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Özer, T.B., Akkaya, G.,2017. Yıkama Hacmi Uygulamasının Topraktan Tuzların Yıkanmasına Olan Etkisi. 5. Uluslararası  Katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017 (Sözlü Sunum).
 • Yurtseven, E.,  Çolak, M.S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Özer, T.B., Akkaya, G.,2017. Kısıtlı Sulama ve Yıkama Hacmi Etkisinde Uzun Dönem Toprak Tuzluluğunun Değişimi. 5. Uluslararası  Katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017 (Poster).
 • Yurtseven, E., Çolak, M.S., Avcı, S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Simunek, J., 2017. Comparison of measured and simulated EC of soil water in relation with irrigation water salinity and leaching ratio. VII. International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2017”, Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina. (Sözlü sunum).
 • Yurtseven, E., Avcı, S., Çolak, M.S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Simunek, J., 2017. The effects of irrigation water salinity and leaching fractions on SAR components of soil solution in lyzimeter conditions. VII. International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2017”, Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina. (Poster).
 •  Yılmaz, M.S., Avcı, S., 2017. Su Kirliliğinin Tarıma Etkileri. Tarım Türk Gübreleme ve Sulama Dergisi. Eylül-Ekim 2017. Sayı:67 Yıl:13. S:9-12.
 • Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., and Çolak M.S. Drainage Water Salt Load Variations Related to the Salinity and Leaching Ratios of Irrigation Water, Journal of Agricultural Sciences, (Baskıya kabul edildi).
 • Semiz, G.D., Çolak, M.S., Avcı, S., 2017. Irrigation and salinization:Rise and collapse of civilizations (Sözlü sunum). International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara.
 • Semiz, G.D., Çolak, M.S., Avcı, S., 2017. Bitki ıslahı çalışmalarında fenotip belirleme teknolojileri. (Sözlü sunum). International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara.
 • Çolak, M.S., Avcı, S., Semiz, G.D., 2017. Use of Agricultural Mathematical Models: Hydrus-1d Model. International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara. (Poster)
 • Çolak, M.S., Avcı, S., Semiz, G.D., 2017. Usage of Agricultural Waste. International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara. (Poster)
 • Çolak, M.S., Avcı, S., Semiz, G.D., 2017. Possıble Use of Alternative Energy Sources in Agriculture. International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara. (Poster).
 • YARDIMCI OLDUĞU LİSANS DERSLERİ

  ·         Sulama ve Drenaj

  ·         Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk

  ·         Mühendislikte Ölçme Bilgisi

  ·         Hidrolik

  ·         Hidroloji

  ·         Drenaj Sistemlerinin Tasarımı

  ·         Ölçme Bilgisi

  ·         Topraksu Yapılarının Tasarımı

  ·         Arazi Toplulaştırması

  ·         Sistem Mühendisliği

  ·                Tarımsal Yapılar ve Sulama

  ·                Meteoroloji

  ·                İklim Bilgisi

     ARAŞTIRMA PROJELERİ:

·         Yardımcı Yürütücü: Laboratuar Koşullarında Farklı Toprak Tekstürlerinde, Değişik Tuzluluklarda Oluşturulan Taban Suyundan Kapillar Tuz Taşınımı  (2013-2014)

Destekleyen: S.Ü.BAP (14101006)

·         Kısıntılı sulama ve yıkama hacmi etkisinde Ayçiçeğinde (Helianthus annuus) profil tuzluluğu ve drenaj suyu kalitesinin belirlenmesi: Kolon denemeleri ve modelleme çalışması

Destekleyen: TÜBİTAK (Eylül 2014- Eylül 2017)

·         Yardımcı Yürütücü: Farklı Sulama Suyu Kalitesi ve Taban Suyu Derinliklerinin Fasülyenin (Phaseolus Vulgaris) Verimine Etkisi (Mayıs 2017-Devam ediyor)

Destekleyen: BAP