PROF.DR. SEMİH ÖGE    
Name : SEMİH
Surname : ÖGE
E-Mail : soge@ankara.edu.tr
Phone Number : 0 312 317 03 15 / 4386
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Department :
Personal Information

CURRİCULUM VİTAE,  SEMİH ÖGE

PERSONAL INFORMATION

         Place of birth: Burdur,Turkey

         Date of birth: 13.04.1961

         Work address and Telephone: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Dışkapı, 06110 Ankara, Türkiye. Tel. 0 312 317 03 15/4386

         e-mail: soge@ankara.edu.tr

 

EDUCATION

      2003, Ankara University, Veterinary Faculty, Prof. Dr. in Parasitology

      1998, Ankara University, Veterinary Faculty, Associate Prof. in Parasitology

      1993, Ankara University, Veterinary Faculty, PhD (Dr. Vet. Med) in Parasitology

      1986, Ankara University, Veterinary Faculty, Veterinary Medicine

 

EMPLOYMENT

         Since 2003 Professor for Parasitology, Ankara University, Veterinary Faculty

         1998 to 2003 Scientist and Lecturer in Parasitology, Ankara University, Veterinary      Faculty

         1986 to 1998: Research Assistant in Parasitology, Ankara University, Veterinary Faculty

 

EXPERTISE

         Parasitology

         Helminthology

         Fish Diseases

         Serology-Biotechnology

 

MAIN AREAS OF RESEARCH

     The epidemiology, diagnosis and therapy/prevention of helminth diseases from ruminants, dogs, cats and horses

PUBLICATIONS

ARTICLES

 

1. Doğanay, A., Bozan, H., Öge, S. (1989). Ankara’da bazı akvaryum balıklarında görülen parazitler. Ankara Univ Vet. Fak Derg., 36:795-806.

2. Milli Ü., Hazıroğlu R ., Öge S .,Kurtdede A., Karademir N. (1989). Peritoneal tetrathyridosis in a dog. Turk J. Med. Biol. Res, 3:311-313.

3. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,S., Umur,Ş. (1989). Ankara Hayvanat Bahçesindeki bazı memeli ve kanatlı dışkılarının helmint yönünden 

incelenmesi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 36(3): 646-664.

4. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,H., Öge,S. (1992). İç Anadolu Bölgesinde sığır mide-bağırsak nematodları ve mevsimsel aktiviteleri. Doğa Tr. J. Vet. Anim. Sci. 17:341-349.

5. Doğanay, A., Öge,S. (1993). The prevalence of ascariasis in stray dogs in Ankara. Ankara Univ Vet. Fak Derg., 40(4): 552-562.

6. Öge, H. ve Öge,S. (1995). Maymunlarda Enterobius vermicularis ve Trichuris trichiura'nın mebendazol ile sağaltımı. T. Parazitol.Derg., 19(4):562-570.

7. Burgu; A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S. Pişkin, Ç. (1995). Atlarda bulunan helmint türleri. Ankara Univ Vet. Fak Derg., 42(2):193-205.

8. Öge,S. (1995). Toxocara canis yumurtalarına ve Visceral Larva Migrans'a radyasyonun etkileri. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, 42:327-335.

9. Öge,S., Sarımehmetoğlu,O.H. (1996). Barbus plebejus escherihii (Steindacher, 1897) ve Capoeta tinca (Heckel, 1843)'da Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1819) metaserkerleri. T. Parazitol. Derg, 20:429-437.

10. Burgu,A., Öge,S. Gönenç,B. (1996). Farelerde Aspiculuris tetraptera ve Syphacia obvelata'ya karşı doramectin ve ivermectin'in etkisi. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 2:135-138.

11. Öge, S., Ayaz, E., Gıcık, Y. (1996). Netobimin ve Moxidectin’in doğal enfekte koyunlarda mide bağırsak nematodlarına etkisi. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 2: 199-203.

12. Burgu,A., Öge, S., Gönenç, B. (1997). Farelerde Hymenolepis nana’ya bazı antelmentiklerin etkisi. Etlik Vet. Mikrob. Derg, 9(2): 7-15.

13. Özkul A.,Tunca R., Öge S.(1999). İki sığırda kardiak hidatidozis. T.Parazitol. Derg,23:97-99.

14. Öge,H.,Öge,S. (2000). Quantitative comparison of various methods for detecting eggs of Toxocara canis in samples of sand. Vet. Parasitol.,92:75-79.

15. Öge,S.,Öge,H.(2000). Prevalence of Toxocara spp. eggs in the soil of public parks in Ankara , Turkey. Dtsch. Tierarztl. Wschr.,107:72-75.

16. Öge, S., Öge, H, Yıldırım, A, Kırcalı, F. (2003). Setaria equina infection of Turkish equines: estimates of prevalence based on necropsy and the detection of microfilaraemia. Annals Trop. Med. Parasitol., 97 (4): 403-409 Jun. 

17. Öge H, Doganay A, Öge S, Yıldırım A. (2003). Prevalence and distribution of Dirofilaria immitis in domestic dogs from Ankara and vicinity in Turkey . Dtsch. Tierarztl. Wschr., 110 (2): 69-72 Feb.

18. Öge, S. (2003). At dışkısında Anoplocephala perfoliata yumurtalarının saptanmasında değişik yöntem ve solüsyonların kantitatif karşılaştırılması. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, 50(2): 119-122.

19. Öge, S., Kırcalı, F., Yıldırım, A., Öge, H. (2004). Tektırnaklılarda kist hidatik enfeksiyonu. Ankara Univ. Vet. Fak. Derg., 51(1):75-76.

20.Öge, H., Öge, S., Yıldırım, A., Kırcalı, F., Kara, M. (2005). Immunoblotting analysis of somatic components of Dirofilaria immitis. Parasite., 12:179-182.

 21. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Şahin, G., Aypak, S., Avcıoğlu, H., Bölükbaş, C., Araz, E. (2010). Purification of specific proteins from hydatid cyst fluids of sheep liver and application to ELISA. Revue.  Med. Vet. 161(1):10-15.

 22. Gönenç, B.,Öge,H., Öge, S.,Emir, H.,Özbakiş, G.,Aşti, C. (2012). First record of Lyperosomum longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in Turkey. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 59 (3):227-230.

23. Doǧanay, A.Gönenç, B.http://www.scopus.com/static/images/s.gif Sarimehmetoǧlu, H.O.Öge, H., Öge, S.Adanir, R.Avcioǧlu, H.,Tanyüksel, M. (2012). Analysis of cyst fluid antigens from different hosts for the serodiagnosis of hydatidosis. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi ,60 (1): 33-37.

24. Soykan, E.Öge, H. (2012). The prevalence of liver trematodes in equines in different cities of Turkey.  Türkiye Parazitoloji Dergisi, 36 (3): 152-155.

25. Oge, H.http://www.scopus.com/static/images/s.gifOge, S.Gonenc, B.Ozbakis, G.Asti, C. (2012). Coenurosis in the lumbar region of a goat: A case report. Veterinarni Medicina , 57(6): 308-313.

26. Öge, S., Öge, H., Gönenç, B., Özbakış, G., Aştı,C. 2013 Presence of Toxocara eggs on the hair of dogs and cats. Ankara Üniv Vet Fak Derg., 60, 171-176, 2013.

27. Öge, H., Öge, S., Özbakış, G., Gürcan,S. 2014. Comparison of Toxocara eggs in hair and faecal samples from owned dogs and cats collected in Ankara, Turkey. Vet Parasitol., 206: 227-231

 

 

POSTER/ORAL PRESENTATIONS

 

1. Doğanay, A., Bozan, H Öge, S. (1989): Akvaryum balıklarının parazitleri. 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 26-29 Eylül, İstanbul.

2. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,S. ve Unur,Ş. (1989). Ankara Hayvanat Bahçesindeki bazı memeli ve kanatlı dışkılarının helmint yönünden incelenmesi. 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi. 26-29 Eylül 1989, İstanbul.

3. Milli Ü., Hazıroğlu R ., Öge S .,Kurtdede A., Karademir N. (1989): Bir köpekte peritoneal tetrathyridiosis. 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi. 26-29 Eylül 1989, İstanbul

4. Tiğin, Y.,Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S. (1992). Balık Parazitleri. 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 22-25 Ekim, Girne Kıbrıs. 

5. Doğanay,A., Oge,S., (1993). Ankara sokak köpeklerinde askarit türlerinin yayılışı. 8.Ulusal Parazitoloji Kongresi. 7 – 10 Eylül, Trabzon.

6. Öge,S. (1995). Toxocara canis yumurtalarına ve Visceral Larva Migrans'a radyasyonun etkileri 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi Antalya

7. Öge S ., Sarımehmetoğlu H. O. (1996) : Barbus plebejus escherihii (Steindacher,1897) ve Capoeta tinca (Heckel,1843)' da Clinostomum complanatum (Rudolphi,1819) metaserkerleri. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara

8. Burgu, A., Öge,S., Gönenç, B. (1997). Farelerde Hymenolepis nana’ya bazı antelmentiklerin etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara.

9. Öge, S., Ayaz, E., Gıcık, Y. (1996). Netobimin ve Moxidectin’in doğal enfekte koyunlarda mide bağırsak nematodlarına etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara.

10. Öge, H., Öge,S. (1997). Maymunlarda Enterobius vermicularis ve Trichuris trichiura'nın mebendazol ile sağaltımı. Ankara 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi

11. Oge,S. (1997). Serological studies in helmintology. Regional Workshop on Epidemiology, Diagnosis and Control of Economically Important Parasites of Lifestock in the Near East Region, 2 – 5 October Ankara

12. Öge, S., Öge, H. (2001). Ankara’daki parklarda toprak örneklerinin Toxocara spp. yumurtaları ile kontaminasyonu 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, Elazığ.

13. Öge, H., Öge, S. (2001). Kum örneklerinde Toxocara canis yumurtalarını saptamada kullanılan bazı yöntemlerin kantitatif olarak karşılaştırılması. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, Elazığ.

14. Öge, H., Doğanay A., Öge, S., Yıldırım, A. (2003). Ankara ve çevresindeki köpeklerde Asit Fosfataz ve ELISA yöntemleriyle Dirofilaria immitis enfeksiyonunun yayılışı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, Elazığ.

15. Öge, S., Kırcalı, F., Yıldırım, A. (2001). İki atta Paranoplocephala mamillana olgusu. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, Elazığ.

16. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Bölükbaş, C.S. (2006). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Echinococcosis Çalışmaları. 3.Ulusal Hidatidoloji Kongresi 6-7 Eylül, Samsun.

 17. Öge, H., Öge, S., Yıldırım, A., Kırcalı, F., Kara, M. (2005). Immunoblotting analysis of somatic components of Dirofilaria immitis. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi 17-21 Ekim, İzmir.

 18. Öge,S., Öge,H., Gönenç,B., Özbakış,G., Aştı,C. (2011). Köpek ve kedi tüylerinde Toxocara sp. Yumurtalarının zoonoz özelliğinin araştırılması. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars.

19. Öge,H., Öge,S., Gönenç,B., Aştı,C.,  Özbakış,G. (2011). Bir kıl keçisinde merkezi sisnir sistemi dışında görülen Coenurus kistine yeni bir bakış. . 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars.

20. Gönenç,B., Öge,H., Öge,S., Emir,H., Özbakış,G., Aştı,C. (2011). Türkiye’de kelaynaklarda (Geronticus eremita) ilk Lyperosomum longicauda (Trematoda:Dicrocoeliidae) olgusu. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars.

21. Öge,H., Öge,S., Sarımehmetoğlu,O., Gönenç,B., Özbakış,G. (2015). Ankara yöresi köpeklerinde Echinococcus granulosus’un varlığının copro-PCR yöntemi ile araştırılması. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası katılımlı Ekinokokkozis sempozyumu, 5-9 Ekim 2015, Erzurum.

22. Öge,H., Öge,S., Özbakış,G., Gürcan,S. (2015). Ankara’daki sahipli kedi ve köpeklerin tüy ve dışkılarında Toxocara sp. yumurta varlığının araştırılması. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası katılımlı Ekinokokkozis sempozyumu, 5-9 Ekim 2015, Erzurum.

23. Özbakis,G., Öge,H., Öge S., Tunç,AS., Aştı,C. (2015). Identification and genetic characterization of hydatid cyst in a wild boar, in Turkey.  The XXVIth World Congress on Echinococcosis in conjunction with IInd National Conference on Echinococcosis with International Participation 1-3 October 2015 Buchoest, Romania.

24. Doğanay A., Gönenç,B., Sarımehmetoğlu,OH, Öge H., Öge,S., Adanır,R., Avcıoğlu,H., Tanyüksel,M . (2015). Analysis of cyst fluid antigens from different hosts for the serodiagnosis of hydatidosis. International Congress. 2nd Veterinary Congress of Bosnia and Herzegovina “One World-One Health-One Vision” Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October 1-16 th, 2015

 

 

 

 

 

REVIEW ARTICLES

 

1. Tiğin Y ., Burgu A ., Doğanay A., Öge H ., Öge S. (1991). Balık parazitleri . T. Parazitol. Derg , 16:103-119.

2 . Öge S. (1995). Serological studies in helminthology. Regional Workshop on Epidemiology, Diagnosis and Control of Economically Important Parasites of Livestock in the Near East Region, 2-5 October ,Ankara.

3. Doğanay A ., Öge S. (1997): Türkiye'de koyun ve keçilerde görülen helmintler. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 3:97-114. 

4 . Öge S., Doğanay A. (1997). Türkiye'de sığır ve mandalarda görülen helmintler. T Parazitol. Derg,21:435-441.

5. Öge S.,Burgu A. (1999): Hayvanlardan insanlara geçen kist hastalığı. Ekin Derg. 88: 75 – 78.

6. Öge S . (2000): Gevişgetiren hayvanlarda önemli helmint hastalıkları. Ekin Derg.,14:88-92.

7 . Öge S . (2002): Chemotherapy for parasites of freshwater fish. T. Parazitol. Derg, 26:113-118.

 

 

BOOKS

 

1. Coccidiosis. Ed. Prof. Dr. Şükran Dinçer. Öge, S. Balıklarda Coccidiosis. P: 301 – 308.

2. Fasciolosis. Ed. R. Tınar, M. Korkmaz. Burgu, A, Öge, S. Klinik. P:119 - 134. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını 18. Meta Basım, Bornova, İzmir.

3. Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Burgu, A. 2004. Echinococcus Türlerinin İn vivo ve İn vitro Kültivasyonu. S: 57-76. Ecninococcosis. Ed. N. Altıntaş, R. Tınar, A. Çoker. Hidatidoloji Derneği Yayını No 1. Ege Üniv. Matbaası, Bornova, İzmir.

4. Sarımehmetoğlu, O., Öge, S., Burgu, A. 2004. Echinococcosisde Aşı Çalışmaları. S:325-332. Echinococcosis. Ed. N. Altıntaş, R. Tınar, A. Çoker. Hidatidoloji Derneği Yayın No 2. Ege Üniv. Matbaası,  Bornova, İzmir.

5. Öge, S. 2005. Balıkların Paraziter Hastalıklarında Tedavi. S: 287-306. Parazit Hastalıklarında Tedavi. Ed. A. Burgu, Z. Karaer. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 19. Meta Basım, Bornova, İzmir.

6. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Bölükbaş, C. 2007. Cestod Enfeksiyonlarında Bağışıklık I. Genel Bakış ve Değişik Konaklarda Erişkin Cestodlar için Bağışıklık Yanıtının İrdelenmesi. S: 552-562. Helmint Enfeksiyonlarında İmmunite. III. Bölüm. Ed. M.A Özcel, A. İnci, N. Turgay, E. Köroğlu. Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 21. Meta Basım, Bornova, İzmir.

7. Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Bölükbaş, C.S . 2007. Cestod Enfeksiyonlarında Bağışıklık II. Bazı Metacestod Enfeksiyonları İçin Bağışıklık Yanıtının İrdelenmesi. S: 563-575. Helmint Enfeksiyonlarında İmmunite. III.Bölüm. Ed. M.A Özcel, A. İnci, N. Turgay, E. Köroğlu. Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 21. Meta Basım, Bornova, İzmir.

 

 

 

 

 PROJECTS

1. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,H. ve Öge,S. (1992). İç Anadolu Bölgesinde sığır mide-bağırsak nematodları ve mevsimsel aktiviteleri. TÜBİTAK VHAG-755.

2. Öge,S. (1995) Toxocara canis yumurtalarına ve Visceral Larva Migrans'a radyasyonun etkileri. A. Ü. Araşt. Fonu 90-30-00-05.

3. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,S. ve Umur,Ş. (1989). Ankara Hayvanat Bahçesindeki bazı memeli ve kanatlı dışkılarının helmint yönünden 

incelenmesi. A. Ü. Araşt. Fonu.

4. Öge, H., Doganay A, Öge S, Yıldırım A. (2003). Prevalence and distribution of Dirofilaria immitis in domestic dogs from Ankara and vicinity in Turkey. ARFO 2001- 08-10-035.

5. Doğanay, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, S., Tanyüksel, M., Adanır, R. (2003). Hydatidosisin serodiagnosisinde kist sıvısı antijenlerinin SDS-PAGE ve Western Blotting yöntemleri ile karşılaştırmalı analizi.

6. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, H., Öge, S., Şahin, G., Aypak, S., Avcıoğlu, H., Araz, E.  (2005). Koyun karaciğer kist hidatik sıvısından hidatidosise spesifik proteinlerin purifikasyonu ve ELISA yöntemine aplikasyonu. Ank. Üniv. Bilim. Proje. Müd. 2005-0810077.

7. Öge H, Öge S, Gönenç B, Sarımehmetoğlu HO, Özbakış G, Aştı C (2015). Ankara yöresi köpeklerinde E. granulosus’un varlığının copro Nested-PCR yöntemi ile araştırılması. Ankara Üniversitesi BAP. Proje No: 12B3338002.                                                                        

8. Öge H, Öge S, Gönenç B, Sarımehmetoğlu HO, Özbakış G, Aştı C (2013-devam ediyor). Farelerde visceral larva migrans (Toxocara canis) tedavisinde albendazol ve çörekotu yağının (thymoquinone) kombinasyonunun etkisi. Ankara Üniversitesi BAP. Proje No: 13B3338006.

9. Gönenç B, Öge H, Öge S, Sarımehmetoğlu HO, Aştı C, Cengiz G, Özbakış G. (BAP 12.03.2015-devam ediyor). Ankara bölgesinde koyunlarda Fasciola hepatica enfeksiyonunun dışkı kan ve sütte farklı test kitleri ve excretion/secretion antijeni kullanılarak ELISA yöntemi ile karşılaştırılmalı teşhisi. Ankara Üniversitesi BAP. Proje No: 15B0239001.