ASSOC.PROF.DR. SÜLEYMAN YILMAZ    
Name : SÜLEYMAN
Surname : YILMAZ
E-Mail : suleymanyilmaz1971@hotmail.com, syilmaz@law.ankara.edu.tr
Phone Number : 0 (312) 595 50 00-2239
Title : ASSOC.PROF.DR.
Unit : FACULTY OF LAW
Department :
Personal Information

CURRICULUM VITAE

Assoc. Prof. Dr. Süleyman YILMAZ

Ankara University, Faculty of Law

Department of Civil Law

Email: syilmaz@law.ankara.edu.tr;

suleymanyilmaz1971@hotmail.com

                       

EDUCATION

2000 - 2007

: Doctorate (Ankara University, Institute of Social Sciences)

1998 - 2000

: Master’s Degree (Ankara University, Institute of Social Sciences)

1995 - 1997

: Academic and language study in England

1989 - 1993

: (Ankara University Faculty of Law)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Research Asst.

Ankara University, Faculty of Law, Civil Law Department,

1998-2011

Assist. Prof. Dr.

Ankara University, Faculty of Law, Civil Law Department

2011-2014

Assoc. Prof. Dr.

Ankara University, Faculty of Law, Civil Law Department

2014-

 

I. BOOKS AND THESIS

1) Internet Aracılığı ile Yapılan Satım Sözleşmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı, Ankara 2000. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

2) Hukuki Açıdan Internet Bankacılığı, Ankara 2010

3) Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları, Ankara 2013.

4) Uygulamalı Hukuka Giriş, Ankara 2013 (iki yazardan biri)

II. ARTICLES

1) Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kira Sözleşmelerinde Kefilin Sorumluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Yıl: 2008, Sayı: 3, s. 753-778.

2) Satım Sözleşmesinin Elektronik Posta (e-mail) Aracılığı ile Kurulması, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Cilt: 2, Ankara 2010, s. 2333-2345.

3) Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Uyarlama Sorunu ve Yargıtay’ın Bakışı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 59, Yıl: 2010, Sayı: 1, s. 131-172.

4) Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Sebep Sorumluluklarına İlişkin Yeni Hükümler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 59, Yıl: 2010, Sayı: 3, s. 551-578.

5) Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Çerçevesinde Hasarın İntikali, Terazi, S. 100, Ankara 2015.

III. SYMPOSIUM

A. INTERNATIONAL SYMPOSIUM

1) Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Hukuk İliminin Güncel Sorunları II. Uluslararası Konferansı, Bakü 2010.

2) Kredi Kartlarının Üçüncü Kişilerce Hukuka Aykırı Kullanımından Doğan Hukuki Sorumluluk ve Yargıtay’ın Bakışı, Hukuk İliminin Güncel Sorunları II. Uluslararası Konferansı, Bakü 2010.

B. NATIONAL SYMPOSIUM

1) Kefalet Hukukunda Yapılan Değişiklikler, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya 2012.

2) Elektronik Sözleşmeler, Bilişim Hukuku Sertifika Programı Sempozyumu, Ankara 2012.

3) İletim Sistemi Sistem Kullanım Anlaşmasından Doğan Sorunlar, Enerji Hukuku ve Yargı Kararları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2014.

4) CISG’de Alıcının Malın Ayıpsız Benzeri ile Değiştirilmesi ve Tamiri Talebi, Milletlerarası Satım Hukuku (CISG) Sempozyumu, Melihşah Üniversitesi, Kayseri 2015.

IV. FOREIGN LANGUAGES

English; excellent

German; beginner