ARŞ. GÖR. DR. MÜSLÜME SEVBA ÇOLAK    
Name : MÜSLÜME SEVBA
Surname : ÇOLAK
E-Mail : smyilmaz@ankara.edu.tr, msevba@gmail.com
Phone Number : 596 12 01
Title : ARŞ. GÖR. DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department :
Personal Information

EDUCATİON AND ACADEMİC EXPERİENCE

 

PhD.

2014-2020

Ankara University, Faculty of Agriculture, Dept. of Farm Structures and Irrigation

MSc

2011-2014

Selcuk University, Faculty of Agriculture, Dept. of Farm Structures and Irrigation

SALT MOVEMENT FROM DIFFERENT SALT AFFECTED WATER TABLES IN DIFFERENT SOIL TEXTURES UNDER LABORATORY CONDITIONS

Research Assistant

2013

Ankara University, Faculty of Agriculture, Dept. of Farm Structures and Irrigation

BSc

2007-2011

Selcuk University, Faculty of Agriculture, Dept. of Farm Structures and Irrigation

 PROJECTS

·         Researcher S.U. BAP  (2013-2014) : SALT MOVEMENT FROM DIFFERENT SALT AFFECTED WATER TABLES IN DIFFERENT SOIL TEXTURES UNDER LABORATORY CONDITIONS (14101006)

·         Researcher : A.U. BAP (2017-PRESENT) : THE EFFECT OF THE IRRIGATION WATER QUALITY AND WATER TABLE DEPTH ON BEAN (PHASEOLUS VULGARIS) YIELD.

·         Researcher: MEVLANA KALKINMA AJANSI (MEV 2018-698). (June 2018- September 2019).  Aladağ çayı su kalitesinin veri madenciliği yaklaşımları ile sulama açısından modellenmesi.

PUBLICATIONS 

 

·         Seyfi, S.U., Uğurlu, N., Şahin, E., Yılmaz, M.S. Keçi Ağılında Kış Mevsiminde CO2, CH4, H2S’ün Saatlik ve Günlük Değişimleri, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ.

·         Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Change In The Salinity Composition Of Drainage Water İn Soil Columns İrrigated By Diffirent Salinity And Varying Leaching Fractions Of Water. International Soil Science Congress On Soil Science In International Year Of Soil 2015’ 19-23 October 2015, Sochi, Russia.

·         Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Sulama Zamanı Planlanmasında Kullanılan Yeni Teknolojiler, 2016. Tarım Türk Gübre Ve Sulama Dergisi, Ocak-Şubat 2016, Sayı:57 Yıl:11. S:16-21.

·         Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Akkaya, G., Özer, T.B., Drenaj Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Lizimetre Çalışmaları:Yıkama Oranı Etkileri, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya.

·         Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Akkaya, G., Özer, T.B., Drenaj Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Lizimetre Çalışmaları: Farklı Erirlikteki Tuzların Etkisi, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya.

·         Yurtseven, E., Yıldız, M., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Sulama Suyu Tuz İçeriğinin Lizimetre Koşullarında Ayçiçeğinde Bazı Verim Parametrelerine Etkileri, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya.

·         Öztürk, H.S. Yurtseven, E., Yıldız, M., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Utilization Of Water Resources And Sustainable Crop Production, 10 Th İnternational Symposium On Agriculture And Conservation Symstems İn A Changing Environment, May 23-27, Agroenviron 2016, Stewart Center, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.

·         Yılmaz, M.S., Ülkemizin Su Varlığı, 2017. Tarım Türk Gübre Ve Sulama Dergisi, Ocak-Şubat 2017, Sayı:63 Yıl:12. S:32-34.

·         Yurtseven, E.,  Çolak, M.S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Özer, T.B., Akkaya, G.,2017. Yıkama Hacmi Uygulamasının Topraktan Tuzların Yıkanmasına Olan Etkisi. 5. Uluslararası  Katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017.

·         Yurtseven, E.,  Çolak, M.S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Özer, T.B., Akkaya, G.,2017. Kısıtlı Sulama ve Yıkama Hacmi Etkisinde Uzun Dönem Toprak Tuzluluğunun Değişimi. 5. Uluslararası  Katılımlı Toprak ve Su kaynakları Kongresi, Kırklareli, 2017.

·         Yurtseven, E., Çolak, M.S., Avcı, S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Simunek, J., 2017. Comparison of measured and simulated EC of soil water in relation with irrigation water salinity and leaching ratio. VII. International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2017”, Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina.

·         Yurtseven, E., Avcı, S., Çolak, M.S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Simunek, J., 2017. The effects of irrigation water salinity and leaching fractions on SAR components of soil solution in lyzimeter conditions. VII. International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2017”, Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina.

·         Yılmaz, M.S., Avcı, S., 2017. Su Kirliliğinin Tarıma Etkileri. Tarım Türk Gübreleme ve Sulama Dergisi. Eylül-Ekim 2017. Sayı:67 Yıl:13. S:9-12.

·         Semiz, G.D., Çolak, M.S., Avcı, S., 2017. Irrigation and salinization:Rise and collapse of civilizations. International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara.

·         Semiz, G.D., Çolak, M.S., Avcı, S., 2017. Bitki ıslahı çalışmalarında fenotip belirleme teknolojileri. International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara.

·         Çolak, M.S., Avcı, S., Semiz, G.D., 2017. Use of Agricultural Mathematical Models: Hydrus-1d Model. International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara.

·         Çolak, M.S., Avcı, S., Semiz, G.D., 2017. Usage of Agricultural Waste. International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara.

·         Çolak, M.S., Avcı, S., Semiz, G.D., 2017. Possıble Use of Alternative Energy Sources in Agriculture. International Symposium on Multidisciplinary Studies. 10-11 November, Ankara.

·         Yurtseven, E.,  Çolak, M.S., Öztürk, A., Öztürk, H.S., 2018. Drainage water salt load variations related to the salinity and leaching ratios of irrigation water. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 24 (2018) 394-402.

·         Çolak Müslüme Sevba, Avcı Sertan, Öztürk Ahmet, Yurtseven Engin (2018).  Effects of abiotic stress conditions on plants.  1.International GAP Agriculture Livestock Congress. 25-27 Nisan 2018. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4319768)

·         Çakmak Belgin, Çolak Müslüme Sevba (2018).  Climate change, water resources and food safety.  1.International GAP Agriculture-Livestock Congress 25-27 Nisan 2018.  (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4319763)

·         Çakmak Belgin, Çolak Müslüme Sevba (2018).  Rainwater Harvesting Case Study; University of Ankara Faculty of Agriculture Haymana Research&Experimental Farm. 1.International GAP Agriculture-Livestock Congress 25-27 Nisan 2018.  (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

·         Çolak Müslüme Sevba, Avcı Sertan, Yurtseven Engin,Öztürk Ahmet (2018).  Toprak Tuzluluğunun Matematiksel Modellerle İncelenmesi: Hydrus-1D Örneği.  Uluslararası Su ve Çevre Kongresi-Bursa, 891-896. 22-24 Mart 2018. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4260368)

·         Çolak Müslüme Sevba, Öztürk Ahmet (2018).  Yaşamın Kaynağı ve Suyun Dağılımına Global ve Ülkesel Bakış.  Uluslararası Su ve Çevre Kongresi-Bursa, 2215-2215. 22-24 Mart 2018. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4260380).

·         Apaydın, H. Sattari, M. H., Öztürk, F., Öztürk, A., Çolak, M.S., Shirinkand, H. F. “Aladağ Çayı Su Kalitesinin Veri Madenciliği Yaklaşımları İle Sulama Açısından Modellenmesi” proje sonuç raporu. Eylül 2019.

Apaydın, H. Feizi, H., Sattari, M. T., Çolak, M.S., Shamshirband, S., Chau, K.W., 2020. Comparative Analysis of Recurrent Neural Network Architectures for Reservoir Inflow Forecasting. Water 2020, 12, 1500; doi:10.3390/w12051500.