PROF.DR. SULHİYE YILDIZ    
Adı : SULHİYE
Soyadı : YILDIZ
E-posta : suyildiz@ankara.edu.tr
Tel : 312 203 31 83
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. SULHİYE YILDIZ

 

 

 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji A.D. Tandoğan Ankara    06100   Ankara/Türkiye

Telefon :

312-2033183 

Faks :

312-2131081 

e-posta :

suyildiz@.ankara.edu.tr 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Ankara Üniversitesi  

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 

Doktora 

1984 

Türkiye 

Ankara Üniversitesi  

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ  

Lisans 

1974 


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi  

Türkiye

Ankara

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ  

Öğretim Üyesi

1995-

Ankara Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ  

Araşt.Görevlisi

1977-1995

Sağlık Bakanlığı 

Türkiye 

Zonguldak 

 Safranbolu Devlet Hast.

 Eczacı

1975-1977

 

UZMANLIK ALANLARI


Doğal veya sentetik etken maddelerin antimikrobiyal aktivite kontrolleri, Staphylococcus aureus, Candida’lar, Gram negatif basiller, mikroorganizmalarda direnç gelişimi, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas’ların ürettiği biyoaktif maddeler.


PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Yeni Bazı Heterosiklik Bileşiklerin Sentez, Yapı Aydınlatılması, Antibakteriyel ve Antifungal Etkileri Üzerinde Çalışmalar 

 BAP

42211 

01.09.2006-01.03.2008

Araştırmacı/Uzman 

Ulusal 

Yeni Bazı Substitüe Guanido

ya da Amidinobenzimidazol Türevlerinin Sentez, Antimikrobiyal Etkileri, Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi

TÜBİTAK

8900000

14.04.2006- 14.04.2008

Araştırmacı

Ulusal

Caco-2 Epitel Hücresi ve THP-1 İnsan Makrofajının Tek Başına ve Bir Arada Streptococcus pyogenes ve Escherichia coli’ye Karşı bakterisidal Etkisinin Araştırılması

BAP

26000.00

07.12.2005-07.12.2007

Araştırmacı

Ulusal

Eczanelerde Çalışan Eczacı ve Eczane Personelinde Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığının Saptanması, Suşların Metisilin Direnci ve mecA  Geni Yönünden Araştırılması   (ECZ-010)

CÜBAP

9918.00

2014- Ekim

2015-Ekim

Araştırmacı

Ulusal

Cinsel Yönden Aktif Kadınlarda Mycoplasma hominis Profilinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma.

 (15H0237005)

BAP

Hızlandırılmış Destek Pro.

9.000.00

03.07.2015

03.07.2016

 

Yönetici

Ulusal

 

ÖDÜLLER

 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 2005-2006 Yılı  Novartis  Farmasötik ve Medisinal Kimya İlaç Tasarım ve Geliştirme Araştırma ödülleri ( Birincilik Ödülü)

 Novartis

2007


2009-2010 Yılı  Novartis  Farmasötik ve Medisinal Kimya İlaç Tasarım ve Geliştirme Araştırma ödülleri ( İkincilik Ödülü)

 Novartis

2011

 

 

YAYINLARI

 

 

A. SCI’DE YER ALAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1.      S.Yıldız , HY.Yıldız, İ.Çetin ,DH.Uçar : Total Knee Arthroplasty Complicated by Corynebacterium jeikeium Infection. Scand J Infect Dis, 27 (6): 635-636,1995.

 

2.      H.Göker, C.Kuş , DW.Boykin, S.Yıldız , N.Altanlar: Synthesis of Some New 2-Substituted-phenyl-1H-benzimidazole-5-carbonitriles  and Their Potent Activity Against Candida Species. Bioorg Med Chem, 10(8): 2589-2596, Aug 2002.

 

3.      M.Kartal , S.Yıldız , S.Kaya , S.Kurucu, G.Topçu: Antimicrobial activity of Propolis Samples from  Two Different Regions  of Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 86: 69-73, 2003.

 

4.      F.Gümüş , İ.Pamuk , T.Özden , S.Yıldız, N.Diril, E.Öksüzoğlu, S.Gür, A.Özkul : Synthesis, Characterization and In-vitro Cytotoxic, Mutagenic and  Antimicrobial Activity of Platinum(II) Complexes with Substituted Benzimidazole Ligands. J Inorg Biochem, 94: 255-262, 2003.

 

5.      S.Özden S, Karataş H, S.Yıldız, H.Göker: Synthesis and Potent Antimicrobial Activity of Some Novel 4-(5,6-Dichloro-1H-benzimidazol-2-yl)-N-substituted Benzamides. Arch Pharm Pharm Med Chem, 337: 556-562, 2004.

 

6.      H. Göker.,  D. Boykin., S. Yildiz.  Synthesis and Potent Antimicrobial activity of Some Novel  2-Phenyl  or  Methyl-4H-1-Benzopyran-4-ones carrying  amidinobenzimidazoles,  Bioorg. Med. Chem ,  13, 1707-1714, 2005.

 

7.       S. Özden., D. Atabey,  S.Yildiz, H. Göker,  Synthesis and Potent Antimicrobial activity of Some Novel  Methyl or Ethyl 1H-Benzimidazole-5-carboxylates derivatives carrying amide or amidine  groups,   Bioorg. Med. Chem. 13, 1587-1597. 2005.

 

8.      H. Göker ,  S. Ozden,  S. Yildiz,  D. Boykin,   Synthesis and Potent Antibacterial Activity against MRSA of Some Novel  1,2-Disubstituted-1H-Benzimidazole-N-alkylated-5-carboxamidines, Eur. J. Med. Chem , 40,  1062-1069, 2005.

 

9.       H. Göker,  M. Alp, S.Yildiz, Synthesis & Potent Antimicrobial Activity of Some Novel N-(Alkyl)-2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-carboxamidines, Molecules, 10,1377-1386. 2005.

 

10.  A.Güvenç, S.Yıldız, AM.Özkan, CS.Erdurak, M.Coşkun, G.Yılmaz, T.Okuyama, Y.Okada: Microbiological Studies on Turkish Cistus L. Species. Pharm Biol ,43 (2): 178-183, 2005.

 

11.  Z. Ates-Alagöz,  M. Alp, C. Kus,  S. Yildiz, E. Buyukbingöl, H. Göker Synthesis and Potent Antimicrobial  Activities of Some Novel Retinoidal Monocationic Benzimidazoles, Arch. der. Pharm., 339, 74-80. 2006.

 

12.  Ö.Ö.Güven, T. Erdogan, H.Göker, S.Yildiz, Synthesis and antimicrobial activity of some novel phenyl and benzimidazole substituted benzyl ethers,  Bioorg. Med. Chem. Lett. 17, 2233-2236. 2007.

 

13.  Z.Ates-Alagoz, S.Yildiz , E.Buyukbingol : Antimicrobial activities of some tetrahydronaphthalene-benzimidazole derivatives. Chemotherapy, 53  : 2 :110-113, 2007.

 

14.  A.Guvenc, E.Kupeli, S.Yildiz, I. Calis. Antimicrobial, Antinociceptive and Anti-inflammatory Activity Studies on Pseudevernia furfuracea . Conference Information: 55th Annual Congress of the Society-for-Medicinal-Plant-Research, SEP 02-06, 2007 Karl Franzens Univ, Graz, AUSTRIA.  Planta Medica  . 73 (9)  : 949-949   Meeting Abstract: P401 Published: AUG 2007

 

15.   Ö.Ö.Güven, T. Erdogan, H. Göker, S.Yildiz, Synthesis and antimicrobial activity of some novel Some Novel Furyl and benzimidazole substituted  benzyl ethers, J.   Heterocyclic 

      Chem., 44,  731-734. 2007.

16.  S. Ozden, D. Atabey, S. Yildiz, H. Göker. Synthesis, Potent anti-Staphylococcal Activity and QSARs of Some  Novel 2-Anilinobenzazoles, Eur. J. Med. Chem. 43, 1390-1402. 2008.

 

17.   M. Alp, H. Göker, R. Brun, S. Yildiz.  Synthesis and antiparasitic and antifungal evaluation of 2'-Arylsubstituted-1H,1'H- [2,5']bisbenzimidazolyl-5-carboxamidines, Eur. J. Med. Chem., 44, 2002-2008. 2009.

 

18.   H. Göker, M. Alp, Z. Ates-Alagöz, S.Yildiz, Synthesis and Potent Antifungal Activity against Candida species of Some Novel 1H-benzimidazoles,  J. Hetereocyclic Chem. 46,936-948. 2009,

 

19.  DB.Salin, N.Albayrak , S.Yildiz, H.Ozenci . Investigation of  Bactericidal Effect and Nitric Oxide Responses of CACO-2 Epithelial Cells and THP-1 Macrophage Cells Against  Streptococcus  pyogenes and Escherichia coli. Conference Information: 1st Congress of the Society-of-Innate-Immunity, MAY 13-16, 2007 Ankara, TURKEY Mikrobiol Bult. 43 ( 3) : 373-381, 2009.

 

20.   M.O. Püsküllü, S. Yıldız, H. Göker,  Synthesis and Antistaphylococcal Activity of N-substituted-1H-benzimidazole-sulphonamides,  Archiv der Pharmazie, 343,31-39. 2010.

 

21.  H. Karatas, M. Alp, S.Yildiz, H. Goker: Synthesis and Potent In Vitro Activity of Novel 1H-Benzimidazoles as Anti-MRSA Agents. Chemical Biology& Drug Design, 80, 2: 237-244, 2012.

 

22.  H.Goker, C. Karaaslan, S.Yildiz. Potent Antifungal and Antistaphylococcal 2-Anilinobenzimidazoles, Zeitschrift fur Naturforrschung Section C-A Journal of Biosciences. 67:9-10, 486-494, 2012

 

23.  A. Guvenc, E. Kupeli Akyol, I. Suntar, H. Keles, S. Yildiz, I. Calis. Biological Activities of Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf Extracts and Isolation of the compounds.144: 3, 726-734, DOI: 10.1016/j.jep.2012.10.021, Dec 18 2012

 

24.   B. Kaskatepe, S. Yildiz: In Vitro Development of Resistance to Subinhibitory Concentrations of Ciprofloxacin and Levofloxacin in Uropathogen Escherichia coli. Journal of Pure and Applied Microbiology . 7  : 2 , 1431-1435, 2013

 

25.  M. Kilicarslan, M Gumustas,  S. Yildiz, T. Baykara,:  Preparation and Characterization of Chitosan-Based Spray-Dried Microparticles for the Delivery of Clindamycin Phosphate to Periodontal Pockets. Current Drug Delivery, 11, 1: 98- 111, 2014.

 

26.  MO Puskullu,  S Yildiz,  Duydu, A. Ustundag,  H Goker,  :Synthesis and potent antistaphylococcal activity of some new 2-[4-(3,4-dimethoxyphenoxy) phenyl]-1, N-disubstituted-1H-benzimidazole-5-carboxamidines. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 30, 2 :173-179, 2015. DOI: 10.3109/14756366.2014.899593

 

27.Banu Kaskatepe, Merve Eylul Kiymaci, Serap Suzuk, Sinem Erdem Aslan, Salih Cesur, Sulhiye Yildiz. Antibacterial effects of cinnamon oil against carbapenem resistant nosocomial Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa isolates, Industrial Crops and Products, 81, 191-194, 2016

 

28.Hakan Goker, Cigdem Karaaslan, Mustafa Orhan Puskullu, Sulhiye Yildiz, Yalcin Duydu, Aylin Ustundag, Can Ozgur Yalcin. Synthesis and In Vitro Activity of Polyhalogenated 2-phenylbenzimidazoles as a New Class of anti-MRSA and Anti-VRE Agents. Chemical Biology & Drug Design, 87, 1, 57-68, 2016.

 

29.Banu Kaskatepe, Sulhiye Yildiz. Rhamnolipid Biosurfactants Produced by Pseudomonas Species. Brazilian Archives of Biology and Technology. Vol:59, e16160786, January- December 2016.

 

30.  Banu Kaşkatepe, Sulhiye Yildiz, Mehmet Gumustas, Sibel A. Ozkan. Rhamnolipid Production by Pseudomonas putida IBS036 and Pseudomonas pachastrellae LOS20 with Using Pulps. Current Pharmaceutical Analysis. 13(2):138-144, 2017.

 

 

B . ULUSAL HAKEMLİ  DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1.      S. Yıldız, N. Altanlar: Kronik Süpüratif Otitis Media’da Gram Negatif Basiller ve Bunların Antibakteriyellere Duyarlılıkları. İnfeksiyon Derg, 5: 97-100, 1991.

 

2.      S. Yıldız: Koagülaz (+) Stafilokoklarda Pefloksasin ve Vankomisin’e Karşı İn-Vitro Direnç Gelişimi. DOĞA Tr J Pharmacy, 1: 169-174, 1991.

 

3.      A. Akın, S.Yıldız, N.Uçartürk: Diüretik, Hipotansif ve Sistemik Steroid Tabletlerin Mikrobiyolojik Kalite Kontrolleri. Mikrobiyoloji Bülteni, 30 (1): 103-108, 1996.

 

4.      S Yıldız: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinde Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı. Türk Hijyen ve Tecrübi Bioloji Dergisi, 54-55: 25-29,1997.

 

5.      D.Biriken, S.Yıldız, Özkul A, Özsan M: Klinik Olarak Herpetik Keratit veya Keratokonjunktivit Ön Tanısı Alan Hasta Örneklerinde Herpes simplex Tip 1 Virusunun Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni,  38: 51-59, 2004.

 

6.      A. Gökbulut, N. Özkal, S.Yildiz: Antimicrobial activity studies on Thymelaea passerina     (L.) Cosson & Germ.[Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ. üzeri̇nde anti̇mi̇krobi̇yal akti̇vi̇te çalişmalari. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi. 35, 3:171-176, 2006

 

7.      A. Baldemir, M. Coşkun, S. Yıldız: Antimicrobial activity of Ferula halophila peşmen. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences. 31:2, 57-61, 2006.

 

8.      O.Aslantaş,S.Yıldız: Türkiye’de Kullanılan Enteral Beslenme Ürünlerinin Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 36: (1-2); 23-30, 2008.

 

9.      B.Kaskatepe, S. Yıldız: An Investigation on Uropathogen Escherichia coli Strains with Regard to Antimicrobial Susceptibility and Extended Spectrum Beta- Lactamase FABAD J. Pharm. Sci., 34, 173-177, 2009

 

10.  B.Kaşkatepe, S.Yıldız: Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Klebsiella pneumoniae Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları ve Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sıklığı. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 39:(1-2); 36-39, 2009.

 

11.   Ş.Öztürk, S. Yıldız: Türkiye’de Üretilen Bazı Veteriner Enjektabl Vitamin Preparatlarının Mikrobiyolojik Kalite Kontrolleri. Ankara Ecz. Fak. Derg, 40 (3): 41-46, 2016.

 

 

Yönetiminde Tamamlanan Tezler

 

Doktora

 

ŞÜKRAN ÖZTÜRK 2016

Cinsel Yönden Aktif Kadınlarda Mycoplasma hominis Profilinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma.

 

BANU  KAŞKATEPE  2013

Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suslarında Ramnolipid Üretimi Üzerine Çalışmalar.

 

DERYA BİRİKEN SALIN 2007

Caco-2 Epitel Hücresi ve THP-1 Makrofaj Hücrelerinin Streptococcus pyogenes ve Escherichia coli’ye Karşı Bakterisidal Etki, Nitrik Oksit ve Sitokin Yanıtlarının Araştırılması

 

Yüksek Lisans

 

HALİL BAL 2015

Eczanelerde Çalışan Eczacı ve Eczane Personelinde Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığının Saptanması, Suşların Metisilin Direnci ve MecA Geni Yönünden Araştırılması.

 

ZEYNEP ÜLKÜ DÜZGÜN  2010

Pediatrik ve Erişkin Hastalarda Helicobacter pylori İnfeksiyonu, Önerilen Tedavi Protokolleri ve Klinik Eczacının Tedavi Etkinliğindeki Rolü

 

BANU KAŞKATEPE  2008

Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia coli'lerde Siprofloksasin ve Levofloksasin'in Subinhibitör Konsantrasyonlarına Karşı İn Vitro Direnç Gelişiminin Arastırılması.

 

ŞÜKRAN ÖZTÜRK  2007

Türkiye'de Üretilen Veteriner Enjektabl Vitamin Preparatlarının Mikrobiyolojik Kalite Kontrolleri Üzerine Bir Arastırma

 

MELTEM  TUNCAY ÖZDEMİR 2005

Helicobacter pylori'nin Kültür ve Real Time PCR Yöntemleriyle Varlığının Saptanması ve Klaritromisin Direncinin Real Time PCR ile Belirlenmesi

 

OKTAY ASLANTAŞ 2004

Türkiye'de Kullanılan Enteral Beslenme Ürünlerinin Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi

 

ÖZLEM GÜLCAN 2003

Sağlıklı Bireylerden ve Kandidiazisli Hastalardan İzole Edilen Candida albicans Suşlarının Proteinaz Enzim Aktivitesinin Araştırılması

 

DERYA BİRİKEN 2001

Keratitis ve Keratokonjunktivitis Olgularında Herpes simplex Virusunun Hücre Kültürü İzolasyonu ve Direkt İmmünoperaksidaz Tekniği ile Gösterilmesi

 

BURAK KAAN SEYREKBASAN  2000

Türkiye'de Kullanılan İthal Bebek Mamalarının Mikrobiyolojik Kalite Kontrolleri Üzerinde Araştırmalar