PROF.DR. SERAP NAZLI    
Adı : SERAP
Soyadı : NAZLI
E-posta : snazli@ankara.edu.tr, serapnazli68@gmail.com
Tel : 03123633350/3106
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Kişisel Akademik Bilgiler

Kişisel Akademik Bilgiler

 

Adı Soyadı: Serap Nazlı

Doğum Tarihi: 25 Ekim 1968

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

İnönü  Üniversitesi

1987-1991

Y. Lisans

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

İnönü Üniversitesi

1991-1993

Doktora

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Gazi Üniversitesi

1994-1997

Yüksek Lisans Tezi:

Nazlı, S. (1993). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları İle Mesleki İlgi Alanları Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Doktora Tezi:

Nazlı, S. (1997). Aile Fonksiyonlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü., Ankara.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Rehber Öğretmen

 Malatya Metin Emiroğlu Lisesi

1991-1993

Ar.Gör.  

 İnönü Üniversitesi

1993-1995

Öğ. Gör.

 Muğla Üniversitesi

1995-1997

Yar.Doç.

 Muğla Üniversitesi

1997-1999

Yar.Doç.

 Balıkesir Üniversitesi

1999-2009

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi

2009- 2014

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi

2015-……

 

 

Yabancı Dil:

İngilizce ÜDS-2000, puan: 83.75

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 • Aile ve Evlilik Terapileri Derneği
 • Ankara Aile Danışmanları Derneği

Çalışma Alanları:

 • Okul psikolojik danışmanlığı
 • Evlilik ve aile danışmanlığı

Projelerde Yaptığı Görevler :

·         MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirmesi Dairesi (EARGED)’nde “Gelişimsel Rehberlik Modeli” projesinde akademik danışmanlık (2000-2002)

 

·         TÜBİTAK SOBAG 1001- Polis Akademisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin Gelişimsel Rehberlik Modeline Göre Yapılandırılması projesinde yürütücü (proje no 111K175, 15 eylül 2011-15 eylül 2014)

Danışmanlık:

·         Muğla Üniversitesi 3-6 Yaş Gündüz Bakımevi Eğitim Koordinatörü (1997-1999)

·         Balıkesir Özgür Nesil Çocuk Akademisi Eğitim Danışmanı (2006-2008)

İdari Görevler :

·         Bölüm Başkanı, Muğla Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,  Eğitim Bilimleri Bölümü (1997-1999).

·         Bölüm Başkan Yrd.,  Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi,  Eğitim Bilimleri  Bölümü (2006- 2009).

·         Ana Bilim Dalı Başkanı, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler A.B.D.  (1999- 2009).

·         Bölüm Başkan Yrd.,  AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde psikolojik Hizmetler  Bölümü (2010- 2012)

 

 

 

AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yürütülen  dersler:

Lisans:

 • ARP413 Gelişimsel Rehberlik
 • MRP304 Rehberlikte Program Geliştirme
 • ARP415 Aile Danışmanlığı
 • MSÖ403 Rehberlik
 • GRP403 Topluma Hizmet Uygulamaları

Yüksek Lisans:

 • RPD5005 Gelişimsel Rehberlik Programı
 • RPD5056 Evlilik ve Aile Danışmanlığı
 • RPD5705S Rehberlikte Yeni Paradigmalar
 • RPD 9005U Gelişimsel Rehberlik Çalışmaları

Doktora:

 • RPD6005 Gelişimsel Okul Danışmanlığı
 • RPD 6024 İleri Evlilik ve Aile Danışmanlığı
 • RPD6705S Okul Danışmanlığında Yeni Yaklaşımlar

 

Yönetiminde Tamamlanan Tezler:

1.    Avcı, Y. (2006). Sınıf İçi Rehberlik Etkinliklerinin Öğrencilerin Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış YL tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2.    Büyükışık, G. (2009). İlköğretim 1. sınıf öğrencilerinin sosyal gelişimlerinde sınıf rehberliği müdahalesinin etkisi: Van Alabayır Köyü Örneği. Yayınlanmamış YL tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

3.    Uysal, D. (2009). İlköğretimde Akran Yardımcılığı Müdahalesinin Etkililiği: Balıkesir Karasi İlköğretim Okulu Örneği. Yayınlanmamış YL tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

4.    Fırıncı-Kodaz, A. (2010). İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

5.    Bayam-Çabuk, Ö. (2010). Anne-Babaların Özyeterlik İnançları ile Çocuklarının Problem Davranışlarına Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

6.    Dilek, C. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

7.    Bınar, S. (2011). Sığınmaevinde Kalan Kadınların Algıladıkları Sosyal Destek ile Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Umut Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

8.    Şirin, A. B. (2011). Mükemmeliyetçilikle İlgili Psiko-eğitim Programının 8. Sınıf Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Düzeyleri ve Akademik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

9.    Türkmen, M. (2011). Öznel İyi Oluş Yapısı ve Anababa Tutumları, Özsaygı ve Sosyal Destekle İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

10. Kızıl, Z. (2012). Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

11. Bağatarhan, T. (2012) Ebeveyn Eğitim Programının Annelerin Ebeveynlik Öz-Yeterliklerine Etkisi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

12. Yatkın, Ş. (2012). Grupla Psikolojik Danışma Programının Tutuklu ve Hükümlü Gençlerin Sosyal Becerilerine ve Özsaygı Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

13. Şentürk Aydın, R. (2012). Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programının Boşanmış Aile Çocuklarının Uyumlarına Etkisi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

14.  Bozkur, B. (2013). İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

15. Çavdar, D. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançları. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

16. Günsel, A. D. (2013). Evli Bireylerin Algıladıkları Eş Desteğinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: KKTC Örneği. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 

17. Ömeroğlu, S. (2014). Polis Akademisi Öğrencilerine Yönelik Kariyer Uyumu Programının Etkiliğinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış YL tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

18. Kalafat, T. (2014). Kariyer Geleceği Algısını Etkileyen Kişisel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Çalışması. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.