ARŞ. GÖR. DR. SEVGİ EDA TUZCU    
Adı : SEVGİ EDA
Soyadı : TUZCU
E-posta : stuzcu@politics.ankara.edu.tr
Tel : 03125951364
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sevgi-eda-tuzcu
Kişisel Akademik Bilgiler
stuzcu@politics.ankara.edu.tr 

Dr. Araştırma Görevlisi
Sayısal Yöntemler ABD

Araştırma Alanları: Mekansal Ekonometri, Yatırım Fonları, Veri Zarflama Analizi Uygulamaları

Verilen Dersler: Information Technology in Business and Society 
                            Business Information Systems