PROF.DR. AYLA SOYER    
Name : AYLA
Surname : SOYER
E-Mail : soyer@ankara.edu.tr, soay2007@hotmail.com
Phone Number : +90-312-2033300-3648
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF ENGINEERING
Department : FOOD ENGINEERING
Personal Information

Adress

:

Ankara University,
Facuty of Engineering
Department of Food Engineering
Dışkapı Campus,

06110 Dışkapı – ANKARA

Tel

:

(312) 596 13 96

Fax

:

(312) 317 87 11

E-mail

:

soyer@ankara.edu.tr

Education :

BS

:

Ankara University, 1986

MS

:

Ankara University, 1989

Ph.D

:

Ankara University, 1995

  

Research interests :

Meat Science and Technology

  

Academic careers :

Assoc. Prof. , Ankara Üniversitesi, 1999

Professor, Ankara University, 2011

   

Administrative Duties :

§                Assoc. Chairman, 2000-2003, 2003-2006

§                Member of Faculty Board, 2004-2007, 2007-2010

§                 

  Courses : (Undergraduate and graduate)

§                GDM322 Cold Preservation Technology

§                GDM315 Physical Properties of Foods

§                GDM406 Meat Processing Technology

§                809551 Meat Biochemistry

   Projects : (2000-)

 

Project Title

Project no.

Leader and coinvestigators

Beginning- completion dates

Supported organisation

Budget
(TL)

Effects of antimicrobial and antioxidant activity of some plant extracts on quality of beef meatballs

 

12B4343009

Ayla Soyer

Şeref Tağı

Hazret Özdemir

Berna Özalp Özen

2012-2014

BAP

77.500

Manufacture of Turkish sausage with reduced nitrite level

10Y4343001

Ayla Soyer

Seyfullah Işıksal

Mustafa Kıralan

2010-2012

BAP

15.000

Effects of processing temperature and starter culture on carbohydrate fermentation during ripening of Turkish sausages (sucuk)

2006-0745051

Ayla Soyer

Ülkü Dalmış

Eda Kurt

Gülşah Bilge

2007-2009

BAP

30,000

Adsorption isotherms of traditional Turkish foods

 

2004-K-120-900

Recai Ercan
Mehmet Özkan
Ayla Soyer
Aysegül Kırca

2004–2007

DPT

64,598

Effect of freezing rate and storage time on lipid and protein oxidation in chicken and turkey meats

TOGTAG 3100

Ayla Soyer

Ülkü Üzümcüoğlu

Volkan Bilgin

2003-2006

TÜBİTAK

16,000

Effect of heating temperature on some quality characteristics of heat processed sucuks

2003.07.11.080

A.Hamdi Ertaş

Ayla Soyer

Hüdayi Ercoşkun

2004-2006

BAP

28,440

Quality improvement in naturally fermented sucuk production

98.11.12.04

A.Hamdi Ertaş

Ayla Soyer

1998-2001

BAP

20,000

 

Recent Publications : (2000-  ) 

Soyer, A., Uğuz, Ş., Dalmış, Ü. 2011. Proteolytic changes during processing in Turkish dry- cured meat product (pastırma) with different salt levels. Journal of Food Quality, 34, 212-219.

 

Uğuz, Ş., Soyer, A., Dalmış, Ü. 2011. Effects of different salt contents on some quality characteristics during processing of dry-cured Turkish pastırma. Journal of Food Quality, 34, 204-211.

 

Özalp Özen, B., Eren, M., Pala, A., Özmen, İ., Soyer, A.  2011. Effect of plant extracts on lipid oxidation during frozen storage of minced fish muscle. International Journal of Food Science and Technology, 46(4), 724-731.

 

Soyer, A., Özalp, B., Dalmış, Ü., Bilgin, V. 2010. Effects of Freezing Temperatures and Frozen Storage Time on Lipid and Protein Oxidation in Chicken Meats. Food Chemistry, 120, 1025-1030.

 

Coşkuner, Ö., Ertaş, A.H., Soyer, A. 2010. The effect of processing method and storage time on constituents of Turkish sausages (sucuk). Journal of Food Processing and Preservation, 34, 125-135.

 

Dalmış, Ü., Soyer, A. 2008. Effect of processing methods and starter culture (Staphylococcus xylosus and Pediococcus pentosaceus) on

proteolytic changes in Turkish sausages (sucuk) during ripening and storage. Meat Science, 80 (2): 345-354.

 

Soyer, A., Ertaş, A.H. 2007. Effects of fat level and storage time on lipid and color stability of naturally fermented Turkish sausages (sucuk). Journal of Muscle Foods, 18, 330-340.

 

Soyer, A., Ertaş, A.H., Üzümcüoğlu, Ü. 2005. Effect of processing conditions on the quality of naturally fermented Turkish sausages (sucuks). Meat Science, 69, 135-141.

 

Soyer, A. 2005. Effect of fat level and ripening temperature on biochemical and sensory characteristics of naturally fermented Turkish

sausages (sucuk). European Food Research and Technology, 221, 412-415.

 

Soyer, A., Hultin, H. O. 2000. Kinetics of oxidation of the lipids and proteins of cod sarcoplasmic reticulum. Journal of Agricultural and Food

Chemistry, 48 (6): 2127-2134.

 

Awards :

● NATO B1 TUBITAK Postdoctoral Fellowship, 9 months, 1997-1998

University of Massachusetts Fellowship, 3 months, Univ. of Massachusetts, MA-U.S.A. (February - April 1998)

● Chinese Government Fellowship for International Course on Processing of Chinese and Western Style Meat Products, 1 month, 1995

● The Netherlands Government Fellowship for International Course on Food Processing, 3 months, 1994

 

Students : 

Completed

Ülkü Üzümcüoğlu Dalmış, Ph.D.

Serkan Karataş, M.S.

Volkan Bilgin, M.S.
Seyfullah Işıksal, M.S.

Şevkat Uğuz, M.S.
Eda Kurt, M.S.

Gülşah Bilge, M.S.

Mehser Turan, M.S.

Hazret Özdemir, M.S.

 

Current

Berna Özalp Özen, Ph.D. Student

Fatma Işıkçı

Sebahattin Serhat Turgut

Halime özkan

 COMPLETE LIST OF PUBLICATIONS 

Publications

 

Soyer, A., Uğuz, Ş., Dalmış, Ü. 2011. Proteolytic changes during processing in Turkish dry- cured meat product (pastırma) with different salt levels. Journal of Food Quality, 34, 212-219.

 

Uğuz, Ş., Soyer, A., Dalmış, Ü. 2011. Effects of different salt contents on some quality characteristics during processing of dry-cured Turkish pastırma. Journal of Food Quality, 34, 204-211.

 

Özalp Özen, B., Eren, M., Pala, A., Özmen, İ., Soyer, A.  2011. Effect of plant extracts on lipid oxidation during frozen storage of minced fish muscle. International Journal of Food Science and Technology, 46(4), 724-731.

 

Soyer, A., Özalp, B., Dalmış, Ü., Bilgin, V. 2010. Effects of Freezing Temperatures and Frozen Storage Time on Lipid and Protein Oxidation in Chicken Meats. Food Chemistry, 120, 1025-1030.

 

Coşkuner, Ö., Ertaş, A.H., Soyer, A. 2010. The effect of processing method and storage time on constituents of Turkish sausages (sucuk). Journal of Food Processing and Preservation, 34, 125-135.

 

Karaca, S., Uzumcuoglu, U., Kor, D. A., Soyer, A. 2010. The effect of different weaning ages on the fatty acid composition in rack joint of male

kids. Agricultural Journal. 5(3): 215-219.

 

Dalmış, Ü., Soyer, A. 2008. Effect of processing methods and starter culture (Staphylococcus xylosus and Pediococcus pentosaceus) on

proteolytic changes in Turkish sausages (sucuk) during ripening and storage. Meat Science, 80 (2): 345-354.

 

Soyer, A., Ertaş, A.H. 2007. Effects of fat level and storage time on lipid and color stability of naturally fermented Turkish sausages (sucuk). Journal of Muscle Foods, 18, 330-340.

 

Soyer, A., Ertaş, A.H., Üzümcüoğlu, Ü. 2005. Effect of processing conditions on the quality of naturally fermented Turkish sausages (sucuks).

Meat Science, 69, 135-141.

 

Soyer, A. 2005. Effect of fat level and ripening temperature on biochemical and sensory characteristics of naturally fermented Turkish

sausages (sucuk). European Food Research and Technology, 221, 412-415.

 

Soyer, A., Hultin, H. O. 2000. Kinetics of oxidation of the lipids and proteins of cod sarcoplasmic reticulum. Journal of Agricultural and Food

Chemistry, 48 (6): 2127-2134.

 

Soyer, A., Şahin, M. E. 1999. Dondurulmuş kolyoz (Scomber japonicus) balıklarındaki lipid oksidasyonuna bazı antioksidanlarla glazelemenin ve

depolama süresinin etkisi. Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi, 23, 575-584.

 

Özdemir, H., Soyer, A., Kurt, E. 2009. Meyve lifi ilavesinin sucuğun kalite özelliklerine etkisi. Dünya Gıda, 2009-05, 79-84.

 

Işıksal, S., Soyer, A., Ercan, R. 2009. Sucuk ve pastırmanın desorpsiyon izotermlerine sıcaklığın etkisi. Gıda, 34 (1): 11-20.

 

Kolsarıcı, N., Soyer, A., Turhan, K. 1993. Tiftik keçisi etinin sucuk üretiminde kullanılabilme olanakları üzerinde bir araştırma. A.Ü.Z.F. Yayınları

No. 1292, 17 s., Ankara.

 

Ertaş, A. H., Soyer, A. 1992. Hamburgerlerin mikrobiyolojik özelliklerine sodyum tripolifosfatın, depolama sıcaklığının ve depolama süresinin

etkisi üzerinde araştırma. Gıda, 17 (2): 83-92.

 

Ertaş, A. H. Kolsarıcı, N., Soyer, A. 1991. Hamburgerlerin bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerine donmuş depolama sıcaklığı ve

depolama süresinin etkisi üzerinde araştırma. Gıda, 16 (3): 217-223.

 

Ertaş, A. H., Kolsarıcı, N., Halkman, K., Soyer, A. 1989. Sucukların bazı kalite kriterlerine sodyum nitrit ve sodyum tripolifosfatın etkisi üzerinde

 araştırma. Gıda, 14 (6): 393-400.

 

Soyer, A. 2004. Bir prosesin geliştirilme öyküsü. Vakum/buhar/vakum prosesi. Kozempel, M., Goldberg, N., Craig Jr.B, J.C.’den çeviri. Gıda

Teknolojisi, 8 (5) 64-68.

 

Soyer, A. 2002. Fermente et ürünlerinde kaliteyi etkileyen iç faktörler. Gıda 27 (1): 15-19.

 

Soyer, A. 1999. Balıkta avlanma sonrası meydana gelen biyokimyasal değişmeler. Gıda, 24 (1): 33-39.

 

Soyer, A. 1999. Balıkta lipid oksidasyonunda rol oynayan hücresel faktörler. Gıda Teknolojisi, 4 (3) 58-64.

 

Soyer, A. 2000. Et işletmelerine HACCP programının yerleştirilmesi. Gıda, 25 (6) 413-422.

 

Soyer, A., Kolsarıcı, N. 1993. Mikrodalga fırında pişirmenin etlerin kalite özelliklerine etkisi. Gıda, 18 (1) 35-43.

 

Book Chapter

 

Cemeroğlu B, Soyer, A. 2005.  Gıdaların Soğutulması ve Dondurulması. Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, B Cemeroğlu (ed.), s. 1-359,

Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara.

 

Cemeroğlu B, Soyer, A. 2010. Soğutma ve Dondurma. Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, 2. Baskı, B. Cemeroğlu (ed.), s. 1-259, Bizim Grup Basımevi, Ankara.

 Presentations

 

Soyer, A., Uğuz, Ş., Dalmış, Ü. 2007. Effect of salt content on proteolytic changes in pastirma. Proceedings Vol. II, pp: 325-332, 5th International Congress on Food Technology,9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece. 

 

Dalmış, Ü., Soyer, A. 2007. Effect of processing conditions on colour parameters of Turkish fermented sausages (sucuk). Proceedings Vol. II, pp: 313-318, 5th International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece. 

Soyer, A., Ertaş, A.H. 2005. Turkish traditional meat product-pastırma. Intrafood 2005, Innovations in Traditional Foods. Proceedings, Vol. 1, pp: 569-572. 25-28 October 2005, Valencia, Spain

 Soyer, A., Ertaş, A.H. 2005. Effect of storage time on lipid and colour stability of naturally  fermented Turkish sausages (sucuk). Proceedings, Vol. II, pp: 588-593. Itafe’05, International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, 12-14 October 2005, Adana-Turkey.  

Soyer, A., Hultin, H.O. 1999. Oxidation of fish sarcoplasmic reticular lipids and proteins. Proceedings: Quality Attributes of Muscle Foods. Xion, Y.L., Ho, C-T., Shahidi,  F. (Eds.), Plenum Publishing Corp., New York, pp. 269-276, 215th ACS National Meeting. March 29-April 2, 1998, Dallas, TX.  

 Soyer, A., Özdemir, H., Kurt, E. 2009. Utilization of fruit fibers in low fat fermented sausages (sucuk). 3rd International Congress on Food and Nutrition, p. 126, 22-25 April 2009, Antalya, Turkey.  

Kurt, E., Soyer, A. 2009. Effect of different carbohydrate sources on acidification of fermented sucuk during ripening. 3rd International Congress on Food and Nutrition, p. 146, 22-25 April 2009, Antalya, Turkey. 

 Karaca, S., Üzümcüoğlu, Ü., Kor, A., Soyer, A. 2006. The Effect Of Different Weaning Ages on Fatty Acid Composition of Akkeçi (White Goat) Male Kids. 57th Annual Meeting of The European Ass. Animal Science. 17- 20 September, Antalya, Turkey. )

 Soyer, A., Üzümcüoğlu, Ü., Bilgin, V. 2004. Effect of freezing rate and frozen storage on lipid and protein oxidation in chicken meat. XXII World’s Poultry Congress. p. 863, June 8-13, 2004, İstanbul, Turkey. 

Turan, M., Özdemir, H., Soyer, A. 2011. Kitosan ile glazelemenin dondurularak depolanan gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss) filetolarının kalitesine etkisi. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, s. 63 , 25-27 Ekim 2011, Antalya. 

Atlı, A., Hayoğlu, İ., Koçak, C., Özer, B., Soyer, A. 2010. Gıda sanayinin hammadde gereksinimi ve yeterliliği. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, s. 1097-1112, 11-15 Ocak 2010, Ankara.

 Üzümcüoğlu, Ü., Soyer, A. 2002. Kaslı gıdalarda lipid ve protein oksidasyonu. Türkiye 7. Gıda Kongresi, s. 889-896. 22-24 Mayıs 2002, Ankara.

Soyer, A. 2000. Kırmızı et ve et ürünleri işleme teknolojisinin önemi. Sağlıklı Kırmızı Etin Beslenmedeki Önemi, PANEL. SETBİR, Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği, 23 Haziran, Ankara, 14 s. 

 Koroş, B., Türkyılmaz, M., Soyer, A., Boyacı, İ.H., Özkan, M. 2009. Ülkemize özgü kurutulmuş sebzelerin adsorpsiyon izotermleri.  II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s. 222, 27-29 Mayıs 2009, Van.  

Işıksal, S., Özalp, B., Özkan, M., Soyer, A. 2009. Geleneksel et ürünlerinin sorpsiyon izotermlerine sıcaklığın etkisi.  II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s. 779, 27-29 Mayıs 2009, Van. 

Dalmış Ü, Özalp B, Soyer A. 2009. Hindi but ve göğüs etinde meydana gelen oksidatif değişmelere donma hızı ve donmuş depolama süresinin etkisi.  II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s. 780, 27-29 Mayıs 2009, Van.  

Dalmış, Ü., Soyer, A. 2008. Sucukta lipolitik ve oksidatif değişmelere üretim yönteminin ve starter kültürün etkisi. Türkiye 10. Gıda Kongresi, s. 857, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum. 

Soyer, A., Kolsarıcı, N. 1992. Mikrodalga fırında pişirmenin etlerin kalite özelliklerine etkisi. I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 14-16 Ekim, 1992, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, s. 29, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.