PROF.DR. ZEKİYE SERPİL TAKAÇ    
Adı : ZEKİYE SERPİL
Soyadı : TAKAÇ
E-posta : takac@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0(312)203 3434
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Profesör : Ankara Üniversitesi, 1998

Doçent : Ankara Üniversitesi, 1992

Yardımcı Doçent : Ankara Üniversitesi, 1988

Araştırma Görevlisi : 1983

Eğitim

Doktor : Ankara Üniversitesi, 1988

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi, 1983

Lisans (Kimya Yüksek Mühendisi) : Ankara Üniversitesi, 1981

İDARİ ÖZGEÇMİŞ

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı (2014+)
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2012-2015)
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2011)
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi (2002-2003)
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (2003-2008)
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Lab. İdari Sorumlusu (2005-2008)
Ankara Üniversitesi BİYEP Yürütme Kurulu Üyesi (2005-2008)
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı  (2006-2008)
ADEK Toplum ve Sektörle İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Alt Kurulu Üyesi (2006-2008)

BURSLAR

TÜBİTAK NATO Science Fellowship Programme, NATO B-2 (UMIST, Manchester, U.K., 1995-1996)

Bioindustries JICA Programme (Nagoya, Japan, 1995)

 

YAYINLAR (2007 +)

 1. Değirmenbaşı D, Takaç S., 2018. Olive Mill Wastewater As a Natural Source for Superoxide Dismutase and Catalase Enzymes by Rhodotorula glutinis, CLEAN-Soil, Air, Water, 46 (5), 1700228. doi: 10.1002/clen.201700228.
 2. Ülger C, Takaç S., 2017. Kinetics of Lipase-Catalysed Methyl Gallate Production in the Presence of Deep Eutectic Solvent. Biocatalysis and Biotransformation, 35(6) 407-416. doi:10.1080/10242422.2017.1359573.
 3. Ünlü ,A. E., Takaç, S. 2017, Improvement of Superoxide Dismutase Activity using Experimental Design And Radical Promoters. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 31(5) 1046–1054 doi: 10.1080/13102818.2017.1353923 
 4. Karakaya, A., Kenar, A., Laleli, Y. Takaç S., 2017. Novel Two-Step Process to Co-valorize Antioxidant Rich By-products of Olive and Grape Processing Industries, Waste and Biomass Valorization, 8(3)829-837.
 5. Karakaya,A., Laleli, Yahya, Takaç, S., 2016. Industry–university partnership for the simultaneous biotechnological degradation and value enhancement of olive mill wastewater, OLIVAE, 123, 48-51. 
 6. Bozkoyunlu, G, Takaç S., 2014. Parameters and kinetics of olive  mill wastewater dephenolisation by immobilised Rhodotorula glutinis cells, Environmental Technology, 35(24):3074-81.
 7.  Karakaya, A., Bozkoyunlu, G., Laleli,Y., Takaç,S., 2014. Development of pH-adjustment based operational strategy to increase total phenol removal rate in biodegradation of olive mill wastewater by Rhodotorula glutinis Desalination and Water Treatment, 52 (37-39): 7277-7281.
 8. Karakaya, A., Laleli,Y., Takaç,S., 2012. Development of process conditions for biodegradation of raw olive mill wastewater by Rhodotorula glutinis, International Biodeterioration &  Biodegradation, 75, 75- 82.
 9. Ünlü,A.E., Takaç,S., 2012. Investigation of the Simultaneous Production of Superoxidedismutase and Catalase Enzymes from Rhodotorula glutinis under Different Culture Conditions, Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology, 40 (5,) 338-344.
 10. Tekin,N., Coleri Cihan A., Takac,S., Yagci, C., Tunc,K., Cokmus,C., 2012. Characterization of an extremely stable alkaline protease from Bacillus cohnii APT5, Turkish Journal of Biology, 36, 430-44. 
 11. Arslan, Y., Takaç, S., Eken-Saraçoğlu, N., 2012. Kinetic Study of Hemicellulosic Sugar Production from Hazelnut Shells, Chemical Engineering Journal, 185– 186, 23– 28.
 12. Takaç,S., Ünlü,A.E., Erdem,B., 2010. Oxygen Transfer Strategy Modulates the Productions of Lipase and Esterase Enzymes by Candida rugosa, Journal of Molecular Catalysis B: Ezymatic, 64, 150–154. 
 13. Takaç, S., Şengel, B.Ş., 2010. Extracellular Lipolytic Enzyme Activity of a Newly Isolated Debaryomyces hansenii, Preparative Biochemistry & Biotechnology, 40, 28-37.
 14. Takaç, S., Karakaya, A., 2009. Recovery of Phenolic Antioxidants from Olive Mill Wastewater, Recent Patents on Chemical Engineering, 2(3) 230-237. 
 15. Takaç,S., Erdem,B., Ünlü,A.E., 2009. Impact of Inoculation Strategy on the Progress of Candida rugosa Cultivation, Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology, 37 (3) 130-137. 
 16. Takaç,S., Erdem,B., 2009. Media Formulation Using Complex Organic Nutrients for the Improved Activity, Productivity and Yield of Candida rugosa Lipase and Esterase Enzymes, Preparative Biochemistry & Biotechnology, 39 (3) 323-341. 
 17. Takaç,S., Ünlü,A.E., 2009. Effects of Alcohol and Buffer Treatments on the Activity and Enantioselectivity of Candida rugosa Lipase, Preparative Biochemistry & Biotechnology, 39 (2) 124-141.
 18. Takaç,S., Marul,B., 2008. Effects of Lipidic Carbon Sources on the Extracellular Lipolytic Activity of a Newly Isolated Bacillus subtilis, Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 35: 1019-1025.
 19. Salgın,S., Takaç,S., 2007. Effects of Additives on the Activity and Enantioselectivity of Candida rugosa Lipase in Biphasic Medium, Chemical Engineering & Technology, 30 (12), 1739-1743.
 20. Ertuğrul,S., Dönmez,G., Takaç,S., 2007. Isolation of Lipase Producing Bacterial Strain from Olive Mill Wastewater and Improving its Enzyme Activity, Journal of Hazardous Materials, 149, 720-724. 
 21. Salgın,U., Salgın,S., Takaç,S., 2007. The Enantioselective Hydrolysis of Racemic Naproxen Methyl Ester in Supercritical CO2 using Candida rugosa Lipase, Journal of Supercritical Fluids, 43(2), 310-316.
 22. Takaç,S., Mutlu,D., 2007. Biphasic Medium Conditions for the Enantioselective Production of Naproxen by Candida rugosa Lipase, Applied Biochemistry and Biotechnology, 141 (1), 15-26. 
 23. Takaç,S., Bakkal,M., 2007. Impressive Effect of Immobilization Conditions on the Catalytic Activity and Enantioselectivity of Candida rugosa Lipase Toward S-Naproxen Production, Process Biochemistry, 42, 1021-1027.

DERSLER

Lisans: Fluid Mechanics, Heat Transfer, Enzim Mühendisliği, Araştırma Teknikleri

Lisansüstü: Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği


ÇALIŞMA ALANLARI 

Yeşil Prosesler: Üretim / Ayırma

Mikrobiyal üretimler (lipid, enzim, antioksidan)

Enzimatik/katalitik tepkimeler (esterleşme, transesterleşme, oksidasyon)

Yeşil çözücüler

Kimyasal/biyokimyasal kinetik 

Biyokütlenin değerlendirilmesi

Biyoparçalanma


PROJELER (2007 +)

Süren:


1.     Biyoreaktör Sisteminde Zeytin Karasuyundan Mikrobiyal Lipid Üretimi, BAP,   17H0443001 (2017-2018)

2.     Polimerik Biyomalzemelerin Üretiminde Alternatif Çözücülerin Kullanımı, BAP, 17Ö0443002 (2017-2018)

3.     Yeni ve Çevre Dostu Bir Ekstraktif Reaksiyon Prosesi ile Etil Laktat Üretimi, TÜBİTAK, 117M884 (2017-2018)

Tamamlanan:

 1. Food Waste Valorisation for Sustainable Chemicals, Materials & Fuels (EUBis), COST Action TD1203 (2013-2016)
 2. Zeytin Karasuyundan Katma Değer Yaratacak Biyomoleküller Üretimi TÜBİTAK 113M589 (2013-2015)
 3. Zeytin Fabrikası Atık Suyundan Antioksidan Enzim Üretimi İçin Ortam Tasarımı, BAP, Proje No: 14H0443002 (2014-2015)
 4. Utilisation of Biomass for Sustainable Fuels & Chemicals (UBIOCHEM), COST Action MC0903 (2010-2013)
 5. Zeytin Karasuyunun Biyoarıtımında Kullanılmak Üzere Rhodotorula glutinis’in Tutuklanması, BAP, Proje No: 12B4343001 (2012-2013)
 6. Zeytin Karasuyunun Fenolik Maddelerinin Ardışık Homojenizasyon-Ekstraksiyon Prosesleri ile Zenginleştirilmesi ve Biyoarıtılabilirliğinin Kolaylaştırılması için Entegre bir Proses Geliştirilmesi, TÜBİTAK, MAG 111M441 (2011-2012)
 7. Zeytinyağı Fabrikası Sıvı Atığının Özelliklerinin İyileştirilmesi ve Antioksidan Üretiminde Kullanılması İçin Biyoproses Geliştirilmesi, TÜBİTAK, MAG 109M290 (2009-2011)
 8. Çeşitli Stres Koşullarında Debaryomyces hansenii’nin Proteinlerinin Karşılaştırılması, BAP, Proje No: 09B4343011 (2009-2010)
 9. Lipaz Üretimi İçin İzole Edilmiş Mikroorganizmaların Genetik Yöntem ile Tanımlanması ve Üretilen Enzimlerinin Saflaştırılması, Ankara Üniversitesi, Hızlandırılmış BAP, Proje No: 2007-07-45-004HPD (2007-2008)