DOÇ.DR. SÜLEYMAN YILMAZ    
Adı : SÜLEYMAN
Soyadı : YILMAZ
E-posta : suleymanyilmaz1971@hotmail.com, syilmaz@law.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 50 00-2239
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : MEDENI HUKUK
Kişisel Akademik BilgilerÖZGEÇMİŞ


KİŞİSEL BİLGİLER                     


Adı ve Soyadı

: Süleyman YILMAZ

Doğum Yeri

: ORDU/ÜNYE

Doğum Tarihi

: 08.03.1971

Ünvanı

: Doç. Dr.


EĞİTİM DURUMU


2000 - 2007

: A.Ü. Sosyal Bilimler Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Doktora

1998 - 2000

: A.Ü. Sosyal Bilimler Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Yüksek Lisans

1995 - 1997

: İngiltere’de dil eğitimi ve akademik çalışma

1989 - 1993

: A.Ü. Hukuk Fakültesi Lisans Eğitimi


AKADEMİK GÖREVLER


Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Medeni Hukuk ABD, Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi

1998-2007

Dr. Arş. Gör.

Medeni Hukuk ABD, Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2007-2011

Yrd. Doç. Dr.

Medeni Hukuk ABD, Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2011-2014

Doç. Dr.

Medeni Hukuk ABD, Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2014-


AKADEMİK ÇALIŞMALARI


I. KİTAPLAR VE TEZLER


1) Internet Aracılığı ile Yapılan Satım Sözleşmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı, Ankara 2000. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).


2) Hukuki Açıdan Internet Bankacılığı, Ankara 2010


3) Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları, Ankara 2013.


4) Uygulamalı Hukuka Giriş, Ankara 2013 (iki yazardan biri)


II. MAKALELER


1) Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kira Sözleşmelerinde Kefilin Sorumluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Yıl: 2008, Sayı: 3, s. 753-778.


2) Satım Sözleşmesinin Elektronik Posta (e-mail) Aracılığı ile Kurulması, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Cilt: 2, Ankara 2010, s. 2333-2345.


3) Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Uyarlama Sorunu ve Yargıtay’ın Bakışı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 59, Yıl: 2010, Sayı: 1, s. 131-172.


4) Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Sebep Sorumluluklarına İlişkin Yeni Hükümler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 59, Yıl: 2010, Sayı: 3, s. 551-578.


5) Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Çerçevesinde Hasarın İntikali, Terazi, S. 100, Ankara 2015.


III. SEMPOZYUMLAR


A. ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR


1) Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Hukuk İliminin Güncel Sorunları II. Uluslararası Konferansı, Bakü 2010.


2) Kredi Kartlarının Üçüncü Kişilerce Hukuka Aykırı Kullanımından Doğan Hukuki Sorumluluk ve Yargıtay’ın Bakışı, Hukuk İliminin Güncel Sorunları II. Uluslararası Konferansı, Bakü 2010.


B. ULUSAL SEMPOZYUMLAR


1) Kefalet Hukukunda Yapılan Değişiklikler, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya 2012.


2) Elektronik Sözleşmeler, Bilişim Hukuku Sertifika Programı Sempozyumu, Ankara 2012.


3) İletim Sistemi Sistem Kullanım Anlaşmasından Doğan Sorunlar, Enerji Hukuku ve Yargı Kararları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2014.


4) CISG’de Alıcının Malın Ayıpsız Benzeri ile Değiştirilmesi ve Tamiri Talebi, Milletlerarası Satım Hukuku (CISG) Sempozyumu, Melihşah Üniversitesi, Kayseri 2015.


IV. VERDİĞİM DERSLER


Medeni Hukuk, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Hukukun Temel Kavramları.


V. YABANCI DİL


İngilizce: İleri seviyede


Almanca: Orta seviyede


VI. BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER


YÖK Hukuk Denklik Alt Komisyon Üyesi, A.Ü. Bilişim Komisyonu Üyesi