PROF.DR. MEHMET SOMUNCU    
Adı : MEHMET
Soyadı : SOMUNCU
E-posta : somuncu@ankara.edu.tr
Tel : +90-312-3103280/1202
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

Coğrafya/Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Ankara Üniversitesi

1993

Y.Lisans

Coğrafya/Fiziki Coğrafya

Ankara Üniversitesi

1987

Lisans

Fiziki Coğrafya ve Jeoloji

Ankara Üniversitesi

1984

 Doktora Tezi: Kayseri-Sarımsaklı Ovası ile Çevresinin Beşeri ve İktisadi Coğrafyası (Prof.Dr. Hamdi Kara danışmanlığında)

Yüksek Lisans Tezi: Develi Ovası’nın Kuzey ve Batı Bölümünde Rüzgâr Erozyonu Sorunu ile Alınması Gereken Önlemler Üzerinde Bir Araştırma (Prof.Dr. Erdoğan Akkan danışmanlığında)

Lisans Tezi: Erciyes Dağı’nın Jeolojisi ve Jeomorfolojisi (Prof.Dr.Özdoğan Sür danışmanlığında)

Akademik Görevler

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Profesör

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2011-

Doçent

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2006-2011

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü

1994-2006

Araştırma Görevlisi Dr.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü

1993-1994

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü

1989-1993

İdari Görevler ve Akademik Kurul Üyelikleri

Yıl

Görev

2017-2019

Scientific Network  for the Caucasus Mountain Region (SNC-mt) Bilimsel Yönlendirme Kurulu Başkanı

2017-2020

DTCF, Coğrafya Bölüm Başkanı

2017-2020

DTCF, Fakülte Kurulu Üyesi

2016-

IGU International Geographical Union, COMB-Commission 'Mediterranean Basin' Yönlendirme Kurulu Üyesi

2016-

Türkiye Çevre Vakfı Başkanı

2015-

South Eastern European Mountain Research Network (SEEmore) Başkan Yardımcısı

2015-2016

Türkiye Çevre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

2014-

Scientific Network  for the Caucasus Mountain Region (SNC-mt) Bilimsel Yönlendirme Kurulu Üyesi

2010-

DTCF, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı

2008-2010

DTCF, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

2008-

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

2005-2008

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

2001-2010

DTCF, Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcısı

1996-1998

DTCF, Coğrafya Bölümü Başkan Yardımcısı

1997-2001

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Dağcılık Federasyonu As Başkanı

1995-1997

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Dağcılık Federasyonu Çevre Kurulu Üyesi

İş Deneyimi

Araştırmacı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yapı Araştırma Enstitüsü, (1985-1987)

İlgi Alanları

Çevre Çalışmaları: İklim Değişikliği; İnsan ve Çevre Etkileşimi; Çevre Koruma; Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi, Çevre Tarihi

Kırsal Coğrafya: Kırsal Kalkınma; Dağlık Alanlar; Dağ Toplumları ve Politikaları

Turizm/Rekreasyon: Kırsal Turizm; Dağ Turizmi; Sürdürülebilir Turizm Yönetimi

Dersler

Program

Ders adı

Dönemi

Kredisi

Doktora

03026072 Sürdürülebilir Turizm Yönetimi

Güz

3 (Seçmeli)

03026056 Korunan Alanların Yönetimi

Bahar

3 (Seçmeli)

 

Yüksek Lisans

03027071 Turizm ve Kalkınma

Güz

3 (Seçmeli)

03025049 Turizm ve Çevre

Bahar

3 (Seçmeli)

03025068 Ekoturizm

Bahar

3 (Seçmeli)

 

 

Lisans

COG133 İnsan ve Çevre

Güz

2 (Seçmeli)

COG333 Turizm Coğrafyası

Güz

4 (Zorunlu)

COG439 Çevresel Etki Değerlendirmesi

Güz

2 (Seçmeli)

COG142 Kırsal Coğrafya

Bahar

2 (Seçmeli)

COG342 Ulaşım Coğrafyası

Bahar

2 (Zorunlu)

AKADEMİK ETKİNLİKLER

YAYINLAR

Kitap

Somuncu, M. (Ed.). 2018. Çevre Yazıları, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Yayın No: 192, Ankara.

Güney, İ., Somuncu, M. 2017. Turizm Alanlarının Yaşam Döngüsü Üzerine Bir Araştırma: Kuşadası Örneği, Lambert Academic Publishing.

Somuncu, M. (Ed.). 2016. Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Yayın No: 191, Ankara.   

Somuncu, M., Çabuk Kaya, N., Akpınar, N., Kurum, E., Özelçi Eceral, T. 2012. Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarında Çevresel Değişim, Ankara Üniversitesi Yayın No: 362, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:2, Ankara.

Somuncu, M., Yiğit, T., Şahin Güçhan, N., Şenyurt, Y., Aslan, R., Bölükbaşı-Ertürk, E., Çörtük, U., Yoldaş, Kabasakal Cougnites, S., A.,  Kılıççöte, C., Gürkan, M., 2009. Türkiye’nin Dünya Miras Alanları: Koruma ve Yönetimde Güncel Durum, (Ed. A. Bayvas), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Yayını, Ankara.

Somuncu, M. 2009. Ankara Üniversitesi’nde Çevre Konusunda Kim Kimdir? Ankara Üniversitesi Yayın No: 232, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:1, Ankara.

Somuncu, M. 2005. Aladağlar: Yaylacılık ve Dağ Göçebeliği Konusunda Bir Araştırma, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

Somuncu, M. 1998. Cumhuriyet’in 75. Yılında Kayseri, Kayseri Valiliği Yayını, Ankara.

Kitap bölümü

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2019. Türkiye’de İkinci Konut Veri Tabanı Oluşturulmasına Yönelik Bir Öneri: Manavgat, Antalya Örneği, İçinde: Bulut,M., Karacagil, Z. (Ed.), Current Debates on Social Sciences 2: Cultural Studies, Ankara, 5-19.

Varnacı Uzun, F., Somuncu, M. 2018. Cultural Lanscape: An Evaluation From Past to Present, In: Rosa, I.S, Lopes, J.C., Ribeiro, R., Mendes, A. (Eds.), Handbook of Research on Methods and Tools for Assessing Cultural Landscape Adaptation, IGI Global, Harshey PA, USA, 1-27.

Uğurlu, Ö., Somuncu, M. 2018. Ayaş İlçesi’nde Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi, İçinde: Yılmaz, M., (Ed.), Geçmişten Geleceğe Taşınan Miras: Ayaş, Ankara, 357-369.

Somuncu, M. 2016. İklim Değişikliğinin Dünya ve Türkiye Turizmine Etkileri, İçinde: Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri, Somuncu, M., (Ed)., Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Yayın No: 191, Ankara, 157-182.   

Somuncu, M. 2016. Tourism and the Commodification of Cultural Heritage in the Eastern Black Sea Mountains, Turkey, In: Koulov, B., Zhelezov, G. (Eds.), Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe, Springer, London-New York, 243-255.

Somuncu, M. 2016. Sustainable Development in the Eastern Black Sea Mountains: Present State and Pesperctives, (Second Edition), In: Zhelezov,G. (Ed.), Sustainable Development in Mountain Regions: Southeastern Europe, Springer, Switzerland, 215-226.

Somuncu, M. 2014. Ekoturizm, İçinde: Altun, A. (Ed.), Turizm ve Tanıtım, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 8:1-19. 

Somuncu, M. 2014. The Success of the State and Local People in the Development of Sustainable Mountain Tourism in Turkey, In: Debarbieux, B., Oiry Varacca, M., Rudaz, G., Maselli, D., Kohler, T., Jurek, M., (Eds.), Tourism in Mountain Regions, Hopes, Fears and Realities, Sustainable Mountain Development Series, Geneva, Switzerland: UNIGE, CDE, SDC, 80-81.  

Somuncu, M. 2014.  Coğrafya ve Çevre Bilimi Üzerine, İçinde: Bekaroğlu, E. ve Özdemir, A.R. (Ed.), Bir Disiplinin İç Dünyası: Modern Türk Coğrafyası Üzerine Söyleşiler, İdil Yayıncılık, İstanbul, 285-318.

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2014. Türkiye’de İnanç Turizmi: Bugünkü Durum, Sorunlar ve Gelecek, İçinde: Bilim, Y., Özer, Ö., (Ed.), İnanç Turizmi: Seçme Konular, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 11-46.

Somuncu, M., Işık, D. 2012. Erciyes Dağı’nın Rekreasyon Alanı Olarak Kayseri Kenti İçin Önemi ve Dağın Sosyo-kültürel Yaşam Üzerindeki Etkileri. İçinde: Asiliskender, B., Ceylan, B, Tozoğlu, A.E. (Ed.), Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı: Mimarlık, Kent Tarihi ve Kültürü Abdullah Gül Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 225-251.

Somuncu, M. 2010. The Dilemma in Turkish highlands: preservation of natural and cultural heritage and tourism development – A case study of the Eastern Black Sea Region, In: Amoéda, R., Lira, S., and Pinherio, C. (Eds.), Heritage and Sustainable Development, Vol.1, Portugal, 431-440.

SCI/SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makaleler

Khurshid, M., Nafees, M., Khan, A., Somuncu, M.,  Khan, A.A., Rashid, W. 2019. Socio-political and ecological stresses on traditional pastoral systems: A review, Journal of Geographical Sciences, 29(10):1758-1770.

Somuncu, M. 2006. Achieving Universal Primary Education in Mountains: Turkey Education Campaign for Girls: “Off to School Girls! (Haydi Kızlar Okula!)”, Mountain Research and Development, 26(1): 20-23. 

Somuncu, M., İnci, A. 2004. Balancing Protection and Utilization in Overcoming Inaccessibility: A Rural Development Model in Mountainous Area of Turkey, Mountain Research and Development, 24 (4): 307-311.

Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler

Somuncu, M., Okuyucu, A., Altundal Öncü, M. 2019. Second Home Tourism in the Eastern Black Sea Region of Turkey: Development Issue and Mobility Pattern, Ankara University Journal of Environmental Sciences, 7(2): 63-82.

Khan, A.A., Somuncu, M. 2019. Is Rural Out Migration Constructive for Sustainable Development? A Case of Mountain Community of Kıbrıscık, Turkey, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(4): 3337-3352.

Göközkut, B., Somuncu, M. 2019. Ankara’da Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Ölçeğinde Dönüşen Mekânlar, Değişen Gündelik Hayat Pratikleri, Ankara Araştırmaları Dergisi, 7 (1):105-124.

Varnacı Uzun, F., Somuncu, M. 2019. Assessment of Cultural Landscape Values and Their Protection Status in Ihlara Valley, International Journal of Humanities and Social Sciences, 8 (1): 7-18.

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2018.  1990-2015 Yılları Arasında Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Hareketlerindeki Değişim, Türk Coğrafya Dergisi, 71:713.

Güney, İ., Somuncu, M. 2018. Kuşadası İlçesi’nde Turizmin Yaşam Döngüsü: Mekânsal ve Toplumsal Öğeler Üzerinden Bir Değerlendirme, Türk Coğrafya Dergisi, 71:101-116.

Khurshid, M., Nafees, M., Somuncu, M. 2017. Understanding the Role of Agriculture Encroachment in Pastoral Resources Degradation in Western Himalaya of Northern Pakistan, Sarhad Journal of Agriculture, 33 (2): 298-305.

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2017. İkinci Konutların Sosyo-Kültürel Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Tutumları: Yalova-Çınarcık Örneği, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(2), 257-268.

Güney, İ., Somuncu, M. 2017. Coğrafyacıların Turizm Disiplinine Akademik Katkıları: Annals of Tourism Research Dergisi Üzerinden Betimsel Bir Analiz, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), 453-462.  

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2016. İkinci Konut Sahipliliğinde Motivasyon, Sosyo-Demografik Özellikler ve Seyahat Karakteristikleri Arasındaki İlişkiler: Yalova-Çınarcık Örneği, Coğrafi Bilimler Dergisi, 14(1), 39-56.

Sönmez, M.E., Somuncu, M. 2016. Sultansazlığı’nın Alansal Değişiminin Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi, Türk Coğrafya Dergisi, 66:1-10.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2016. Kültür Turizmi Alanlarında Turizmin Çeşitlendirilmesine Eleştirel Bir Bakış: Safranbolu UNESCO Dünya Miras Alanı, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1): 53-64.

Somuncu, M., Ceylan, S. 2015. Folk Music, Local Dances and Summer Pasture Festivals in Rural Areas of the Eastern Black Sea Region, Turkey, Coğrafi Bilimler Dergisi, 13(2), 79-92.

Varnacı Uzun, F., Somuncu, M. 2015. Evaluation of the Sustainability of Tourism in Ihlara Valley and Suggestions, European Journal of Sustainable Development, 4 (2): 165-174.

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2015. Yalova-Çınarcık’taki İkinci Konutların Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 13(2), 139-159.

Varnacı Uzun, F., Somuncu, M. 2014. Ihlara Vadisi’ndeki Turizm Faaliyetlerine ve Alanın Korunmasına İlişkin Turist Görüşlerinin Analizi, International Journal of Human Sciences, 11(2), 517-542.

Uzun, A., Somuncu, M. 2014. Madra Dağı ve Çevresinin Arazi Örtüsü/Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(30): 1-21.

Khan, A.A., Somuncu, M., 2013. Rural Urban Migration in Mountain Areas and its Compatibility with Natural, Social and Economic Regimes: A Case of Kıbrıscık District, Bolu Province, Turkey, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 5(1): 95-104.

Kurtar, C., Somuncu, M. 2013. Kentsel Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirliği: Ankara Hamamönü Örneği, Ankara Araştırmaları Dergisi, 2(1): 35-47.

Khan, A.A., Somuncu, M., 2012. Dynamics of Rural Out Migration and Environmental Conservation: a Dilemma of Sustainable Development of Mountain Community of District Kibriscik, Province of Bolu, Turkey, New Horizons in Science & Technology, 1(3):59-64.

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2012. Kültürel Mirasın Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanılmasında Yerel Halkın Algı ve Tutumlarının Belirlenmesi: Osmaneli İlce Merkezi Orneği, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 4(1):37-51.

Varnacı Uzun, F., Somuncu, M. 2012. Ihlara Vadisi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Yerel Halkın Turizme Katılımına İlişkin Görüşleri, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22):113-118.

Tazebay,İ., Somuncu, M., Akpinar, N. 2010. A quantitative assessment for quality of life: The case of metropolitan Ankara, Turkey, African Journal of Agricultural Research, 5(12): 1360-1372.

Somuncu, M., Khan, A.A. 2010. Current Status of Management and Protection of Taxila World Heritage Site, Pakistan, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2(1):45-60.

Somuncu, M., Akpınar, N., Kurum, E., Çabuk Kaya, N., Özelçi Eceral, T. 2010. Gümüşhane İli Yaylalarındaki Arazi Kullanımı ve İşlev Değişiminin Değerlendirilmesi: Kazıkbeli ve Alistire Yaylaları Örneği, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2(2):107-127.

Somuncu, M., Yiğit, T. 2010. World Heritage Sites in Turkey: Current Status and Problems of Conservation and Management, Coğrafi Bilimler Dergisi, 8(1):1-26.

Somuncu, M., Khan, A.A., Waseem, L.A. 2009. Review of Protected Areas System in Pakistan: Present Status and Problems Concerning Future Development, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 1(2): 1-15.

Özçağlar, A., Özgür, E.M., Somuncu, M., Bayar, R., Yılmaz, M., Yüceşahin, M.M.,Yavan, N., Akpınar, N., Karadeniz, N. 2006. Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynak Tespitine Bağlı Olarak Geliştirilen Arazi Kullanım Kararları, Coğrafi Bilimler Dergisi, 4(1): 1-27.

Somuncu, M. 2004. Dağcılık ve Dağ Turizmindeki İkilem: Ekonomik Yarar ve Ekolojik Bedel, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(1): 1-22.

Somuncu, M. 2004. Cehri Üretimi ve Ticaretinin 19. Yüzyılda Kayseri Ekonomisindeki Önemi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22, 99-125.

Karadeniz, N., Somuncu, M. 2003. Approaches for Preservation of Mountainous Areas in Turkey Case Study: Kaçkar Muntains (Turkey), Montagnes Méditerranénnes, 17, 89-90.

Karadeniz, N., Somuncu, M. 2002. I. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(2):176-177.

Diğer dergilerde yayımlanmış makaleler

Somuncu, M., Karadeniz, N., Akpınar, N. 1999. Sürdürülebilir Bölge Planlaması Çerçevesinde Kırsal Kalkınma İçin Alan Kullanım Sistemlerinin Rize İli Örneğinde İrdelenmesi, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7, 175-193.

Somuncu, M. 1997. Doğu Karadeniz Bölümünde Yayla-Dağ Turizminin Bugünkü Yapısı, Sorunları ve Geleceği, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 6, 273-315.

Somuncu, M. 1996. Palas Ovası’nda Coğrafya Gözlemleri, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 5, 183-212.

Somuncu, M. 1996. Kayseri’de Bağcılık, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 11, 107-133.

Somuncu, M. 1995. Kayseri Şehrinin Kuruluş ve Gelişmesi, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 4, 127-146.

Doğu,  A.F., Tunçel, H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Somuncu, M.  1994. Perilin Mağarası, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 3, 291-308.

Somuncu, M. 1994. Rize Ayder Yaylasında Turizm, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 3, 255-273.

Doğu,  A.F., Çiçek, İ.,  Gürgen, G.,  Tunçel, H., Somuncu, M. 1994. Göller (Hunut) Dağında Buzul Şekilleri Yaylalar ve Turizm, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 3, 193-218.

Akkan, E., Doğu, A.F., Gürgen,  G., Yiğitbaşıoğlu,H., Somuncu, M. 1993. Uzungöl, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, 251-262.

Özesmi,U., Somuncu, M., Tunçel, H. 1993. Sultan Sazlığı Ekosistemi, Ankara Üniversitesi  Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, 275-288.

Doğu,A.F., Somuncu, M., Çiçek, İ., Tunçel,  H. ve  Gürgen,G. 1993. Kaçkar Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm, Ankara Üniversitesi  Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, 157-183.

Somuncu,  M. 1988. Develi Ovası'nın Kuzey ve Batı Bölümünde Rüzgâr Erozyonu Sorunu İle Alınması Gereken Önlemler Üzerine Bir Araştırma, Jeomorfoloji Dergisi, 16, 37-45.

Popüler dergilerde yayımlanan makaleler

Somuncu, M. 2010. From Mountain Pastures to Mountain Resorts, Newsletter of the Mountain Research Initiative, 5:9-12.

Somuncu, M. 1993. Öyküleriyle Ağrı Dağı, Çarşak, ODTÜ-DKSK Bülteni, 1 (3):28-30.

Somuncu, M. 1993. Kaçkar Dağları, Kültür, 99:60-62.

Somuncu, M. 1991. Erciyes Dağı’nda Spor ve Turizm, Melikgazi Belediyesi Dergisi, 1 (4):24-25.

Somuncu, M. 1991. Erciyes Dağı, Melikgazi Belediyesi Dergisi, 1 (3): 25.

Somuncu, M. 1990. Le Mont Ağrı et lArche de Noé, Newspot, 9-90/14: 8.

Somuncu, M. 1990. Yedigöller: The Seven Lakes and the Kapuzbaşı Waterfalls, Image of Turkey, 29:18-22.

Somuncu,  M. 1989. The Kaçkar Mountains of Eastern Black Sea Coast, Image of Turkey, 26:18-23.

Somuncu,  M. 1989. Mount Ağrı And Noahs Ark, Image of Turkey, 23:22-26.

Somuncu, M. 1986. Bozkırdaki Doğal Anıtlar: Acıgöl Maarı ve Meke Tuzlası, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 19 (225):42-44.

Somuncu, M. 1986. Milli Park Olması Gereken Bir Yöremiz: Aladağlar, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi,19 (223):1-3.

Somuncu, M. 1986. Türkiye’nin Yaşayan Buzulları, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 19 (221):1-3.

Somuncu, M. 1985. Dağcılık Sporu ve Türkiyedeki Yeri, Yapıspor Dergisi, 4 (11):26-27.

Somuncu, M. 1985. Dağcılık Üzerine Birkaç Söz, Yapıspor Dergisi, 4 (12):27-30.

Ansiklopedi maddesi

Somuncu, M. 2015. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, Kayseri maddesi, cilt 4, sayfa: 50-56, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 50-56.

Somuncu, M. 2014. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, Reşat İzbırak maddesi,  cilt 3, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 369-370.

Somuncu, M. 2010. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, Erciyes Dağı maddesi, cilt 2, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 177-180.

Somuncu, M. 2009. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi, Coğrafya maddesi, cilt 1, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 322-332.

PROJELER

2018, Strengthening Climate Adaptation Capacities in South Caucasus (SCAC), University of Geneva & Caucasus Network for Sustainable Development of Mountain Regions (Sustainable Caucasus), (2018-2022). (Ulusal Temsilci).

2018, Support for the Preparation of Turkey's Seventh National Communication (7th NC) and Third Biennial Report (3rd BR) to United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), (Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Sunacağı 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yıllık Raporun Hazırlanmasına Destek Projesi, United Nations Development Programme/UNDP), (2018-2019). (Ulusal Danışman).

2013, Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneğinde Korunan Alanlarda Peyzaj Karakter Tiplerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Proje No: 110Y270, (2011-2013). (Araştırmacı).

2012, Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarının Arazi Kullanım ve İşlevlerindeki Değişimin Değerlendirmesi. TÜBİTAK Proje No: SOBAG-109K079, (2009-2012). (Proje Yürütücüsü).

2010, Dağlık Alanlardaki Yerleşimlerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi ve Katılımcılığın Geliştirilmesi Yuntdağı Modeli. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)/T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Proje No: (TCP/TR/3102 (D), (2007-2010). (Proje Yönlendirme Komitesi Üyesi).

2008, Türkiye’deki Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumunun Saptanması, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi, (2007-2008). (Proje Yürütücüsü).

2008, Erciyes Üniversitesi Kayseri Hafıza Merkezi Projesi TR0405.02/LDI/69  (2007-2008) (Proje Gönüllüsü/8.Danışma Grubu Üyesi).

2006, Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynakların Belirlenmesi ve Arazi Kullanım Kararlarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK  Proje No: SB 8007 ve Ankara Üniversitesi,  BAP No: 2003-09-01-017, (2003-2006). (Araştırmacı).

2006, Eğriova Yaylası Örneğinde Yönetim Planlaması. TÜBİTAK Proje No: ÇAYDAG-100YO37, (2000-2006). (Araştırmacı).

2004, Orta Kızılırmak Havzası 15322 Ekolojik Biriminin Tarımsal Sit – Rekreasyon Öncelikli Alan Kullanım Deseninin Oluşturulması.  TÜBİTAK Proje No: TARP-1900, (1998-2004). (Araştırmacı).

2001, Orta Toroslarda (Aladağlar) Yaylacılık ile Dağ Turizmi Potansiyelinin Saptanması ve Planlama İlkeleri.  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü, Proje No: 98-01-03-01, (1998-2001). (Proje Yürütücüsü).

1993, Strategies D’investissment et Redeploiement Spatial Des Emigres Dans Quatre Pays D’origine: Maroc, Tunusie, Turquie, Senegal, C.N.R.S. – Universite de Poitiers, France, (1990-1993), (Araştırmacı).

Proje raporları

Somuncu, M., Çabuk Kaya, N., Akpınar, N., Kurum, E., Özelçi Eceral, T. 2012. Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarının Arazi Kullanım ve İşlevlerindeki Değişimin Değerlendirmesi. TÜBİTAK Proje No: SOBAG-109K079, Ankara.

Somuncu, M., Yiğit, T., Yoldaş, A. 2008. Türkiyedeki  Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması:(Hierapolis- Pamukkale), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Ankara. (Kısmen yayımlanmıştır).

Somuncu, M., Yiğit, T., Bölükbaşı-Ertürk, E. 2007. Türkiyedeki  Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması:(Safranbolu), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Ankara. (Kısmen yayımlanmıştır).

Somuncu, M., Yiğit, T., Şenyurt, Y. 2007. Türkiyedeki  Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması:(Hattuşa: Hitit Başkenti), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Ankara. (Kısmen yayımlanmıştır).

Somuncu, M., Yiğit, T., Kılıççöte, N.C. 2007. Türkiye’deki  Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması:(Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Ankara. (Kısmen yayımlanmıştır).

Somuncu, M., Yiğit, T.2007. Türkiyedeki  Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması:(Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Ankara. (Kısmen yayımlanmıştır).

Somuncu, M., Yiğit, T., Güçhan, N.Ş., Kabasakal-Coutignies, S.  2007. Türkiyedeki  Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması:(Nemrut Dağı), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Ankara. (Kısmen yayımlanmıştır).

Somuncu, M., Yiğit, T., Gürkan, M. 2007. Türkiyedeki  Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması:(İstanbul’un Tarihi Alanları), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Ankara. (Kısmen yayımlanmıştır).

Somuncu, M., Yiğit, T., Aslan, R. 2007. Türkiyedeki  Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması:(Troia Arkeolojik Siti), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Ankara. (Kısmen yayımlanmıştır).

Somuncu, M., Yiğit, T., Çörtük, U. 2007. Türkiyedeki  Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması: (Ksanthos Letoon), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Ankara. (Kısmen yayımlanmıştır).

Karadeniz, N., Güneş, G., Somuncu, M., Öztekin, M. 2006. Eğriova Yaylası Örneğinde Yönetim Planlaması, TÜBİTAK Proje No: ÇAYDAG-100YO37, Ankara.

Özçağlar, A., Özgür, M., Somuncu, M., Bayar, R., Yılmaz, M., Yüceşahin, M., Yavan, N., Akpınar, N., Karadeniz, N., Çabuk, N. 2006. Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynakların Belirlenmesi ve Arazi Kullanım Kararlarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK Proje No: SBB-8007, Ankara.

Başal, M., Yılmaz, O., Akpınar, N., Karadeniz, N., Erdoğan, E., Açıksöz, S., Dilaver, Z., Güneş, G., Özdemir, A., Somuncu, M., Tanrıvermiş, H. 2004. Orta Kızılırmak Havzası 15322 Ekolojik Biriminin Tarımsal Sit-Rekreasyon Öncelikli Alan Kullanım Deseninin Oluşturulması, TÜBİTAK Proje No: TARP-1900, Ankara.

Ma Mung, E., Simon, G., Boubakri, H., Lazaar, M., Robin, N., Tapia, S., Bel Haj Zekri, A., Charef, M., Mutluer, M., Özgüç, N., Saouabi, A., Somuncu, M., Tunçel,H. 1993. Strategies D’investissment et Redeploiement Spatial Des Emigres Dans Quatre Pays D’origine: Maroc, Tunusie, Turquie, Senegal, Tome I: La nouvelle done migratoire au fonctionnement en diaspora, C.N.R.S. – Universite de Poitiers, France.

Ma Mung, E., Simon, G., Boubakri, H., Lazaar, M., Robin, N., Tapia, S., Bel Haj Zekri, A., Charef, M., Mutluer, M., Özgüç, N., Saouabi, A., Somuncu, M., Tunçel,H. 1993. Strategies D’investissment et Redeploiement Spatial Des Emigres Dans Quatre Pays D’origine: Maroc, Tunusie, Turquie, Senegal, Tome II: Nouveaux acteurs, investissments et nouveaux lieux de fixation, C.N.R.S. – Universite de Poitiers, France.

BURSLAR VE YAYIN TEŞVİK ÖDÜLLERİ

2019, Caucasus Network for Sustainable Development in Mountain Regions (Sustainable Caucasus) Seyahat Ödülü, “The Kick-off Meeting the Project Strengthening Climate Adaptation Capacities in South Caucasus (SCAC) and Coordination Meeting of the Scientific Steering Group”, 4-5 Mart 2019, Tiflis, Gürcistan.

2017, Swiss National Science Foundation Seyahat Ödülü, “Phase 2 Planning Workshop of the Project: “Supporting Sustainable Mountain Development in the Caucasus (Sustainable Caucasus)”, 6-7 Kasım 2017, Tiflis, Gürcistan.

2017, Swiss National Science Foundation Seyahat Ödülü, “Lessons Learned Workshop of the Project: Supporting Sustainable Mountain Development in the Caucasus (Sustainable Caucasus)” 19-22 Haziran 2017, Borjomi, Gürcistan.

2016, Swiss National Science Foundation Seyahat Ödülü, “First Caucasus Mountain Forum: Bridging Science and Practice for Sustainability, Scientific Network for the Caucasus Mountain Research Network, 28 Kasım-1 Aralık 2016, Tiflis, Gürcistan.

2016, Swiss National Science Foundation Seyahat Ödülü, “Regional Research Agenda Workshop of the Project: Supporting Sustainable Mountain Development in the Caucasus”, 18-19 Şubat 2016, Tiflis, Gürcistan.

2016, Ankara Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü,"Tourism and the Commodification of Cultural Heritage in the Eastern Black Sea Mountains, Turkey" başlıklı kitap bölümü için, “Central European Conference of Historical Conference”, 31 Ağustos-2 Eylül 2016, Prague, Czechia.

2016, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği,  RGS-IBG Annual International Conference” 2015, 1-4 Eylül 2015, Exeter, Birleşik Krallık.

2015, Université de Genevè ve UNEP (United Nations Environment Programme) Seyahat Ödülü, “Kickoff Workshop: Supporting Sustainable Mountain Development in the Caucasus (Sustainable Caucasus)”, 2-5 Temmuz, 2015, Tiflis, Gürcistan.

2015, Sofia University “St. Kliment Ohridski” Bulgarian Academy of Sciences Seyahat Ödülü, “International Conference: Sustainable Mountain Regions: Make Them Work”, 12-15 Mayıs 2015, Borovets-Sofya, Bulgaristan

2014, Université de Genevè ve UNEP (United Nations Environment Programme) Seyahat Ödülü,   “Forum Carpaticum 2014, 16-18 Eylül, 2014, Ivan Franko National University, Lviv, Ukrayna.

2014, Université de Genevè ve UNEP (United Nations Environment Programme) Seyahat Ödülü, “Meeting of the Steering Group for the Scientific Network for the Caucasus Mountain Region (SNC-mt) at the margins of the “Forum Carpaticum, 16-17 Eylül, 2014, Lviv, Ukrayna.

2014, UNEP (United Nations Environment Programme) Seyahat Ödülü, “Meeting of the Steering Group for the Scientific Network for the Caucasus Mountain Region (SNC-mt)”, 2-5 Temmuz, 2014, Tiflis, Gürcistan.

2013, UNEP (United Nations Environment Programme) Seyahat Ödülü , “Meeting of the Informal Ad Hoc Working Group -Towards a Scientific Network on the Caucasus Mountain Region”, 28-29 Kasım, 2013, Tiflis, Gürcistan.

2013, UNEP (United Nations Environment Programme) Seyahat Ödülü “Regional Meeting Towards a Scientific Network on the Caucasus Mountain Region”, 30-31 Mayıs 2013, Tiflis, Gürcistan.

2013, SEEmore (South Eastern European Mountain Research Network) Seyahat Ödülü, “First Election Meeting and Strategy Planning Workshop of the SEEmore Steering Commitee”, 22-23 Mart 2013, Sofya, Bulgaristan.

2013, Ankara Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü, SEEmore Conference 2012: Mountain Resources and Their Response to Global Change” başlıklı uluslararası konferansın düzenleyicisi olarak.

2012, MRI (Mountain Research Initiative) Seyahat Ödülü, “Mountain Research Initiative Global Commission Meeting”, 30 Mart 2012, Imperial Collage, Londra, Birleşik Krallık.

2010, MRI (Mountain Research Initiative) Seyahat Ödülü, South Eastern European Mountain Research & Global Change Strategy Development and Networking Conference”, 26-29 Ağustos 2010, Timisoara-Romanya.

2009, TÜBITAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği, 14th International Conference of Historical Geographers”, 22-29 Ağustos 2009, Kyoto, Japonya.

2009, Austrian Scientific and Research Liaison Office – Sofia Seyahat Ödülü, “International Conference on Identifying the Research Base for a Sustainable Development of the Mountain Regions in Southeastern Europe”, 24 - 26 Nisan 2009, Sofya, Bulgaristan.

2007, TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, “Achieving Universal Primary Education in Mountains: Turkey Education Campaign for Girls: “Off to School Girls!” isimli makale için. 

2006, TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, “Balancing Protection and Utulization in Overcoming Inaccessibility: A Rural Development Model in a Mountainous Area of Turkey” isimli makale için.

BİLDİRİ VE SUNUMLAR

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunularak tam metni yayımlanan bildiriler

Somuncu, M. 2018. İklim Değişikliği Türkiye Turizmi için Bir Tehdit mi, Bir Fırsat mı? TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Bildiriler Kitabı, Ankara, 748-771.

Çaltı, N., Somuncu, M. 2018. İklim Değişikliğinin Tarıma Etkisi Konusunda Ankara Polatlı İlçesi’ndeki Çiftçilerin Algı ve Uyum Düzeyleri, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Bildiriler Kitabı, Ankara, 932-952.

Sevim, T., Somuncu, M. 2018. Çifteler İlçesi’ndeki Çiftçilerin İklim Değişikliğine Adaptasyon ve Algı Düzeyinin Belirlenmesi, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Bildiriler Kitabı, Ankara,1261-1275.

Nayır, M.M., Somuncu, M. 2018. Ankara İli’nde Tarımsal Su Yönetimi, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Bildiriler Kitabı, Ankara, 772-791.

Koca, R., Somuncu, M. 2018. Kırsal Ekonomide Kadının Önemi: Kayseri Gömürgen Köyü Yarı Göçer Kadınları, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Bildiriler Kitabı, Ankara, 1049-1056.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2018. Kırsal Alanların Dönüşümünü Kavramsal Bakımından Yeniden Düşünmek, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Bildiriler Kitabı, Ankara, 1141-1155.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2018. İkinci Konut Turizmi ile Tarım Toprağının Elden Çıkışı: Pelitköy’de Kırsal Yoksulluk, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Bildiriler Kitabı, Ankara, 1156-1170.

Berber, A., Somuncu, M. 2018. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın Korunan Alan Yönetiminin Değerlendirilmesi, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Bildiriler Kitabı, Ankara, 83-102.

Hıdır, C., Somuncu, M. 2018. Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi’nin (Polonya) Hüzün Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Bildiriler Kitabı, Ankara, 150-166.

Göksu, E., Somuncu, M. 2018. Babia Gora Milli Parkı’nda Turizm ve Rekreasyon Aktiviteleri ve Ziyaretçi Yönetimi, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Bildiriler Kitabı, Ankara, 272-285.

Uğurlu, Ö., Somuncu, M. 2018. Niğde Kentinde Kültürel Miras ve Kentsel Kimliğin Korunması Konusunda Bir Araştırma, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Bildiriler Kitabı, Ankara, 991-1010.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2017. Beydağları Sahil Milli Parkı’nın Koruma Kullanma Bakımından Durumu ve Sürdürülebilir Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Kastamonu, 51-63.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2017. Nevşehir Kalesi Örenyeri Kültürel Miras Alanının Korunması ve Sürdürülebilirliği, Türk Coğrafya Kurumu 75. Kuruluş Yılı Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, Türk Coğrafya Kurumu, Ankara, 196-203.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2017. Kentsel Yenileme ile Bir Mekanın Mahalleden Turizme Dönüşümü: Nevşehir Kalesi Örenyeri, Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Konya, 230-237.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2017. Nevşehir Kalesi Örenyeri Kültürel Miras Alanının Korunması ve Sürdürülebilirliği, Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, 196-203.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2017. Akdeniz Ülkelerindeki Turizm Destinasyonlarının Güvenlik Durumu ve Bölgesel Turizme Yansıması, Uluslararası Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu, 8-10 Kasım 2016,  Bildiri Kitabı, Girne-Kıbrıs, 247-276.

Koca, R.,  Güney, İ.,  Altundal  Öncü,M.,  Somuncu, M. 2016. Korunan Alanlarda Etkili Planlama ve Sürdürülebilir Alan Yönetimi Üzerine Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın İncelenmesi, TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, Ankara, 771-778.

Altundal Öncü, M., Somuncu, M. 2016. Bir Kentsel Parkın Neo-Liberal Kentleşme Bağlamında Yorumlanması: Dikmen Vadisi Örneği, II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 11-13 Mayıs 2016, Bildiriler Kitabı, İstanbul, 1130-1144.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2015. Kültür Turizmi Alanlarında Turizmin Çeşitlendirilmesi Uygulamasına Eleştirel Bir Bakış: Safranbolu UNESCO Dünya Miras Alanı, I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 19-21 Kasım 2015, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Kastamonu.

Somuncu, M., Ceylan, S. 2015. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yayla Turizminin Kırsal Kalkınma Bağlamında ve Yerel İşletmeler Düzeyinde Değerlendirilmesi, I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, Bildiriler, Vol.III, Konya, 713-725.  

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2013. Türkiye’de İnanç Turizmi: Bugünkü Durum, Sorunlar ve Gelecek, International Conference on Religious Tourism and Tolerance Proceedings, Konya-Turkey, 627-643.

Somuncu, M., Akpinar,N., Çabuk Kaya, N., Kurum, E., Özelçi Eceral, T. 2011. Land Use Change in Yaylas of the Eastern Black Sea Mountains, Turkey, In: Borsdorf,A., Stötter, J. & Veulliet, E. (eds.) Managing Alpine Future II, Proceedings of the Innsbruck Conference November 21-23, 2011, Innsbruck, Austria, 71-84.

Somuncu, M. 2011. Kırsal ve Kentsel Alanlardaki Sosyoekonomik Değişime Bağlı Olarak Türkiye Yaylalarının Fonksiyonlarındaki Farklılaşma, ICANAS 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildiriler/Papers, II.Cilt/Volume II, Ankara, 811-830.

Somuncu, M., Yiğit, T. 2010. Hattuşa Milli Parkı ve Dünya Mirası Alanının Korunmasında Bugünkü Durum, Sorunlar ve Gelecek, VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, II. Cilt, Ankara, 771-782.

Somuncu, M., Yiğit, T. 2009. Problems related to conservation of historical assests of Turkey on UNESCO World Heritage List, Proceedings of the 14th International Conference of Historical Geographers, Kyoto-Japan, 181-182.

Somuncu, M. 2008. Doğu Karadeniz Bölümü’ndeki Dağlık Alanların Kalkınmasında Kırsal Turizmin Yeri ve Önemi: Giresun İli Örneği, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu (09-11 Ekim 2008) Bildiriler Kitabı Cilt: II, Giresun, 443-456.

Somuncu, M. 2007. Sustainable Tourism in the Kaçkar Mountains National Park, Turkey, III. International Seminar on Mountain Tourism: Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas, Seminar Report, Sucha Beskidzka-Poland, 20-23.

İnaner, H., Tokçaer, M., Kaya, T., Somuncu, M., Çalapkulu, F. ve Akkoç, N. 2005. A Potential Geopark Area Kula (Katakekaumene) Volcanic Region in Western Turkey, Ten Years Geological Heritage in SE Europe, ProGeo WG-1 Subregional Meeting and Field Trip, Proceedings, Tirana-Albania, 23.

Somuncu, M., Karadeniz, N. 2004. Türkiye’de Dağlık Alanlarda Ekoturizmin Algılanışı: Aladağlar Örneği, Bildiriler, İkinci Uluslararası Turizm, Çevre ve Kültür Sempozyumu, Ege Üniversitesi/Goethe-Institut, İzmir, 173-187.

Somuncu, M., İnaner, H., Çiçek, İ. 2004. An Example of Geological and Geomorphological Heritage to be Protected: Gölcük Caldera (Isparta-Southwestern Turkey), Proceedings, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology , Thessaloniki-Greece, Volume 1, 427-429.

Akpınar, N., Karadeniz ,N., Çamur, K., Somuncu, M. 1999. An Approach to Meet the Gap Between Urban Recreational Demand and Supply by the Reclamation of Derelickt Brickyards in Ankara as Wetlands”, Proceedings, International Symposium on Geology and Environment, İstanbul-Turkey, 251-256.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunularak özeti yayımlanan bildiriler

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2018. Assessment of the Differences in the Motivations of Visitors Using Urban Cultural Heritage Sites: Şeyh Edebali Tomb, Bilecik, The 11th Tourism Outlook Conference Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations,

 3rd – 5th October 2018, Anadolu University, Eskişehir, 19.

Yıldız, İ., Somuncu, M. 2018. Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesine İlişkin Ziyaretçiler ile Yerel Halkın Algı ve Memnuniyet Düzeyleri, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Bildiriler Kitabı, Ankara, 1395.

Khan,A.A., Somuncu, M., Khurshid, M. 2017. The Barriers to Sustainable Tourism Development in Pakistan: A Critical Review, 4th European Ecotourism Conference, 17-18 April 2017, Book of Abstracts, Safranbolu, Turkey, 72-73.

Altundal Öncü, M., Somuncu, M. 2017. Küresel Bir Eğilim Olarak Refah Göçü: Dağlık Alanlarda Yeni Mekan Organizasyonunu Anlamak, Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı,  Türk Coğrafya Kurumu, Ankara, 367-368.

Gökozkut, B., Somuncu, M. 2017. Bursa ve Cumalıkızık Dünya Mirası’nın Sürdürülebilir Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme, Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı,  Türk Coğrafya Kurumu, Ankara, 172-173.

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2017. Türkiye Turizminin Küresel Pazardaki Yeri, Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, Türk Coğrafya Kurumu, Ankara, 170-171.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2017. İkinci Konut Turizminin Tarımsal Kaynaklar Üzerindeki Baskısı: Pelitköy Örneği, Balıkesir, Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı,  Türk Coğrafya Kurumu, Ankara, 369-370.

Güney, İ., Somuncu, M. 2017. Coğrafyacıların Turizm Disiplinine Akademik Katkıları: “Annals of Tourism Research” Dergisi Üzerinden Betimsel Bir Analiz, Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı,  Türk Coğrafya Kurumu, Ankara, 182-183.

Koca, R., Somuncu, M. 2017.  Yarı Göçebe Hayvancılığın Kırsal Sistemlerin Sürdürülebilirliği Bakımından Önemi: Kayseri-Gömürgen Köyü Örneği, Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı,  Türk Coğrafya Kurumu, Ankara, 371-372.

Somuncu, M. 2016. Land-use and land cover change in mountain pastures of the Eastern Black Sea mountains, Turkey, First Caucasus Mountain Forum: Bridging Science and Practice for Sustainability, 28 November – 1 December 2016, Proceedings, Scientific Network for the Caucasus Mountain Research Network, Tbilisi, Georgia, 41.

Somuncu, M. 2016. South Eastern European (SEEmore) Experience, First Caucasus Mountain Forum: Bridging Science and Practice for Sustainability, 28 November – 1 December 2016, Proceedings, Scientific Network for the Caucasus Mountain Research Network, Tbilisi, Georgia, 58-59.

Somuncu, M. 2016. Tourism and Land Use Change in Mountain Pastures: Case Study, The Eastern Black Sea Region, Turkey, Central European Conference of Historical Conference Abstract Book, August 31-September 2, 2016, Prague, Czechia, 13-14. 

Somuncu, M. 2016. Dağ Otlaklarından Dağ Sayfiyelerine: Doğu Karadeniz Dağları’nda İkinci Konutların Gelişimi/From mountain pastures to mountain resorts: The development of second homes in the Eastern Black Sea Mountains, Turkey, TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, Ankara, 578-579.

Somuncu, M., Khan, A.A., 2016.   Efes Dünya Mirası Alanında Ziyaretçi Yönetimi: Mevcut Durum ve Sorunlar, TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, Ankara, 580-581.

Khurshid,M., Nafees, M., Somuncu, M. 2016. Understanding the Role of Agriculture Encroachment in Pastures Degradation: A case study from Western Himalaya in Northern Pakistan, TÜCAUM 2016, International Geography Symposium, 13-14 October, 2016, Proceedings, Ankara, 815-816.

Khan, A.A., Somuncu, M. 2016.  Impact of terrorism in deterioration of tourism and hotel industries in Pakistan, International Geography Symposium, 13-14 October, 2016, Proceedings, Ankara, 552-553.

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2016. İkinci Konutların Yalova-Çınarcık İlçesindeki Ekonomik Etkileri, TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, Ankara, 554-555.

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2016. İkinci Konut Sahipliğinde Motivasyon Kaynakları: Yalova-Çınarcık Örneği, TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, Ankara, 556-557.

Gökozkut, B., Somuncu, M. 2016. Kentsel Dönüşüm Projelerine Ayrışma Üzerinden Bakmak: Ankara - Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği, TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, Ankara, 560-561.

Güney, İ., Somuncu, M. 2016. Turizm Alanları Yaşam Döngüsü Modeli Çerçevesinde Kuşadası Turizminin Değerlendirilmesi, TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, Ankara, 574-575.

Altundal Öncü, M., Somuncu, M. 2016. Neoliberal Kentsel Dönüşüm Projelerinin Gölgesindeki Kamusal Mekânlar: Dikmen Vadisi, TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, Ankara, 583-584.

Somuncu, M., Ceylan, S. 2015. Local Music, Dance and Festivals in the Rural Areas of the Eastern Black Sea Region, Turkey, Royal Geographical Society Annual International Conference 2015, 1-4 September 2015, Exeter, UK. http://conference.rgs.org/AC2015/4

Varnacı Uzun, F., Somuncu, M. 2015. Evaluation of the Sustainability of Tourism in Ihlara Valley and Suggestions, Proceedings 3rd International Conference On Sustainable Development ICSD 2015 Book of Abstracts, Rome, Italy, 69.

Somuncu, M. Khan, A.A. 2013. Recreational Second Homes and Amenity Migrants in Turkey’s Mountain Areas: Case Study the Eastern Black Sea Region, Royal Geographical Society Annual International Conference 2013, 27-30 August 2013, London, UK. http://conference.rgs.org/AC2013/278

Khan, A.A., Somuncu, M. 2013, Cultural Heritage Protection and Tourism Development in Turkey: Community Awareness Based Conservation Model of Safranbolu Historical City, 1st International Conference of Archaeology and Tourism in Al-Ula, Challenges and Expectations, A-Ula, Madinah Almunawwarah, Kingdom of Saudi Arabia, 11-13 February, 2013.

Somuncu, M., Khan, A.A. 2012. Raising Awareness for Protection of Cultural Heritage in Historic Towns and Cities of Turkey: A Model of Safranbolu Historical City, XV.International Conference of Historical Geographers, 6-10 August 2012, Book of Abstracts, Prague-Czechia, 205.

Somuncu, M., Özelçi Eceral, T., Çabuk Kaya, N., Akpınar, N., Kurum, E. 2012. From Mountain Pastures to Mountain Resorts: Land Use Change in the Eastern Black Sea Region, Turkey, SEEmore Conference 2012: Mountain Resource and Their Response to Global Change, 5-8 July 2012, Abstracts, Ankara-Turkey, 40-41.

Khan, A.A., Somuncu, M. 2012. Rural Urban Migration in Mountain Areas and its Compatibility with Natural, Social and Economic Regimes: A Case of Province Bolu, Turkey, SEEmore Conference 2012: Mountain Resource and Their Response to Global Change, 5-8 July 2012, Abstracts, Ankara-Turkey, 44-45.

Özelçi Eceral, T., Somuncu, M., Çabuk Kaya, N., Akpınar, N., Kurum, E. 2012. Socio-economic Transformation in Mountain Pastures: The Case of Eastern Blacksea Region “Yaylas” in Turkey, SEEmore Conference 2012: Mountain Resource and Their Response to Global Change, 5-8 July 2012, Abstracts, Ankara-Turkey, 42-43.

Somuncu, M., Akpinar,N., Çabuk Kaya, N., Kurum, E., Özelçi Eceral, T. 2011. Land Use Change in Mountain Pasture of the Eastern Black Sea Mountains, Turkey, People and Nature in Mountains: Changing Land use and Landscape Dynamics, Abstract Catologue, Trondheim, Norway, 31.

Kurtaslan, B.Ö., Somuncu, M. 2006. Vineyards of Kayseri and Their Contribution to the Cultural Landscape of the City”, ECLAS Conference 2006, Cultural Dimensions of Urban Landscape, Book of Abstracts, Bratislava-Slovakia, 71.

İnaner, H., Tokçaer, M., Kaya, T., Somuncu, M., Çalapkulu, F., Akkoç, N. 2004. An Example of Geological, Geomorphological and Cultural Heritage to be Preserved: Kula (Katakekaumene) Volcanic Region in Western Turkey, 32nd International Geological Congress, Abstracts, Florence-Italy, Part 1, 625.

Somuncu, M., Çamur, K., Karadeniz, N., Akpınar, N. 1997. An Analysis of Relationships Between Urban Geology And Enviromental Planning And Proposals Future Development: The Case Study of Erciyes Mountain Volcanic Area, Kayseri Sub-Region, International Symposium On Geology And Enviroment, Abstracts, İstanbul, 94.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler (Yayımlanmamış)

Somuncu, M., Okuyucu, A., Altundal Öncü, M. 2019. Second Home Tourism in the Eastern Black Sea Region of Turkey: Development Issue and Mobility Pattern, Second Caucasus Mountain Forum: The Caucasus Research Agenda-a Key to Sustainable Regional Development, 30 October-1 November, 2019, Ankara, Turkey.

Güney, İ., Altundal Öncü, M., Somuncu, M. 2019. New Research Trends for the Caucasus Mountains: a Bibliometric Analysis, Second Caucasus Mountain Forum: The Caucasus Research Agenda-a Key to Sustainable Regional Development, 30 October-1 November, 2019, Ankara, Turkey.

Khurshid, M., Nafees, M.,  Khan, A., Somuncu, M. 2018.  Socio-Economic and Ecological Consequences of Pastoral Livelihood Diversification Through Mountain Agriculture in Northern Pakistan,  International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 3-6 Ekim 2018, Ankara.

Küpçü, H.R., Somuncu, M. 2018. Hattuşa UNESCO Dünya Mirası Ziyaretçilerinin Motivasyon ve Tatmin Düzeylerinin Değerlendirilmesi, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Ankara.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2015. Koruma ve Kullanım Durumu Bakımından Bir Değerlendirme: Safranbolu Kenti Kültürel Mirası, I. Uluslararası Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, 24-26 Haziran 2015, Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Amasya.

Varnacı Uzun, F., Somuncu, M. 2013. Linking Traditional Use with Protection and Tourism: Ihlara Valley Cultural Landscape Area, EUROGEO Conference,  May 9-11, 2013, Bruges-Belgium.

Varnacı Uzun, F.,  Somuncu, M. 2012. A Cultural Landscape Area: Ihlara Valley (Cappadocia-TURKEY), International Festival of Geography of Saint-Dié des Vosges, 11-14 October, 2012, Saint-Dié des Vosges - France.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak tam metni yayımlanan bildiriler

Ceylan, S., Somuncu, M. 2016. Safranbolu UNESCO Miras Alanında Turizmin Sürdürülebilirliği Konusunda Bir Değerlendirme, II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 28-30 Nisan 2016, Adrasan/Antalya, 305-321.

Somuncu, M., Ceylan, S. 2015. Dağ Otlaklarından Dağ Sayfiyelerine: Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarındaki İşlevsel Değişim, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı,  5-7 Kasım 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 317-328.

Naghipour, P., Somuncu, M. 2015. Ilgaz Dağı Kış Turizm Merkezine Rekreasyon Amacıyla Gelen Ziyaretçilerin Motivasyon ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 5-7 Kasım 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 329-338.

Somuncu, M., Gültekin, A.S., Ceylan, S. 2015. Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Eğilimlerinin Saptanması, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 5-7 Kasım 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 304-316.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2015. Safranbolu UNESCO Dünya Mirası Alanında Yerel Yönetim ve Turizm Paydaşları Arasındaki Çatışma Üzerine Bir Değerlendirme, 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi, 12-15 Kasım 2015, Ankara, 775-789.

Ceylan, S., Somuncu, M. 2015. Turizm Etik İlkelerinin Sürdürülebilir Turizmdeki Yeri ve Önemi, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 14-16 Mayıs 2015, Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gümüşhane, 155-165.

Somuncu, M., Akpınar, N., Kurum, E., Çabuk Kaya, N., Özelçi Eceral, T.  2015. Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarında 1973-2004 Yılları Arasında Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişimin Değerlendirilmesi, Yayla Kültürü ve Yaylacılık Sempozyumu, 6-7 Kasım 2014, (Ed. H.Tunçel),Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi Yayınları, Bilecik, 105-132.

Somuncu, M., Akpınar, N., Kurum, E., Çabuk Kaya, N., Özelçi Eceral, T.  2015. Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarının İşlevlerinde Meydana Gelen Değişim ve Sonuçları, Yayla Kültürü ve Yaylacılık Sempozyumu, 6-7 Kasım 2014, (Ed.H.Tunçel), Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi Yayınları, Bilecik, 77-104.

Okuyucu, A., Somuncu, M. 2012. Osmaneli Kentsel Sit Alanındaki Kültürel Mirasın Korunmasında CBS’nin Önemi, VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (18-19 Ekim 2012) Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 134-145.

Kurtar, C., Somuncu, M. 2012. Kentsel Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları ve Alanda Yaşayanlara Etkisi: Ankara Hamamönü Örneği, KBAM (Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı) 3. Sempozyumu, “Kent, Bölgeler, Metropoliten Alanlar ve Büyükşehirler: Değişen Dinamikler ve Sorunlar Bildiri Kitabı,  Ankara, 211-223.

Varnacı Uzun, F., Somuncu, M. 2011. Kültürel Peyzaj Değerlerinin Yerel kalkınma İçin Önemi: Ihlara Vadisi Örneği, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 355-365.

Khan, A. A., Somuncu,. M. 2011. Dünya Miras Alanlarının Korunması ve Yönetimi Bağlamında Yerel Halkın Kalkındırılması: Hattuşa-Türkiye ve Taxila-Pakistan Dünya Miras Alanları Örneği, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 377-386.

Somuncu, M., Yiğit, T. 2008. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri Dünya Mirası Alanındaki Turizmin Sürdürülebilirlik Perspektifinden Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu  Bildiri Metinleri, Ankara, 387-402.

Somuncu, M. 2006. Turizmin Kalkınmaya Etkisi ve Türkiye Turizmindeki Bölgesel Farklılıklar”, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiri Metinleri, Ankara,163-177.

Somuncu, M., Yılmaz, M. 2006. Rize İlinde Yayla-Dağ Turizminin Gelişimi ve Yöredeki Ekonomik, Kültürel, Ekolojik Etkileri, 1. Rize Sempozyumu, Rize, 208-216.

Somuncu, M. 2003. Türkiye’de Koruma Altındaki Dağlık Alanlarda Turizm/Rekreasyon ve Çevre Etkileşimi: Aladağlar ve Kaçkar Dağları Milli Parkı Örnekleri, Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Sempozyumları 2, İzmir, 65-72.

Somuncu, M. 2002. 2002 Dünya Dağlar Yılında Dünyada ve Türkiyede Dağ Turizmi, II. Turizm Şurası Bildirileri, I. Cilt, Ankara, 185-192.

Somuncu, M. 2000. Aladağlar Milli Parkı’nın Planlanması Sürecinde Planlamaya İlişkin Görüş ve Öneriler, 9. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Bildiriler, Trabzon, 394-405, (2000).

Somuncu, M. 1998. Türkiye’deki Güncel Buzulların Bazı Jeomorfolojik Özellikleri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Kolu 35. Kuruluş Yıldönümü Dağcılık Sempozyumu, Ankara, 29-32.

Doğu,A.F., Somuncu, M., Çiçek, İ., Tunçel, H., Gürgen,G. "Kaçkar Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm", Ortadoğu Teknik Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Sempozyumu, 27-35, Ankara, (1995).

Demirayak, F., Somuncu,  M. 1986. Kayseri Ovasında Kentleşmenin Yarattığı Çevre Sorunları, Ulusal Çevre Simpozyumu, Tebliğ Metinleri, TÜBİTAK Yayın No: 623, DEBÇAG Seri No: 12, Ankara, 673-689.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak özeti yayımlanan bildiriler

Kurtar,C., Somuncu, M.  2011. Kentsel Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği ve Turizm-Rekreasyon ile İlişkisi: Ankara Hamamönü Örneği, Türk Coğrafya Kurumu Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi (7-10 Eylül 2011), İstanbul.

Somuncu, M. 2002. Türkiye’de Rekreasyon Alanı Olarak Dağlar: Aladağlar Örneği, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, II. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu Özet Kitapçığı, Ankara,10.

Başal, M., Yılmaz, O., Akpınar, N., Karadeniz, N., Erdoğan, E., Somuncu, M., Tanrıvermiş, H., Açıksöz, S., Dilaver, Z., Güneş, G., Özdemir, A. 2000. Orta Kızılırmak Havzası 5322 Ekolojik Biriminin Tarımsal Sit-Rekreasyon Öncelikli Alan Kullanım Deseninin Oluşturulması, Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Simpozyumu, TÜBİTAK Tarım, Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu, Ankara, 28-29.

Somuncu, M. 1998. Aladağlar Milli Parkında Doğa Turizminden Kaynaklanan Çevre Sorunları, 15. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özleri, Ankara, 17-18.

Somuncu, M. 1998. Türkiye’de Doğa Turizminden Kaynaklanan Çevre Sorunları, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, I. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu Özet Kitapçığı, Ankara, 9-11.

Somuncu, M., Akpınar, N., Karadeniz, N. 1996. Sürdürülebilir Bölge Planlama Çerçevesinde Kırsal  Kalkınma İçin Alan Kullanım Sistemlerinin Rize İli Örneğinde  İrdelenmesi, 6. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara, 60.

Aytun, A., Somuncu, M. 1996. Türkiye Deprem Yönetmeliklerinde Zemin Dinamik Etkisinin Temsil Biçimi, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu Bildiri Özetleri, Ankara, 74-75.

Somuncu, M., Aytun, A., Doğan, U., Uncu, L., Yılmaz, M., Tonyalı, L. 1996. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu Bildiri Özetleri, Ankara, 80-81.

Somuncu, M. 1996. Doğu Karadeniz Dağlarında Yayla-Dağ Turizminin Yapısı, Sorunları ve Geleceği, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu Bildiri Özetleri, Ankara, 149-150.

Özesmi, U., Somuncu, M., Tunçel, H. 1991.  Sultan Sazlığı Ekosistemi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Meslek Haftası Bildiri Özetleri, İzmir, 41.

Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G.,Tunçel, H., Somuncu, M.  1991. Periliin Mağarası, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi I. Sempozyumu Bildiri Özetleri, Ankara, 4.

Akkan, E., Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Yiğitbaşıoğlu, H., Somuncu, M. 1991. Uzungöl (Trabzon), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Meslek Haftası Bildiri Özetleri, İzmir, 3.

Somuncu, M. 1991. Erciyes Dağı'nda Turizm, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi I. Sempozyumu Bildiri Özetleri, Ankara, 8.

Somuncu, M. 1991. Doğu Karadeniz Bölümü'nde Coğrafya Gözlemleri, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi I. Sempozyumu Bildiri Özetleri, Ankara, 19.

Somuncu, M. 1988. Develi Ovasındaki Çevre Sorunları ve Alınması Gereken Önlemler, Türkiye 12. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri, Ankara, 44.

Aytun, A., Demirayak, F., Somuncu, M. 1987. Kuzey Anadolu Fay Zonu Boyunca Sismik Aktivite İle Topoğrafik Özellikler Arasındaki İlişki, Türkiye 11. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri, Ankara, 19-20.

Somuncu, M. 1986.  Yahyalı-Kapuzbaşı Çağlayanlar Bölgesinin Tanıtımı ve Doğa Parkı Olarak Düzenlenmesi Konusunda Bir Öneri, 10. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri, Ankara, 36- 37.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler (Yayımlanmamış)

Somuncu, M., Uğurlu, Ö. 2018. Kültürel Mirasın Korunmasında Turizmin Etkisi: Ayaş, Beypazarı ve Safranbolu için Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Ayaş Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2018, Ayaş, Ankara.

Somuncu, M. 2017. Türkiye’deki Nüfus Artışı, Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği İlişkisinin İklim Değişikliği Bağlamında Değerlendirilmesi, İklim Değişikliği ile Mücadele Bağlamında Türkiye’de Tarım ve Gıda Güvenliği Çalıştayı, 30 Kasım-1 Aralık 2017, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

Varnacı Uzun, F., Somuncu, M. 2012. Belisırma Köyü’nün Kırsal Turizm Potansiyeli, 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi, 20-22 Eylül 2012, Aksaray.

Varnacı Uzun, F., Somuncu, M. 2011. Ihlara Vadisi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Yerel Halkın Turizme Katılımına İlişkin Görüşleri, 1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 13-15 Eylül 2011, Karaman.

Somuncu, M. 2004. Türkiye’nin Dağlık Alanlarındaki Ekoturizm Verileri ve Planlama Yaklaşımı (Olanaklar, Kısıtlar, Boşluklar ve Öneriler), Korunan Alanlarda Ekoturizm Çalıştayı, 11-12 Mart 2004, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara.

Somuncu, M. 1993. Erciyes Dağı’nda Turizm, ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Sempozyumu, 8-9 Mayıs 1993, Ankara.

Somuncu, M. 1991. Kayseri-Erciyes Dağı Çevresinde Morfoklimatik Katlarla İnsan Faaliyetleri Arasındaki İlişkiler, D.T.C.F. V. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 25-28 Mart 1991, Ankara.

Somuncu, M. 1988. Türkiye’deki Güncel Buzulların Bazı Jeomorfolojik Özellikleri, ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Sempozyumu, 9-10 Nisan 1988, Ankara. 

Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda çağrılı konuşmacı

2019, Tarım, Yerel Ölçekte Uyum ve İyi Uygulama Örnekleri, İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi 1. Yerel İklim Eylemi Uluslararası Konferansı, 15-16 Mart 2019, Antalya.

2018, Dağlık Alanlarda Turizm Kaynaklı Plastik Atık Sorunu ve Atık Yönetimi, Ankara Üniversitesi Altıncı Çevre Günleri, 15 Mayıs 2018, Ankara Üniversitesi Çevre Koordinatörlüğü, Ankara.

2017, İklim Değişikliği-Turizm İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Beşinci Çevre Günleri Uluslararası Sempozyum: İnsanların Doğayla Kenetlenmesi - Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora, 8-9 Haziran 2017, Ankara Üniversitesi Çevre Koordinatörlüğü, Ankara.

2017, Turizm-Enerji ve İklim Değişikliği, Otellerde Çevre ve Enerji Yönetimi Konferansı (BÜÇEM 17), Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, 12 Nisan 2017, Ankara.

2017, Ankara’daki Kentleşme ve Kırsal Alanlara Etkisi, TEMA Vakfı Ankara Temsilciliği, 26 Nisan 2017, Ankara.

2016, The Experiences of the South Eastern European Mountain Research Network (SEEmore), Regional Research Agenda Workshop of the Project “Supporting Sustainable Mountain Development in the Caucasus, 18-19 Febraury 2016, Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia.

2016, Kültürel Mirasın Korunması/Geliştirilmesi ve Turizm İlişkisinde Safranbolu ile Beypazarı Deneyimlerinin Rolü ve Önemi, Ankara Doğal ve Kültürel Mirasının Sürdürülebilirliği; Deneyimler ve Öneriler, 8 Ocak 2016, Koç Üniversitesi Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi, Ankara.

2015, Çevre Sorunlarına Coğrafyacıların Yaklaşımı, 2. Yüzyılının Başında Türkiyede Coğrafya, İstanbul Üniversitesi, 1-2 Ekim 2015, İstanbul.

2010, SEEmore in Turkey – Status and way forward, South Eastern European Mountain Research & Global Change Strategy Development and Networking Conference, 26-29 August 2010, Timisoara-Romania.

2009, Ecotourism Development Potentials in the Eastern Black Sea Mountains in Turkey, Sürdürülebilir Dağ Yönetiminde Modern Yaklaşımlar Çalıştayı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) - Çevre ve Orman Bakanlığı, 21-22 Nisan 2009, Manisa.

2009, Kırsal Turizmin Ekonomik, Sosyal, Çevresel Etkileri ve Türkiye’den Örnekler, Kalecik’te Tarım, Turizm ve Çevre Çalıştayı, 7-8 Mayıs 2009, Kalecik.

2008, Türkiye’deki Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumlarının Saptanması: Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri Dünya Mirası Alanı, Türkiye’nin Dünya Miras Alanları Değerlendirme Çalıştayı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu/Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18-20 Nisan 2008, İstanbul.

2008, Kaçkar Dağlık Yöresine Özgü Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yüksek Dağlarımız ve Kayak Merkezlerinde Doğal Çevrenin Korunması Etkinliği, Ankara Dağcılık, Kayak ve Kış Sporları İhtisas Kulübü/ADK Dağkor, 5 Haziran 2008, Ankara.

2003, Turizm Sektörünün Kayseri Ekonomisine Katkıları ve Beklentiler, Kayseri Ekonomisi Sempozyumu I, 11-12 Mart 2003, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

1996, Develi Ovasında Rüzgâr Erozyonu, TEMA Erozyonla Mücadele Haftası, 29 Kasım 1996, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü, Ankara.

Uluslararası bilimsel toplantılara katılım

2019, The Kick-off Meeting the Project Strengthening Climate Adaptation Capacities in South Caucasus (SCAC) and Coordination Meeting of the Scientific Steering Group”, 4-5 March 2019, Tbilisi, Georgia.

2017, “Phase 2 Planning Workshop of the Project: “Supporting Sustainable Mountain Development in the Caucasus (Sustainable Caucasus)”, 6-7 November 2017, Tbilisi, Georgia.

2017, “Lessons Learned Workshop of the Project: Supporting Sustainable Mountain Development in the Caucasus (Sustainable Caucasus)” 19-22 June 2017, Borjomi, Georgia.

2015, “Kickoff Workshop: Supporting Sustainable Mountain Development in the Caucasus (Sustainable Caucasus)”, 2-5 July, 2015, Tbilisi, Georgia.

2014, “Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challenges”, 16-18 September, 2014, Ivan Franko National University, Lviv, Ukraine.

2014, “Meeting of the Steering Group for the Scientific Network for the Caucasus Mountain Region (SNC-mt) at the margins of the “Forum Carpaticum”, 16-17 September, 2014, UNEP, Université de Genevè, Grid Arendal and Ilia State University, Lviv, Ukraine.

2014, “Meeting of the Steering Group for the Scientific Network for the Caucasus Mountain Region (SNC-mt)”, 2-5 July, 2014, UNEP, Université de Genevè, Grid Arendal and Ilia State University, Tbilisi, Georgia.

2013, “Meeting of the Informal Ad Hoc Working Group -Towards a Scientific Network on the Caucasus Mountain Region”, 28-29 December, 2013, UNEP, Université de Genevè, Grid Arendal and Ilia State University, Tbilisi, Georgia.

2013, “The Regional Meeting towards a Scientific Network on the Caucasus Mountain Region”, 30-31 May, 2013, UNEP, Université de Genevè, Grid Arendal and Ilia State University, Tbilisi, Georgia.

2013, “First Election Meeting and Strategy Planning Workshop of the SEEmore Steering Commitee”, 22-23 March 2013, Sofia, Bulgaria.

2012, “Mountain Research Initiative Global Commission Meeting”, 30 March 2012, Imperial Collage London, UK.

Uluslararası ve Ulusal Panellerde Panelist

2019, “Uluslararası Dağlar Günü Paneli”, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Ofisi, 11 Aralık 2019, CoZone ODTÜ Teknokent, Ankara.

2019, “COP 25 – Priorities and Challenges in the Fight against Climate Change, Roundtable”, Faculty of Languages, History and Geography, Ankara University, 4 December, 2019, Ankara, (Moderator).

2019, "İklim Değişikliğinin Turizm Destinasyonları Üzerindeki Etkileri", 3. İstanbul Ekonomi Zirvesi, 5 Aralık 2019, İstanbul.

2018, “Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilirliğinde Sivil Toplumun Rolü, Önemi”, Türkiye Çevre Vakfı 40. Yıl Konferansı, 14 Mayıs 2018, Ankara, (Moderatör).

2017, İklim Değişikliği ile Mücadelede Sivil Toplum ve Bireylerin Rolü” Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 24 Ekim 2017, Ankara, (Moderatör).

2016, “Closing Session: Towards a Regional Research Agenda”, First Caucasus Mountain Forum: Bridging Science and Practice for Sustainability, 28 November – 1 December 2016, Tbilisi, Georgia.

2002, “Bilimsel Araştırma Alanı Olarak Turizm, I. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 26-29 Ekim 2002, Gökçeada, Çanakkale.

1998, “Türkiye’de Dağcılığın Gelişmesi İçin Öneriler, ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Kolu 35. Kuruluş Yıldönümü Dağcılık Sempozyumu, 21-22 Kasım 1998, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

1990, “Çevre”, Kayseri Melikgazi Belediyesi, 30 Mayıs 1990, Kayseri.

DANIŞMANLIKLAR

Uluslararası Araştırmacılar İçin Danışmanlık

­­­2016-2017, Mohammed Khurshid, Department of Environmental Sciences, University of Peshawar Pakistan, TÜBİTAK 2216-Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı kapsamında araştırmacı, (Doktora öğrencisi), Araştırma Konusu: Socio-Ecological Implications of Agriculture Encroachment in the Uplands: Need for Sustainable Land Management (SLM)”.

Doktora Tez Danışmanlığı

2019, Serdar Ceylan, Kırsal Mekânların Yeniden Yapılanmasında İkinci Konutların Etkisi: Pelitköy (Burhaniye) Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2019, Devam ediyor, Burcu Göközkut, Yer Kimliği İnşasında Bir Hafıza Mekânı Olarak Kentsel Kültürel Miras Alanlarının Sürdürülebilirliği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2018, Devam ediyor, Merve Altundal Öncü, Kaliteli Yaşam Arayışıyla Kırsal Mekânın Yeniden Üretim Süreci ve Bozulan Kır-Kent İkiliği Bağlamında Mekân Organizasyonu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2018, Devam ediyor, İsmet Güney, Evrimsel Ekonomik Coğrafya Perspektifinden Turizm Alanlarının Yaşam Döngüsü: Krizler ve Dirençlilik Bağlamında Antalya Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2018, Devam ediyor, Ramazan Koca, Yarı Göçebe Hayvancılık Faaliyetinin Kırsal Sistemlerin Sürdürülebilirliği ve Gıda Güvenliği Bakımından Önemi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2017, Nihat Demirtaş, Kültürel Turizm Konusunda Bir Araştırma: Beypazarı Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Anabilim Dalı, Ankara.

2016, Ayşe Okuyucu, İkinci Konutların Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri Konusunda Bir Araştırma: Yalova-Çınarcık Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2015, Ashfaq Ahmad Khan. Dağlık Bölgelerde Sürdürülebilir Kalkınma: Bolu Kıbrıscık İlçesi Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2014, Alper Uzun. Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Madra Dağı’nın Doğal ve Beşeri Kaynaklarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2014, Devam ediyor, Murat Çevik, İnsan ve çevre etkileşimi konusunda, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2012, Funda Varnacı Uzun. Ihlara Vadisi Kültürel Peyzaj Alanında Sürdürülebilir Turizm, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2009, Devam ediyor,  Hasan Sayılan, Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma: Muş-Hasköy İlçesi Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

2018, Devam ediyor, Özlem Uğurlu, Ankara Kentsel Gelişiminin Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2018, Devam ediyor, Hakan Ayata, Kapadokya Bölgesi’nde Turizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Soğanlı Köyü Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2018, Devam ediyor, Mert Kabasakal, Türkiye’deki Sürdürülebilir Politikalarının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Anabilim Dalı, Ankara.

2018, Devam ediyor, Erhan Göksu, Aladağlar Milli Parkı’ndaki Turizm/Rekreasyon Faaliyetlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.  

2017, Parinaz Naghipour, Ilgaz Dağı Kış Turizm Merkezi Ziyaretçilerinin Motivasyon ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2016, Burcu Göközkut,  Kentsel Dönüşüm Projelerinin Sosyo-Mekansal Analizi: Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Afyonkarahisar. (2.Danışman).

2016, İsmet Güney, Turizm Alanları Yaşam Döngüsü Teorisi Üzerine Bir Araştırma: Kuşadası Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2016, Devam ediyor, Ercüment Kaya, Sürdürülebilir Turizm Algısını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Sinop Kenti Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2015, Merve Altundal, Bir Kentsel Kamusal Mekân Olarak Parkların Kapitalist Kentleşme Süreciyle Yorumlanması: Dikmen Vadisi Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2014, Jeong-An CHOI, Türkiye’ye Seyahat Eden Güney Koreli Turistlerin Güdülerinin ve Turizm Tercihlerinin Belirlenmesi Konusunda Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2012, Ceyda Kurtar,  Kentsel Kültürel Mirasın Yönetimi ve Rekreasyonla İlişkisi: Ankara Hamamönü Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı, Ankara.

2011, Ayşe Okuyucu, Osmaneli İlçe Merkezinde Kültürel Mirasın Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Ankara.

2009, İmran Başak Kurt, Beypazarı İlçesinde Kırsal Turizm, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim dalı, Ankara.

2006, Hasan Sayılan, Muş İlinde Kültür Turizmi Potansiyelinin Tespiti ve Kaynakların Kullanımının Coğrafi Yönden Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Ankara.

2003, Ceyda Tekince Ercanik, Türkiye’de Yat Turizminin Coğrafya Açısından İrdelenmesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Ankara.

2000, Nezahat Dinç, Aksaray Merkez İlçede Nüfus ve Yerleşme. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Ankara.

1999, Murat Tanrıkulu, Tosya İlçesinin Ekonomik Coğrafyası. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Ankara.

1998, Zerrin Tok, Sinop Yarımadası ve Yakın Çevresinin Turizm Coğrafyası. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yüksek Lisans Dönem Projesi Danışmanlığı

2015, Arzu Sibel Gültekin, Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimlerinin Saptanması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Ankara.

2010, Cafer Özdemir, İlköğretim Okullarında (1.2.3.4. ve 5. Sınıflarda) Çevre Eğitiminin Sınıf Öğretmenlerince Algılanması ve Değerlendirilmesinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Ankara.

BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK ve YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

Editör

Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi baş editörü (2009-)    

Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi alan editörü (2009-2014)

Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi editörü, (2002-2009)

Bilimsel Danışma Kurulu/Yayın Kurulu Üyesi

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi

Ankara Araştırmaları Dergisi

Coğrafi Bilimler Dergisi

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi

Hakem

African Journal of Agricultural Research

Alternatif Politika Dergisi

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi

Ankara Araştırmaları Dergisi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Coğrafi Bilimler Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Ege Coğrafya Dergisi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Höyük Dergisi

Journal of Geography

Scientific Research and Essay

Turkish Journal of Earth Sciences

Türk Coğrafya Dergisi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Tarih Araştırmaları Dergisi

MEDYA ÇALIŞMALARI

Belgesel filmlerde bilimsel danışmanlık

1991, “Kızılırmak Sonsuzluğa Doğru  beş bölümlük belgesel film, TRT Genel Müdürlüğü.

1990, “Dağlarımız dört bölümlük belgesel film, TRT Genel Müdürlüğü.

Televizyon programları

2008, Star Haber24, Sabah kuşağı programında konuşmacı: “Türkiye’deki Dünya Mirası Alanları ve korunması”, 21.04.2008.

2006, TRT 3, “Bu Toprağın Sesi adlı programda konuşmacı: “Çevre sorunlarının nedenleri ve evrensel sonuçları” 12.06.2006.

Radyo programları

2019, TRT Radyo 1, “Nehir Efsaneleri” adlı programda konuşmacı: “Çoruh Nehri”, 05.11.2019.

2019, TRT Radyo 1, “Nehir Efsaneleri” adlı programda konuşmacı: “Yeşilırmak”, 01.10.2019.

2019, TRT Radyo 1, “Nehir Efsaneleri” adlı programda konuşmacı: “Kızılırmak”, 03.09.2019.

2019, TRT Radyo 1, “Nehir Efsaneleri” adlı programda konuşmacı: “Coğrafya ve Nehirler”, 09.07.2019.

2018, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu, “Hayatın Sesleri” adlı programda konuşmacı: “Sıfır Atık Projesi, 22.11.2018.

2018, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu, “Hayatın Sesleri” adlı programda konuşmacı: “İklim Değişikliği, 21.06.2018.

2018, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu, “Hayatın Sesleri” adlı programda konuşmacı: “Dünya Çevre Günü, 05.06.2018.

2016, TRT Kent Radyo Ankara, “Kent Günlüğü” adlı programda konuşmacı: “Türkiye Çevre Vakfı’nın Tanıtımı ve Çalışmaları”, 25.02.2016.

2016, TRT Kent Radyo Ankara, “Kent Günlüğü” adlı programda konuşmacı: Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin Tanıtımı ve Çalışmaları”, 04.02.2016.  

2015, TRT Radyo 1, “Mavi Bilye” adlı programda konuşmacı: “Dünya Dağ Günü” , 08.12.2015.

2015, TRT Radyo 1, “Mavi Bilye” adlı programda konuşmacı: “Ozon Tabakasının Korunması” , 15.09.2015.

2015, TRT Radyo 1, “Daha Güzel Bir Hayat İçin adlı programda konuşmacı: “Dünya Okyanuslar Günü”, 04.06.2015.

2014, TRT Radyo 1, “Mavi Bilye” adlı programda konuşmacı: “Dünya Dağ Günü”, 09.12.2014.

2014, TRT Radyo 1, “Mavi Bilye” adlı programda konuşmacı: “Denizlerimizde Av Yasağının Sona Ermesi ve Denizlerimizdeki Sorunlar, 02.09.2014.

2014, TRT Radyo 1, “Mavi Bilye” adlı programda konuşmacı: “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Denizlerimiz, Denizlerimizdeki Çevre Sorunları”, 01.07.2014.

2014, TRT Radyo 1, “Mavi Bilye” adlı programda konuşmacı: “Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin ve yayınlarının tanıtımı”, 13.05.2014.

1996, TRT Ankara Radyosu 2. Programı, "Yarına Yön Verenler" adlı programda konuşmacı: "Dünyanın Geçirdiği Buzul Çağları",9 Nisan 1996.

1996, TRT Ankara Radyosu 2. Programı, "Yarına Yön Verenler" adlı programda konuşmacı: "Anadolu'nun Geçirdiği Buzul Çağları ve Anadolu'nun Üzerinde Bıraktığı Etkiler",16 Nisan 1996.

Fotoğraf çalışmaları (Sergiler ve söyleşiler)

1998, “Kaçkar Dağlarının İki Yüzü”, ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Kolu 35. Kuruluş Yıldönümü Dağcılık Sempozyumu, 21-22 Kasım 1998, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

1998, “Cumhuriyetin 75.Yılında Kayseri”, 28 Ekim-1 Kasım 1998, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi, Kayseri.

1989, “Toroslardan Kaçkarlara”, 4 Aralık 1989, Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü, Ankara.

1989, “Toroslardan Kaçkarlara”, 22 Aralık 1989, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Ankara.

1989, “Türkiye Dağlarından Esintiler, 24 Mart 1989, Türk-İngiliz Kültür Derneği, Ankara.

1988, “Dağlarımızdan, 26 Şubat 1988, Türk-İngiliz Kültür Derneği, Ankara.

1987, “Dağlarımız, 28 Kasım 1987, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği, Ankara.

1987, “Dağlarımız, 13 Kasım 1987, Sporcu Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkezi, Ankara.

1987, “Kaçkarlar”, Türkiye 11. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 16-20 Mart 1987, MTA Enstitüsü, Ankara.

1986, “Dağlarımız ve Buzulları”, 10. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 17-21 Mart 1986, MTA Enstitüsü, Ankara.

1985, “Türkiye Dağları ve Buzulları”, 9. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 13-15 Mart 1985, MTA Enstitüsü, Ankara.

KURSLAR ve SERTİFİKALAR

1994, Çevresel Etki Değerlendirmesi Eğitim Programı,  UNDP GEF/Türkiye Çevre Vakfı, Ankara, 1994.

1984, Jeomorfolog Belgesi, Ankara Üniversitesi DTCF, Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsü.

BİLİMSEL TOPLANTILARDAKİ GÖREVLER

2019, Co-Chair, Second Caucasus Mountain Forum: The Caucasus Research Agenda-a Key to Sustainable Regional Development, 30 October-1 November, 2019, Ankara, Turkey.

2018, Organizing Committee Member, 100 Years Bulgarian Geographical Society: Smart Geography International Conference, 2-4 November, 2018, Sofia, Bulgaria.

2018, Düzenleme Kurulu Üyesi, Ayaş Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2018, Ankara Üniversitesi, Ankara.

2017, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı, İklim Değişikliği ile Mücadele Bağlamında Türkiye’de Tarım ve Gıda Güvenliği Çalıştayı, 30 Kasım-1 Aralık 2017, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

2017, Bilim Kurulu Üyesi, IV. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 9-12 Kasım 2017, Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu / Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Kuşadası, Aydın.

2017, Oturum Düzenleyicisi, Ankara Üniversitesi Beşinci Çevre Günleri Uluslararası Sempozyum: İnsanların Doğayla Kenetlenmesi - Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora, “İklim Değişikliği ve Turizm Seksiyonu”, 8-9 Haziran 2017, Ankara Üniversitesi Çevre Koordinatörlüğü, Ankara.

2016, Organizing Committee Member, First Caucasus Mountain Forum: Bridging Science and Practice for Sustainability, 28 November – 1 December, 2016, Tbilisi, Georgia.

2016, Bilim Kurulu Üyesi, Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

2015, Scientific Committee Member,  International Conference, Sustainable Mountain Regions: Make Them Work, 14-16 May, 2015, Borovets, Bulgaria.

2015, Bilim Kurulu Üyesi, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gümüşhane.

2014, Bilim Kurulu Üyesi, II. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, 28 Şubat 2014, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi / Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İzmir

2013, Bilim Kurulu Üyesi, II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2013, Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu / Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Kuşadası, Aydın.

2012, Chair of Organizing Committee, SEEmore Conference 2012 - Mountain Resources and Their Response to Global Change, 5-8 July 2012, Centre for Environmental Studies, Ankara University/ Mountain Research Initiative, Ankara.

2012, Bilim Kurulu Üyesi, 1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu / Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Kemer, Antalya.

2010, Oturum Düzenleyicisi, 6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, “Çevre ve Kalkınma, 3-5 Kasım 2010, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

2010, Organizasyon Komitesi Üyesi, 6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

2010, Bilim Kurulu Üyesi, Çölleşmeyle Mücadele Sempozyumu, 17-18 Haziran 2010, Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü, Çorum.

2010, Bilim Kurulu Üyesi, 1. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 27-30 Mayıs 2010, Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu / Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Nevsehir.

2010, Seçici Kurul Üyesi, 1. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 27-30 Mayıs 2010, Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu / Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Nevsehir.

2009, Organizasyon Komitesi Üyesi, Kalecikte Tarım, Turizm ve Çevre Çalıştayı, 7-8 Mayıs 2009, Ankara Universitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kalecik-Ankara.

2008, Oturum Düzenleyicisi, 5. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Sürdürülebilir Turizm, 16-17 Ekim 2018, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

2008, Organizasyon Komitesi Üyesi, 5. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 16-17 Ekim 2018, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

2008, Bilim Kurulu Üyesi, 4. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi,  23-27 Nisan 2008, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi / İstanbul Teknik Üniversitesi, Belek, Antalya.

2006, Organizasyon Komitesi Üyesi, 4. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 15-16 Ekim 2008, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

2006, Organizasyon Komitesi Üyesi, Beypazarı’nda Tarım, Turizm ve Çevre Çalıştayı, 2-3 Kasım 2006, Ankara Universitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi / Beypazari Belediyesi, Ankara.

2003, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, “I. Gençlik Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara.

2002, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, “2. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, 22-24 Kasım 2002, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, Ankara.

2002, Şura Üyesi, II. Turizm Şurası, “Genel Politikalar ve Turizmin Geliştirilmesi Komisyonu”, 12-14 Nisan 2002, Turizm Bakanlığı, Ankara.

2002, Turizm Bakanı Fahri Danışmanı, “Turizm 1. Fahri Danışmanlar Toplantısı”, 01-03 Mart 2002, Turizm Bakanlığı, Denizli.

1996, Organizasyon Komitesi Üyesi, 3. Coğrafya Sempozyumu, 15-19 Nisan 1996, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

1991, Organizasyon Komitesi Üyesi, 1. Coğrafya Sempozyumu, 29 Nisan-1 Mayıs 1991, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

BİLİM VE TOPLUM, ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ

2011, Aladağlar Milli Parkı Alan Kılavuzluğu Eğitimi, Kayseri Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 13 Haziran-1 Temmuz 2011, (Eğitmen)

2010, Ihlara Vadisi (Aksaray) ve Çevresinde Doğa Eğitimi, TÜBİTAK-Aksaray Üniversitesi, 3-12 Temmuz 2010. (Eğitmen)

2009, Küre Dağları ve Ilgaz Dağı Milli Parkları Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, TÜBİTAK-Çevre ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz-2 Ağustos 2009, Kastamonu, (Eğitmen)

2009, Küre Dağları ve Ilgaz Dağı Milli Parkları Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, TÜBİTAK-Çevre ve Orman Bakanlığı, 26-29 Temmuz 2009, Kastamonu, (Eğitmen)

2009, Ihlara Vadisi (Aksaray) ve Çevresinde Doğa Eğitimi, TÜBİTAK-Aksaray Üniversitesi, 3-12 Temmuz 2009, (Eğitmen)

2000, Kaçkar Dağları Milli Parkında Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, TÜBİTAK-ÇAYDAG, Temmuz 2000, Rize. (Eğitmen)

ÜYESİ OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞLAR

Türk Coğrafya Kurumu

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi

Scientific Network for the Caucasus Mountain Region (SNC-mt)

South Eastern European Mountain Research Network (SEEmore)

Mountain Research Initiative  (MRI)

The Mountain Forum