PROF.DR. HALİT SİNAN SÜZEN    
Adı : HALİT SİNAN
Soyadı : SÜZEN
E-posta : suzen@ankara.edu.tr
Tel : 2033119
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/halit-sinan-suzen
Kişisel Akademik Bilgiler

Sinan Süzen, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji AD’ında Profesör olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1985 yılında mezun olduktan sonra uzman toksikolog derecesini 1988 yılında aynı üniversitenin toksikoloji AD’da tamamlamıştır. Doktora derecesini 1996 yılında Galler Üniversitesi Swansea, Moleküler Genetik ve Toksikoloji Merkezinden almıştır. Doktora sonrası 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri, North Carolina, NIEHS’de, ve 2004 yılında Galler Üniversitesi Swansea, Moleküler Genetik ve Toksikoloji Merkezinde uzmanlık alanında çalışmalarda bulunmuştur. Araştırma ve uzmanlık alanı ilaç yanıtı ve advers ilaç reaksiyonları ile hastalık gelişiminde bireyler arasındaki genetik farklılıkların rolünün aydınlatılmasıdır. Aynı zamanda terapötik ilaç izlenmesi (Tİİ) alanında da çalışmaktadır. Bu alanlarda, major depresyon tedavisinde Tİİ ve genotipik analizlerin kombine edilmesi üzerine araştırmalarını yoğunlaştırmıştır.