DR.ÖĞR.ÜYESİ SELİN ÖZDEN MERHACI    
Adı : SELİN
Soyadı : ÖZDEN MERHACI
E-posta : sozden@law.ankara.edu.tr, slozden@yahoo.com
Tel : 0312 595 50 00-2173
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler
GÖRÜŞME GÜN VE SAATİ: Salı-14.00-15.00


Telefon: 0312 595 51 73

Faks: 0312 363 77 19

E-mail: sozden@law.ankara.edu.tr/slozden@yahoo.com


 

EĞİTİM

-2007-2012 Doktora; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Karşılaştırmalı Hukuk) Anabilim Dalı

Doktora Tezi-“Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırıcı Tazminat (Punitive Damages)”-Tez Danışmanı-Prof. Dr. Arzu OĞUZ

-Şubat-Mayıs 2011: Burslu Misafir Araştırmacı; Max-Planck Institut Hamburg, Almanya

-Haziran 2008-Ağustos 2008: Misafir Araştırmacı; European Legal Studies Institute, Osnabrück, Almanya

-2004-2007: Yüksek Lisans; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Karşılaştırmalı Hukuk) Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi-“Karşılaştırmalı Hukukta Bilgisayar Programlarının Korunması”-Tez Danışmanı -Prof. Dr. Arzu OĞUZ

-Nisan 2006-Ağustos 2006: Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Osnabrück/Almanya

-1999-2004: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

-1992-1999: Ankara Atatürk Anadolu Lisesi                                   

-1987-1992: Trabzon Özel Candan İlkokulu

 

YAYINLAR

MONOGRAFİ

1) Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırıcı Tazminat, Yetkin, Ankara 2013, s. 225.  (Doktora Tezi)

MAKALELER

1) Karşılaştırmalı Hukukta Salt Malvarlığı Zararları, BATİDER, C. XXVI, S. 3, Eylül 2010, s. 89-125.

2) Common Law Haksız Filler Hukukuna Genel Bir Bakış ve İhmale Dayanan Haksız Fiiller, Ankara Barosu Dergisi, Y. 70, S. 2012/4, 2012,s. 180-206.

3) Fikri ve Sınai Hakların İhlal Edilmesinden Doğan Tazminat Talepleri, Prof. Dr. Erdal ONAR'a Armağan, Ankara 2013, s. 951-974 (Prof. Dr. Arzu OĞUZ ile birlikte).

4) Amerika Birleşik Devletlerinde Bayh-Dole Yasası ve Türk Hukukunda Öğretim Elemanlarının Buluşlarına İlişkin Bir Değerlendirme, AÜHFD, C. 64, S. 2, 2015, s. 405-434.

5) Fikri Mülkiyet Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Amerika Örneği, Prof. Dr. Ramazan Arslan'a Armağan, Cilt 2, Ankara 2015, s. 1163-1179. (Prof. Dr. Arzu OĞUZ ile birlikte)

6) HP v. Reprobel Kararı ve Kararın Bilgi Toplumu Direktifi'ne Etkileri, Terazi, C. 12, S. 128, Nisan 2017, s. 13-20.

7) Fikri Haklara İlişkin Sözleşmelerde Üç Adım Testi ve Yorumlanması, Terazi, S. 140, Nisan 2018, s. 24-34.

8) Anglo-Amerikan Hukukunda Kıta Avrupası Hukukuna- Özel Hukukta De Minimis Kuralı, İnÜHFD, C. 9, S. 2, 2018, s. 49-70 (Dr. Öğr. Üyesi V. Umut ERKAN ile birlikte)


ÇEVİRİLER

1) 30 Haziran 2011 tarihliAdalet Divanı Kararı (Üçüncü Daire), Dava C 271/10Vereniging Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) v Belgische Staat, LEGAL FSHD, Cilt 7, Sayı 27, 2011, s. 523-544.

2) 24 Kasım 2011 tarihli Adalet Divanı Kararı (Üçüncü Daire), Dava C 70/10Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs etéditeurs SCRL (SABAM),LEGAL FSHD, Cilt 8, Sayı 29, 2012, s. 145-174.


TEBLİĞLER

1) "Ankara'da Hukuk Kurumları ve Şehir Hayatına Etkisi", 30-31 Ekim 2013-Ankara, Cumhuriyet'in 90. Yılında Başkent Ankara Sempozyumu.

2) "Standartlar ve Patent Hakkı", 25-26 Kasım 2013-İstanbul, Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri Uluslararası Sempozyumu.

3) "Türk Hukuku'nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Hukukun Kaynağı Olarak Örf-Adet Kuralları ve Toplumsal Değerlerin Örf-Adet Kuralları İçerisindeki Yeri", 25 Nisan 2014-Ankara, Uluslararası Gençlik ve Değerler Sempozyumu (Dr. V. Umut ERKAN ile birlikte)

4) "Bayh-Dole Yasası ve Türk Hukukunda Öğretim Elemanlarının Buluşlarında Hak Sahipliği", 16 Ekim 2015-Ankara, Sınai Mülkiyet Haklarına Uluslararası Bakış Sempozyumu

5) "A Need for a New Code of Industrial Property Rights in Turkey", 13-24 Haziran 2016-Cenevre/İsviçre, WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property

6) Karşılaştırmalı Hukukun, Hukukun Birleştirilmesindeki İşlevi ve Avrupa Birliği Hukukunun Bu İşleve Etkisi, 11.05.2017-Ankara, Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı.

7) New Regime on University Inventions of Turkish Industrial Property Code and A Prediction of Its Success", 16-19 Ağustos 2017-İzmir,  International Workshop on Intellectual Property Law

8) Avrupa Birliği Telif Hukukunda Eser Üzerindeki Haklara Getirilen İstisnalar ve Sınırlandırmalar, 10 Mayıs 2018-Ankara, Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı.

9)“Bedensel Zararların Tazminine Ortak Bir Yaklaşım: Hukukun Birleştirilmesi Çalışmaları”, 19-22 Kasım 2018-Ankara, Türkiye Barolar Birliği, Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongresi.


İDARİ GÖREVLER

-Haziran 2013- Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)Müdür Yardımcısı

-Haziran 2013- Ağustos 2015 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı


 EĞİTİMLER

- 16 Mayıs-20 Mayıs 2016: Seed Project 2016: "International Educational Program on Ideas, Invention, Innovation and Intellectual Property", Seul/Güney Kore

- 30 Mart-1 Nisan 2015: WIPO Training of Trainers, Workshop on the Development Agenda and the Curriculum of the Turkish Intellectual Property (IP) Academy, Türk Patent Enstitüsü/Ankara

- 9-11 Aralık 2014: WIPO Training of Trainers, Pedagogical and Programming Aspects of Intellectual Property (IP) Teaching: Basic Course (I), Türk Patent Enstitüsü/Ankara

-Nisan 2013: LES Türkiye, Fikri Mülkiyet Koruması ve Lisanslama Yoluyla Teknolojinin Ticarileşmesi Eğitimi, Türk Patent Enstitüsü/Ankara

-Eylül 2009: Summer School in Law, Freie Universitat Berlin, Berlin/Almanya

-Ağustos 2007: International Summer Course – 2007, Ankara University Faculty of Law, Ankara-Manavgat/Türkiye

-2004-2007:Almanca Kursu; Goethe Institute, Ankara

-2003: Bilgisayar Kursu; Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

-2002: İngilizce Kursu; ODTÜ Geliştirme Vakfı


YABANCI DİLLER

 İngilizceYDS 81,25/100

Almanca: İyi

 

ARAŞTIRMA ALANLARI 

Karşılaştırmalı Hukuk, Avrupa Özel Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku