PROF.DR. SERAP PULATSÜ    
Adı : SERAP
Soyadı : PULATSÜ
E-posta : spulatsu@agri.ankara.edu.tr
Tel : 596 1688
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

              1988-1995   : Doktora                             Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

              1985-1988   : Y. Lisans                           Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

              1981-1985   : Lisans                                Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

                 AKADEMİK DENEYİM

              2004-      : Profesör                               Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü              

               1998-2004   : Doçent                              Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

           1995-1998  : Dr. Araştırma Görevlisi     Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

            1986-1995  : Araştırma Görevlisi          Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

Lisans Dersleri

Su Kirlenmesi ve Kontrolü

Balık Üretiminde Su Kalitesi

Limnoloji

Su Ürünleri Mevzuatı


Yüksek Lisans Dersleri

Su Kirliliği Kontrol Prensipleri

Deniz Kirlenmesi

Göl ve Göletlerin İdaresi

Sulak Alanlarda Balıkçılık ve Amenajmanı


Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları

-Adem Akbaş. Mogan Gölü’nde (Ankara) 2005-2015 Yılları Arasındaki Su Kalitesine İlişkin Çalışmaların Değerlendirilmesi. (2015 - Ankara  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Selçuk Köseoğlu. Türkiye’de Denizlerde Ağ Kafes Su Ürünleri İşletmelerine İlişkin Yasal Yaptırımların Değerlendirilmesi. (2014-Ankara  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Tolga Aydoslu. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Baraj Göllerinde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin İncelenmesi. (2013-Ankara  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Fatma Ercan. Kızılırmak Nehri'ne (Kırıkkkale) İlişkin Su Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi. (2011-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

- Kadir Sezer. Göllerin Yönetiminde Sediment Tarama Uygulamaları. (2010-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Mustafa Suat İnan. Akdeniz Bölgesi Barajlarında Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliğinin İncelenmesi. (2010-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Hale Uzun. Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliğinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)Süreci. (2009-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Melih Er.Karasal Kökenli Alabalık İşletmelerinde Yem Yönetimi:Fosfor İçeriği ve Fosfordan Yararlanma Düzeyi.(2009-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Lale Beyhan. Alabalık İşletmeleri Çıkış Suyu Kalite Özellikleri ve Yönetimi.(2008-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Erkan Kayaçetin. Türkiye’de Akvatik Sistemlerde Su Kalitesinin İzlenmesinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistem (GIS) Uygulamaları (2005-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Ümit İmre. Ülkemiz Denizlerinde Ağır Metal ve Pestisit Kirlenmesi (2002-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Eyüp Yüksel. Köyceğiz Gölü’nün Limnolojisi ve Balıkçılık Durumu. (2001-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)


Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları

-Doğukan Kaya. Almus Baraj Gölü (Tokat) Gökkuşağı Alabalığı Kafes İşletmelerinin Sediment Kalitesine Etkisi. (2016-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Beril Özdal. Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin Sürdürülebilirliği için Bir Bilgisayar Programının Kullanımı: Gökçekaya Baraj Gölü. (2012-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Aslı Alpaslan.  Kesikköprü Baraj Gölü’nde Kafeslerde Gökkuşağı  Alabalığı  (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinin Sediment  Kalitesine Etkisi.(2006-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Özden Fakıoğlu. Mogan Gölü’nde (Ankara) Bazı Restorasyon Önlemleri Sonrası Dış Kaynaklı Fosfor Yükünün Belirlenmesi.(2004-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Osman Nuri Karabacak. Mogan Gölü’nde Bazı Restorasyon Önlemleri Sonrası Fosfor, Toplam İnorganik Azot ve Klorofil-a’nın Belirlenmesi. (2003-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Melahat Hale Çalımlı. Yukarı Sakarya Nehri’nde Fosfor Fraksiyonları ile Klorofil-a Konsantrasyonlarının Mevsimsel Değişimi. (2002-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Nermin Çelik.  Yukarı Sakarya Nehri’nde Azot Fraksiyonları ile Toplam Demir ve Silikat Konsantrasyonlarının Mevsimsel Değişimi. (2002-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Akasya Akçora.  Sakaryabaşı  Batı Göleti’nin Sediment Gözenek Suyunda Fosforun Mevsimsel Değişimi. (2001-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Zeynep Gökkaya. Sakaryabaşı  Doğu Göleti’nin Bazı Su Kalite Parametrelerinin Mevsimsel Değişimi.  (2000-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)


Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Tezleri

-Hatice Bilgin Yıldırım. Karada Kurulu Alabalık İşletmeleri (Muğla, Fethiye) Çıkış Suyu Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi. (2011-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Umut Aşır. Kesikköprü Baraj Gölü’nde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum,1792) Pelet ve Ekstrude Yemle Besiciliğinden Kaynaklanan Azot-Fosfor Yükünün Tahmini. (2007- Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Akasya Topçu.  Mogan Gölü Litoral Sedimentte Fosforun Mevsimsel ve Yersel Değişimi ile Göle Salınım Potansiyelinin Araştırılması (2006- Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-İlknur Karaca. Kesikköprü Baraj Gölü’nde Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi, Zooplankton ve Bentos Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü. (2002-Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)

-Gülhan Badur Özden. Köyceğiz Gölü’nün Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Vollenweider  Modeline Göre Trofik Seviyesine İrdelenmesi (2002- Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Eş Danışman)


İdari Faaliyetler ve Yurtdışı görevler

Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü (2008-2011)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı (2009-2011)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2000-2006)

Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdür Yardımcılığı

(2000-2008)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kurulu Üyesi

(2004-2010)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu Üyesi

(2003-2008)

Ulusal Sulak Alanlar Komisyonu Üyesi (2005-Devam ediyor)

Environmental Impact Assessment of Mediterranean Aquaculture konulu kursa katılım (Zaragoza, 17-21/01/2000)


Makaleler

- YILMAZ, E. ve PULATSU, S. 2019. Isparta ve Manisa İli İç Su Avlak Sahaları Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries. 2 (1): 90-101.

- PULATSU, S. 2019. Sustainability of Aquaculture: Applications of Environmental Model. International Journal of Scientific and Technological Research. 5 (3): 1-14.

 KAYA, D., & PULATSÜ, S. 2019. İç sularda kafeslerde sürdürülebilir yetiştiricilik: Sediment etkileşimi. Acta Aquatica Turcica, 15(1), 91-98.

 - TOPÇU, A., ULUSOY, U., PULATSÜ, S. 2018. Determination of Some  Sediment Phosphate Sorption Characteristics in Shallow Mogan Lake, Turkey. Applied Eology and Environmental Research. 16 (5): 5971-5985.

PULATSÜ, S., KATIRCIOĞLU, H., TOPÇU, A., KAYA, D. 2018.  Evaluation of Bacteria Abundance and Sediment-Water Quality Parameters in a Spring Originated Shallow Pond Sediment. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 7 (06): 784-792.  

-TOPÇU, A., PULATSÜ, S. 2017. Evaluation of Some Management Strategies in Eutrophic Mogan Lake, Turkey: Phosphorus Mobility in the Sediment- Water Interface. Applied Eology and Environmental Research. 15 (4): 705-717.

- TOPÇU, A., PULATSÜ, S., KAYA D. 2017. Effect of Rainbow Trout Cage Culture on Sediment Phosphorus Release in Almus Dam Lake (Tokat). Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Derg. 7 (2): 201-208.

- KAYA D., PULATSÜ, S. 2017. Sediment-Focused Environmental Impact of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Cage Farms: Almus Reservoir (Tokat). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 17(2):345-352. 

-PULATSÜ, S., KAYA, D. 2016. Estimation of Local Environmental Condition and Holding Density in Rainbow Trout Cage Culture (Karaova Dam Lake, Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 33 (4): 313-320.

- PULATSÜ, S., KAYA, D. 2016. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Balık Beslemenin Çevresel Boyutu. Türkiye Klinikleri J Anim Nutr&Nutr Dis-Special Topics 2 (1): 33-41.

PULATSÜ, S., TOPÇU, A., YILMAZ, E. 2015. Göllerde Ötrofikasyonun Kontrolü: Sediment Tarama Uygulamaları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (1): 51-56.

-PULATSÜ, S., Topçu, A. 2015. Review of 15 Years of Research on Sediment Heavy Metal Contents and Sediment Nutrient Release in Inland Aquatic Ecosystems, Turkey. Journal of Water Resource and Protection, 7: 85-100.

-TOPÇU, A., PULATSÜ, S. 2014. Phosphorus Fractions and Cycling in the Sediment of a

Shallow Eutrophic Pond.  Journal of Agricultural Sciences, 20 (1) 1-10: 63-70.

-ÖZDAL, B., PULATSÜ, S. 2012. Using of the Computer Software for the Sustainable Rainbow Trout Cage Culture : A Case Study in Gökçekaya Dam Lake (Ankara, Turkey). Ege Journal of Fisheries an Aquatic Sciences. 29 (1): 49-54. 

-YILDIRIM BİLGİN, H. ve PULATSÜ, S. 2011. Karada Kurulu Alabalık İşletmeleri (Fethiye, Muğla) Çıkış Suları Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Ekoloji 20, 81: 48-54.

-TOPÇU, A. PULATSU, S. 2011. Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu`nun Su Kaynağı Batı Göleti: Sediment Kaynaklı İnorganik Azot Salınımının Araştırılması. Ekoloji 20, 78:26-33.

-DEMIR,N., PULATSU, S., KIRKAGAC,M., -TOPCU,A., ZENCIR,Ö., FAKIOĞLU,Ö. 2011. Phytoplankton Composition Considering the Odor Occurence in Porsuk River (Eskisehir-Turkey). Asian Journal of Chemistry, 23 (1): 247-250.

-PULATSU, S., KOCABAS, Z.,TOPCU, A., KAŞKO, Y. 2009. Relationships Between Littoral Sediment and Water Characteristics in Eutrophic Macrophyte-Dominated Lake. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8(12):2750-2755.

-PULATSU, S., TOPCU, A. 2009. Seasonal and Vertical Distributions of Porewater Phosphorus and Iron Concentrations in a Macrophyte-Dominated Eutrophic Lake. Journal of Environmental Biology, 30 (5):801-806.

-KIRKAĞAÇ, M., PULATSU, S., TOPCU, A. 2009. Trout Farm Effluent Effects on Water-Sediment Quality and Benthos. Clean, 37(4-5):386-391. 

-TOPCU, M., PULATSU, S. 2008. A Case Study on Vertical and Seasonal Variation of Microbial Biomass Phosphorus in Littoral Sediment. Fresenius Environmental Bulletin. 17(9A): 1247-1250.

-TOPCU, M., PULATSU, S. 2008. Phosphorus Fractions in Sediment Profiles of the Eutrophic Lake Mogan, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 17 (2): 164-172.

-ASIR, U., PULATSU, S. 2008. Estimation of the Nitrogen - Phosphorus Load Due to Cage Cultured Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Kesikköprü Dam Lake: Comparison of Pelleted and Extruded Feed. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 32: 417-422.

-PULATSÜ, S., TOPÇU, A., KIRKAĞAÇ,M., KÖKSAL, G. 2008. Sediment Phosphorus Characteristics in the Clearwater State of Lake Mogan, Turkey. Lakes&Reservoirs: Research and Management 13: 197-205.

-ALPASLAN, A., PULATSÜ, S. 2008.The Effect of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Cage Culture on Sediment Quality in Kesikköprü Reservoir, Turkey.Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8 (1):65-70.

-DEMİR, N., KIRKAĞAÇ, M., TOPÇU, A., ZENCİR, Ö., PULATSÜ, S., BENLİ,Ç. 2007. Sarısu-Mamuca Göleti (Eskişehir) Su Kalitesi ve Besin Düzeyi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 13 (4): 385-390.

-PULATSÜ, S., TOPÇU, A. 2006. Sakaryabaşı Batı Göleti'nde (Türkiye) Sedimentten Fosfor Salınmının Tahmini. Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 23 (1/1): 119-121.

-FAKIOĞLU,Ö., PULATSÜ, S. 2005. Mogan Gölünde (Ankara) Bazı Restorasyon      Önlemleri Sonrası Dış Kaynaklı Fosfor Yükünün Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (1): 63-69.

-PULATSÜ, S., RAD, F., KÖKSAL, G., AYDIN, F., KARASU, Ç., AKÇORA, A. 2004. The Impact of  Rainbow Trout Farm Effluents on Water Quality of Karasu Stream, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 4: 09-15.

-KIRKAĞAÇ, M., PULATSÜ, S., KÖKSAL, G. 2004. The Effect of Land-Based Trout Farms on the Benthic Macroinvertebrate Communities of Karasu Brook (Bozüyük)-Turkey. The Israeli Journal of  Aquaculture-Bamidgeh. 56 (1): 59-67.

-KÖKSAL, G., SEÇER, S., PULATSÜ, S., DEMİR, N., KIRKAĞAÇ, M. 2004. Enerji   Santrali Çevresi Ankara Çayında Su Kalitesi, Plankton, Bentosun İncelenmesi ve Santralin Olası Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 10 (4): 449-456.

-KARACA, İ., PULATSÜ, S. 2003. The Effect of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Cage Culture on Benthic Macrofauna in Kesikköprü Dam Lake. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 27 (5):1141-1146.

-PULATSÜ, S. 2003. The Application of Phosphorus Budget Model Estimating The Carrying Capacity of Kesikköprü Dam Lake. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 27 (5):1127-1130. 

-PULATSÜ, S., AKÇORA, A., KÖKSAL, F. 2003. Sediment and Water Phosphorus Characteristics in a pond of Spring Origin, Sakaryabaşı  Springs Basin, Turkey. Wetlands. 23(1): 200-204.

-PULATSÜ, S., KARABACAK, O.N. 2003. Bazı Restorasyon Önlemleri Sonrası Mogan Gölünde Besin Düzeyinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 2 (10): 7-14.

-ÇELİK, N., PULATSÜ, S. 2003. Yukarı Sakarya Nehrinde Azot Fraksiyonları ile Toplam Demir ve Silikat Konsantrasyonlarının Mevsimsel Değişimi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 9 (4): 408-414.

-ÇALIMLI, M.H., PULATSÜ, S. 2003. Yukarı Sakarya Nehrinde Fosfor Fraksiyonları ile Klorofil-a Konsantrasyonlarının Mevsimsel Değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 9:34-39.

-KARACA, İ., PULATSÜ, S. 2003. Kesikköprü  Baraj Gölündeki (Ankara) Bir Kafes İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinin Zooplanktona Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 9 (2): 174-181.

-PULATSÜ, S. 2002. Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Batı Göletinde Kalsiyum- Fosfat Etkileşimi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (3): 261-265.

-DEMİR, N., KIRKAĞAÇ, M., PULATSÜ, S., BEKCAN, S. 2001. Influence of Trout Cage Culture on Water Quality, Plankton and Benthos in an Anatolian Dam Lake. The Israeli Journal of  Aquaculture-Bamidgeh. 53(3-4):115-117.

-AKÇORA, A., PULATSU, S. 2001. Sakaryabaşı Batı Göletinin Besin Düzeyine Sedimentin Üstündeki ve Sediment Gözenek Suyundaki Fosforun Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi 7(1):15-19.

-KIRKAĞAÇ, M., PULATSÜ, S. 2001. Ot Sazanı (Ctenopharyngodon idella, Valenciennes, 1844) ile Bitki Eliminasyonunun Su Kalitesi, Zooplankton ve Bentosa Etkisine İlişkin Bir Ön Çalışma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 7 (3): 9-12.

-KIRKAĞAÇ, M., PULATSÜ, S. 2001. Potamogeton pectinatus, L.la  Beslenen Ot Sazanlarının (Ctenopharyngodon idella, Val. 1844) Bünyesinde Tutulan Fosforun Tahmini. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 7 (2): 6-8.

-GÖKKAYA, Z., PULATSÜ, S. 2001. Sakaryabaşı  Doğu Göletinin Bazı Su Kalite  Parametrelerinin Mevsimsel Değişimi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 7 (1): 20-26.

-DEMİR, N., PULATSÜ, S., ÇAMDEVİREN, H. 2000. Kurtboğazı Baraj Gölünün Mavi-Yeşil Alg Biyomasının Tahminine Yönelik Modeller.  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 6 (1): 63-66.

-PULATSÜ, S., ATAY, D., KARAHAN, B. 1999. Ağ Kafeslerde Çipura (Sparus aurata) ve Levrek (Dicentrarchus labrax) Yetiştiriciliğinin Su Kalitesine Etkisi . Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 5 (3): 99-101.

-YAVUZCAN, H., PULATSÜ, S., ATAY, D. 1999. Some Blood Parameters in Sea-bass (Dicentrarchus labrax L.) with respect to Water Quality Parameters.  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 5 (3): 82-86.

-PULATSÜ, S., ÇAMDEVİREN, H. 1999. Water Quality of a Land-Based Trout Farm, on River Sakarya, Turkey. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 5 (2): 30-35.

-AYDIN, F., PULATSÜ, S. 1999. Sakaryabaşı Batı Göletinin Ötrofikasyon Derecesinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 5 (1): 51-58.

- YAVUZCAN, H., PULATSÜ, S. 1999. Evaluation of the Secondary Stress Response in Healthy Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.) after treatment with a treatment with a Mixture of Formalin, Malachite Green and Methylene Blue. Aquaculture Research. 30 : 379-383.

-AYDIN, F., YAVUZCAN, H., PULATSÜ, S. 1998. A Study on Some Hematological  Characteristics of Healthy European Catfish (Silurus glanis) and African Catfish (Clarias lazera). Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimler Dergisi. 14 (1): 51-53.

-PULATSÜ, S., AYDIN, F. 1997. Water Quality and Phosphorus Budget of Mogan Lake, Turkey. Acta hydrochimica et hydrobiologica. 25 (3): 128-134.

-YAVUZCAN, H., PULATSÜ, S., KURTOĞLU, F. 1997. Baseline Haematological and Serological Parameters of Healthy Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.). Animal Science Papers and Reports. 15 (4): 213-217.

-PULATSÜ, S., ÇAMDEVİREN, H., BAŞPINAR, E. 1997. Mogan Gölünde (Ankara) Klorofil-a Konsantrasyonunun Tahmininde Çoklu Regresyon ve Path Analizi Kullanımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 3 (2): 65-68.

- ATAY, D., KÖKSAL, G., SEÇER, S., AYDIN, F., PULATSÜ, S., YILDIZ, H. 1996. Gübrelemenin Sazan Balıklarının Bazı Hematolojik Özellikleri ile Sağlık Durumları Üzerine Etkisi. Türk Zooloji Dergisi. 20: 67-72.

-AYDIN, F., PULATSÜ, S., YILDIZ, H. 1995. Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) Kan Yapıcı Organ Ağırlıkları ile Hematokrit ve Lökokrit  İlişkisi. Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi. 12 (3-4): 191-194.

-AYDIN, F., PULATSÜ, S. 1992. Mogan Gölü Tatlısu İstakozlarının (Astacus  leptodactylus  ESCH. 1823) Mantar Hastalığının Ortaya Çıkmasını Kolaylaştıran Olumsuz Fiziksel ve Kimyasal Parametreler. Akdeniz Üniv. Su Ürünleri Müh. Dergisi. 3 (1) : 143-153.


 Diğer Yayınlar

1-PULATSÜ, S. 1995. Asit Yağmurları. Standard Dergisi, Çevre Özel Sayısı. 34: 95-101.

2-ATAY, D., PULATSÜ, S. 1997. Soğuksu Balıkları Yetiştiriciliğinde Su Kalite Parametreleri ve Su Kirliliği Sorunu. Standard Dergisi.  425: 122-129.


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar


-TOPÇU, A., PULATSÜ, S., MERİÇ, İ. 2011. The Effects of Rainbow Trout Cage Culture on Water-Sediment Quality in Inland Waters, Turkey. VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, November 17th-20th 2011, Antalya, Turkey.

-AŞIR,U., PULATSÜ, S. 2008. Estimation of the phosphorus loads caused by cage-cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) farms in Kesikköprü Reservoir, Turkey. Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture. 21-24 May 2008, Antalya, Turkey.

-TOPÇU, A., PULATSÜ, S. 2008. The effect of dissolved oxygen on sediment-water exchange in Mogan Lake. Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture. 21-24 May 2008, Antalya, Turkey.

-PULATSÜ, S., KÖKSAL, G., BAKAN, N. 1998. Introduction to Limnological Survey in Mogan Lake, Central Anatolia Turkey. First International Symposium on Fisheries- Ecology September 2-4, 1998, Trabzon, 385-393.

-KÖKSAL, G., PULATSÜ, S., BAKAN, N. 1995. A Report on the Egg Production Astacus leptodactylus  After The Crayfish Plague in Mogan Lake, Turkey. International Aquaculture Conference., July 26-28, Stara Zagora, Bulgaria.


Araştırma Projeleri

Batı Göleti (Çifteler-Eskişehir) Yüzey Sedimenti: Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Bakterilerinin Dağılımı ve Farklı İndekslerin Kullanımı (BAP-17B0759001)

- Almus Baraj Gölü’nde (Tokat) Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin Sedimente Etkisi (TÜBİTAK/ÇAYDAG-115Y115)


-Karaova Baraj Gölü’nde (Kırşehir) Taşıma Kapasitesi ve Bir Kafes İşletmesinde Sedimente İlişkin Çevresel Kalite Parametreleri. (BAP- 15H0759001)


- Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin Sürdürülebilirliği için Bir Bilgisayar Programının Kullanımı: Gökçekaya Baraj Gölü (Nallıhan, Ankara) Örneği (TÜBİTAK/TOVAG-110O949)

- Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu'nun Su Kaynağı Batı Göleti: Sediment Kaynaklı İnorganik Azot Salınımının Araştırılması (TÜBİTAK/ÇAYDAG-109Y006)

- Ankara-Mogan Gölü Litoral Sedimentten Fosfor Salınımı: Fraksiyonel Kompozisyon, Bentik Makroomurgasızlar ve Toplam Bakteri Sayısının Etkisi (TÜBİTAK/TOVAG-106 O 48)

- Bozüyük Yöresi Gökkuşağı İşletmeleri Çıkış Sularının Karasu Deresi Üzerine Etkisi (TÜBİTAK/VHAG 1693)


- Karada Kurulu Farklı Kapasitedeki Alabalık İşletmeleri (Muğla, Fethiye) Çıkış Suları Özelliklerinin Değerlendirilmesi (BAP/09B4347009)


- Çifteler-Sakaryabaşı (Eskişehir) Batı Göleti Sedimentinde Fraksiyonel Fosfor Kompozisyonu ve Fosfor Salınımının Mevsimsel Değişimi (BAP/09H4347002)


- Mogan Gölü Litoral Sedimentte  Fosforun Göle Salınım Potansiyelinin Araştırılması (BAP/07-11089)


- Bozüyük Yöresi Gökkuşağı İşletmeleri Çıkış Sularının Karasu Deresi Üzerine Etkisi (BAP/07-11-043)


- Sakaryabaşı Batı Göleti’nin Besin Düzeyi Üzerine Sedimentin Etkisi (07-11004)


- Kesikköprü Baraj Gölü’nde Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum,1792) Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi, Zooplankton ve Bentos Üzerine Etkisi (BAP/07-11-011)


- Ağ Kafeslerde Yetiştiricilği Yapılan Çipura ve Levrek Balıklarında Görülen Bakteriyel Balık Hastalıklarının Teşhis ve Tedavi Yöntemlerinin Araştırılması (DPT)


- Sakaryabaşı Batı Göleti’nin Ötrofikasyon Derecesinin Araştırılması (BAP/11-05-01)


- Gübrelemenin Sazan Balıklarının Bazı Hematolojik Özellikleri  ile Sağlık Durumları Üzerine Etkisi (BAP)

Kitaplar

- Atay. D. ve PULATSÜ, S. 2000. Su Kirlenmesi ve Kontrolü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1513, Ders Kitabı: 466

- PULATSÜ, S. ve Topçu, A. 2012. Balık Üretiminde Su Kalitesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1591, Ders Kitabı: 543

- PULATSÜ, S., Topçu, A. ve Atay, D. 2014. Su Kirlenmesi ve Kontrolü (Genişletilmiş İkinci Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1617, Ders Kitabı: 569