DR.ÖĞR.ÜYESİ AYŞE SELDA TEKİNER    
Adı : AYŞE SELDA
Soyadı : TEKİNER
E-posta : seldatekiner@gmail.com,  tekiner@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0.312 508 2167, 5082138
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

DİPLOMALAR

1984: Bursa Anadolu Lisesi
1990: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
1999: S.B. Ankara Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlığı 

KISA ÖZGEÇMİŞ  
1999 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma  Hastanesinde  Aile Hekimliği uzmanlık eğitimimi tamamladım. 2002 yılına kadar Sağlık Bakanlığı kadrosunda Malatya İnönü Üniversitesinde Aile Planlaması Polikliniği kuruculuk ve sorumluluğunu üstlendim. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD’da uzman olarak çalışmaya başladım. Aynı bölümde 2008 yılında Yardımcı Doçentliğe atandım, 2013 yılından beri de Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekteyim. 
 

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM

1996-1999:    Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimi, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2002- 2013:   Uzman, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 
2013- Günümüze:  Yardımcı Doçent Doktor 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 


 Üniversitemiz İbn-i Sina Hastanesi ve Cebeci Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı polikliniklerinde başvuran her hastaya "aile hekimliği" bakış açısıyla poliklinik hizmeti vermekteyim. 
Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra uzmanlık öğrencisi ve intörn öğrenci eğitimlerimiz devam etmektedir.