RESEARCH ASSISTANT HAVVA SİNEM UĞURLU    
Name : HAVVA SİNEM
Surname : UĞURLU
E-Mail : sugurlu@ankara.edu.tr
Phone Number : 03122126800/1289
Title : RESEARCH ASSISTANT
Unit : FACULTY OF DIVINITY
Department : PUBLIC RELIGIOUS EDUCATION AND SERVICES
Personal Information

E-Mail                         :           sugurlu@ankara.edu.tr         

Phone                         :           32212680-1289         

Address                      :           Ankara University Divinity Faculty Bahriye Üçok Caddesi 06500 Beşevler/Ankara                                                                                              

Education                                                                                        

PhD                 2011-2017 Ankara University Divinity Faculty/ The Department of Philosophic  and Religious Sciences /Religious Education

Dissertation Title: Religious Counseling Training: American Sample  and  A Qualitative Research About the Need Analysis for Turkey (2017) Supervisor: Prof. Dr.RECAİ DOĞAN                                                              

Master            2007-2010 Ankara University Divinity Faculty/ The Department of Philosophic  and Religious Sciences /Religious Education                               

Thesis Title: Religious Education in the Education System of  The Tanzimat Era (2010) Supervisor: Prof. Dr. RECAİ DOĞAN)                                                        

Employment History                                                                                                                     

Research Assistant    Ankara University Divinity Faculty/ Public Religious Education and Services. 2010-.                                                           

Project Studies                                                                               

1.      The Value Based Management Perspectives of 250 Large Firm Managers in Turkey, Problems and Solutions, Research Project, Researcher: UĞURLU, HAVVA SİNEM, , 02/05/2017 (Continue) (National)

2.      A pilot study on spiritual care in hospitals, TÜBİTAK Project, Scholarship,, 15/11/2015-02/2018 (Finished) (National)                                   

Memberships                                                          

1.      Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling , Üye  , 2016              

Publications                                                            

A.     Articles:                    

1.      UĞURLU HAVVA SİNEM,EGE REMZİYE (2018).  Bir İsimlendirme Problemi: Dinî Danışmanlık.  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 1057-1077. (Yayın No: 4267760)                                                

2.      EGE REMZİYE,UĞURLU HAVVA SİNEM,ÇALAL AYŞE (2018).  ADAY MANEVİ DESTEK GÖREVLİLERİNİN HİZMET ALGILARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÖN ARAŞTIRMA.  ASOS Uluslarası Sosyal Bilimler Dergisi, 69, 335-353., Doi: Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13610 (Yayın No: 4267764)  

3.      UĞURLU, HAVVA SİNEM (2017).  Dinî Danışmanlık Eğitimi: Amerika Örneği.  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2522-2545. (Yayın No: 3758546)

 

B.      International Conference Presentations and Proceedings:                               

1.      TOSUN CEMAL,UĞURLU HAVVA SİNEM (2018).  Din Hizmetleri ve Din Eğitiminde Teolojik Yaklaşım Problematiği.  İslam Eğitim Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4267770)                                                

2.      UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM (2017).  Manevi Bakım Görevlilerinin Eğitimi: Batı-Türkiye Karşılaştırması.  III. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3758658)                                                          

3.      ERŞAHİN ZEHRA,OK ÜZEYİR,UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM (2017).  Spiritual Care in Hospitals: An Applied Pilot Study of Spiritual Counselling. Paper to be presented at the.  UK  European Society for Psychotherapy Research Chapter Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3999561)                                           

4.      UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,ÇALAL AYŞE (2017).  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Lise Programlarının Eleştirel Düşünme Becerisi AçısındanDeğerlendirilmesi.  26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3619319)                                                          

5.      UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM (2016).  Pastoral Care and Counselling Services Devoted to Migrants in TurkeyA Case Study I am not Unhappy but Sad.  28th International Seminar on Intercultural Pastoral Care and Cunseling (/)(Yayın No:3032274)                                                         

6.      UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM (2016).  Dinî Danışmanlık Eğitimi  AAPC Akreditasyon Kriterlerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi.  1. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2694571)                          

7.      UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM (2013).  Çokkültürlü Toplumlarda Bir İletişim Yolu Olarak Dini Danışmanlık.  Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 1-114. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2213041)  

8.      UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,TOSUN AYBİÇE (2012).  The Effects of Religious Culture and Ethic Knowledge Textbooks  Primary Level 6-8  on Domestication in Turkey.  4th World Conferance on Educational Sciences, 46, 3497-3501., Doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.092 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2550868)                                                 

C. Chapters in International Books:

1.      Where are we? Pastoral Environments and Care for Migrants, Bölüm adı:(Islamic Pastoral Care and Counseling with Migrants in Turkey) (2018)., TOSUN CEMAL,UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,  SIPCC, Editör:Daniel Schipani, Martin Walton, Dominiek Lootens, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 247, ISBN:978-164008386-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3619260)                                          

2.      Din ve Ahlak Öğretimi, Bölüm adı:(Din ve Ahlak Öğretiminde Metinle Aktif Öğrenme) (2016)., UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,  Ankara Üniversitesi Basımevi, Editör:Cemal TOSUN, Fatma Çapçıoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 486, ISBN:978-605-136-313-4, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3030317)                                             

3.      Ortaokul 5 8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Bölüm adı:(Din Öğretiminde Metin Yoluyla Aktif Öğrenme) (2016)., TOSUN CEMAL,UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,  PegemA, Editör:Cemal TOSUN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 454, ISBN:978-605-318-418-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3030917)            

4.      Ortaokul 5 8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Bölüm adı:(Din Öğretiminde Sure ve Dua Öğretimi) (2016)., UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,  PegemA, Editör:Cemal TOSUN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 454, ISBN:978-605-318-418-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3030804)      

5.      Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4 Sınıf, Bölüm adı:(Metinle Aktif Öğrenme) (2015)., UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,TOSUN CEMAL,  PegemA, Editör:Cemal Tosun, Mizrap Polat, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 451, ISBN:978-605-364-615-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3066804)

6.      Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4  Sınıf, Bölüm adı:(Sure ve Dua Öğretimi) (2015)., UĞURLU BAKAR HAVVA SİNEM,  PegemA, Editör:Cemal Tosun, Mizrap Polat, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 451, ISBN:978-605-364-615-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3067450)                                       

Editorships

1.      Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4  Sınıf, Kitap, Yrd. Editör, Pegem A                                                                                             

Certificates                                                                                                  

1.  Danışmanlığın Manevi Boyutu ve Manevi Danışmanlıkta Süpervizyon, Danışmanlığın Manevi Boyut ve Manevi Danışmanlıkta Süpervizyon, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sertifika, 09.01.2018 -11.01.2018 (International)              

2.  Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi, Eğiticilerin eğitimi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Sertifika, 02.05.2017 -06.06.2017 (National)

3.  Araştırma Görevlileri için Araştırma Yöntemleri, Araştırma Yöntemleri, Ankara Üniversitesi Rektörlük Binası, Kurs, 15.04.2015 -27.04.2015 (National)