PROF.DR. SACİT ÖZDEMİR    
Adı : SACİT
Soyadı : ÖZDEMİR
E-posta : sozdemir@ankara.edu.tr
Tel : 0.312.2126720/1318
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sacit-ozdemir
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ :

Adı Soyadı                : Sacit ÖZDEMİR

Ünvanı                              : Prof. Dr.

Öğrenim Durumu        : 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Ankara Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Astronomi ve Uzay Bilimleri AD

Ankara Üniversitesi

1993

Doktora

Astronomi ve Uzay Bilimleri AD

Ankara Üniversitesi

1999

Doçent

Fizik

Üniversitelerarası Kurul

2002

Profesör

Fizik

Ahi Evran Üniversitesi

2008

Profesör

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2010

 Görevler : 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi

07/1990 – 02/2000

Öğretim Görevlisi

Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi

02/2000 – 11/2000

Yardımcı Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.

11/2000 – 11/2002

Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.

11/2002 – 09/2003

Doçent

Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi

09/2003 – 03/2006

Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi, Ahi Evran Üniversitesi

03/2006 – 05/2008

Profesör

Fen-Edebiyat Fakültesi, Ahi Evran Üniversitesi

05/2008 – 07/2010

Profesör

Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi

07/2010 –  . . . . .

                                            

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri :

 

A. Yüksek Lisans Tezleri :

 

A.1. Didem BAŞARAN, “Erken Tür Örten Çift Yıldız TT Aur’un Fotometrik ve Dönem Analizi”; 2004 – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

A.2. Mehmet TÜYSÜZ, “Erken Tür Örten Çift Yıldız IU Aur’un Fotometrik Analizi” ”; 2004 – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

A.3. Ceren YILDIRIM, “Ankara Üniversitesi Gözlemevi’nin Görüş Değerlerinin Ölçülmesi”, 2012 – Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

A.4. Deniz ÇOKER, “Fourier Filtreleme Yöntemi ile Rotse-IIId Veritabanındaki W UMa Türü Değişen Yıldızların Belirlenmesi”, 2014, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

A.5. Seda AYDIN DURU, “Alçak Yörünge Uydularının (LEO) Optik Gözlemsel İncelenmesi”, 2015, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

A.6. Arzu Ş. YOLKOLU, “Dönemi Bilinmeyen Asteroidlerin Fotometrik Gözlemlerle Dönme Dönemlerinin Belirlenmesi”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor)

A.7. Elifnur ÖZEL, “Bazı Zengin Galaksi (Abell) Kümelerinin X –Işın Gözlemlerinden Yararlanarak Küme Dinamiğinin İncelenmesi”, 2015, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

A.8. Emre AYDIN, “Wavelet Analizi ile Dinamik Güç Spektrumu Üretilmesi”, 2014, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

A.9. Oğuzhan OKUYAN, “Sabah ve Akşam Tan Vakitlerinde Ufuk Aydınlığının Gözlemsel Yolla İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016

A.10. Utku DEMİRHAN, , “Bazı Asteroidlere ait Işık Eğrisi Analizleri”, 2014, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

A.11. Ş. Şenol ŞAHİN, “Herbig Ae/Be Yıldızlarının Fotometrik Gözlemleri”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)

A.12. Derya ÖZTÜRK, "ÖRTEN ÇİFT YILDIZ SİSTEMLERİNDE BAZI GÖZLEMSEL BAĞINTILAR: UZAKLIK TAHMİNİNDE MUTLAK PARAMETRELER", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017

 

 

B. Doktora Tezleri :

 

B.1. Zahide TERZİOĞLU, “Kepler Uydusunun Görüş Alanındaki Bazı W UMa Türü Örten Çift Yıldızlardarın İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)

B.2. Emre AYDIN, "RXTE/PCA Veritabanındaki X-ışın Pulsarlarına ait Dinamik Güç Spektrumlarının İncelenmesi", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (devam ediyor)

B.3. B. Bülent GÜÇSAV, "Basıklıklığın Nötron Yıldızlarının Presesyonu Üzerine Etkisi", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (devam ediyor)

B.4. Betül ATALAY, " KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ (GPS) İLE DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ (DAG) İÇİN YOĞUŞABİLİR SU BUHARI (PWV) ORANININ BELİRLENMESİ ", Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (eş danışman)

 

 

Katıldığı ve Yürüttüğü Projeler :

• Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi "Ae Tayf Türü Herbig-Haro Yıldızı HR 5999'un Moröte Tayflarının İncelenmesi", Yüksek Lisans Tez Projesi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Proje No: 91-250006 (bitti)

• TÜBİTAK "OB-türü Çift Yıldızların Fiziksel Özellikleri" konulu 'Araştırma Altyapısını Destekleme Programı' Projesi, Proje No: TBAG-AY/78 (bitti)

• TÜBİTAK "Etkileşen Çift Yıldızların Fotoelektrik Işık Ölçümü" Projesi, Proje No: TBAG-1369  (196T003) (bitti)

• İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi "Erken Tür Çift Yıldızların Tayfsal ve Fotometrik Analizi", Proje No: 1114/010598 (bitti)

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi “Cyg X-1’in Elipsoidal Işık Eğrisinde Görülen Yansıma Etkisinin Dalgaboyuna Bağımlılığı”, Proje No: 2001/14 (bitti)

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi “Erken Tür Örten Çift Yıldız TTAur’un Fotometrik ve Dönem Analizi”, Proje No: 2002/18 (bitti)

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi “Eksen Dönmesi Gösteren CW Cephei’nin Fotometrik Analizi”, Proje No: 2002/32 (bitti)

• TÜBİTAK "Bazı Eksantrik Yörüngeli Örten Çift Yıldızların Fotometrik İncelenmesi" projesi, Proje No: TBAG-2228 (102T201) (bitti)

• TÜBİTAK “Atomlara Ait Multiplet Tablolarının Kuantum Mekaniksel Yolla Yenilenmesi” projesi, Proje No: TBAG2396 (103T172) (bitti)

• Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi “Çift Yıldız Sistemlerinin Teleskop ile İncelenmesi”, Proje No: 30-2004-02 (bitti)

• Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi “Palandöken Dağının Atmosferik Özelliklerinin Belirlenmesi”; Proje No: 2007/33

• TÜBİTAK “Cacabey Gökbilim Kampı”, 28 Eylül – 4 Ekim 2009, Kırşehir, Proje No: 109B031

• DPT “Doğu Anadolu Gözlemevi – DAG” konulu proje, Başlangıç: 2012; Erzurum

• Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, “Gündüz Vaktinde Yıldızların Fotometrik Gözlemleri”, 01 Aralık 2010, Proje Kodu: 11A4240001, (Bütçe: 126 000 TL)

• TUBİTAK "Küresel Konumlama Sistemi (GPS) Kulllanilarak Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) İçin Yoğuşturulabilir Su Buhari Miktarinin (PWV) Araştırılması", Proje No: 115F032, Baş: 01.10.2015 (Bütçe: 453 000 TL; Yürütücü)

 

İdari ve Yönetsel Görevler :

 

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı, Satınalma Komisyonu Üyeliği  (14/09/2001–31/12/2001)

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi (ÇAAM) Müdür Yrd. ve Yönetim Kurulu Üyeliği (17/01/2003–16/09/2003 )

• Gazi Üniversitesi, Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (05/01/2004 – 03/2006 )

• Gazi Üniversitesi, Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (05/01/2004 – 03/2006)

• Gazi Üniversitesi, Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, Disiplin Kurulu Üyeliği (05/01/2004 – 03/2006)

• Gazi Üniversitesi, Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Başkanlığı (02/09/2004 – 03/2006)

• Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Başkanlığı (03/2006 – 07/2010)

• Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (09/2006 – 04/2007)

• TUBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Akademik Kurul Üyeliği (04/2007 – 04/2009)

• Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (11/02/2009 – 07/2010)

• Ahi Evran Üniversitesi, Senato Üyeliği (11/02/2009 – 07/2010)

• TUBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Akademik Kurul Üyeliği (04/2009 – 04/2011 )

• Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (01/10/2010 – 10/2011 )

• Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanlığı (07/03/2012 – 05/11/2012 )

• Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Genel Astronomi Anabilim Dalı Başkanlığı (28/03/2012 – 05/11/2012 )

• Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (25/04/2012 – 12/09/2012)

• Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) DPT Projesi, Yürütme Kurulu Üyeliği, (18/10/2012 – . . . . )

Atatürk Üniversitesi, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Yönetim Kurulu Üyeliği, (11/01/2013 – . . . )

• T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık Müşaviri, (02/12/2013 – . . . )

• TUBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Yönetim Kurulu Üyeliği (05/03/2016 – . . . . .  )

• TUBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG)  Müdürlüğü (03.07.2108 - .....)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 

• Türk Astronomi Derneği (TAD)

• ARBIS üyeliği

 

 

Ödüller :

• Türk Eğitim Vakfı (TEV) eğitim bursu (1984/85 öğretim yılı)

 • TÜBİTAK BDP (Bütünleştirilmiş Doktora Programı) araştırma bursu (1996/97) : Amsterdam Üniversitesi, “Anton Pannekoek” Astronomi Enstitüsü

 • ‘Uluslararası Yayınlar’dan dolayı (TÜBİTAK ve Üniversitelerden) alınan çeşitli teşvik ödülleri


Verdiği (son 5 yıl) lisans ve lisansüstü (YL) düzeydeki dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Desin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Teorik

Uygulama

 

2007-2008

Güz

FİZ.209 Elektronik I

4

-

60

 

FİZ.309 Teorik Mekanik

4

2

40

 

FİZ.413 Araştırma Projesi I

2

4

4

 

MAT.201 Matematik III (2 grup)

3

1

90

 

2007-2008

Bahar

FİZ.210 Elektronik II

4

-

50

 

FİZ.332 Atmosfer Fiziği

2

-

20

 

FİZ.414 Araştırma Projesi II

2

4

4

 

2008-2009

Güz

FİZ.209 Elektronik I

4

-

60

 

FİZ.309 Teorik Mekanik

4

2

40

 

FİZ.413 Araştırma Projesi I

2

4

6

 

FİZ.105 Genel Fizik I (Mekanik)

4

2

50

 

2008-2009

Bahar

FİZ.210 Elektronik II

4

-

50

 

FİZ.332 Atmosfer Fiziği

2

-

20

 

FİZ.414 Araştırma Projesi II

2

4

6

 

FİZ.106 Genel Fizik II (Elektrik ve Man.)

4

2

50

 

FİZ.501 Astrofizik I (YL)

3

0

3

 

2009-2010

Güz

FİZ.209 Elektronik I

4

-

40

 

FİZ.251 Elektronik I Laboratuarı

1

2

20

 

FİZ.313 Bilgisayar Programlama (Basic)

3

2

30

 

FİZ.309 Teorik Mekanik

3

2

40

 

TBD.101 Genel Fizik I (Mekanik)

2

0

20

 

FİZ.502 Astrofizik II (YL)

3

0

4

 

2010-2011

Güz

AST.303 Gök Mekaniği

2

2

80

 

AST.401 Gökadalar

3

-

70

 

AST.403 Yıldızların Yapısı ve Evrimi

3

-

75

 

MAT.101 Matematik I (Teknoloji Fakültesi)

7

-

45

 

 

2010-2011

Bahar

AST.410 Yüksek Enerji Astrofiziği (S)

2

-

…..

 

 

801622  Yüksek Enerji Astrofiziği (YL)

3

-

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012

Güz

AST.303 Gök Mekaniği

2

2

80

 

GDM417. Astronomi

3

-

15

 

AST.403 Yıldızların Yapısı ve Evrimi

3

-

75

 

 

 

 

 

 

..........................

 

2015-2016

Güz

AST.303 Gök Mekaniği

2

2

105

AST.403 Yıldızların Yapısı ve Evrimi

3

-

95

801623 X-ışın Astronomisi (YL)

3

-

3

 

 

 

 

 


ESERLER :

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

A.1. Demircan, O., Özdemir, S., Allakhverdiev, A.O., and Guseinov, O.H., "On the Mass Ratio Distribution of OB-type Binaries", 1995 The Observatory 115, 202

 

A.2. Demircan, O., Özdemir, S., and Tanrıver, M., "A Detached Binary System V505 Persei", 1997 Astrophy.& Space Sci. 250, 327

 

A.3. Özdemir, S., and Tanrıver, M., "UBV Photometry of V511 Per (DHK 9)", 1996, IBVS 4327

 

A.4. Demircan, O., Ak, H,. Özdemir, S., Tanrıver, M., and Albayrak, B., "UBV Photometry of the WR Binary CQ Cephei", 1997, Astron. Nachr. 318, 267

 

A.5. Demircan, O., Özdemir, S., Albayrak, B., Ak, H., Tanrıver, M., Değirmenci, Ö.L., Erdem, A., and Sezer, C., "A Model of the Early Type Binary System BF Aurigae", 1997, Revista Mexicana de Astronomia y Astrofizica 33, 131

 

A.6. Djurasevic, G., Demircan, O., Özdemir, S., Tanrıver, M., Müyesseroğlu, Z., Ak, H., and Albayrak, B., "An Analysis of the Light Curves of the Early-Type Binary BF Auriga" 1997, Astrophy.& Space Sci. 253, 265

 

A.7. Değirmenci, Ö.L., Sezer, C., Demircan, O., Erdem, A., Özdemir, S., Ak, H., and Albayrak, B., "The Early Type Contact Binary System V382 Cygni", 1999, Astron.&Astrophys.Suppl. 134, 327

 

A.8. Albayrak, B., Müyesseroğlu, Z., Özdemir, S., “Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars” 2000, IBVS 4941

 

A.9. Guseinov, O. H., Saygac, A. T., Allakhverdiev, A., Caliskan, H., Özdemir, S., Yerli, S. K., Ankay, A., “A Preliminary Version of a Catalog of High- Low-Mass X-ray Binaries” 2000, AstL 26, 725

 

A.10. Özdemir, S., Demircan, O., Erdem, A., Çiçek, C., Bulut, İ., Soydugan, F., Soydugan, E. “UBV Photometry of EF Boo” 2001, IBVS 5033

 

A.11. Özdemir, S., Demircan, O., Erdem, A., Çiçek, C., Bulut, İ., Soydugan, F., Soydugan, E. “The First Ground-Based Photometric Observations of V899 Her” 2001, IBVS 5034

 

A.12. Bulut, İ., Demircan, O., Erdem, A., Çiçek, C., Özdemir, S., Soydugan, F., Soydugan, E., Degirmenci, O. L., Bozkurt, Z., Yakut, K., Esenoglu, H., Hegedus, T., Borkovits, T., Biro, I. B., “The First Ground-based Photometric Observations of V397 Cephei”, 2001, IBVS 5129

 

A.13. Çiçek, C., Demircan, O., Erdem, A., Özdemir, S., Bulut, İ., Soydugan, E., Soydugan, F., Keskin, V., “The First Ground-Based Photometric Observations of GM Draconis”, 2001,, IBVS 5144

 

A.14. Erdem, A., Budding, E., Demircan, O., Çiçek, C., Özdemir, S., Bulut, İ., Soydugan, E., Soydugan, F., “UBV Photometry of The Newly Found Active Star YY Coronae Borealis”, 2001, IBVS 5152

 

A.15. Soydugan, F., Budding, E., Demircan, O., Erdem, A., Çiçek, C., Özdemir, S., Bulut, İ., Soydugan, E., Değirmenci, Ö. L., Bozkurt, Z., Yakut, K., Esenoğlu, H., Hegedüs, T., Borkovits, T., Biro, I. B., “First Photometric Observations of MR Delphini”, 2001, IBVS 5153

 

A.16. Soydugan, E., Demircan, O., Keskin, V., Erdem, A., Çiçek, C., Özdemir, S., Bulut, İ., Soydugan, F., “BVR Photometry of CW Cephei”, 2001, IBVS 5154

 

A.17. Özdemir, S., and Demircan, O., "The 150d Modulation of the X-ray Emission of Cyg X-1", 2001, Astrophy.& Space Sci. 278, 319

 

A.18. Özdemir, S., Ak, H., Tanrıver, M., Gülseçen, H., Gülseçen, S., Saygaç, A.T., Budding, E., and Demircan, O., "UBV Photometry of the Massive Eclipsing Binary TT Aur" 2001, PASA 18 (2), 151

 

A.19. Albayrak, B., Müyesseroğlu, Z., Özdemir, S.,"A Photometric Study of BO Canum Venaticorum", 2001, Astron. Nachr. 322, 125   

 

A.20. Özdemir, S., Demircan, O., Erdem, A., Çiçek, C., Bulut, İ., Soydugan, E., and Soydugan, F., "A Photometric Study of the Recently Discovered Eclipsing Binary V899 Herculis”, 2002, Astron.&Astrophys. 387, 240

 

A.21. Demircan, O., Erdem, A., Özdemir, S., Çiçek, C., Bulut, I., Soydugan, F., Soydugan, E., Bakis, V., Kabas, A., Bulut, A., Tuysuz, M., Zejda, M., Budding, E., “The First Eclipsing Binary Observations at the Ulupinar Astrophysics Observatory”, 2003, IBVS 5364

 

A.22. Hegedüs, T., Borkovits, T., Biro, I. B., Demircan, O., Erdem, A., Cicek, C., Özdemir, S., Bulut, I., Soydugan, F., Soydugan, E., Degirmenci, O. L., Bozkurt, Z., Yakut, K., Esenoglu, H., Szettele,I, “New Times of Minima of Eclipsing Binary Systems”, 2003, IBVS 5372

 

A.23. Özdemir, S., Mayer, P., Drechsel, H., Demircan,O., and Ak, H., "Refinement of Third Body Parameters and New Photometric Results for the Early-Type Multiple System IU Aurigae”, 2003, Astron.&Astrophys. 403 (2),  675

 

A.24. Özdemir, S., Demircan, O., Çiçek, C., and Erdem, A., "Photometric Solution of the Eclipsing Binary System EF Böotis”, 2004, Astron. Nachr. 325 (4), 332

 

A.25. Erdem, A., Soydugan, E., Soydugan, F., Özdemir, S., Çiçek, C., Bulut, I., Demircan, O., and Budding, E., "A New Photometric Study of CW Cephei and Its Apsidal Motion”, 2004, Astron. Nachr. 325 (4), 336

 

A.26. Değirmenci, Ö.L.; Bozkurt, Z.; Yakut, K.; Demircan, O.; Erdem, A.; Çiçek, C.; Özdemir, S.; Bulut, İ.; Soydugan, F.; Soydugan, E.; Esenoğlu, H.; Hegedüs, T.; Borkovits, T.; Biro, I.B., “First BVR Photometry of TV Ursae Minoris”, 2003, IBVS 5379

 

A.27. Değirmenci, O.L.; Bozkurt, Z.; Yakut, K.; Demircan, O.; Erdem, A.; Çiçek, C.; Özdemir, S.; Bulut, İ.; Soydugan, F.; Soydugan, E.; Esenoğlu, H.; Hegedüs, T.; Borkovits, T.; Biro, I.B., “First BVR Photometry of V821 Cassiopeiae”, 2003, IBVS 5386

 

A.28. Bakış, V.; Tüysüz, M.; Zejda, M.; Soydugan, F.; Soydugan, E.; Kabaş, A.; Doğru, S.S.; Erdem, A.; Budding, E.; Demircan, O.; Özdemir, S.; Çiçek, C., Bulut, A.; “New Times of Minima of Eclipsing Binary Systems”; 2003, IBVS 5399

 

A.29. Özdemir, S., “A study on the long term periodicities among the X-ray Binaries: Two new superorbital periods”; 2010, Astron. Nachr. 331 (3), 300 – 303

 

A.30. D. Çoker, S.Özdemir, C. Yeşilyaprak, S. K. Yerli, N. Aksaker, B.B. Güçsav, “A Study on W Ursae Majoris Type Systems Recognized by the ROTSE–IIId Experiment”, PASA, 20, 13, 2013

(DOI: 10.1017/pas.2012.13)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiri ve posterler :

B.1. Özdemir, S., Demircan, O, and Ak, H., "UBV Photometry of Massive Eclipsing Binary TT Aurigae", 2000, in "Variable Stars As Essential Astrophysical Tools" Ed: C. İbanoğlu (NATO-ASI 971315), Kluwer Academic Publishers, 643-648.

 

B.2. Özdemir, S., and Demircan, O, “The Wavelength Dependence of the Reflection Effect in the Ellipsoidal Light Curves of Cyg X-1”, 2003, New Directions for Close Binary Studies: “The Royal Road to Stars”, O. Demircan and E. Budding (Eds.), 234-240

 

B.3. Özdemir, S., Méndez, M., van der Klis, M., White, N.E., “RXTE Observations of Cyg X-3” (poster), “The Extreme Sky: Sampling the Universe above 10 KeV”, 13 – 17 October 2009, Otranto (Lecce) – Italy (http://pos.sissa.it/archive/conferences/096/068/extremesky2009_068.pdf)

 

B.4. Gu, S., Ozdemir, S., Min Kim, K., 16th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun. ASP Conference Series, Vol. 448, Proceedings of a conference held August 28- September 2, 2010 at the University of Washington, Seattle, Washington. Edited by Christopher M. Johns-Krull, Matthew K. Browning, and Andrew A. West. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2012., p.1139.

 

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C.1. Astronomi ve Astrofizik: Temel Kitap, Asil Yayıncılık, 2011 (2. Basım), Yaz: M. Zeilik, S.A. Gregory, E.v.P. Smith, Saunders College Publishing (1992), ISBN: 975-9091-30-5, Çeviri Editörleri: S. Özdemir, B. Gürol, O. Demircan

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

D.1. Özdemir, S., and Yılmaz, N., "A Study of the Ultraviolet Spectra of Herbig-Haro Star HR 5999", 1994, Tr. Jr. of Physics 18, 409.

 

D.2. Aydın, C., Özdemir, S., Guseinov, O.H., Özel, M.E., and Tagieva, S.O., "The Initial-Final Mass Relation for White Dwarfs and Their Progenitors: The Number-Mass Distribution of White Dwarfs", 1996, Tr. Jr. of Physics 20 (10), 1149.

 

D.3. Özdemir, S., ve Aşıkkaya, İ., 2016, "İmsak ve Tan Vakitlerinin Gözlemsel Yolla Tespiti", Diyanet İlmi Dergi 52 (2), 31 - 42

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

E.1. Özdemir, S., Guseinov, O.H., Demircan, O., ve Allakhverdiev, A.O., "OB-türü Çift Sistemlerin Kütle Oranı Dağılımı", IX. Ulusal Astronomi Kongresi, 5-7 Eylül 1994, ODTÜ, Ankara-Türkiye.

 

E.2. Özdemir, S., Demircan, O., Müyesseroğlu, Z., Ak, H., Albayrak, B., ve Tanrıver, M., "BF Aur Çift Yıldızının UBV Işık Eğrisi Analizi", X. Ulusal Astronomi Kongresi 2-6 Eylül 1996, İÜFF, İstanbul-Türkiye.

 

E.3. Tanrıver, M., Özdemir, S., ve Demircan, O., "Ayrık Çift Sistem V505 Persei (DHK 11)", X. Ulusal Astronomi Kongresi 2-6 Eylül 1996, İÜFF, İstanbul-Türkiye.

 

E.4. Ak, H., Demircan, O., Özdemir, S., Albayrak, B., ve Tanrıver, M., "OB Bileşenli CQ Cep Çift Yıldız Sisteminin Işık Eğrisi ve Yörünge Analizi", X. Ulusal Astronomi Kongresi 2-6 Eylül 1996, İÜFF, İstanbul-Türkiye.

 

E.5. Özdemir, S., Demircan, O., “X-ışın Çiftlerinde UV Bölgede Görülen Bazı Korelasyonlar”, XI. Ulusal Astronomi Kongresi 7-10 Ağustos 1999, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Elazığ-Türkiye

 

E.6. Özdemir, S., XII. "Cyg X-1'in Yeni Fotometrik Gözlemleri", XII. Ulusal Astronomi Kongresi 4-8 Eylül 2000, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, İzmir-Türkiye

 

E.7. Demircan, O., Özdemir, S., Ak, H., Drechsel, H., Mayer, P., "IU Aur Örten Çift Yıldızının Doğası", XII. Ulusal Astronomi Kongresi 4-8 Eylül 2000, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, İzmir-Türkiye

 

E.8. Soydugan, F., Özdemir, S., Soydugan, E., Erdem, A., Bulut, İ., "Yeni Aktif Örten Çift Yıldız YY CrB", XII. Ulusal Astronomi Kongresi 4-8 Eylül 2000, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, İzmir-Türkiye

 

E.9. Özdemir, S., “X-ışın Çiftlerinin Yüksek Enerji Bölgesindeki Uzun Dönemli Davranışlarının İncelenmesi”, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi 8-12 Eylül 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye

E.10. Özdemir, S., “LMC X-3 Sisteminde Görülen Uzun Dönemli Değişimler”, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana-Türkiye

 

E.11. Özdemir, S., Gökay, H.G., Yıldırım, C., “Türkiyede İlk Yakın Kırmızıöte Gözlemler”, XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, 27 Ağustos – 1 Eylül 2012, İnönü Üniversitesi, Malatya-Türkiye

 

E.12. Yücel KILIÇ, Sacit ÖZDEMİR, M. Emre AYDIN, M. Naim BAĞIRAN, Oğuzhan

OKUYAN, Şakir Şenol ŞAHİN; “DIBRED: Canon 550D Kamerası Görüntülerinden FITS Formatlı

Astronomik Görüntülere Dönüşüm ve Fotometri Yazılımı”, XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, 27 Ağustos – 1 Eylül 2012, İnönü Üniversitesi, Malatya-Türkiye

 

 

F. Diğer yayınlar :

F.1. Özeren, F.F., Akalın, A., Özdemir, S., Albayrak, B., Arslan, N., 1991, "Photometry of Some Very Close Binaries at The Ankara University Observatory" (poster), First General Conference of The Balkan Physical Union, 26-28 September 1991, Thessaloniki-Greece.

 

F.2. Özdemir, S., "Ae Tayf Türü Herbig-Haro Yıldızı HR 5999'un Moröte Tayflarının İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993 (Ankara).

 

F.3. Özdemir, S., Demircan, O., ve Yılmaz, N., "X-ışın Çift Yıldızlarına Ait Bazı Korelasyonlar" (poster), X. Ulusal Astronomi Kongresi 2-6 Eylül 1996, İÜFF, İstanbul-Türkiye.

 

F.4. Özdemir, S., Yüce, K., Demircan, O., Engin, S., ve Yılmaz, N., "V1357 Cyg'nin UBV Işık Eğrisi" (poster), X. Ulusal Astronomi Kongresi 2-6 Eylül 1996, İÜFF, İstanbul-Türkiye.

 

F.5. Özdemir, S., Albayrak, B., Aslan, Z., Demircan, O., Ak, H., Müyesseroğlu, Z., ve Yüce, K., "Karbon Yıldızları UX Dra ve RY Dra'nın V ve R Gözlemleri" (poster), X. Ulusal Astronomi Kongresi 2-6 Eylül 1996, İÜFF, İstanbul-Türkiye.

 

F.6. Saygaç, A.T., Hüseyin, O., Özdemir, S., Gözel, İ., ve Çalışkan, H., "Düşük ve Yüksek Kütleli X-ışın Çiftleri Kataloğu" (poster), X. Ulusal Astronomi Kongresi 2-6 Eylül 1996, İÜFF, İstanbul-Türkiye.

 

F.7. Özdemir, S., "X-ışın Çift Yıldızlarının Fotometrik ve Tayfsal İncelenmesi", Doktora Tezi, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 (Ankara).

 

F.8. Ak, H., Albayrak, B., Aslan, Z., Demircan, O., Müyesseroğlu, Z., Özdemir, S., and Yüce, K., "V and R Observations of Two carbon Stars: UX Dra and RY Dra" (poster), 2000, in "The Carbon Star Phonemenon" Ed: R.F. Wing (IAU Symposium 177), Kluwer Academic Publishers, 515.

 

F.9. Bulut, İ., Demircan, O., Erdem, A., Çiçek, C., Özdemir, S., Soydugan, F., Soydugan, E., Değirmenci, Ö.L., Bozkurt, Z., Yakut, K., Esenoğlu, H., “Ground Based Light Curves of V397 Cep”, 2001, Southern CCD and Photometry Group, 2 (4), 9

 

F.10. Demircan, O., Erdem, A., Özdemir, S., “A New Optical Observatory in Turkey” (poster), “Proceedings of the 33rd Conference on Variable Star Research”, 08-11 November 2001, Brno-Czech Republic

 

F.11. Yeşilyaprak, C., Şahin, Y., Özdemir, S., Helvacı, M., Yerli, S.K., Güçsav, B., Çoker, D., Aydın, E., Akça, B., Akkuş, T., Özpolat, Ö., Demirci, H., “Palandöken Dağının Atmosferik Özellikleri” (poster), XVI. Ulusal Astronomi Kongresi 8-12 Eylül 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye

 

F.12. Yeşilyaprak, C., Özdemir, S., Akkuş, T., Demirci, H., Yerli, S.K., Şahin, Y., Helvacı, M., Özışık, T., “Palandöken Dağının Atmosferik Özellikleri ve Astronomik Görüş Gözlemleri” (poster), XVII. Ulusal Astronomi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana-Türkiye

 

F.13. Özdemir, S., Yıldırım, C., Gökay, H.G., 2012, “Türkiyede İlk Yakın Kırmızıöte Gözlemler” (poster), Türkiyedeki Teleskoplarla Bilim Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2012, İstanbul, Türkiye

 

 

 

 


 

Araştırma/Uzmanlık Konuları :

 

Astronomi ve Astrofizik – Fotometri : Örten çift yıldızların Johnson UBV ve NIR gözlemleri (açıklık ve CCD fotometrisi) – çift yıldız sistemlerinin ışık eğrisi analizi ve modellenmesi – X-ışın verisi analizi : Zaman ve tayfsal analiz; Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) uydusu – UV tayf analizi : Tayfsal çizgi tanısı ve tayf analizi; IUE uydusu – Aletler : Dedektörler (CCD dedektörleri ve fotoelektrik fotometre); Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevi’nin yer seçimi ve kuruluşu, teleskop ve dedektörlerinin seçimi ve alımı çalışmaları (http://physics.comu.edu.tr/caam.html), İslam Astronomisi: İmsak ve Yatsı vakitlerinin gözlemsel yolla incelenmesi, Ruyet-i Hilal, kameri takvim çalışmaları.

 

Yerel Organizasyon Komitesinde (LOC) Bulunduğu Bazı Ulusal ve Uluslararası Toplantılar :

 

• “I. Ulusal Amatör Astronomlar Toplantısı”, Ankara Üniversitesi, 30 Haziran-3 Temmuz 1995, Ankara (LOC)

• “Photometric Studies of Eclipsing Binaries”, Yaz Okulu, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi, 30 Temmuz-3 Ağustos 2001, Çanakkale (Eğitimci ve LOC)

• “New Directions for Close Binary Studies: The Royal Road to The Stars”,  (Memorial of Prof. Dr. Z. Kopal) Workshop, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi, 24-28 Haziran 2002, Çanakkale (Katılımcı ve LOC)

• “Gravitational Lensing, Optical Interferometry, and Liquid Mirror Telescopes” Workshop, Eğitimci: Prof. Dr. Jean Surdej (Belçika), Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi, 14-17 Mayıs 2002, Çanakkale (Katılımcı ve LOC)

• “CCDs in Astronomy”, Kış Okulu, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi, 3-7 Şubat 2003 (Katılımcı, LOC)

 

 

İletişim Adresi:

 

Prof. Dr. Sacit ÖZDEMİR

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Ankara-Türkiye

Telefon: +90.312.2126720/1318

Fax : +90.312.2232395

E-mail : sozdemir@ankara.edu.tr 

 

http://cv.ankara.edu.tr/sozdemir@ankara.edu.tr