ARŞ.GÖR. HAVVA SİNEM UĞURLU    
Adı : HAVVA SİNEM
Soyadı : UĞURLU
E-posta : sugurlu@ankara.edu.tr
Tel : 03122126800/1289
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : YAYGIN DİNÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

E-Posta Adresi           :           sugurlu@ankara.edu.tr         

Telefon (İş)                 :           32212680-1289         

Adres                          :           Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Bahriye Üçok Caddesi 06500 Beşevler/Ankara                                                                                              

Öğrenim Bilgisi                                                                                           

Doktora                      ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN

 2011                           BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

22/Aralık/2017                                                                                                                   

Tez adı: Dini Danışmanlık Eğitimi: Amerika Örneği ve Türkiye Gereksinim Çözümlemesi Üzerine Nitel Bir Araştırma  (2017) Tez Danışmanı:(RECAİ DOĞAN)                                                                      

Yüksek Lisans             ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN

2007                            BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2010                                                  

Tez adı: Tanzimat'ın Din Eğitimi Anlayışına Getirdiği Yenilikler  (2010) Tez Danışmanı:(RECAİ DOĞAN)                                                     

Görevler                                                                                                                             

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ        ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI BÖLÜMÜ/DİN ÖĞRETİMİ ÖZEL YÖNTEMLERİ ANABİLİM DALI). 2010-Halen.                                                          

Projelerde Yaptığı Görevler:                                                                                             

1.      Türkiye’de 250 Büyük İşletmede Üst Düzey Yöneticilerin Değer Temelli Yönetime Bakışı, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Araştırması, Araştırma Projesi, Araştırmacı:UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM, , 02/05/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

2.      Hastanelerde Manevi Bakım  Uygulamalı Bir Pilot Araştırması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, , 15/11/2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)                             

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler                                                                   

1.      Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling , Üye  , 2016              

Eserler                                                                                  

1.      Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:            

1.      UĞURLU HAVVA SİNEM,EGE REMZİYE (2018).  Bir İsimlendirme Problemi: Dinî Danışmanlık.  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 1057-1077. (Yayın No: 4267760)                                                

2.      EGE REMZİYE,UĞURLU HAVVA SİNEM,ÇALAL AYŞE (2018).  ADAY MANEVİ DESTEK GÖREVLİLERİNİN HİZMET ALGILARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÖN ARAŞTIRMA.  ASOS Uluslarası Sosyal Bilimler Dergisi, 69, 335-353., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13610 (Yayın No: 4267764)  

3.      UĞURLU, HAVVA SİNEM (2017).  Dinî Danışmanlık Eğitimi: Amerika Örneği.  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2522-2545. (Yayın No: 3758546)

 

B.      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :                                                          

1.      TOSUN CEMAL,UĞURLU HAVVA SİNEM (2018).  Din Hizmetleri ve Din Eğitiminde Teolojik Yaklaşım Problematiği.  İslam Eğitim Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4267770)                                                

2.      UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM (2017).  Manevi Bakım Görevlilerinin Eğitimi: Batı-Türkiye Karşılaştırması.  III. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3758658)                                                          

3.      ERŞAHİN ZEHRA,OK ÜZEYİR,UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM (2017).  Spiritual Care in Hospitals: An Applied Pilot Study of Spiritual Counselling. Paper to be presented at the.  UK  European Society for Psychotherapy Research Chapter Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3999561)                                           

4.      UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,ÇALAL AYŞE (2017).  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Lise Programlarının Eleştirel Düşünme Becerisi AçısındanDeğerlendirilmesi.  26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3619319)                                                          

5.      UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM (2016).  Pastoral Care and Counselling Services Devoted to Migrants in TurkeyA Case Study I am not Unhappy but Sad.  28th International Seminar on Intercultural Pastoral Care and Cunseling (/)(Yayın No:3032274)                                                         

6.      UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM (2016).  Dinî Danışmanlık Eğitimi  AAPC Akreditasyon Kriterlerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi.  1. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2694571)                          

7.      UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM (2013).  Çokkültürlü Toplumlarda Bir İletişim Yolu Olarak Dini Danışmanlık.  Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 1-114. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2213041)  

8.      UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,TOSUN AYBİÇE (2012).  The Effects of Religious Culture and Ethic Knowledge Textbooks  Primary Level 6-8  on Domestication in Turkey.  4th World Conferance on Educational Sciences, 46, 3497-3501., Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.092 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2550868)                                                 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:                       

1.      Where are we? Pastoral Environments and Care for Migrants, Bölüm adı:(Islamic Pastoral Care and Counseling with Migrants in Turkey) (2018)., TOSUN CEMAL,UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,  SIPCC, Editör:Daniel Schipani, Martin Walton, Dominiek Lootens, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 247, ISBN:978-164008386-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3619260)                                          

2.      Din ve Ahlak Öğretimi, Bölüm adı:(Din ve Ahlak Öğretiminde Metinle Aktif Öğrenme) (2016)., UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,  Ankara Üniversitesi Basımevi, Editör:Cemal TOSUN, Fatma Çapçıoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 486, ISBN:978-605-136-313-4, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3030317)                                             

3.      Ortaokul 5 8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Bölüm adı:(Din Öğretiminde Metin Yoluyla Aktif Öğrenme) (2016)., TOSUN CEMAL,UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,  PegemA, Editör:Cemal TOSUN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 454, ISBN:978-605-318-418-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3030917)            

4.      Ortaokul 5 8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Bölüm adı:(Din Öğretiminde Sure ve Dua Öğretimi) (2016)., UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,  PegemA, Editör:Cemal TOSUN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 454, ISBN:978-605-318-418-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3030804)      

5.      Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4 Sınıf, Bölüm adı:(Metinle Aktif Öğrenme) (2015)., UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,TOSUN CEMAL,  PegemA, Editör:Cemal Tosun, Mizrap Polat, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 451, ISBN:978-605-364-615-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3066804)

6.      Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4  Sınıf, Bölüm adı:(Sure ve Dua Öğretimi) (2015)., UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,  PegemA, Editör:Cemal Tosun, Mizrap Polat, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 451, ISBN:978-605-364-615-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3067450)                                       

Editörlük

1.      Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4  Sınıf, Kitap, Yrd. Editör, Pegem A                                                                                             

Sertifika                                                                                                                  

1.      Danışmanlığın Manevi Boyutu ve Manevi Danışmanlıkta Süpervizyon, Danışmanlığın Manevi Boyut ve Manevi Danışmanlıkta Süpervizyon, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sertifika, 09.01.2018 -11.01.2018 (Uluslararası)                

2.      Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi, Eğiticilerin eğitimi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Sertifika, 02.05.2017 -06.06.2017 (Ulusal)

Araştırma Görevlileri için Araştırma Yöntemleri, Araştırma Yöntemleri, Ankara Üniversitesi Rektörlük Binası, Kurs, 15.04.2015 -27.04.2015 (Ulusal)